Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noorderhaven 15,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 15 1-006 1-010 A-010 A-010


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: christophorus columbus
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 15Noorderhaven NZ [niet vermeld]dwarshuis met een lege plaats erachter
 
koperHylke Joannes Hanecuyck 450-00-00 GG
naastligger ten oostende verkoper Minne Jansen bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erven van Pytter Lourens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erven van Willem Dircksbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Joannes Hanecuyck koopt een dwarshuis met een ledige plaats erachter, ten W. van het huis dat door Minne Jansen, bakker, wordt bewoond. Ten O. de verkopers, ten W. erven Pytter Lourens, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van erven Willem Dirx, brouwer, voor 1450 gg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0231r van 2 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 15Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] bij het huis genaamd het Groot Wanschapenhuis met een lege plaats daarachter
 
koperThomas Auckes c.u.schipper (wijd-)1525-00-00 GG
naastligger ten oostenMinne Jansen bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erven van Pyter Lourens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSweyntie Hendrix, weduwe van
wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Auckes [Nauta], wijdschipper, koopt een huis met een ledige plaets erachter, nz. Noorderhaven, omtrent het huis 'het Groot Wanschapen'. Ten O. Minne Jansen, bakker, ten W. erven Pyter Lourens, ten Z.?, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Weyntie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuik.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 15Noorderhaven NZdwarshuis
 
koperhuis genaamd het Groot Wanschapen Weyntien Hendrix, weduwe van1308-00-00 GG
wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck
naastligger ten oostenMinne Jans
naastligger ten westende erven van Pyter Louwrens
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperVroedsman Thomas Auckes Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWeintie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuik koopt een dwarshuis met een ledige plaets erachter, nz. Noorderhaven omtrent het huis 'Het Groot Wanschapen'. Ten O. Minne Jansen, ten W. Pyter Lourens, ten N. de Zoutsloot. Voorwaarde is, dat het dwarshuis altijd zo zal moeten blijven, maar dat de ledige plaets wel 'enigszins' zal mogen worden bebouwd. Gekocht van Thomas Auckes Nauta, voor 1308 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-006 Noorderhaven 15huis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerRuird Sybes Bontekoe
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-006 Noorderhaven 15huis
eigenaarRuird Sybes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-006 Noorderhaven 15huis
eigenaarwed. Ruird Sybes
gebruikerRuird Sybes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-006 Noorderhaven 15huis
eigenaarerven Ruerd Sybes
gebruikererven Ruerd Sybes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-006 Noorderhaven 15Sjoerd Harmens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-006 Noorderhaven 15Taetske Ruurds Bontekoe, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-006 Noorderhaven 15huis
eigenaarHein Joukes
gebruikerCornelis Gabbes c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0109r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 15Noorderhaven NZ bij de Havenbrugheerlijk huis
 
koperJan Pieters Trompetter, gehuwd metschipper1500-00-00 CG
Neeltje Pyters Butterkoop
naastligger ten oostenHendrik van Laar
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDouwe Zeylmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTettje Piers, weduwe van
wijlen Hein Joukesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Trompetter, schipper x Neeltie Buttercoper koopt een mooi huis nz. Noorderhaven bij de havenbrug, door meerderen bewoond. Ten O. Hendrik van Laar, ten W. Douwe Zeilmaker, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Tettje Piers wv Hein Joukes, schipper, voor zich voor 1/2, en als erfgenaam van haar man voor 1/2, voor 1500 cg.


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-007 Noorderhaven 15Jan Trompetter


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0063v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 15Noorderhaven NZhuis
 
koperJetske Bruinsveld, weduwe van1300-00-00 CG
wijlen Jan Pieters Trompetterkoopman
naastligger ten oostende heer B. Visser en zoon
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende heer B. Visser en zoon
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBarend Visser, curator
verkopers van 1/2P. Rodenhuis, curatoren over de boedel van
wijlen Jan Pieters Trompetter, gehuwd met
wijlen Neeltje Pieters Boterkoper
verkoper van 1/4Janke Thomas IJzenbeek, gehuwd met
Gerlof de Vrieskoopman
verkoper van 1/4Trijntje Thomas IJzenbeek, gehuwd met
luitenant bij de Infanterie Pieter Franciscus Batta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetske Bruinsveld wv Jan P. Trompetter, koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. en W. Barend Visser & Zn., ten N. de Zoutsloot, ten Z. de haven. Gekocht van de administratoren v.d. boedel van wl. Jan Pieter Trompetter, voor 1/2, en Janke- en Trijntje Thomas IJsenbeek (resp. x met Gerlof de Vries en met Pieter Franciscus Batta, Ltn. bij de infanterie in dienst v.d. Bataafse Republiek, garnizoen houdend in Den Haag, elk voor 1/4, als erven van Jan Trompetter x Neeltje Pieters Butterkoper, bij testament, voor 1300 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-010 Noorderhaven 15Jan Trompetter wed2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-010Noorderhaven 15Jan Pyters Trompetter... geleverd koord en nervel (?), ord. no. 9, 25may 1784. (GAH1115); wed. J.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-010, renteniersche, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis bet f. 27:8:0 aan Pieter van Arum en J.T. als ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-010Noorderhaven 15Jan Trompetter wedJan Trompetter wedrenteniersche


