Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 12 1-061 1/3 1-101 A-120 A-131
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 14 1-061 1/4 1-102 A-119 A-130
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 31 1-061 1/4 1-096 A-144 A-152
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 33 1-061 1/4 1-097 A-145 A-153
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 35 1-061 1/4 1-097 A-145 A-154
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 37 1-061 1/4 1-098 A-146 A-155
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 39 1-061 1/4 1-099 A-147 A-156
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 41 1-061 1/3 1-100 A-273 A-157
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 30 1-061 1/4 1-102 A-110 A-121
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 32 1-061 1/4 1-102 A-109 A-120


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 12, Harlingen
1600 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 12Hein Buisman StichtingBouw ca. 1600


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperHans Hansen, gehuwd metschipper575-07-00 GG
Lolck Schelte
naastligger ten zuidenJan Janssen koopman
naastligger ten noordenhuis van de weduwe van Douwe Allardts bakker
verkoperOtto Minnes, gehuwd metIJlst
Sytske MollesIJlst


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZhuis, brouwerij en mouterij
 
koperHans Emes de Ringh burger c.u.1200-00-00 GG
naastligger ten oostenJochum Dirx
naastligger ten oostende hovinge van Tiebbe Piters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGabbe Freerx e.a.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJentie Rutgers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Emes de Ringh koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. zz. Zoutsloot. Ten O. Jochum Dirx en de hof van Tiebbe Pieters (Dreyer?), ten W. Gabbe Freerks en de andere eigenaar. Gekocht van Jentie Rutgers, voor 1200 gg.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperSaske Minckes, weduwe van550-00-00 GG
wijlen Auke Tierx
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperHans Hansen c.u.


 


 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperDirck Sybrandts Longerhou, gehuwd metschipper (groot-)900-00-00 GG
Tiedtske Reynes
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperFreerk Dircks c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou, grootschipper x Tiedtske Heyns? koopt een huis met een plaets erachter, wz. Bildtstraat. Ten Z. Jan Jansen, koopman, ten N. Cornelis Meynses, bakker. Gekocht van Freerck Dircks, voor 900 gg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZhuis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen
 
koperFeddrick Sipkes, gehuwd metbrouwer3200-00-00 GG
Antie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten zuidenDroogstraat, tot waar de brouwerij strekt
naastligger ten westenBildtstraat, huis in de
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSara Wybes, weduwe van
wijlen Hans Ieme de Rinck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Ipkes, brouwer x Antie Jansdr. koopt een mooi huis, brouwerij en mouterij met alle inventaris, zz. Zoutsloot. Ten O.?, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat tot waar de brouwerij strekt, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Sara Wybedr. wv Hans Emes de Ringh, voor zich en haar kinderen, geassisteerd door haar broers, voor 3200 gg.


 


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperBennier Gerrits burger c.u.koopman (schots -)850-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses
verkoperDirck Sybrants Longerhou c.u.schipper (groot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBennier Gerrits, Schots koopman c.u. kopen een huis wz. Bildstraat. Ten Z. Iisbrant Iisbrants, ten N. wed. Cornelis Minses. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Sybrants Longerhou, grootschipper c.u., voor 850 GG.


 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZhuis
 
koperIme Yppes, gehuwd metbrouwer380-00-00 GG
Rinske Jetses
verpachter grondClaas Gerrits Braam 5-12-00 CG
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten zuidenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten westenIme Yppes burgerbrouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHein Oenesschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Ypes, brouwer x Rinske Jetses koopt een huis van 4 kamers onder en boven, zz. Zoutsloot. Ten O. de koper, ten W. en Z. Tjebbe Pytters Dreyer, ten N. de straat. Gekocht van Hein (Hero?)Jans?, wijdschipper, voor 380 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120v van 5 jan 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZhuis
 
koperDirck Tieerds, gehuwd met1125-00-00 GG
Elbrich Tieerds
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erven van Bennier Gerrits
naastligger ten westenClaes Stinnerts
naastligger ten noordenstraat
verkoperSiouckien, weduwe van
wijlen Cornelis Minses


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperJan van notaris555-07-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Miranda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Minses
curatorPieter Jacobs, overkoopman
Gerrit Banier Middachten


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZhuis
 
koperHarmen Gerbens, gehuwd metbakker880-00-00 GG
kopersFoockeltie Martens
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenGerryt Baniers
naastligger ten westenN. N.
verkopergemeensman Dirck Sjoerdts


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14stadsvestenvoorste oud stuk van 's Lands Lijnbaan bij 85 voeten
 
koper van 1/2vrijgezel Tymen Eelckes, en450-00-00 CG
vrijgezel Jisse Eelckes
koper van 1/2Trijntie Eelckes, weduwe van
wijlen Rinnert Harmens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenMinne Jansen Marnstra
naastligger ten westenClaes Stinnerts timmerman (stads-)
naastligger ten noordenGemeensman Dirck Sjoerdts
verkoperGerryt Baniers Middachten
koperReiner Jansen burgerkoopman49-00-00 CG
naastligger ten oostenDuco Nauta ontvanger
naastligger ten zuidenDuco Nauta ontvanger
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenGhemmenich sekretaris
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verkoperAdmiraliteit


