Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Droogstraat 1 1-017 1-020 A-079 A-077
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 3 1-017 1-020 A-080 A-077
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 5 1-017 1-020 A-269 A-078
   huisnummer hoger Droogstraat 2 1-017 1-020 A-268 A-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 31a 1-017 1-021 A-019 A-018
 huisnummer lager   Zeepziedersstraat 4 1-017 1-020 A-ong A-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 8 1-017 1-020 A-073 A-071
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 10 1-017 1-020 A-072 A-070


Huisnaam in: 1817
Gebruik: zeepziederij
Naam: de witte hand
Kwartier/wijk A-071
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1859
Gebruik: pakhuis
Naam: de zeevaart
Kwartier/wijk A-080
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 1859
Gebruik: pakhuis
Naam: de eenzaamheid
Kwartier/wijk A-079
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 1867
Gebruik: pakhuis
Naam: london
Kwartier/wijk A-268
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 5, HarlingenDroogstraat 5'Kraton' (Indonesische naam voor dorp)


 


 


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354v van 13 mrt 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Vismarkt en de Kettingsbrughuis met een ledig erf en een uitgang op de Zoutsloot
 
koperPoppe Aukes, gehuwd metmr. zeilmaker573-10-00 GG
Korneliske Jacobs
naastligger ten oostenReiner Tieerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPoppe Aukes mr. zeilmaker
naastligger ten westenAuke Jansen bakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 3/10Janke Tomas, gehuwd met
verkoper van 1/10Arien Clasenschipper
verkoper van 1/5Maertie Tomas, weduwe van
wijlen Claes Jansen
verkoper van 1/5Ytie Ages, gehuwd met
Carel Claesen, voor zich en voorzeevarende
haar broer Tomas Ages, en voor
haar zusters Pytertie Ages, en
Jottie Ages
verkoper van 1/5Gereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Aukes x Corneliske..? koopt een huis nz. Noorderhaven tussen de Vismarkts- en kettingbrug. Het is een voorhuis, middenkamer en een keuken erachter, een bierkelder eronder, met nog een woonkelder onder de middenkamer die nu verhuurd is. Ook 2 opkamers die apart worden verhuurd en een opgang naar de straat. Voorts een plaets met put en bak en een groot ledig erf met een uitgang op de Zoutsloot. Het geheel strekt voor, van de haven tot achter aan de Zoutsloot. Gekocht van Janke Tomas x Arien Clasen, schipper, voor 2x1/5, Martie Tomas wv Claes Jansen, voor 1/5, Ytie Ages x Cornelis? Claesen, zeevarend, voor zich en voor haar broer Tomas Ages en haar zusters Pietertje- en Johanna? Ages, voor 1/5, en de diaconen der Ger. Kerk ook voor 1/5, voor 573 gg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0015r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Kettings en Vismerktsbruggehuis
 
koperGryttje Obbes, gehuwd met350-00-00 GG
Cornelis Jansen Finkelbosvarensgezel
naastligger ten oostenGoytyen Braam c.s.koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReiner Tjeerds zeilmaker
naastligger ten noordenTjomme Taekles burgerwinkelier
verkoperTjomme Taekleswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriettie Obbes x Cornelis Jansen Vinkelbos, varend persoon, koopt een huis met kelders (zie beschrijving), loods en plaets, nz. Noorderhaven tussen Vismarkts- en kettingbrug. Ten O. Gooitje Braam, ten W. een doorgaande steeg en Reiner Tjeerds, zeilmaker, ten Z. de straat en haven, ten N. de verkoper. Gekocht van Tjomme Takles, winkelier, voor 350 gg.


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153v van 12 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 10Zoutsloot, achter de Noorderhaven op dekamer
 
koperRuird Sybes Bontekoe burger c.u.schipper (kof-)142-10-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tieerdts zeilmaker
naastligger ten westende kamer van Bastiaan Martens
naastligger ten noordenZoutsloot en diept
verkopergezamenlijke ervan van wijlen Neeltie Geurdens, huisvrouw van
wijlen David Roeloffs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ruurd Sybes Bontekoe, kofschipper, koopt een kamer achter de Noorderhaven, op de Zoutsloot. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Bastiaan Martens` kamer, Ten Z. Reyner Tjeerdts, zeilmaker, ten N. de straat en diept. Gekocht van erven Neeltie Gerbens? wv David Roelofs.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-9-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080v van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31achterNoorderhaven NZ [staat: tussen vismarkts- en kettingsbruggen in een doorgaande steeg tussen haven en Zoutsloot]huis
 
koperGerben Sjoerds
ontvanger lijfrenteTjomme Taekeles10-00-00 GG
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Vinkelbos
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGerrit Stuyrman
verkoperTjomme Taekeles