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-010Noorderhaven 15Jetske Cornelis Bruinsveld, overleden op 12 april 1819wed. Jan Pieters Trompetter (overleden 1804: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu testamentair aan: zie ad a), Noorderhaven A 10, geen kinderen, zuster van wijlen Steven (vader van Cornelis, Doutje, vrouw van Fokke Harmens, Jetske, vrouw van Jan Oedses, allen te Tzummarum en Antje Stevens Bruinsveld, vrouw van Andries Roelofs, te Peins), wijlen Geertje (vrouw van Jacob Jarigs, moeder van : zie ad 1:) en wijlen Fredrik Cornelis Bruinsveld (vader van : zie ad 2), halfzuster van wijlen Eekje Cornelis Bruinsveld (moeder van niet met name genoemde kinderen: legaat fl. 500,-). Verder legaat (jaarlijks fl. 200,-) voor niet verwante 58-jarige Anna Hibma (wed. Pieter Lensius). Saldo fl. 8.653,80. - ad 1: Aaltje, Antje (wed. Sybe Cornelis), te Witmarsum, Cornelia (wed. Herke Ruurds), te Tzum, Jarig, te Dronrijp, Cornelis, te Herbayum, wijlen Jetske (vrouw van Janus Jellema te Leeuwarden, moeder van Elisabeth en Jacob Janus Jellema) en wijlen Jarigje Jacobs (vrouw van Job Hendriks Plekker, moeder van Jacob, Hendrik en Geertje Jobs Plekker). - ad 2: Cornelis, te Hoorn, Hermanus, aldaar (wordt testamentair voorbijgegaan), wijlen Anna (moeder van Helena Selindenholm, te Amsterdam) enwijlen Geertruid Fredriks Bruinsveld (moeder van Jan, Gerhardina en Margaretha Olthuis, alle te Hoorn). - ad a (vervallen vruchtgebruik): Jane van Slooten, stadsbode Leeuwarden (vadervan 2 dochters) (1/5), Antje Foekes (wed. Marten Dirks) (1/5), Maaike de Kok (wed. Sipke van Slooten) (1/5), Thomas van Slooten (1/5) en Pieter Lensius (1/5) (of aan hun nakomelingen bij eerder overlijden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-010Noorderhaven 15Hillegonda Ary Struik, overleden op 28 maart 1826dochter van Ary Jans Struik, scheepskapitein Noorderhaven A 10 (wednr. NN) en Hinke Leenderts Buisman, zuster van minderjarige Ary Ary Struik, halfzuster van minderjarige Jan Ary Struik (uit 1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd, datum22/3). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 311Noorderhaven 15erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis (85 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-010 W Roos jrstemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-010NoorderhavenWillem Roos26 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, boekhouder
A-010NoorderhavenCatharina Schmitz24 jLippstadtv, rooms katholiek, gehuwd
A-010NoorderhavenWillem Roos16 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-010NoorderhavenStijntie Panbakker18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 311A-010 Barend Visser & zoonHarlingentwee bouwvallige gevels [ook sectie A 310] afgebroken en de beide nummers onder een lijst gebragt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-010Noorderhaven 15Klaas Asjes... 1861 Almenum, Vst 8 jan 1862 uit Almenum, dv Beert A, (gk), en Albertje Jans (gk); bev.reg. HRL 1851 wijk A-010, wijk B-172-supp wijk E-332, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-010Noorderhaven 15Uilke Meinsmageb 1797 Makkum, ovl 6 dec 1858 HRL, huwt met Klaasje Asjes, zeilmaker, zv Dooitse M, en Sijtske Aants; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-010


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 311A-010 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 311A-010 (Noorderhaven)Andries Gratamawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 311Noorderhaven 15 (A-010)Douwe C. Boersma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 15 Willem IJ. Nielsenstoker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 15E.Smildeexportslager


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.P.A. Smilde & Zn.951Exportslagerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.P.A. Smilde & Zn.951Exportslagerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.P.A. Smilde & Zn.951Exportslagerij


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 15F. (Froukje) Smilde


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 15rijksmonument 20534


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 311Noorderhaven 15
  terug