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ tot de Droogstraathuis, brouwerij en mouterij
 
kopervrijgezel Jacobus Stellingwerff 1518-10-00 CG
huurderGerrit Hessels 80-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Romckes koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTierck Hock schipper
naastligger ten westenPybe Auckes schipper
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRinske Jetses, weduwe vanPingjum
wijlen Eme Epes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Stellingwerff, vrijgezel van Reitsum en nu te Harlingen wonende, koopt een huis, brouwerij en mouterij zz. Zoutsloot, strekkende van daar tot achter in de Droogstraat. Ten O. Jacob Romckes, ten W. schipper Tierck Hoek? en Pybe Auckes, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Het geheel is verhuurd aan Gerrit Hessels, brouwer, die na afloop van zijn huurcontract ook de bierkamer ten O. van de brouwerij en de stal ten O. van het huis en aan de wz. van de 2 camers van verkoper, zal overdragen. Zie verder de acte. Gekocht van Rinske Jetses wv Eme Epes te Pingjum, met inbegrip van de quotele rechten op het water etc. van Luidingakerke (Luinkerk), door de koper geschat op 450 cg., voor in totaal 1518 cg.


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ alwaer de gloyende owen uitgangthuis genaamd de Gloyende Owen
 
koperHylke Greolts schipper (wijd-)296-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erven van Sybren Sierx Geitiebaan
naastligger ten westenvliet van Egbert Jacobs
naastligger ten noordenvliet van Egbert Jacobs
verkoperHarmen Gerbens van den Hawenden Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Greolts, wijdschipper, koopt een huis alwaer de gloyende owen uithangt. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erfgenamen van Sybren Sierx Geitiebaan, ten W. en N. Egbert Jacobs. Gekocht van Harmen Gerbens van der Hawen in Den Dam te Groningerland, voor 296 GG.


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot NZ 32/34huis
 
koperHessel Ruirds, gehuwd met100-00-00 CG
Antie Aleffs
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam
naastligger ten westende kinderen van Jacobus Stellfingwerff
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHarmen Douwes c.u., enmr. blauwverver
Tietske Ymes c.s.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 12huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 12huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 12huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraathuis
 
koperJan Doeckes mr. timmerman381-14-00 GG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erven van Tjerk Sandstra
naastligger ten westenDoede Sickes
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes
verkoperSjerk Sybrens Geitiebaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Doekes, mr. scheepstimmerman, koopt het huis. Ten O. de straat, ten W. Doede Sickes, ten Z. erven Tjeerd Sanstra, ten N. wd. Harmen Hylkes. Gekocht van Sjerk Sybrens Geitiebaan.


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 12huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
1-061 /2Bildtstraat 12kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
1-061 /3Bildtstraat 12huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
 
1-061 /4Bildtstraat 12huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
 
1-061 /5Bildtstraat 12woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


 


 


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0242v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Bildtpoort, op de hoek van 't Eiland bij de2/3 huis
 
koperEngel Albertus Klinkert, gehuwd met250-00-00 CG
Grietje HendriksNieuwe Bildtzijl
naastligger ten oostendiept
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builardt
naastligger ten noordende weduwe van Foeke Ages
verkoperSybren Claesen
verkoperBregtje ClaesenNieuwe Bildtzijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEngel Albertus Klinkert x Grietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl, koopt 2/3 huis omtrent de Bildtpoort, op de hoek van `t Eiland. Ten O. en Z. het diept, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N. wd. Focke Ages. Gekocht van Sybren Claesen te Harlingen en Bregtje Claesen te Nwe. Bildtzijl, voor 250 cg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp1/3 huis
 
koperEngel Lambertus Klinkert, gehuwd met142-00-00 CG
Grytje HendriksNieuwe Bildtzijl
huurderJan Claesen c.u.mr. sleefmaker
naastligger ten oostenstraat en Zoutsloot
naastligger ten zuidenstraat en Zoutsloot
naastligger ten westenhet zgn. verbrande panwerk
naastligger ten noordende weduwe van Foeke Ages
verkoperKamer der huissittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEngel Albertus Klinkert x Grietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl, koopt 1/3 huis op de Zoutsloot omtrent de Bildtpoortspijp. Ten O. en Z. de Zoutsloot, ten W. het zogen. verbrande panwerk, ten N. wd. Focke Ages. Gekocht van de Voogden van de Kamer der Huiszittende Armen, voor 142 cg.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Bildtstraat 12Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Bildtstraat 12Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0098v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaast
 
koperJoost Fransen Zeeman, gehuwd metgerechtsbode251-00-00 GG
Grytie Thomas IJsenbeecq
verpachter grondde erven van Jacob Romkes Braem 5-00-00 CG
verpachter grond stalburgemeester Wiltetus Jelgersma 2-16-00 CG
naastligger ten oostenHerre Herres mr. metselaar
naastligger ten zuidenN. N. mr. bontwever
naastligger ten westenJan Gerlofs mr. bakker
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperAeltje Jans Nauta, weduwe van
wijlen Jochum Stellingwerf, en als voogd van
hun dochters Trijntie Jochums Stellingwerf, erfgenaam
Baukjen Jochums Stellingwerf, erfgenaam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Fransen Zeeman, mede-gerechtsbode x Grietje Thomas IJsenbeek koopt een huis dat vroeger een brouwerij was, met een paardenstal ernaast, zz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp. Ten O. Heere Heeres, mr. metselaar, ten W. Jan Gerlofs, mr. bakker, ten Z.?, mr. bontwever, ten N. de straat en Zoutsloot. Er is een steeg bezijden. Gekocht van Aeltie Jans Nauta wv Jochum Stellingwerf, voor 251 gg.