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31achterNoorderhaven NZhuis
 
koperJan Aukes Backer 100-15-00 GG
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens mr. lijnslager
naastligger ten zuidenCornelis Vinkelbos
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGerrit Stuirman
hypothecaire crediteurJan Simonskoopman
Marnstra, gelastigde vanprocureur
verkoperGerbrand LieuwesAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Aukes Backer koopt huis nz. Noorderhaven. Ten O. Tjeerd Gerbens, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Vinkelbos, ten N. Gerrit Stuirman. Gekocht van (procureur Marnstra als gelastigde van) Gerbrand Lieuwes te A`dam, voor 100 gg., te betalen aan Jan Simons (Bakker).


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Droogstraat 1woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129v van 7 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Kettings-en Vismarktsbruggenhuis
 
koperTeeke Stephanus, gehuwd metwinkelier1017-00-00 GG
Trijntje Anneswinkelier
naastligger ten noordenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erven van Reinier Tjeerds
naastligger ten oostenN. N.
verkoperGrietje Obbes, weduwe van
wijlen Cornelis Vinkelboschschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephanus x Trijntje Annes, winkeliers, koopt een huis nz. Noorderhaven, tussen Kettings- en Vismarktsbruggen. Ten O.?, ten W. een openbare steeg en erven Reiner Tjeerds, ten Z. de straat en haven, ten N. Jan Aukes Backer. Geen grondpacht. De steeg is voorzover dit huis strekt gemeenschappelijk, en achterwaarts beklemd aan het huis ten N. De winkel met inventaris blijft aan de verkoper. Gekocht van Grietje Obbes wv schipper Cornelis Vinkelbos voor 1017 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-017 Droogstraat 1wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0081r van 20 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31achterZoutsloot ZZ naast de stenen muurhuis
 
kopervroedsman Taeke Stephanus koopman400-00-00 CG
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenAuke J. Bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
bejaarde vrijster Janke Gerrits
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Taeke Stephanus, mede-vroedschap en koopman, koopt een huis zz. Zoutsloot nevens de Stenen Muur, bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. Freerk van der Hout, koopman, ten Z. het pakhuis van Auke J. Bakker, koopman, dat een mandelige muur heeft met dit gekochte huis en welke panden in elkaar in elkaar beklemd zijn., ten W. een openbare steeg, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Janke Gerrits, bejaarde vrijster, voor 400 cg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157v van 1 sep 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 5Droogstraat NZ en bij de Zoutsloot, achter of naast het panwerkhouttuin of afgestekte grond
 
kopermeerderjarige vrijster Janke Weima 155-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Janke Weima
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenZeepziederstraat [staat: straat lopend van de Noorderhaven naar de stadsvesten]
naastligger ten noordenZoutsloot of pad
verkoperde heer Evert Nieuwenhuis, mede erfgenaam voor 1/6 vankapitein ter recherche bij de Admiraliteit
Feddrik Aises Mahiukoopman


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0229r van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 1Zoutsloot ZZ naast de stenen muurhuis
 
koperBente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman140-07-00 GG
huurderHarmanus Anthoni 24-00-00 CG
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenhet pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
Antje T. Stephani, weduwe van
wijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
Harmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
Harmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
wijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
wijlen Trijntje Annes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bente Tomas IJsenbeek, mr. brouwer, koopt een huis zz. Zoutsloot, naast de Stenen Muur, bewoond door Harmanus Anthoni. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. een openbare steeg, ten Z. het pakhuis van Jan Auckes Bakker, met een mandeelige muur met DIT huis zodat ze in elkaar beklemd zijn, ten N. de Zoutsloot. Als de koper hoger wil bouwen moet hij voldoen aan een contract van 18 sep 1750 tussen Aucke Jans Bakker en Take Stefani gesloten. Gekocht van de kinderen van Take Stefani voor 140 gg.


