Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 18 1-064 1/4 1-107 A-125 A-138
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 20 1-064 1-106 A-124 A-137
 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZhuis
 
koperSierck Gerbens mr. metselaar205-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van Aeltie Piters
naastligger ten zuidende hof van Sybrand Kingma
naastligger ten westende erven van Joucke Tjeerdts Appelman
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperde gezamenlijke erven van Gerben Gerbensmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Gerbens, mr. metselaar, koopt een huis c.a. (Zz.) Zoutsloot. Ten O. erven Aeltie Piters, ten W. erven Joucke Tjeerdts, ten Z. de hof van Sibrant Kingma, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van erven Gerben Gerbens, mr. metselaar, voor 205 gg.


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0176r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutslootkamer
 
koperYcke Poulus schipper (smak-)135-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Trijntie Pieters, en
de erven van Attie Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSierck Gerbens metselaar
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erven van Trijntie Pieters, en
de erven van Attie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYcke Poulus, smakschipper, koopt een camer met loods en keukentje er achter, zz. Zoutsloot. Het is het westelijke deel van de dwarscamer die door de verkoper en anderen wordt bewoond. Ten O. de verkopers, ten W. Sierck Gerbens, metselaar. Gekocht van erven Trijntje Pieters en Attie Pieters, voor 135 cg.


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0284r van 31 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZhuis
 
koperHans Ysax, gehuwd metschipper (schuit-)390-00-00 CG
Jancke Foppes
naastligger ten oostenYcke Poulus
naastligger ten zuidenSibren Kingma c.s.
naastligger ten westende weduwe van Geert Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Tjerx, weduwe van
wijlen Zierk Gerbensmr. stadsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Isax, schuitschipper x Jancke Foppes koopt een huis zz. Zoutsloot. Ten O. Ycke Poulus, ten W. wd. Geert Jansen, ten Z. Sibrant Kingma, met wie een muur mandelig is, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Antie Tjerx wv Sierk Gerbens, mr. stadsmetselaar, voor 390 gg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0016r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20achterZoutsloot ZZerf met loodske en keuken
 
koperJan Auckes houtkoper53-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jans Wiersma
naastligger ten zuidenJan Auckes houtkoper
naastligger ten westenHans Ysaax
naastligger ten noordenAukjen Eelkes, gehuwd met
wijlen Ycke Poulus
verkoperAukjen Eelkes, gehuwd met
wijlen Ycke Poulus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes (Backer?), houtkoper, koopt een erf zz. Zoutsloot, met een daarop staand loodsje en keuken, strekkende tot de zijmuur van verkopers camer (?). Ten O. Jan Jansen Wiersma, ten W. Hans Isax, ten Z. de koper, ten N. de verkoper. De koper mag het loodsje en de keuken afbreken en moet de zijmuur van verkoper weer dichtmaken etc. etc. Gekocht van Aukje Eelkes wv Ycke Poulus, voor 53 cg.


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192v van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZkamer
 
koperSimon Cornelis, gehuwd metschoenlapper90-00-00 CG
Trijntie Sierks
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jans Wiertsma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHans Isaax
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperEelcke Douwes, enkoopman
Jan van Ripperts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18
eigenaarHans Isaax
gebruikerHans Isaax
opmerkingonvermogende


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen Bildtstraat en de straat van bargeburen naar Noorderhavenhuis
 
koperHuibert Cornelis c.u.95-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van Jan Jans Wiertsma
naastligger ten zuidenhof van Jan Auckes
naastligger ten westenHans Isaaks
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAnne Jansen Huidekoperkoopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18
eigenaarHans Isaax
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerJop Jansen
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-064 Zoutsloot 18huis
eigenaarAlbertie Alberts
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG
 
1-064 /2Zoutsloot 18huis
eigenaarHarmen Warners c.s.
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-064 /2Zoutsloot 18Harmen Warners, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


 


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0187v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperJohannes Chretsner, gehuwd metleerlooiersknecht500-00-00 CG
bewonerde weduwe van Jochem Stellingwerf
naastligger ten oostenSytske Sannes
naastligger ten zuidende weduwe van E. Oosterbaan
naastligger ten westenTettje Piers
naastligger ten westende erven van Marijke Clases Blok
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoper als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige kinderenDirk Wetzens, weduwnaar vankoopman
wijlen Trijntje Rients


 


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0177v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZdwarshuis, hof en tuin
 
kopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met600-00-00 GG
Bontje Uilkes
huurder westelijke kamerHendrik Carst 24-00-00 CG
naastligger ten oostenLolke de Boer
naastligger ten zuidenJ. Mecima
naastligger ten westenwijlen Hendrik Joostes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJochem Bastiaansverver


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0209r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZdwarshuis met groot hof en een tuin
 
koperRienk Dirks schipper (buiten-)435-00-00 GG
huurder oostelijke kamer en tuinGerryt Leeksma 46-00-00 CG
huurder westelijke kamerHendrik Jans 24-00-00 CG
naastligger ten oostenLolke de Boer
naastligger ten zuidenW. Ruitinga
naastligger ten westenHendrik Joosten
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Rein Faber, gehuwd met
Bontje Uilkes


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0252r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ tussen Bildtstraat en de straat van de Noorderhaaven aflopende na de Bargebuurenhuis
 
koperHerke Jans van der Mey, gehuwd met230-00-00 CG
Trijntie Bartels
huurderBerber 20-00-00 CG
wijlen Jacob Jans Stoelmat?stoelmatter?
naastligger ten oostende weduwe van Jaarig Claasen
naastligger ten zuidende erven van Evert Oosterbaan
naastligger ten westenDoeke Meintes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Hendriks Smitschipper (beurt-)