 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0115r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis met paardenstal
 
koperAnne Bakker mr. bakker en kalkbrander412-10-00 CG
Setske Foppes Pybma?
verpachter grondde erven van Jacob Romkes Braem 5-00-00 CG
verpachter grondburgemeester W. Jelgersma 2-00-00 CG
huurderde weduwe van Jochum Stellingwerf
naastligger ten oostenHeere Heeres
naastligger ten zuidenN. N. wever
naastligger ten westenJan Gerlofs
naastligger ten noordenstraat, zijnde een steeg die bij het huis hoort
verkoperJoost Zeeman, gehuwd metgerechtsbode
Grytie Tomas IJsenbeecq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne (Eelkes) Bakker, mr. bakker en kalkbrander x Sietske Foppes Pybema koopt een huis met een paardenstal ernaast, zz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp, bewoond door wd. Jochum Stellingwerf. Ten O. Heere Heeres, ten W. Jan Gerlofs, ten Z. een weverswoning, ten N. die straat. Er is een steeg naast, die bij dit huis hoort. Gekocht van Joost Fransen Zeeman, gerechtbode x Grietje Thomas IJsenbeek, voor 412 cg.


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis en grote hof
 
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman377-07-00 GG
Hinke Wybes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van Heere Heeres mr. metselaar
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenAnne Eelkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYttie Rinnerts, weduwe van
wijlen Heere Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Brouwer, coopman x Hinke Wybes Hanekuik kopen zeker deftig huis en grote hovinge of tuin c.a. aan de zuidkant van de Soutsloot bij de Bildpoortspijp. Korte beschrijving van het huis, tuin met prieel en eigen uitgang naar de Droogstraat. Bewoond door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. de verkoperse, ten W. Anne Eelkes, ten Z. doopsgezinde gemeente woningen, ten N. de straat of Soutsloot. Gekocht van Yttie Rinnerts wd. wl. Heere Heeres, in leven mr. metselaar, voor 377 gg. 7 st.


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0032r van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis en paardenstal met ernaast een steegje
 
kopervroedsman Meye Harmens Meyer 650-07-00 GG
verpachter grond steegjeAnna Braam 5-00-00 CG
verpachter grond paardenstalde weduwe van burgemeester Wiltetus Jelgersma 2-16-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenJan Claesen
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSetske Foppes, weduwe van
wijlen Anne Eelkes Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens Meyer, vroedschap, koopt een huis met paardenstal met een steegje ernaast, omtrent de Bildtpoortspijp. Ten O. Cornelis Brouwer, ten W. Jan Gerlofs Builard, ten Z. Jan Claesen, ten N. de straat en Zoutsloot (Zz.). Gekocht van Setske Foppes wv Anne Eelkes Backer, voor zich, en voor haar kinderen bij haar wl. man, voor 650 gg.


 


 


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraatfraai huis
 
koperCorneles Blok, gehuwd metmr. glasmaker, werver451-00-00 GG
Jepke Waltus
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEylert Eylerts
naastligger ten westenClaas Danser
naastligger ten noordenReynder Pyters
verkoperJan Doekesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Blok, mr. glasemaker en verwer x Iepke Waltus koopt mooi huis wz. in de Bilstraat. Ten W. Claas Danser, ten O. de Bilstraat, ten Z. Eijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman, voor 451 gg.


 


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0261v van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: hoek bij Bildtpoort op 't Eiland]huis
 
koperSjouke Nauta 525-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenTake Cornelis
verkoperEngel Albertus Klinkertoud opzichter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjouke Nauta koopt een huis op de hoek van `t Eiland, bij de Bildtpoort. Ten O. en Z. de straat en diept, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N. Taeke Cornelis. Gekocht van Engel Albertus Klinkert, oud-opzichter, voor 525 cg.


 


1761 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 41Leeuwarder Courant 15 augustusSJOUKE NAUTA, Distelateur tot HARLINGEN, Presenteert uit der hand te Verkopen zyn STOKERY, sampt Gereedschappen en Winkel, staande op de Hoek van 't Eiland, bij de Bildt Poort tot Harlingen, alles eerst Nieuw aangelegt. Wie daar Gading aan maakt, adresseere zig by de Eigenaar.


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0121r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op de hoek van het zgn. Eilandhuis en stokerij
 
koperde heer Tjepke Gratema koopman200-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Gerlofs Builaard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjouke Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt een huis en stokerij c.a. nz. Zoutsloot, omtrent de Bildtpoort, op de hoek van het zogenaamde Eiland. De verkoper behoudt alle inventaris, gereedschappen en verdere goederen. Ten O. en Z. de Zoutsloot, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N.? Gekocht van Sjouke Nauta, voor 200 gg.


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088r van 9 dec 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ bij de Bargeburenpakhuis en tuintje
 
koperJan Gerlofs Builaart burger225-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builaart
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Tolsma
naastligger ten noordenSybren Dirks
verkoperGeertje Wybes Hanekuik, weduwe van
wijlen Douwe Hanekuikkoopman


 


 


1765 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 31 (Hannemahuis), HarlingenZoutsloot 31 (Hannemahuis)B, I G;B, A RI.G.B
A.R.B
1765
Afkomstig uit het pand Zoutsloot 31.