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0226r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven ZZ tusschen de Vismerkt en kettingbruggenkoopmanshuis
 
koper van 1/2Jan Aukes Bakker koopman1820-00-00 GG
koper van 1/2Pieter van Arum koopman
naastligger ten oostenFreerk van der Hout koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReinder Jans zeilmaker
naastligger ten noordenJan Aukes Bakker koopman
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
wijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
Harmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
Harmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
wijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
wijlen Trijntje Annes


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ t.o. de Rinnertspijphuis, tuin en houtschuur
 
koperJan Auckes Bakker koopman 5285-00-00 GG
naastligger ten oostenhet tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFreerk van der Houtkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (a) een voortreffelijk huis met mooie tuin, camer en grote overdekte houtschuur c.o.a., nz. Noorderhaven, tegenover de Rinnertspijp, strekkende met plaets en tuin van de haven tot de Zoutsloot, zoals het door de verkoper als eigenaar is bewoond. Het is door de eigenaar enige jaren geleden nieuw opgebouwd en heeft o.a. een bordes van blauwe steen bij de ingang en veel bouwsieraden en in het voorhuis een vloer van marmeren platen en plinten, ook dezelfde plinten tegen de muren, die geheel bepleisterd zijn, en nissen hebben met marmeren lijsten. De gang en galerij zijn gevloerd met grote natuurstenen. De grote voorkamer heeft goudleerbehang en een Italiaanse schoorsteenmantel met marmeren haardlijst, een royale wenteltrap naar boven en een dito naar beneden etc. Ook een capitale woonkelder met wit/blauwe vloer, een fornuis en watersteen (gootsteen) met koperen kranen. Daar onder nog een provisiekelder en wijnkelder. NAAST de tuin en plaets is nog een keuken met plaets, fornuis, haardstede etc. en de grote overdekte houtschuur die aan de Zoutsloot staat. Ten O. het 2e en 3e perceel, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0106r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ1/2 huis
 
koperJ. C. Metzeler c.u.494-00-00 GG
eigenaar van 1/2P. van Arumkoopman
naastligger ten oostende heer Jan A. Bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende heer Jan A. Bakker
verkoperde heer Jan A. Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.C. Metzlar koopt een 1/2 huis nz. Noorderhaven, waarvan de andere 1/2 van R. van Arum is. De steeg ten W. is massaal met erven Zeilmaker en is doorlopend. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Aukes Bakker, voor 494 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0259v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen Vismarkt en Kettingsbrug1/2 huis
 
koperJ. C. Metzler, gehuwd met1000-00-00 CG
J. E. Grien
eigenaar van 1/2J. C. Metzler
naastligger ten oostenRein Smit
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Tjallingii
naastligger ten noordenRein Smit
verkoperPieter van Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.C. Metzlar koopt een 1/2 huis nz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en Kettingbrug. Ten O. Rein Smit, secr., ten W. een openbare steeg en Pieter Tjallingii, ten Z. die straat en haven, ten N. ook Rein Smit. Er is sprake van een contract van 20 okt 1736, tussen a)Taeke Stefani en b)Jan Aukes Bakker en Freerk v.d. Hout. Gekocht van Pieter van Arum, voor 1000 cg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0248r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZhuis
 
koperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris2400-00-00 CG
Johanna Dorothea Kruse
huurderde heer dr. J. D. Steenstra Toussaint 120-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Jan Kruse Amsterdam
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erven van Jan Kruse Amsterdam
verkoperJ. C. Metzlarkamerbewaarder bij de Marine
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse koopt huis nz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. en N. wd. Jan Kruse te Amsterdam, ten Z. die straat, ten W. een steeg. De steeg ten W. is massaal met Pieter Tjallingii, zover als het huis loopt. De eigenaars van DIT perceel hebben het recht om op de plaets een secreet te maken dat uitloopt op het RIOOL v.d. naastligger ten O.. Zie alle voorwaarden. Gekocht van (ds. Jacob C. Metzlar (Ger. Gem.) als gelastigde van) J.C. Metzlar, kamerbewaarder bij de Marine te Harlingen, voor 2400 gg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0188r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ 31/33twee huizen en pakhuis naast elkaar
 
koperde Heer Freerk Fontein, gehuwd metkoopman9000-00-00 CG
Eva van Dalsen
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris
verkoperJohanna Dorothea Kruise
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein x Eva van Dalsen koopt 2 huizen en een pakhuis naastelkaar, nz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W., Z. en N. de straten. Kopers moeten overnemen en betalen, het ornament boven de voordeur van het GROTE huis, voor de prijs die de verkoper moet betalen aan Folkert de Haas en Schelte Piers v.d. Hoeven (Hoef), bij wie het besteld is. Ook alle losse goederen moeten worden overgenomen. Veel voor waarden, Het is een verkoop op redemptie van 3 jaar. De naastligger ten O. heeft aan de wz. hout schuren. Veel bedingen. Gekocht van Jacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse, voor 9000 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020 Droogstraat 1Sikko IJsenbeek0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-019Noorderhaven 31aDirk Pzn Fontein... huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1814, huw 1830, huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-019; D.F. van HRL. en Mejuff. Geertruida Adama Matak van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-019Noorderhaven 31aFreerk Dirks Fontein... 1846 overlijdens, ovl 1864, ovl 1871, ovl 1886, ovl 1887, regattdv1926-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-019, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Taeke Wiebes van Dockum... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1819, ovl 1820; gebruiker van wijk A-072, pakhuisknegt; eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Fontein... van wijk A-015, kantoor; inwonend Gerard Meyer, houtsteksknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Tjallingii... wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Sikke B IJsenbeek... naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-079Droogstraat 1S IJsenbeek S IJsenbeek pakhuis
A-080Droogstraat 3S IJsenbeek
A-019Noorderhaven 31aF D Fontein F D Fontein pakhuis
A-073Zoutsloot 8P Tjallingii wedP Fontein & zoon pakhuis
A-072Zoutsloot 10Taeke W van Dockum pakhuisknegt


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-072Zoutsloot 10Gesina Gerrits Harmens, overleden op 8 juli 1823dochter van Gerrit Harmens, postillon (Zoutsloot A 72) en Aukje Hendriks Dreyer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-072Zoutsloot 10Antje Wiegers Faber, overleden op 22 april 1824moeder van Aukje (vrouw van Gerrit Harmens, postillon Zoutsloot A 72) en Jetje Dreyer (vrouw van Bouwe Siebrens de Vries, sleper). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
adressoortbedraggebruik
A-072Zoutsloot 10koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
adressoortbedraggebruik
A-072Zoutsloot 10obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 301Droogstraat 5erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (88 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 302Droogstraat 3Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarstal (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 303Droogstraat 1Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarwagenhuis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 318Zoutsloot 8Douwe Jans ZeilmakerHarlingenkoopmanpakhuis (77 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 319Zoutsloot 10Douwe Jans ZeilmakerHarlingenkoopmanhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 322Noorderhaven 31aFreerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarhuis en erf (552 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 324Droogstraat 2erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (144 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 326Zeepziedersstraat 4Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarhuis en erf (338 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-079Droogstraat 1Stalling , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-080Droogstraat 3Wagenhuis , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
adressoortbedraggebruik
A-079Droogstraat 1koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Antje Bloemsmaoud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-072; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Jacobus de Langoud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kopersmid. wijk A-072; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Johannes Pieters Strak... in 1854, N.H., zv Lodewijk S, en Aafke Aales Hetting; BS huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-072DroogstraatJacobus de Lang36 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, kopersmidt
A-072DroogstraatAntje Bloemsma38 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-072DroogstraatAnthoon de Lang10 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatYetje de Lang9 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatJantje de Lang5 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatElksje de Lang3 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatAaltje de Lang2 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-019Noorderhaven 31aFreerk Dirks Fontein, overleden op 25 februari 184365 jr (geboren 31/12/1777), zeehandelaar, overleden Noorderhaven A 19, man van Eva van Dalsen, idem (erft vruchtgebruik), vader van Anna (vrouw van Simon Stinstra, zeepzieder), Dieuwke (vrouw van Adriaan van der Hoop, bankier Amsterdam), Dirk, zeehandelaar, Hendrik, commissionair, Mr. Augustus-Goetius-v. Dalsen, Secretaris Menaldumadeel te Dronrijp, Augusta (vrouw van Mr. Schelte Sybrands Wybenga, Secretaris Wymbritseradeel te Sneek), Catharina (vrouw van Pieter Cool, DG-predikant), Eva (vrouw van Mr. Sybrand-Willem-Hendrik Adriaan van Beyma-thoe-Kingma, rechter Leeuwarden), Gooitje, koopman Amsterdam, Mr. Jacob-Adriaan, advocaat Leeuwarden, Baudina (vrouw van Anneus Harmens, zeehandelaar) en Willem-Jan Freerks Fontein. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Aukje Drayergeb 13 feb 1800 HRL, huwt met Albert vd Velde, (gk), Herst. EvL; bev.reg. Ha18 51 wijk A-072, wijk C-222, 227, wijk G-005, wijk H-137, supp wijk B-217, supp wijk G-470, 480


