Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 14 6-086 6-081 E-178 E-169
aangrenzende stegensteeg
Sint Odolphisteeg 14naamloze steeg ten noorden


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110r van 9 sep 1694 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 14Sint Odolphisteeg [staat: Odulphisteeg]grondpacht
 
koperJoannes Schuttenius notaris85-14-00 GG
eigenaaroud burgemeester Bylaen
verpachter grondJoannes Schuttenius notaris2-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-086 Sint Odolphisteeg 14huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerWerp Bastiaans
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-086 Sint Odolphisteeg 14huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerJelle Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-086 Sint Odolphisteeg 14huis
eigenaarWerp Bastiaens
gebruikerStittert Jetzes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0099r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 14Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperGerryt Jansen Wijngaerden, gehuwd met250-14-00 GG
Ymkjen Douwes
verpachter grondde erven van Schuttenius 2-16-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten zuidenJan Olivier
naastligger ten noordende kamer van Sikke Douwes
naastligger ten noordenHarmen Ratsma
verkoper enJarig Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
Harmanus Gongrijpwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen Wijngaarden x Ymkjen Douwes koopt een huis in de Sint Odolphisteeg, door 3 gezinnen bewoond, met vrij achter in- en uitgang door een steeg tussen dit huis en de camer die door Sikke Douwes is gekocht. Ten O. de Odolphisteeg, ten W. Harmen Ages Agema, ten Z. Jan Olivier, ten N. Sikke Douwes (12?) en Harmen Radsma (10?). Gekocht van Jarig Westra, lakenkoper, en Beatrix Westra x Harmanus Gongrijp, wijnhandelaar, voor 250 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-086 Sint Odolphisteeg 14huis
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikerRintie Harmens
huurwaarde29-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-06 CG
 
6-086 Sint Odolphisteeg 14huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerStittert Jetses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
opmerking[tweede vermelding van 6-086]


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0121v van 16 okt 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 14Odolphisteeghuis
 
koperJan Olivier, gehuwd metschoolmeester204-14-00 GG
Jaepjen Sonnema
verpachter grondde erven van Schuttenius notaris2-16-00 CG
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Olivier schoolmeester
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordenCornelis Ulbes
naastligger ten noordensteeg
verkoperGerrit Jansen Wijngaarden, gehuwd metmr. kleermaker
Ymkjen Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Olivier, schoolmeester x Jaapjen Sonnema kopen huis wz. Odolphisteeg, door 3 gezinnen bewoond, met vrij in- en uitgang door een steeg tussen dit huis en de camer van Cornelis Ulbes. Ten O. de Sint Odolphisteeg, ten W. Harmen Ages Agema, ten Z. de koper, ten N. Cornelis Ulbes. Gekocht van Gerrit Jansen Wijngaarden, mr. kleermaker x Ymkjen Douwes, voor 204 gg.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-086 Sint Odolphisteeg 14Stittert Adams Bontekoe, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-081 Sint Odolphisteeg 14Pieter Bakker1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-178Sint Odolphisteeg 14Pieter P Bakkereigenaar en gebruiker van wijk E-178, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-178Sint Odolphisteeg 14Pieter P Bakker Pieter P Bakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1121Sint Odolphisteeg 14wed. Pieter Pieters BakkerHarlingenhuis en erf (81 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-178Sint Odolphisteeg 14Jantje Tuiningageb 11 mei 1792 HRL, ovl 18 feb 1855 HRL, ongehuwd, DG, dv Jacob T, en Aaltje vd Mey; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-178Sint Odolphisteeg 14Rinske Pieters Postma... Kerk HRL 1810, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-085; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839; kind: Piebe Pieters Bakker, geb 4 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-178Rinske P Postma64 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-178Jantie J Tuininga47 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-178Yede P Bakker26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-178Folkertina Oosterbaan12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-178Sint Odolphisteeg 14Elisabeth Tjeerds van der Schaaf, overleden op 29 december 1847(Certificaat van onvermogen), 34 jr, geboren Almenum 29/3/1814, overleden St. Odolphisteeg E 178, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-178Sint Odolphisteeg 14Haye Hayes Tigchelaar... en IJetske Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-178; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-144; VT1839; H.H.T. eigenaar van perceel nr. 1244 te ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-178Sint Odolphisteeg 14Johanna Watses Nauta... Eeltjes (N), en Lutske Sikkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1836, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk E-178; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-144; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-178Sint Odolphisteeg 14Johannes Sytzes Hooggeb 27 jul 1810 HRL, ovl 12 jul 1879 HRL, huwt met Johanna Nauta op 3 mrt 1859 HRL, N.H., zv Sijtse J, en Aaltje Alles Touwslager/van Loon; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-200, wijk E-178


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1121E-178 (Sint Odolphisteeg)IJde P. Bakkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1121E-169 (St. Odolphisteeg)IJede P. Bakkerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1121Sint Odolphisteeg 14 (E-169)Willem van der Velde


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Odolphisteeg 14P. van der Velde-Visserjongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 2
hoedenmaakster


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Odolphisteeg 14, HarlingenSint Odolphisteeg 14A.M. Wafelaarmodes, dames-, meisjes- en jongenshoeden


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 14H.Weitenbergslager


1934 - kentekenadresnaam
B-20101
Sint Odolphisteeg 14Huibertus Weitenberg


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Odolophisteeg 14D. v.d. Vleugel489Slagerij


1948 - kentekenadresnaam
B-34375
Odolphistraat 14Jacob Willem van der Vleugel


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 14W. (Wiebe) Veenstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 14rijksmonument 20619
  terug