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0236r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op de hoek van het Eilandhuis
 
koper door niaarJan Wytses Vettevogel koopman248-00-00 GG
geniaarde koperDurk Jans van der Muur, gehuwd met
Catharyna Sopynius
huurderJan Wytses 35-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Gerlofs Builard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytses Vettevogel koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Jans v.d. Muur x Catharina Sopingius, een huis nz. Zoutsloot omtrent de Bildpoort, op de hoek van `t Eiland. Met beschrijving van het huis. Ten W. Jan Gerlofs Builard. Gekocht van Tjepke Gratama, voor 248 gg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0063r van 3 jul 1768 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijphuis
 
koperClaas Symens, gehuwd metzeeman246-00-00 GG
Tzietzke Ymkes
naastligger ten oostenGerlof Jansen Builart schipper (trekveer-)
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart schipper (trekveer-)
naastligger ten noordenJan Wax
verkoperYmkjen Jans Builard, weduwe van
wijlen Gerlof Alberts
verkoperGerlof Jansen Builardschipper (trekveer-)
verkoperRuurd Jansen Builardschipper (trekveer-)


 


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Bargebuurtspijphuis
 
koperYmkje Jans Builard, gesterkt met haar man334-00-00 CG
Jetze Jelleskoopman
huurderMarijke Alberts c.m.26-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaes Jans
naastligger ten noordenJan Wax
verkoperGerlof Jansz Builardschipper (trekveer-)


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ op de hoek van de Bildtstraatspijphuis
 
koperDouwe Vettevogel, gehuwd metkoopman1800-00-00 CG
Jacomijntje Reins Vellinga
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenCornelis Blok
naastligger ten westenSusanna Jochems, weduwe van
wijlen Reinder Pieters Tadema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSusanna Jochems, weduwe van
wijlen Reinder Pieters Tadema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Vettevogel x Jacomijntje Reins Vellinga kopen huis wz. Bilstraat, hoek Bilstraatspijp. Ten O. de Bildtstraat, ten W. de verkopers, ten Z. Cornelis Blok, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Susanna Jochems wv Reinder Pieters Tadema.


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort- en Bargebuurtspijphuis
 
koperSimon Haantjes, gehuwd methuistimmerman350-00-00 CG
Lolkjen Uilkes
huurderTijs Gieses
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordenFolkert Wax
verkoperYmkjen Jans Builard, gehuwd met
Jetze Jelleskoopman


 


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperYeme Pieters, gehuwd met700-00-00 CG
Grietje JansWijnaldum
huurderN. N. 30-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkopermeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok
Aaltje Cornelis Blok, gesterkt met haar man
Jan Jacobsmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYeme Pieters x Grietje Jans koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. Douwe Vettevogel, ten Z. Jan Jansen [van der Molen]. Gekocht van Eelkje- en Aaltje Cornelis Blok x Jan Jacobs, mr. timmerman.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperHaring Wiegers, gehuwd metvarenspersoon705-00-00 CG
Antje Piers
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkoperYeme Pieters, gehuwd met
Grietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaring Wiegers, varend persoon x Antje Piers koopt huis wz. Bildtstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. Jan Janzen [van der Molen], ten W. en N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Yeme Pieters x Grietje Jans, voor 705 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ 13/17 bij de Bargebuurtspijpleerlooierij en nieuwe drogerij
 
koperJohannes Cresner, gehuwd met1625-00-00 CG
Carolina Christoffels de Haas
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstraat
verkoperPiebo Coenraads Bakkermr. schoenmaker
verkoperstadsmajoor Harmen Gonggrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Cresner x Carolina Christoffels de Haas kopen voor weinige jaren aangelegde leerlojerij en nieuwgebouwde drogerije c.o.a. met de kuipen, kalk hair en vleesdobben en gereedschappen op de Zoutsloot bij de Bargebuurt. Geen grondpacht. Naastliggers zijn Jetze Jelles, met wie een contract is waarnaar de kopers zich zullen moeten reguleren, ten O. Sybren Dirks, ten W. Hylke Hanekuik, ten Z. en N. de straat. Gekocht van mr. schoenmaker Piebo Coenraads Bakker en stads-majoor Harmen Gonggrijp, voor 1625 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Bargebuurts pijpenhuis en tuintje
 
koperReinder Arjens Zwart, gehuwd metschipper (wijd-)800-00-00 CG
Marijke Pieters
huurderReinder Arjens Zwart 36-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Simons c.s.schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Chresner
naastligger ten noorden?de erven van Sybren Dirks sleeper
verkoperJetze Jelleskoopman


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-084 Zoutsloot 31Gerrit Gerrits
1-084 1/2Zoutsloot 31Reinder Swart
1-086 Zoutsloot 37Sijmon Haantjes
1-086 Zoutsloot 37D Buisman


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ wijk A-119huis
 
koperJan H. Gonggrijp, gehuwd metmr. pruikmaker335-00-00 CG
Grietje Overdijk
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenH. Bonnema
naastligger ten westenJohannes Human
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel
verkoperWieger HaringshuistimmerknechtOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan H. Gonggrijp, mr. pruikmaker x Grietje Cl. Overdijk koopt huis Bildtstraat wijk A-119. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Johannes Numan, ten Z. H. Bonnema, ten N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Wyger Harings, huistimmerman te Oosterbierum, voor 335 cg.