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-268Droogstraat 2Cecilia/Sytske van der Haring... Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 301A-269 (Achterstraat)Barend Visser & zoonpakhuis
Sectie A nr. 302A-080 (Zoutsloot)Jan Foekenspakhuis
Sectie A nr. 303A-079 (Zoutsloot)Jan Foekenspakhuis
Sectie A nr. 322A-019 (Noorderhaven )Dirk Fontein Fz.woonhuis
Sectie A nr. 322A-020 (Noorderhaven )Dirk Fontein Fz.woonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 82 van 8 apr 1879
adressoortbedraggebruik
A-019Noorderhaven 31akoopaktefl. 8000herenhuis A-019
 
verkoperAalbert van der Flier
koperLeendert Hannema


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3430*A-017 (Noorderhaven)Marten Cornelis Teveswoonhuis
Sectie A nr. 3866A-018 (Noorderhaven)Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 3866*A-019 (Noorderhaven)Aalbert van der (dr.) Flierwoonhuis
Sectie A nr. 3433A-021 (Noorderhaven)Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis
Sectie A nr. 324A-069 (Zoutsloot)Wed. en erven Daniël Snijderpakhuis
Sectie A nr. 3431A-070 (Zoutsloot)Marten Cornelis Teveswoonhuis
Sectie A nr. 3430*A-071 (Zoutsloot)Marten Cornelis Tevespakhuis
Sectie A nr. 302A-077 (Zoutsloot)Sijbe Mellemawagenhuis
Sectie A nr. 303A-077 (Zoutsloot)Sijbe Mellemastal
Sectie A nr. 301A-078 (Droogstraat)Abe Hamstrapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4749Droogstraat 1 (A-076)Sybe Tj. Mellema
Sectie A nr. 5098Droogstraat 5 (A-078)Alb. de Bruin
Sectie A nr. 324Droogstraat 2 (A-069)Eva M. Trampen (wed. D. Snijder)
Sectie A nr. 3433Zeepziedersstraat 4 (A-ong)Sybr. Fontein
Sectie A nr. 3430Zoutsloot 8 (A-071)fa. Zeilmaker (en Co.)
Sectie A nr. 3431Zoutsloot 10 (A-070)fa. Zeilmaker (en Co.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 31awed Petrus Hamstra geb. T. van Slootenzonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Zeepziedersstraat 4 Okke van der Sluisbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1922 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 5, HarlingenDroogstraat 5Slooten, Renk van'De eerste steen gelegd door Renk van Slooten 21 Oct. 1922'


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5Edik168N.V. Azijnfabr.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 31, HarlingenNoorderhaven 31M.A. Brouwer-Ridderhofleerares piano, orgel, zang


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 1F.Jornabootwerker
Noorderhaven 31wed. M.A.Ridderhof-Brouwermuziekleerares
Zeepziederstraat 4O. v/d Sluisbootwerker
Zoutsloot 10D.Nielsentimmerman


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 2, HarlingenDroogstraat 2W. Nauta Pzn.fa. W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, verhuizingen


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 2, HarlingenDroogstraat 2W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5C. v.d. Schoot Jzn.763Imp. v. en gross. in Chinamatten, tapijten, borstelw. enz.


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 2W. (Wiebe) Kracht
Droogstraat 5B. (Barend) Nagel
Noorderhaven 31aT. (Thomas) Huizenga
Zeepziedersstraat 4R.J. (Riemer) Kuiken
Zoutsloot 10G. (Grietie) v.d. Veer wv Keijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 3beeldbepalend pand9 van 10 1922
Droogstraat 5beeldbepalend pand9 van 10 1922
Droogstraat tegenover 5beeldbepalend pand7 van 10
Zeepziedersstraat 4beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 10beeldbepalend pand7 van 10
  terug