Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zeilmakersstraat 16 1-040 1-043 A-ong A-ong
1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0242r van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 16Zoutsloot ZZ [staat: bij de Bargeburenspijp]pan- en estrikwerk
 
koperdr. Nicolaus Acker, gehuwd metmedicinae doctor1975-00-00 CG
Grietie Reyers
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargebuurt strekkend]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGerrit Gerrits, gehuwd metschoolmeester
Aefke Hillebrands
eerdere samenvatting door Yde Elsingaop de hoeck van de Morjans straat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-040 Zeilmakersstraat 16kamer
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-040 Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-040 Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-040 Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarwed. Hoyte Doedes
gebruikerwed. Hoyte Doedes
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0181r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 16Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijppan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehoren
 
koperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer 2050-00-00 CG
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat gaand naar de Bargebuurtspijp]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert Sybes Salverda, en zijn zuster
verkoperTrijntie Sybes Salverda


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-040 Zeilmakersstraat 16Jelle Ottes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
1-040 Zeilmakersstraat 16Okke Doedes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal07-10-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-043 Zeilmakersstraat 16Hendrik Barts2-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16Simon BoonHarlingenzeehandelaarschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 2 Geert Terpstramelktapper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1200


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 16G.T. (Geert) Terpstra
  terug