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ wijk A-120 op de hoek, bij de Bildtpoorthuis
 
koperMinne Houttuin koopman1300-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan H. Gonggrijp
naastligger ten westenWestra baljuw
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperDouwe W. Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Houttuin koopt het huis wijk A-120, hoek Bildtstraat bij de Bildtpoort. Ten O. en N. de straten, ten W. de baljuw Westra, ten Z. Jan H. Gonggrijp. Gekocht van vroedsman Douwe W. Vettevogel, voor 1300 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-101 Bildtstraat 12Minne P Houttuin0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Marijke Adema... op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Jacob van Eeken... Hendriks vE, en Jacobje Jans Hollander; BS geb 1811, huwafkhu, huw 1821, ovl 1831; gebruiker van wijk A-109, koopman; eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204); Ried, Sectie C, 1832: J. v. E., Koopman te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Albert van Eeken... ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd Lee wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Michiel Jacobs van der Zee... huwt met Jantje Jans Oosterhout, in zijn huis ovl Trijntje Oosterhouf, koopt een huis in 1798, ovl wijk A-110, huw.get. bij B.M. Bos en R.J. Proosterbeek, schipper, oom bruidegom, wonende te HRL. 1812, wonende te op ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Pieter Klases Fabergeb 1810 Stavoren, ovl 22 okt 1814 HRL; wijk A-110, zv Klaas Pieters F. en Riemke Abrahams vd Werf; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer... 1806, 1809, BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Jan Jans de Boergebruiker van wijk A-120, koopman; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Minne Poppes Houttuin... HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1821, ovl 1853; eigenaar van wijk A-120, gebruiker is Jan Jans de Boer, koopman, 1814 (GAH204); id. van wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Reinder Jans Swart... Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 54:0:0 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga... huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Reinder Jans Park... leven schipper; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1839; erven R.J.P. eigenaar van wijk A-145; gebruiker Jacob IJkes Wijga, rogmolenaar, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Bonne Hayes Brouwer... Wiegers; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1823, ovl 1826; gebruiker van wijk A-146; eigenaar is Simon H. Molenaar, timmerbaas, 1814. (GAH204); B.H.B. en Jetske Sikkes, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Simon Haantjes Molenaar... Jans, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-138, timmerwinkel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-120Bildtstraat 12M Houttuin Jan Jans de Boer koopman
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-144Zoutsloot 31Reinder Swart Reinder Swart oud schipper
A-145Zoutsloot 33Reinder J Park ervenJacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-145Zoutsloot 35Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-146Zoutsloot 37Simon H Molenaar Simon H Molenaar timmerbaas
A-146Zoutsloot 37B H Brouwer
A-147Zoutsloot 39Jacob E de Boer stalknegt
A-110Zoutsloot 30Albert van Eeken Michiel Jacobs van der Zee wed
A-109Zoutsloot 32Jacob van Eeken koopman


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Dirk Hendriks Faber, overleden op 11 augustus 1822man van Rinske Sjoerds (Zoutsloot A 110), vader van minderjarige Haring en Hendrik Dirks Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Simon Haantjes Molenaar, overleden op 1 februari 1823huistimmerman (Zoutsloot A 146), wednr. Lolkjen Ulkes (door haar ingesteld vruchtgebruik vervalt nu), oom (zusters dochter) van Jetske Sikkes (vrouw van Bonne Haayes Brouwer, schoenmaker) (enige testamentair en ab intestato erfgenaam). Legaat ad fl. 100,- voor kinderen van Douwe Ruurds, te Irnsum, andere in hun testament genoemde legatarissen als Lolkje (wed. Meinte Foekes) en Jacob Jans, beide te Irnsum en nicht Grietje Rintjes zijn reeds overleden. Saldo fl. 2.291,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 120 en 128 van 29 sep 1824
adressoortbedraggebruik
A-144Zoutsloot 31provisionele en finale toewijzingfl. 560huis A-144
 
verkoperSimon Jacobs van Loon
verkoperGerrit Johannes van Temmen
verkoperAaltje Reinders Kronenburg
verkoperKlaas Reinders Kronenberg
verkoperJoris Reinders Kronenberg
koperBroer Remkes de Vries


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Jetske Sikkes, overleden op 6 november 1825vrouw van Bonne Haayes Brouwer, mr. schoenmaker (Zoutsloot A 147, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Legaat fl. 200,- voor D G-armen. Saldo fl. 1.790,25. (bijgevoegd is uittreksel van overlijden van Bonne Hayes Brouwer op 5/5/1826, oud 53 jr, schoenmaker, wednr. Jetske Sikkes van Ried) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Pieter Klazes Gnodde, overleden op 31 maart 1826zoon van afwezige Klaas Minnes Gnodde, varensgezel Zoutsloot A 146 en Berber Pieters Broersma, broer van minderjarige Minne Klazes Gnodde. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Bonne Hayes Brouwer, overleden op 5 mei 1826mr. schoenmaker Zoutsloot A 147/205, broer van Jan en Wieger Hayes Brouwer (erven alleen deel van vruchtgebruik), testamentair erfgenamen zijn voor 1/2hun kinderen Geertje en Haye Jans Brouwer, varenspersoon (samen 1/4) en Haye Wiegers Brouwer, idem (1/4), alsmede voor de andere helft de niet verwante Jetske Inses Gerlofsma, te Nijkerk/ Gld. Saldo fl. 2.779,58. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-120Bildtstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 910huis A-120
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperBouwe Fontein


