Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Bildtstraat 2 1-056 1-083 A-204 A-239
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 4 1-056 1-086 A-207 A-245
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 6 1-056 1-085 1/2 A-276 A-244
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 8 1-056 1-085 A-275 A-243
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 10 1-056 1/2 1-084 A-205 A-241


Huisnaam in: 1756
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1788
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1811
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk A-150
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 2, Harlingen
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2gorterie
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2gorthuis
eigenaarSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2gorthuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerDouwe Idsers
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerWillem Jans
gebruikerN. N. c.s.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-056 Bildtstraat 2Harmen Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 /2Bildtstraat 2Eelke Bernardus, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 Bildtstraat 2Heere Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0175v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: stadsvesten bij de Bildtpoort]huis
 
koperJan Gerlofs Buillart, gehuwd metmr. bakker400-00-00 CG
Antje Ruirds
huurderSikke Ypkes c.u.mr. molenaar
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenGerben Douwes
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Buillart c.u.
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: stadsvesten]
verkoperSara Broers, weduwe van
wijlen Johannes Balthus, en als voogd van hun dochtermr. molenaar
Dieuwke Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerlofs Builart, mr. bakker x Antie Ruurds koopt een huis c.a. aan de Stadsvesten bij de Bildtpoort. Ten O. de Zoutsloot, ten W. Sjoerd Talma, ten Z. de kopers en Gerben Douwes, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Sara Broers wv Johannes Baltus, mr. molenaar, voor 400 cg.


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0094r van 30 sep 1753 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 4stadsvesten bij de Bargeburenstal en naastgelegen pakhuis
 
koperYpe Feykes oud herbergier60-14-00 GG
koperDouwe Lieuwes mr. wagenmaker
naastligger ten oostenYpe Willems molenaar
naastligger ten zuidenDouwe Hanekuyck koopman
naastligger ten westende weduwe van Evert Hanekuyck
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Hanekuyckkoopman


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148v van 21 apr 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 4stadsvesten bij de Bargeburenpakhuis
 
koperLykle Reidses mr. schilder77-10-00 CG
naastligger ten oostende stalling van Sybren Dirks
naastligger ten zuidenDouwe Hanekuik
naastligger ten westende weduwe van Evert Hanekuik
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Lieuwesmr. wagenmaker
verkoperYpe Feikesoud herbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLykle Reidses, mr. schilder, koopt een pakhuis omtrent de Bargeburen. Ten O. de stal van Sybren Dirks, waardoor dit pakhuis beklemd is, ten W. wd. Evert Hanekuik, ten Z. Douwe Hanekuik, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Douwe Lieuwes, mr. wagenmaker en Ype Feikes, herbergier, voor 77 cg.


 


 


 


 


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0158r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 10Bildtpoort, aan de stadsvesten nabij detwee woningen en weefwinkels
 
kopervroedsman Jan Wax 241-00-00 GG
huurder kamer en weefwinkelde weduwe van Pieter Gerryts 26-00-00 CG
huurder kamer en weefwinkelWopke Johannes 28-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax
naastligger ten zuidenvroedsman Jan Wax
naastligger ten westenHaeye Durks
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperGerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0159r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: [aan de stadsvesten nabij de Bildpoort]huis
 
kopervroedsman Jan Wax 208-00-00 GG
huurderEvert Arents 30-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenMayke Folkerts de Haes
naastligger ten westenvroedsman Jan Wax
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperGerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0234r van 15 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 4stadsvesten bij de Bargebuirenpakhuis
 
koperArjen Reitses Blomberg mr. schilderaar105-00-00 CG
naastligger ten oostende stallinge van Sybren Dirks
naastligger ten zuidenSierk Talsma koopman
naastligger ten westenSierk Talsma koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSjeuke Hendriks, weduwe vanwinkelierse
wijlen Lykle Reytses Blomberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Reitses Blomberg, mr. schilder, koopt een pakhuis c.a. aan de Stadsvesten omtrent de Bargeburen. Ten O. de stal van Sybren Dirks, die dit pakhuis beklemt, te W. en Z. Sierk Tolsma, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Sjeuke Hendriks wv Lykle Reitses Blomberg, winkelierse, als erfgename van haar man, voor 105 cg.


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 4Bargeburen, stadsvesten bij depakhuis
 
koperPiebo Bakker mr. schoenmaker100-00-00 CG
koperHarmen Gonggrijp stadswachtmeester
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten oostenPiebo Bakker
naastligger ten zuidenHarmen Gonggrijp
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperArjen Reidses Blomberg


 


 


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0011v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [niet vermeld]huis
 
koperSybren Aukes 130-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: vaart]
naastligger ten zuidenJan de Boer bode (stads-)
naastligger ten westende weduwe van Marten Dirks
naastligger ten noordenstadsvesting
verkoperAntje Foekes, weduwe van
wijlen Marten Dirks


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-069 1/2Vissersstraat 6Enne Wijga
1-069 1/2Vissersstraat 6Johannes Mulder, 29 jaar, gehuwd
1-069 1/2Vissersstraat 6Jacob IJkes, 36 jaar, gehuwd
1-131 Bildtstraat 2Eile Faber


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort aan de stadsvesten]huis
 
koperwijlen Johannes Homberg, gehuwd met170-00-00 CG
Sjoukje Feenstra
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: vaart]
naastligger ten zuidenJan de Boer bode
naastligger ten westende weduwe van Marten Dirks
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSybren Aukes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-083 Bildtstraat 2Johannes Homberg wed1-00-00 CG


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Johannes Homburg... kind: Micheal Johannes Homberg, geb 24 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL; wed. eigenaar van wijk A-204, gebruiker is eylard Faber wed, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-026, winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2eylerd Faber... huwt met Catharina Homberg op 21 okt 1798 HRL, koopman in 1813, koopt een huis 1797-1799, N.H., ovl wijk A-204, kinderen: Haye, geb 25 jul 1810 HRL, Sjoukje F, geb 16 nov 1805 HRL, Elizabeth F, geb 20 jan 1803 HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-205Vissersstraat 10Marten Dirksovl voor 1815; wed. M.D. eigenaar van wijk A-205; gebruiker is Pieter Thijssen wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-205Vissersstraat 10Pieter Thijssenovl voor 1815; wed. P.T. gebruiker van wijk A-205, gealimenteerd; eigenaar is Marten Dirks wed., 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Dirk Sibrens... de bruid gecompareerd D.S., de broeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; wed. D.S. eigenaar en gebruiker wijk A-207, stal ledig, 1814. (GAH204); kind: Sibren Dirks, geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-204Bildtstraat 2Johannes Homberg wedEylard Faber wed
A-207Vissersstraat 4Dirk Siebrens wed stal ledig
A-205Vissersstraat 10Marten Dirks wedPieter Thijssen wedgealimenteerd


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 26 en 30 van 10 mrt 1824
adressoortbedraggebruik
A-204Bildtstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 131huis A-204
 
verkoperJohannes Eylerts Faber
verkoperBonne Hayes Brouwer
koperJan Taekes Feenstra


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-205Vissersstraat 10Bonne Hayes Brouwer, overleden op 5 mei 1826mr. schoenmaker Zoutsloot A 147/205, broer van Jan en Wieger Hayes Brouwer (erven alleen deel van vruchtgebruik), testamentair erfgenamen zijn voor 1/2hun kinderen Geertje en Haye Jans Brouwer, varenspersoon (samen 1/4) en Haye Wiegers Brouwer, idem (1/4), alsmede voor de andere helft de niet verwante Jetske Inses Gerlofsma, te Nijkerk/ Gld. Saldo fl. 2.779,58. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 81Bildtstraat 2Jan Taekes VeenstraHarlingenvarensgezelhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 84Vissersstraat 8de Stad HarlingenHarlingenerf (154 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 85Vissersstraat 6Broer Remkes de VriesHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 86Vissersstraat 4Folkert Sipkes DraaismaHarlingenpottebakkerschuur (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 127Vissersstraat 10Wopke Djoerds van der StelHarlingenplaisiertuin (440 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 40 van 24 aug 1836
adressoortbedraggebruik
A-205Vissersstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 305huis en de tuin A-147 en A-205
 
verkoperMarten Modders
verkoperMargaretha Hoekers
koperObbe Sjoerds Schaafsma
koperTjietske Abrahams de Ruiter


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-205Vissersstraat 10Obe Sjoerds Schaafsma, overleden op 16 november 1838koopman Zoutsloot A 147/205, man van Tjietske Abrahams de Ruiter, negotiante, vader van minderjarige Sjoerd, Abraham, Richard, Gerrit, Jan en nog ongeboren kind Obes Schaafsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Anthony Fransen Posthuma... P, en Frouwkie Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Antje Klazes Duinmayer... Hiddes Bakker; BS huw 1829, ovl 1843, ovl 1847; oud 48 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk A-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Jan Joannes Beuker... B., en Akke Franciscus Kroese; BS huw 1829; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Johannes Petrus Schmidt... (gk); BS huw 1837; oud 65 jaar, geb Herborn en wonende te HRL. 1839, gepensioneerd ambtenaar, wijk A-204; VT1839; Johann Peter S., geb 5 jul 1774, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-205Vissersstraat 10Rinske Visser... tapperse in 1865, ovl wijk H-081, dv Klaas V, en Matsen Johannes; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-205; oud 39 jaar, geb Engwierum (!), wonende te HRL. 1839, wijk E-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Antje Siegman... het Stadsarmhuis, huwt met Luitjen de Boer, dv Johannes S, en ... ; BS ovl 1900; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Luitjen/Luitzen de Boer... zeilmakersknecht, zv Lubbert de B., en Tjietske de Vries; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Rein Willems Kramer... 1851, ovl wijk A-209, zv Willem Alkes K, en Antje R. Klok; BS huw 1826, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-204ZoutslootJan Johannes Beuker43 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
A-204ZoutslootAntie Dumeyer48 jVlielandgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
A-204ZoutslootMietje Beuker8 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootPiet Beuker5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootJohannes P Schmidt65 jHerborngezin 2, m, protestant, weduwnaar, gepensioneerd ambtenaar
A-204ZoutslootWilhelmina Schmidt24 jWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Bildtstraat 2Pieter Beuker, overleden op 2 mei 18427 jr, overleden Bildtpoort A 204. (Certificaat van onvermogen nr. 165) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Bildtstraat 2Wiepkje Smit, overleden op 27 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 3/4 jr, geboren Almenum 12/4/1846, overleden Bildtpoort A 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Beitske Rintjes van der Post... 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Klaas Taekes Kuipers... A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-205Vissersstraat 10Sybren Jorna... 20 jan 1852 uit Leeuwarden, zv Wopke J, en Doetje Kroes; BS ovl 1857; bev.reg. Ha18 51 wijk C-168, wijk A-205, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Antje Jurjens van Deulen... dv Jurjen D, en Sijtske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 81A-204 (Bargebuurt)erv. Gerben Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 85A-275 (Bargebuurt)Douwe J. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 85A-276 (Bargebuurt)Douwe J. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 86A-207 (Bargebuurt)Bernardus J. van den Oeverpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 81A-239 (Zoutsloot)Anna Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 2858A-241 (Bargebuurt)Pieter G. Boumawoonhuis, tuin
Sectie A nr. 3458A-243 (Bargebuurt)Douwe Jans de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 3459A-244 (Bargebuurt)Douwe Jans de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 2911A-245 (Bargebuurt)Jan Meijer jr.woonhuis


1884 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Vissersstraat 6s. boonstravisrokerij20


1898 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vissersstraat 4, HarlingenVissersstraat 4Bloem, Cornelia'De eerste steen
gelegd door
CORNELIA BLOEM
oud 14 jaar
22 Juni 1898'
gerestaureerd 1991


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 81Bildtstraat 2 (A-239)C.A.A. van Rossum
Sectie A nr. 2911Vissersstraat 4 (A-245)Gerben Tigchelaar
Sectie A nr. 3459Vissersstraat 6 (A-244)Douwe de Boer
Sectie A nr. 3458Vissersstraat 8 (A-243)Douwe de Boer
Sectie A nr. 5177Vissersstraat 10 (A-241)Bartele Posthuma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Visscherstraat 4 Pokke Bijlsmazonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600
Visscherstraat 6 Gosse Pietersmamosselvisscher
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Visscherstraat 8B.Visserpetroleumventer
Visscherstraat 10J.Posthumatimmerman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Visschersstr. 4E. v.d. Geest86Vischh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Visschersstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1941 - variaadresbronbericht
Vissersstraat 10Oud Harlingen Magazine 1993mei: Het echtpaar J. Posthuma-Schippers Visserstraat was 50 jaar getrouwd


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
B. Visserstr.S.P. Hellingwerf504Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
B. Visserstr.S.P. Hellingwerf504Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
B. Visserstr.S.P. Hellingwerf504Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur.


1965 - adresboekadresnaam
Visserstraat 4B.W. (Bauke) Brouwer
Visserstraat 6F. (Feite) Attema
  terug