Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 4 1-054 1-082 A-150 A-238
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 29 1-054 1-082 A-143 A-151


Huisnaam in: 1635
Gebruik:
Naam: de ketel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 4, Harlingen
 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103r van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtpoort, bij dehuis met een plaatske en een tuintje ten zuiden en een vrij pad naar de straat e
 
koperJan Jansen Schoegster c.u.600-00-00 CG
naastligger ten oostendiept
naastligger ten zuidenWillem Claessen
naastligger ten westenJan Hendricx Koecken
naastligger ten noordenhet huis van de Bildtpoortsmolenaar
verkoperAlbart Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Schonebeek koopt een huis met ten Z. een plaets en tuin, met vrij pad en gang terzijde v.h. huis van Willem Claesen langs naar de straat en brug, omtrent de Bildtpoort. Ten O. het diept, ten W. Jan Hendricx, ten N. het huis v.d. Bildtpoorts molenaar. Gekocht van Albert Jacobs, voor 600 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-054 Bildtstraat 4potterie
eigenaarAndries Jochems
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-054 Bildtstraat 4potterie
eigenaarAndries Jorgens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-054 Bildtstraat 4potterij
eigenaarAndries Jochems
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-054 Bildtstraat 4potterij
eigenaarWytse Cornelis
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0205v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Zoutsloot WZhuis
 
koperhet huis het Stekje van Gerben Douwes, gehuwd met725-00-00 CG
Gertie SimonsAlmenum
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenFoeke Ages
naastligger ten westenJan Gerlofs Bullart
naastligger ten noordenJohannis Baltus
huurderJan Pieters
huurderSytske Cornelis
verkoper enJacob Folkertsturfdrager
verkoperSierk Folkertsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Douwes x Gertie Simons kopen een huis wz. Zoutsloot 't Steckie genaamt. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. Foeke Ages, ten W. Jan Gerlofs Bullart, ten N. Johannis Baltus. Gekocht van Jacob Folkerts, turfdrager en Sierk Folkerts, mr. metselaar, voor 725 cg.


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0018v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Zoutsloot WZ1/2 huis t Stekje genaamd
 
koperPhilippes Hanekuik koopman150-00-00 GG
naastligger ten oostent diept
naastligger ten zuidenTake Poulus c.u.
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenJan Gerlofs Builart
verkoperPieter Scheltemaherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt de helft v.h. huis 'het Stekje', wz. Zoutsloot. Ten O. het diept, ten W. en N. Jan Gerlofs Builard, ten Z. Taeke Paulus. Vrij in- en uitgang naar het Bolwerk, over de straat van de naast ligger ten W. Koper bezit al de 1/2. Gekocht van Pieter Scheltema, herbergier, voor 150 gg.


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 29Zoutsloot NZpakhuis en tuin
 
koperPiebo Bakker mr. schoenmaker 525-00-00 CG
koperHarmen Gonggrijp stadswachtmeester
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenArjen Reidses Blomberg
verkoperStijntie H. Hanekuik, weduwe /erfgename van
Sierk Tolsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Bakker, mr. schoenmaker, en Harmen Gonggrijp, stadsmajoor, kopen een pakhuis en tuin, zz. Zoutsloot. Ten O. Jetze Jelles, ten W. Hylke Hanekuik, ten Z. de Zoutsloot, ten N....? Blomberg. Gekocht van Stijntje Hylkes Hanekuik wv Sierk Tolsma, voor 525 cg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0055v van 23 nov 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort over het diept]huis en bleekveld
 
koperSalomon Jans Builard, gehuwd metmatroos op het Statenjacht330-00-00 GG
Sydske Rinses
huurderde weduwe van Claas Jans
huurderTjeerd Gerrits c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenMinne Popkes
naastligger ten westenSimon Haantjes
naastligger ten noordende weduwe van Marten Dirks
verkoperMaeike Folkerts de Haas, gehuwd met
Willem Coenraads Bakkerbode bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jans Builard, matroos op het Staatsbuitenjacht x Sydske Rinses koopt een huis met een bleekveld ervoor, wz. Bildtpoort, 'het Stekje' genaamd. Bewoond door wd. Claas Jans en Tjeerd Gerryts als huurders. Ten O. het diept, ten W. Simon Haantjes, ten Z. Minne Popkes, ten N. wd. Marten Dirks. Vrij doorgang naar het Bolwerk. Gekocht van Maicke Folkerts de Haas x Willem Coenraads Bakker, Admiraliteit bode, voor 330 gg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254v van 21 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: Bildtpoort]huis met tuintje en bleekveld
 