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-093 Zoutsloot 20Herke J van der Meij, 26 jaar, gehuwdschuitschipper


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0097r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZhuis
 
koperEeltje Abes, gehuwd metmeesterknecht in de zeylmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker150-05-00 CG
Geertruida Johannes
naastligger ten oostenHendrik Luxemburg
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Douwes Zeilmaaker
naastligger ten westenHerke J. van der Mey
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde weduwe van Jan Jarigs Claver


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0088r van 3 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ wijk A-132 bij de Bargebuurtspijphuis en bleek
 
koperSipke J. Boomsma, gehuwd metsubstituut executeur van Barradeel577-00-00 CG
Marijke Dijkstra
Sjoerd S. Wijma, curator van de goederen vanadvocaat
verkoper van 1/5Jetse Doekes, broer van
verkoper van 1/5Meinte Doekes, broer van
verkoper van 1/5Jan Doekes, broer van
verkoper van 1/5Sybe Doekes, broer van
verkoper van 1/5Antje Doekes, gehuwd metDokkum
Harmen MichielsDokkum
allen kinderen en erven van Doeke Meintes, gehuwd met
Geeske Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-107 Zoutsloot 18Minne Houttuin1-00-00 CG(was sipke boomsma)


 


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0132v van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ wijk A-125huis
 
koperMinne Houttuin koopman500-00-00 CG
naastligger ten oostenWopke Remkes
naastligger ten zuidende weduwe van J. D. Zeilmaker
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenZoutsloot
Simon Haantjes, geauthoriseerd curatormr. huistimmerman
Hendrik Leyenaar, geauthoriseerde curatoren overmr. metselaar
verkoperwijlen substituut-executeur van Barradeel Sipke Johannes Boomsma


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Bote F Bijlsmagebruiker van wijk A-124, timmerknegt; eigenaar is vrouw van Wopke R. Kleynvogel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wopke Rimkes Kleynvogel... Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1827, huw 1826, ovl 1850; vrouw W.R.K. eigenaar van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Jacob Bartels van der Meer... Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS ovl 1830, ovl 1839, ovl 1848; gebruiker van wijk A-125, schipper; eigenaar is Minne Houttuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Minne Poppes Houttuin... ovl 1853; eigenaar van wijk A-120, gebruiker is Jan Jans de Boer, koopman, 1814 (GAH204); id. van wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-149, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-125Zoutsloot 18Minne Houttuin Jacob B van der Meer schipper
A-124Zoutsloot 20Wopke Remkes Klijnvogel vrouwBote F Bijlsma timmerknegt


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-125Zoutsloot 18provisionele en finale toewijzingfl. 410huis A-125
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperPieter Sjoerds de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 277Zoutsloot 20wed. Wopke Rimkes KleinvogelHarlingenhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 282Zoutsloot 18Pieter Sjoerds de GrootHarlingenvarensgezelhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Johannes Ymkes Kamminga... in 1878, zv IJmke Klases K, en Saakje vd Veer; BS huw 1830, huw 1836, ovl 1878, bev.reg. Ha18 51 wijk A-124; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Klaas Jeltes van der Ley... 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wietske Herkes van der Mey... 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Catharina Blommersoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-125; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Grietje Ruitingaoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-125; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Johannes Alderts van der Zee... BS huw 1835, huw 1837, huw 1842, ovl 1849; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-125; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-124ZoutslootKlaas van der Ley34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
A-124ZoutslootWytske van der Mey36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-125ZoutslootGrietje Ruitinga55 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-125ZoutslootHiske de Groot18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-125ZoutslootJohannes van der Zee30 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, wafelbakker
A-125ZoutslootGeertruida [Catharina] Bloemers [Blommers]42 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-125Zoutsloot 18Margrietha Jacobs Ruitinga, overleden op 9 november 184359 jr, schoolvrouw, overleden Zoutsloot A 125, wed. Pieter Sjoerds de Groot, moeder van Hiske Pieters de Groot. (in akte voornaam 'Grietje') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Jenne Douwes de Roos... en Antje Dirks (Wijngaarden); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Dirk Stastrageb 31 okt 1808 Terzool, ovl 24 mei 1866 Amsterdam, huwt met Baukje Eeltjes de Boer, schipper, Nederlands Hervormd; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk A-125, wijk H-201


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 277A-124 (Zoutsloot)wed. W.R. Kleinvogelwoonhuis
Sectie A nr. 282A-125 (Zoutsloot)Frederik R. Rijfwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 277A-137 (Zoutsloot)Cornelis Roozendaalwoonhuis
Sectie A nr. 282A-138 (Zoutsloot)Frederik Dirks Rijfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 282Zoutsloot 18 (A-138)Sietse Baarda
Sectie A nr. 5273Zoutsloot 20 (A-137)Jacob H. Zuidema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 18 Anne Wierdsmamotorschipper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 2000
Zoutsloot 20 Jacob H. Zuidemameesterkn. st. houtz.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 18H.Kramerkleermaker
Zoutsloot 20J. de Boersigarenfabrikant


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootH. Kramer325


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 18IJ. (IJfke) Schaafsma wv Kramen
Zoutsloot 20A.M. (Auke) Quarre


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 18beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug