Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 19 1-008 1-012 A-012 A-012
 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ genaamd de Arcke Noaehuis
 
koperBastiaen Jansen, gehuwd met2316-00-00 GG
Aeff Corneliswesteind van Vlieland
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirck Ariens brouwer
verkoperRomck Sebastiaens
verkoperAntie Lyckles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaen Jansen x Aeff Cornelis op `t Westeynd van Vlieland, kopen een huis nz. Noorderhaven, streckende vandaer tot achter aen de Soltsloot, genaemt 'de Arcke Noae'. Ten O. Claes Freercx Braam, ten W. brouwer Dirck Ariens. Gekocht van Romck Sebastiaens x Antie Lyckles, voor 2316 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0035v van 26 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZhuis
 
koperWillem Dircx burger3225-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWillem Dircx burger
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircx koopt een huis, genaamd 'de Arcke Noae' of 'het Wanschapen', aan de nz. Noorderhaven, strekkende van daar tot aan de Zoutsloot. Ten O. Claes Freerx Braam, ten W. de koper zelf. Gekocht van Cornelis Cornelis, voor 3225 gg.


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ het Groot Wanschapen of Noachs Ercke genaamdhuis, bestaande uit verscheidene woningen en plaatsen
 
koperHoyte Hoites c.u.1600-00-00 GG
onbekendClaes Freercks Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erven van Willem Dirx brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erven van Willem Dirxbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Hoytes koopt een huis nz. Noorderhaven, 'het Groot Wanschapen', ook wel 'Noacks Ark' genoemd. Het huis bestaat uit verscheidene woningen en plaetsen, strekkende van voren tot achter aan de zz. Zoutsloot. Ten O. Claes Freercks Braam, ten W. de verkopers. Gekocht van erven Willem Dircx, brouwer, voor 1600 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0180r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZhuis genaamd 't Groot Wanschapen en bestaand uit verscheidene woningen en plaats
 
koperJan Auckes, gehuwd metschipper (wijd-)1600-00-00 GG
Antie Poppis
naastligger ten oostenClaes Freercks Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet kleine huis van Hoyte Hoytes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Hoyte Hoytes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes, wydschipper x Antie Poppes koopt 'het Groot Wanschapen', bestaande uit verscheidene woningen en plaetsen en strekkende tot achter aan de Zoutsloot. Ten O. Claes Freerks Braam, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Zoutsloot. Het huis is belast met het onderhoud van de stenen dijk. Veel bedingen. Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-008 Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
gebruikerLourens Minnes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-008 Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-008 Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0206v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ, naast Het groot Wanschapenhuis
 
koperReyn Sybes burger130-00-00 GG
naastligger ten oostenhet Groot Wanschapen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWybe Feddes bakker
naastligger ten noordenJacob Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoper, crediteur namens
verkoper van 1/2Jan Minnesmr. bakker
verkoper van 1/2Hilbrand Dirxkoster van de Westerkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Douwes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Reyn Sybes, voor zijn zoon Jan Jacobs een huis 'het Groot Wanschapen', nz. Noorderhaven. Ten O. de straat, ten W. Wybe Feddes, bakker, ten Z. de straat en haven, ten N. Jacob Douwes zelf en de Zoutsloot. De uit- en ingang van 'het Groot Wanschapen' ligt ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van de grootste hypothecaire crediteuren van Jan Minnes, mr. bakker, voor 1/2, en Hilbrand Dirx, koster van de Westerkerk, voor 1/2, voor 130 gg. Ingewikkelde acte.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-008 Noorderhaven 19huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerYtie Luities
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-008 Noorderhaven 19Carst Pieters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0099v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven, voor van de haven tot achter aan de Zoutsloot strekkend5/6 huis
 
koperJan Jacobs portier van de Franekerpoort500-11-06 GG
eigenaar van 1/6Jan Jacobsportier van de Franekerpoort
huurder bovenste gedeeltewijlen Jacob Douwes 38-00-00 CG
huurder achterkamer en keukenJacob Sipkes 22-00-00 CG
huurder voorste kelder met aparte ingangMarten Jansen 14-06-00 CG
huurder 2e kelder met aparte ingangDirk Harmens 14-00-00 CG
huurder 3e kelder met aparte ingangPytter Carstens 14-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas R. Mahui koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenbejaarde vrijgezel en medeverkoper Douwe Jacobs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6bejaarde vrijgezel Douwe Jacobs
Auke Bakker, curator
verkoper van 1/6Philippus Bakker, curatoren over
de minderjarige Gerlof Wygers, en zijn broertje
de minderjarige Jacob Wygers, erfgenamen van hun grootvader
wijlen Jacob Douwes
verkoper van 1/6Berber Jans Bakker, gehuwd met
Doede Seerps Bakker
verkoper van 1/6Antje Jans Bakker, gehuwd met
Robijn Arjens
verkoper van 1/12Gouke Sybrens Hengst
verkoper van 1/12meerderjarige vrijgezel Hessel Sybrens Hengst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, portier v.d. Franekerpijp, koopt 5/6 van 'het Groot Wanschapen', waarvan hij al 1/6 bezit. Ten O. Claas Reyers Mahui, ten W. Douwe Jacobs, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Vermelding v.d. indeling v.h. huis, o.a. 3 verhuurde woonkelders met elk een aparte in- en uitgang. Gekocht van Douwe Jacobs voor 1/6, Gerlof- en Jacob Wygers voor 1/6, Auke- en Philippus Bakker, Berber Jans Bakker x Doede Seerps Bakker en Antje Jans Bakker x Robijn Arjens samen voor 2/6 en Gouke- en Hessel Sybrens Hingst ook samen voor 1/6 deel.


 


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249v van 10 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZhalf huis en groot erf
 
koperJan Willems timmerknecht355-00-00 GG
kopersCarst Willems, gehuwd mettimmerknecht
kopersRiemke Harings
naastligger ten oostende weduwe van Drayer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHendrik van Laar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntje Heerkes, weduwe van
wijlen Jan Jacobs


 


 


1792 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 19 (westgevel (Zoutsloot)), HarlingenNoorderhaven 19 (westgevel (Zoutsloot))Visser, Grietje B'1792 den 21 Juli
heeft Grietje B.
Visser aan dit ge-
bouw de eerste
steen gelegt oud
16 jaar 2 maanden.'


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-009 Noorderhaven 19Pieter Rodenhuis, 28 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-012 Noorderhaven 190-00-00 CGnihil


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Epeus Rodenhuisgeb 26 sep 1810 HRL, ovl 27 mei 1812 HRL; wijk A-012, zv Pieter R, en Margaretha Minses; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rodenhuis en Margrieta H. Mentes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Pieter Ypes Rodenhuis... BS huw 1811, huw 1817, ovl 1820, huw 1827, huw 1833, ovl 1862, BS Franeker ovl 1826; gebruiker van wijk A-012, koopman; eigenaar is B. Visser & zoon, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-013; gebruikers Jan Feersma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-012Noorderhaven 19B Visser & zoon P Rodenhuis koopman


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 van 2 feb 1820
adressoortbedraggebruik
A-012Noorderhaven 19koopaktefl. 575huis A-012
 
verkoper en cedentAntje Pieters
koperJurjen Hendriks Baron
koperGeertje Michiels
cessionarisSjoerd Jacobus Hannema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 312Noorderhaven 19erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Klaas Ymkes Kamminga... K, en Saakje Johannes vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Hendrika Mentesgeb 1794 Amsterdam, heeft hier gelogeerd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-012


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Margaretha Hendrika Mentes... (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012; Pieter Rodenhuis van HRL. en M.H.M. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied door advokaat Wyma onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 312A-011 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonwoonhuis
Sectie A nr. 312A-012 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonkantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3426A-012 (Noorderhaven)Gerardus Wilhelmus Koningwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3426Noorderhaven 19 (A-012)Maaike Teves (wed. G.W. Koning)


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 19M.Bisschopmachinist
Noorderhaven 19A.Lanserconcierge


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 19A.H. v. Hurck624Mosselh.


1946 - kentekenadresnaam
B-29621
Noorderhaven 19Alexander H. van Hurck


1947 - kentekenadresnaam
B-32703
Noorderhaven 19Alexander Hendrikus van Hurck


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 19, HarlingenNoorderhaven 19A. van HurckHurck, A.H. vanmosselhandel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1949 - kentekenadresnaam
B-37458
Noorderhaven 19Alexander Hendrikus van Hurck


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 19, HarlingenNoorderhaven 19A.H. van HurckHurck, A.H. vanmosselhandel


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 19H. (Hille) Ypma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 19rijksmonument 20536


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6719Noorderhaven 19
  terug