koperJan Hendriks de Boer, gehuwd metbode (stads-)500-00-00 CG
Dedtje Jans
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMinne Pytters Houttuin
naastligger ten westenSimen Haantjes
naastligger ten noordenMarten Dirks, weduwnaar
verkoperSalomon Jansz Builard, gehuwd met
Sytske Rinses


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-082 Bildtstraat 4Wyger Harmens1-00-00 CGpottebakkerij


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0125r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Zoutsloot wijk A-150 nabij de Bildtpoorthuis en tuintje
 
koperYmkje Klaases, gehuwd met603-00-00 CG
Wieger Hayes thans uitlandigschipper
naastligger ten zuidenMinne Houttuin
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten westenSimon Haantjes
naastligger ten noordende weduwe van J. Homberg
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaVerkoop groot huis en tuin, wijk A-150. Genaamd `t Stekje.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-143Zoutsloot 29Wyger Harmens... afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Wieger Hayes Brouwer... HRL, zv Haye Jans B, en Froukje Wiegers; BS ovl 1812; 1834 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-150, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-150Bildtstraat 4Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper
A-143Zoutsloot 29Wijger Harmens Wijger Harmens pakhuis


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1831
A-150Bildtstraat 4Huizinge met annexen bij de Bildtpoort, eigenaar haaije wijger, brouwer. Finaal verkocht op 21 dec 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 122Zoutsloot 29Folkert Sipkes DraaismaHarlingenpottebakkerschuur of pakhuis (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 128Bildtstraat 4Haaye Wiegers BrouwerHarlingensjouwermanhuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Adrianus Maasovl voor 1859, huwt met Grietje Jaarsma; BS ovl 1858; oud 41 jar, (vnm: Adriaan), geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Geertje van Beemen... ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Grietje Jaarsma... C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Hendrik Zonsveld... Smith, (gk); BS huw 1816; oud 52 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-150; VT1839; Uit het Doop Reg. van de Nieuwe Kerk is geëtraheerd dat Hendrik, zv Jan Zonsveld en Jacoba ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-150ZoutslootHendrik Zonsveld52 jAmsterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
A-150ZoutslootGeertje van Beemen46 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootAdriaan Maas41 jDordrechtgezin 2, m, protestant, gehuwd, schipper
A-150ZoutslootGrietje Jaagsma32 jNijkerkgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootHarmen Maas8 jFranekergezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-150Bildtstraat 4Sytske Tjebbes de Groot, overleden op 13 maart 184069 jr, baker, overleden Zoutsloot A 150, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-150Bildtstraat 4Jietske Alberts van der Werf, overleden op 14 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot A 150, dochter van Albert S. van der Werf, schippersknecht en Jacoba Oenes Plekker, zuster van minderjarige Klare Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-143Zoutsloot 29Tjirkje Lolkes Blokmaker, overleden op 25 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 1840), overleden Zoutsloot A 143. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-143Zoutsloot 29Fedde Hendriks Bleeker... Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 122A-143 (Zoutsloot)Bernardus J. van den Oeverpakhuis
Sectie A nr. 128A-150 (Zoutsloot)Petronella Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2912A-151 (Zoutsloot)Klaas Kuiperswoonhuis
Sectie A nr. 128A-238 (Zoutsloot)Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 128Bildtstraat 4 (A-238)Klaas Hagedoorn (en Cons.)
Sectie A nr. 2912Zoutsloot 29 (A-151)Rinke Dijkstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 29 Rinke Dijkstradoodgraver
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 4R.Adolfstransportarbeider
Zoutsloot 29R.Berkenpasagent van politie


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 29J. (Jan) Roersma
  terug