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga, overleden op 27 augustus 183062 jr, rogmolenaar (samen met Inne Innes Wijga), wednr. NN, man van NN (Zoutsloot A 145), vader van Barend, idem, Sibbeltje (vrouw van Rinke Oorthuis, idem) en Grietje Jacobs Wijga (wed. Klaas de Beer) (allen uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Jacob Ykes Wijga, overleden op 27 augustus 183062 jr, rogmolenaar (samen met Inne Innes Wijga), wednr. NN, man van NN (Zoutsloot A 145), vader van Barend, idem, Sibbeltje (vrouw van Rinke Oorthuis, idem) en Grietje Jacobs Wijga (wed. Klaas de Beer) (allen uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 123Zoutsloot 31Broer Remkes de VriesHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 124Zoutsloot 33wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 124Zoutsloot 35wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 125Zoutsloot 37Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 126Zoutsloot 39Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis (73 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 131Zoutsloot 41Marten Ypes BosHarlingenarbeiderhuis (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 256Zoutsloot 32Albert van EekenHarlingenkoopmanhuis en erf (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 261Zoutsloot 30Albert van EekenHarlingenkoopmanhuis en erf (189 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 271Bildtstraat 14Pieter DrostHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 272Bildtstraat 12Bouricius FonteinHarlingenhuis (106 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 en 55 van 5 sep 1832
adressoortbedraggebruik
A-120Bildtstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 600a. huis, stalling en wagenhuis D-016, b. huis A-120
 
verkoperBouritius Fontein
koperJetze Lykles Bakker (te Sneek)
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Willem B. Johans Keller, overleden op 25 juni 1834B.=Benjamin, zoon van Johan Jacob Keller, visiteurcommies (Zoutsloot A 110) en Helena Kaake, zuster van minderjarige Alida, Sophia, Johanna, Johan-Jacob, Helena, Willem, Johanna-Jacoba, Johannes-Kaake en Geertruida Johans Keller. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 40 van 24 aug 1836
adressoortbedraggebruik
A-147Zoutsloot 39provisionele en finale toewijzingfl. 305huis en de tuin A-147 en A-205
 
verkoperMarten Modders
verkoperMargaretha Hoekers
koperObbe Sjoerds Schaafsma
koperTjietske Abrahams de Ruiter


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Tietje Harings van der Wal, overleden op 15 oktober 183739 jr, vrouw van Freerk Baukes de Boer, schuitschipper Bildstraat A 110, moeder van minderjarige Trijntje Freerks de Boer (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Obe Sjoerds Schaafsma, overleden op 16 november 1838koopman Zoutsloot A 147/205, man van Tjietske Abrahams de Ruiter, negotiante, vader van minderjarige Sjoerd, Abraham, Richard, Gerrit, Jan en nog ongeboren kind Obes Schaafsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Neeltje Mulderoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske G. de Vliesoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske van den Boschoud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Gerrit Sipkes van der Tol... Martens Rinia; BS huw 1833, ovl 1876; oud 31 jaar (!), geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT 1839; (VAN DER) TOL, GERRIT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Helena Outhuishuwt met Lutzen Wassenaar, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843; oud 39 jaar, geb Heiloo en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Jantje Berends Braammeyer... BS huw 1833, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Lutsen O Wassenaargeb 1790 Oosterwierum, ovl 10 apr 1843 HRL, huwt met Helena Outhuis, koopman, zv Obbe Lutsen en Maaike ... ; BS ovl 1843; oud 50 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Hyltje Wytzes Conijn... bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Pieter Drost... 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Aaltie Draismaoud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Folkert Draismaoud 66 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Klaas Jeltes van der Ley... in 1851, zv Jelte Doekes vdL, en Helena Gerhardus Mulder; BS huw 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Wietske Herkes van der Mey... vdM, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Wouter Bouwmansoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Eke J Posthumusoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-144; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Grietje Klaver... ovl wijk H-001, Rooms Katholiek, dv Marten K, en Elisabeth Visser; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Jacob Everts de Boer... H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-144; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Marten Ypes Bos... leyker 1820, zv IJpe B., en Stijntje Hilbrands; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Johanna van Bachum... BS ovl 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-146, 245; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Klaaske Dekkergeb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Martinus Hermanus ten Brug... Franeker 1834, zv Hermanus tB, en Antje Feikes; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk G-345; oud 34 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Regina Jacobs Velthuis... te HRL, dv Jacob Gerbens V, en Foekje Dirks; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk F-042 wijk G-345; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Rimke Wopkes Kleinvogel... K, en Trijntje Klazes de Beer; BS huw 1827, ovl 1839; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Sientje Dirks van Akkeren... Jacobs vA., Japikje Aukes Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Sybe de Haanoud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk A-146; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Wilhelmina Coenridaoud 39 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk A-146; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Aagje Gerrits Grootgeb 1782 Zaandam, ovl 26 feb 1841 HRL, huwt met Poppe Meinsma, dv Gerrit G, (gk), en Divertje dekker, (gk); BS ovl 1841; oud 57 jaar, geb Westzaan (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Dievertje Poppes Meinsma... huwelijken, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-176; oud 37 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Heilkje Jacobs Zoete... Z, en Aaltje Nuttes Visser; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, (vnm: Hijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Willem Wybes Schoonhoven... Bijlsma (ook wel: Meyer); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schuitschipper, wijk C-181; VT1839; geb 29 dec 1808, ged 1 jan ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Aukje Maria Arends van Bagchum, overleden op 5 april 183969 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 145, wed. Jacob Ykes Wijga (wednr. NN), zuster van Johanna (wed. Jacob Sybes Dikker) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Migchiel Arends van Bagchum (legaat elk fl. 100,- voor zijn 6 niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.506,49. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Aukje Maria Arends van Bagchum, overleden op 5 april 183969 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 145, wed. Jacob Ykes Wijga (wednr. NN), zuster van Johanna (wed. Jacob Sybes Dikker) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Migchiel Arends van Bagchum (legaat elk fl. 100,- voor zijn 6 niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.506,49. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-109ZoutslootRinske G de Vlies28 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootRinske van den Bosch28 jArumv, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootNeeltie de Groot [Mulder]40 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-109ZoutslootJohan Hendriks Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootTrijntie Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootJanke Mulder4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootIngena [Engina] Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootLuitje O Wassenaar50 jOosterwierumgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootHelena Outhuis39 jHeilogezin 1, v, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootObbe L Wassenaar11 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootGerryt Wassenaar7 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootKornelis Wassenaar4 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootWillem Wassenaar7 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootHenderika Wassenaar13 jMinnertsgagezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootGerryt S Tol31 jMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootJantie Braammeyer30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootSipke Tol2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootAafke Tol4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost58 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatFolkert Draisma66 jBalkm, rooms katholiek, weduwnaar, pottebakker
A-120BildstraatWouter Bouwmans38 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, pottebakker
A-120BildstraatAaltie Draisma37 jJourev, rooms katholiek, gehuwd
A-120BildstraatFolkert Bouwmans4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatCornelis Bouwmans2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatMaria Bouwmans11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatJohanna Bouwmans10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatCristina Bouwmans7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatSibbelina Bouwmans6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatAkke Boomsma27 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-144ZoutslootJacob E de Boer53 jPingjumm, protestant, gehuwd, policiebediende
A-144ZoutslootEke J Posthumus50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-144ZoutslootJan de Boer24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeevarende
A-144ZoutslootEvert de Boer19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeevarende
A-144ZoutslootDouwe de Boer8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootJanke de Boer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-145ZoutslootJohanna van Bachum64 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-145ZoutslootJohanna van Bachum64 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-145ZoutslootRimke W Kleinvogel39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootRimke W Kleinvogel39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootBroer R Kleinvogel7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootBroer R Kleinvogel7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJacob Kleinvogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJacob Kleinvogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJohanna Kleinvogel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJohanna Kleinvogel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootAukje Kleinvogel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootAukje Kleinvogel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootKlaaske J Dekker39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootKlaaske J Dekker39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-146ZoutslootSybe de Haan33 jVeenwoudenm, protestant, gehuwd, s rijks commies
A-146ZoutslootWilhelmina Coenradi39 jSuameerv, protestant, gehuwd
A-146ZoutslootKlaas de Haan7 jGroningenm, protestant, ongehuwd
A-146ZoutslootFolkert W de Haan4 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-146ZoutslootTitia Sophia de Haan2 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootDievertje Meinsma37 jMakkumv, protestant, weduwe
A-147ZoutslootPoppes van der Werf12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootFoeke van der Werf8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootAukje van der Werf13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootAagje de Groot57 jWestzaanv, protestant, weduwe
A-147ZoutslootFrederik J Bakker20 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd, molenmaker
A-147ZoutslootUilke Schuil23 jSneekm, protestant, ongehuwd, grutter


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Folkert W. Sybes de Haan, overleden op 5 maart 1840W.=Wilhelm, 5 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 146, zoon van Sybe de Haan, rijkscommies en Wilhelmina Coenradi, broer van minderjarige Klaas en Titia-Sophia-Wilhelmina Folkerts de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Jeltje Willems Langendijk, overleden op 31 mei 184217 wk, overleden Zoutsloot A 146, dochter van Willem Langendijk, schippersknecht en Tjerkje Johannes Gebel, drabbelkoekbakster, zuster van minderjarige Johannes en Sietske Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Willem Willems Langendijk, overleden op 4 augustus 18446 mnd (geboren 24/12/1843), overleden Zoutsloot A 146, zoon van Willem Klazes Langendijk, schippersknecht en Tjerkje Johannes Gebel, broer van minderjarige Johannes en Sytske Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124A-145 Jacob IJges Wijgavan voren vernieuwd en verbeterd


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124A-145 Jacob IJges Wijgavan voren vernieuwd en verbeterd


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124 Hendrik Komsteen geheel nieuw onderwerk en verfraaid


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124 Hendrik Komsteen geheel nieuw onderwerk en verfraaid


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-144Zoutsloot 31Eelkje Jans Postema, overleden op 10 februari 184758 jr (geboren 14/1/1789), overleden Zoutsloot A 144, vrouw van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar, moeder van Jan, zeeman, Janke (vrouw van Hielke de Vries, schoenmaker) en minderjarige Douwe Jacobs de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Tjerkje Johannes Gebel, overleden op 7 juli 184733 jr (geboren 21/11/1813), overleden Zoutsloot A 146, vrouw van Willem Langendijk, schippersknecht, moeder van minderjarige Sytske en Johannes Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Simontje Jans Baantjergeb 29 mei 1806 HRL, ovl 16 dec 1883 HRL, N.H., werkster 1851-1860, ged 6 jul 1806 HRL, dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-110


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Fedde Hendriks Bleeker... Gelder, (gk), oom bruid. 1837, scheepstimmer man in 1851, N.H., wonende te Vijverstraat in 1811, ovl wijk A-147, kinderen: Christanus B., geb 10 jan 1808 HRL, Hendrik Feddes, geb 30 mrt 1805 HRL, Grietje Feddes, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-273Zoutsloot 41Klaas Ymkes Kamminga... HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Sied Eedes Park, overleden op 22 september 1852geboren 10/4/1852, zoon van Eede Park, schipper (Zoutsloot A 145) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje, Grietje en Wikje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Sied Eedes Park, overleden op 22 september 1852geboren 10/4/1852, zoon van Eede Park, schipper (Zoutsloot A 145) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje, Grietje en Wikje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123A-144 (Zoutsloot)Douwe J. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 124A-145 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 125A-146 (Zoutsloot)Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjeswoonhuis
Sectie A nr. 126A-147 (Zoutsloot)Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjeswoonhuis
Sectie A nr. 256A-109 (Zoutsloot)Frederik Molwoonhuis
Sectie A nr. 261A-110 (Zoutsloot)Frederik Molwoonhuis
Sectie A nr. 271A-119 (Bildtstraat)Pieter Johs. Drostwoonhuis
Sectie A nr. 272A-120 (Bildtstraat)Siebren Tj. Anemawoonhuis
Sectie A nr. 2300A-273 (Zoutsloot)Jacob L. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 256A-120 (Zoutsloot)wed. en erven Frederik de Molwoonhuis
Sectie A nr. 261A-121 (Zoutsloot)Albertus van der Schoot c.swoonhuis
Sectie A nr. 271A-130 (Bildtstraat)Engele P. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 272A-131 (Bildtstraat)Sijbren Tjeerds Anemawoonhuis
Sectie A nr. 123A-152 (Zoutsloot)Douwe Jans de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 3456A-153 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 3457A-154 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 125A-155 (Zoutsloot)Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjeswoonhuis
Sectie A nr. 2859A-156 (Zoutsloot)Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjestuin
Sectie A nr. 4120A-157 (Zoutsloot)Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 13 feb 1879
A-119Bildtstraat 14Eene voor weinige jaren grootendeels vernieuwde en zeer net onderhoudene winkelhuizinge met plaats in de Bildtstraat, bewoond door den eigenaar den heer P.E. de, Vries. Finaal verkocht op 18 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2929..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 272Bildtstraat 12 (A-131)Rinke de Beer
Sectie A nr. 271Bildtstraat 14 (A-130)Jan Wijga
Sectie A nr. 123Zoutsloot 31 (A-152)Douwe de Boer
Sectie A nr. 3456Zoutsloot 33 (A-153)erv. Sietze C. Beidschat
Sectie A nr. 3457Zoutsloot 35 (A-154)erv. Sietze C. Beidschat
Sectie A nr. 125Zoutsloot 37 (A-155)Hette Hettema
Sectie A nr. 126Zoutsloot 39 (A-156)Hette Hettema
Sectie A nr. 4120Zoutsloot 41 (A-157)Jacob L. van Loon
Sectie A nr. 261Zoutsloot 30 (A-121)Sjoukje Wassenaar (wed. Klaas Leeksma, en Cons.)
Sectie A nr. 256Zoutsloot 32 (A-120)Otto van der Heijde


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 12 Sijbrand Spannenburgschoenmaker
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000
Zoutsloot 33 Cornelis Boonstramachinist
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 35 Cornelis Boonstramachinist
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 39 Jurjen Eskesmandenmaker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 12, HarlingenBildtstraat 12S. Spannenburg & zoonvoetkundige schoen- en leestmakers


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 12T.Spannenburgschoenmaker
Bildtstraat 14D.Wiersmamelktapper
Bildtstraat 14mej. E.Wijngaardhuishoudster
Bildtstraat 14aH.Schuilaardappelhandelaar
Zoutsloot 30J. v/d Veenventer
Zoutsloot 31P.Vlietstraexportslager
Zoutsloot 32T.Rosendalzeeman
Zoutsloot 33C.Boonstramachinist n.t.m. (gep.)
Zoutsloot 41Ph.J.Huijsertuinier


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 12C.H. (Cornelis) Helfrich
Bildtstraat 14A. (Albertus) Kaspers
Zoutsloot 31E. (Egbert) Meijer
Zoutsloot 32K. (Klaas) van Esveld
Zoutsloot 33L.J. (Luitjen) Penning
Zoutsloot 37S. (Sieger) de Jong
Zoutsloot 39P. (Pieter) Miedema
Zoutsloot 41J. (Jan) van Velzen


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 32Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 12rijksmonument 20313
Bildtstraat 14rijksmonument 20314
Zoutsloot 30beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 33beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 35beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 37beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 39beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 41beeldbepalend pand7 van 10


1990 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 12Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug