Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 10 1-065 1-108 A-148 A-235
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 11 1-065 1-108 A-127 A-140
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 16 1-065 1-108 A-126 A-139
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Bildtstraat 10huis
eigenaarJoucke Johannis
gebruikerJoucke Johannis
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Bildtstraat 10huis
eigenaarJarich Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
opmerkingaan d'bode rowel betaald
opmerkingpost doorgehaald


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Bildtstraat 10huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Bildtstraat 10huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0151v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 16Zoutsloot ZZ1/2 woning
 
koperDirk Huigens koopman95-07-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Huibert Cornelis
naastligger ten zuidenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten westende weduwe van Jouke Johannis
naastligger ten noordenZoutsloot
eigenaar van 1/2Harmen Warners c.u.
verkoper van 1/3Johanna Johannes, weduwe vanWest- Zaandam
wijlen Pytter Pytters Farijn
verkoper van 1/6Leentje Jans, weduwe van
wijlen Jan Gerbens
verkoper van 1/6Catharina Jans, gehuwd met
Tymen Anderys
verkoper van 1/12Jeltje Joosten, gehuwd met
Lieuwe Dirksmetselaar
verkoper van 1/12Trijntje Joosten, gehuwd met
Pytter Lucas Oymr. ijzersmid
verkoper van 1/12Antje Joosten, gehuwd met
Jan Arendsbontwever
verkoper van 1/12Jacoba Joosten, gehuwd met
Hendrik Gerritsbontwever


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0021r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: hoek van de straat naar de Bargeburenspijp]1/2 huis
 
koperJan Allerts, gehuwd metmr. wever300-00-00 CG
Berber Hendriks
huurderCeimpe Johannes e.a.
naastligger ten oostenstal van Evert Oosterbaan
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Jansen Pot
verkoperSijke Broers, weduwe van
wijlen Benne Allerts


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-065 Bildtstraat 10wed. Jouke Johannes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0068v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 16Zoutsloot ZZ bij de Bargeburenspijp1/2 huis
 
koper door niaarKlaas Everts Oosterbaan, gehuwd metkoopman46-00-00 GG
Pytje Jacobs Roorda
geniaarde koperSjouke Sjoukesschipper (wijd-)
naastligger ten oostende weduwe van Hubert Cornelis
naastligger ten zuidenClaas E. Oosterbaan
naastligger ten westende weduwe van Jouke Johannes
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
eigenaar van 1/2Harmen Warnders
verkoperMarijke Huigens, gehuwd met
Roelof Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Everts Oosterbaan x Pytje Jacobs Roorda koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sjouke Sjoukes, een 1/2 huis, zz. Zoutsloot bij de Bargebuurtspijp. De andere 1/2 is van Harmen Warnders. Ten O. wd. Hubert Cornelis, ten W. wd. Jouke Johan, ten Z. de koper, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Marijke Huigens x Roelof Jansen voor 46 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0232v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 16Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperTzietske Piers, weduwe van190-07-00 GG
wijlen Rients Jans
huurderHarmen Warnders
naastligger ten oostenJan Potenberg
naastligger ten zuidenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten westenTjeerd Joukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Claes Everts Oosterbaan
verkoper van 1/2de crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders, weduwnaar en erfgenaam vanbontwever
Martje Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTzietske Piers wv Rients Jans, koopt huis c.a. op de Soutsloot bij de Bargebuirtspiep, bewoond door Harmen Warners. Geen grondpacht. Ten O. Jan Potenberg, ten Z. de medeverkoper Claas Everts Oosterbaan, ten W. Tjeerd Joukes, ten N. de Soutsloot. Gekocht van voor de ene helft Claes Everts Oosterbaan, koopman, en voor de andere helft Hendrik Pesma, notaris publicus en Beernd Dreyer, procureur fiscaal als gecommitteerden van de crediteuren van de geabandonneerde boedel van Harmen Warners, bontweever, voor hem selfs en als erfgenaam van sijn wijlen vrouw Martje Harmens voor 190 gg. en 7 st.


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123v van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargebuurtspijp]huis
 
koperRinnert de Beer, gehuwd metschipper (wijd-)300-00-00 GG
Eeke Baukes
naastligger ten oostenClaas Oosterbaan koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPyter Waterman
verkoperJan Alberts, weduwnaar en erfgenaam vanzeeman
Berber Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert de Beer, wijdschipper x Eeke Baukes koopt een huis c.a. in de straat waarlangs men v.d. Noorderhaven naar de Bargebuurtspijp gaat. Ten O. de stal van Claas Oosterbaan, ten W. en Z. de straten, ten N. Pieter Waterman. Gekocht van Jan Alberts, varend persoon, als erfgenaam van zijn vrouw Barbara Hendriks, voor 300 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0048v van 6 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van Noorderhaven naar Bargebuurtspijp]huis
 
koperJelmer Johannes schipper op Amsterdam (beurt-)1100-00-00 CG
huurderM. Jacobs c.u.
naastligger ten oostende stal van de erven van E. Oosterbaan
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Waterman
verkoperRinnert de Beer, gehuwd metschipper op het Prinsenbuitenjacht
Eeke Baukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Johannes, beurtschipper op A`dam, koopt een huis in diezelfde straat. Ten O. de stal van erven Evert Oosterbaan, ten W. en Z. de straten, ten N. Pieter Waterman. Gekocht van Rinnert de Beer, schipper van het Prinsen buitenjacht x Eeke Baukes, voor 1100 cg.


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0039r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van Noorderhaven naar de Bargebuurt]huis
 
koperAndries van Siegen, gehuwd metkoopman403-00-00 GG
Idske Hilles
naastligger ten oostenJan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRuurd Hendriks
verkoperJelmer Johannesschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries van Ziegen x Iedske Hilles koopt een huis c.a. in de straat die loopt van de Noorderhaven tot naar de Bargebuurt, bewoond door de verkoper e.a. Ten O. Jan D. Zeilmaker, ten W. en Z. de straten, ten N. Ruurd Hendriks. Gekocht van Jelmer Johannes, schuitschipper, voor 403 gg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0175v van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 16Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperDoeke Meinderts, gehuwd metschipper op Amsterdam (beurt-)276-21-00 GG
Gieske Jans
naastligger ten westenJacob Jansen
naastligger ten westenBouwe Schiere
naastligger ten oostenJan Smit
naastligger ten zuidenClaas Oosterbaan c. sorore
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperburgemeester Hotse Romkes Binksma
Christoffel de Haas, als curatoren over de nalatenschap vankoopman en leerlooyer
wijlen Johannes Kresner, en de geabandonneerde boedel van diens weduwe
Carolina de Haas


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-108 Bildtstraat 10Jan Schiere1-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Barend Abrahams Pors... HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1817, ovl 1826; gebruiker van wijk A-126, sjouwer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Jan Cornelis Schiere... 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Wouter Gerbens... 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Gerben Wouters en IJtje IJsbrandts; wed. W.G. gebruiker van wijk A-127, werkster, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); W.G. en Sjouwkje Jans Nieuwhof, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Jan Tjebbes de Groot... 1800, BS huw 1828, ovl 1836, ovl 1839, ovl 1858, ovl 1866 1876 overlijdens, ovl 1894; gebruiker van wijk A-148, sjouwer, medegebruiker Johannes Jac. Brouwer, pakhuis, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Jan Wytses Vettevogel... J.W.V. eigenaar van wijk A-139; gebruiker Marijke Hendriks, kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk A-148; gebruikers Jan Tjebbes de Groot, sjouwer, en Johannes Brouwer, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Johannes Jacobus Brouwer... ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); J.J.B., winkelier te HRL, is verzogt ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-148Bildtstraat 10Jan W Vettevogel ervenJan Tjebbes de Groot sjouwer
A-148Bildtstraat 10Johannes Jacob Brouwer pakhuis
A-127Zeilmakersstraat 11Jan Schiere Wouter Gerbens wedwerkster
A-126Zoutsloot 16Berend A Pors sjouwer


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-148Bildtstraat 10provisionele en finale toewijzing(11) woning op de Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp A-148
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Jacobs Brouwer


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
A-148Bildtstraat 10koopaktefl. 67woning bij de Bilpoortspijp A-148
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperJohannes Jacobs Brouwer


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Willem Meinderts Astra, overleden op 13 juni 1825zoon van Meindert W. Astra, varensgezel (Zoutsloot A 126) en Tettje Terpstra, broer van minderjarige Sjieuwke en Antje Meinderts Astra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 129 van 19 dec 1829
adressoortbedraggebruik
A-126Zoutsloot 16koopaktefl. 350huis A-126 en huis A-127
 
verkoperSimon Jans Schiere
Jan Jansen Faber


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 131Bildtstraat 10Marten Ypes BosHarlingenarbeiderhuis (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 283Zoutsloot 16Jan Janzen FaberHarlingengrofsmidhuis en erf (103 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 284Zeilmakersstraat 11Jan Janzen FaberHarlingengrofsmidhuis (30 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Simon Jans Schuit, overleden op 23 september 1834zoon van Jan P. Schuit, varenspersoon (Zoutsloot A 126) en Catharina Ferff, broer van minderjarige Willem Jans Schuit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Antje Kasovl voor 1864, huwt met Sikke Miedema; BS ovl 1863; oud 53 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Klaaske Miedema... bev.reg. HRL 1851 wijk D-072, wijk G-196; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Dirkje Klases Norel... vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1829, ovl 1875; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-127; VT1839; geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Hinke Okkes van der ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Hendrik M Wilstoud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kuiper, bev.reg. 1851-1860, wijk A-127, wijk E-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Tjietske Karsten Tadema... Annes Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Aafke Baukes Zein... dv Auke Bouwes Z, en Bieuwke Lieuwma; BS geb 1818, ovl 1829, huw 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Grietje Klaver... bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Marten Ypes Bos... 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. 131 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 118, huis, 104 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Martinus Lieuwma... koopman in 1874, N.H., zv Harmen L, en Trijntje Martens; BS huw 1831, huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-126ZoutslootWouter P Posthuma27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grofsmid
A-126ZoutslootKlaaske J Miedema32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-126ZoutslootPieter W Posthuma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-126ZoutslootJiepe W Posthuma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-126ZoutslootAntie Kas53 jSt Jacobv, protestant, weduwe
A-127AchterstraatKlaas Y Kamminga32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
A-127AchterstraatDirkje K Norel28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-127AchterstraatHenke K Kamminga9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-127AchterstraatHendrik M Wilst36 jSneekm, protestant, ongehuwd, kuiper
A-148ZoutslootMarten Y Bos49 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, geen
A-148ZoutslootGrietje Klaver56 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-148ZoutslootHaring M Bos18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-148ZoutslootMartje M Bos16 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-148Bildtstraat 10Martje Bos, overleden op 25 februari 184017 jr, overleden Zoutsloot A 148. (CzOG nr. 93) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Wouter Pieters Posthuma, overleden op 9 augustus 184130 jr (geboren 27/3/1811), smidsknecht, overleden Zoutsloot A 126, gehuwd. (CzOG nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-127Zeilmakersstraat 11Cornelis Errits de Vries, overleden op 12 september 184775 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1742, trekschipper, overleden Droogstraat A 127, weduwnaar, vader van Errit, koopman, Hiltje (vrouw van Jan Hendriks Westerhof), Jacoba (vrouw van Hendrik E. Sonnega, kastelein) en Jacob Cornelis de Vries, timmerman, allen te Leeuwarden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Emanuel Fontein, overleden op 16 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Amsterdam, overleden Bargeburen A 126, timmerman, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Grietje Wartenageb 11 sep 1801 Ameland, ovl 11 mei 1873 HRL, huwt met Sjoerd vd Meer, dv Bauke W, en Jantje Mets; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, 126


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Sjoerd van der Meer... in 1878, zv Rein vdM, en IJtje de Wolf; BS ovl 1873; 1878 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Getje Martens Potma... dv Marten Eilderts P, en Jantje Bonnes; BS huw 1827, huw 1840, ovl 1853, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Klaas Ymkes Kamminga... supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Rinse Gerrits de Vriesgeb 1811 Leeuwarden, ovl 29 dec 1861 HRL, huwt met Rinske Geerts Bos, (gk), op 30 mei 1839 HRL, wagenmaker, ovl wijk A-148, zv Gerrit Rinses dV, en Anna Catharina Rebel; BS huw 1839, ovl 1861


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 283A-126 (Zoutsloot)Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstrawoonhuis
Sectie A nr. 284A-127 (Zoutsloot)Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstrawoonhuis
Sectie A nr. 2299A-148 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 283A-139 (Zoutsloot)Willem Kramerwoonhuis
Sectie A nr. 284A-140 (Zeilmakersstraat)Willem Kramerwoonhuis
Sectie A nr. 4119A-235 (Zoutsloot)Pieter G. Boumawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4119Bildtstraat 10 (A-235)Petrus Hamstra
Sectie A nr. 289Zeilmakersstraat 11 (A-145)Albertus Pot (te Dokkum)
Sectie A nr. 283Zoutsloot 16 (A-139)Willem Kramer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 11 Sjoerd de Vrijbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 11Sj. de Vrijbootwerker
Zeilmakerstraat 11aJac.Hollanderverver
Zoutsloot 16P.Attemaschipper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 16G.P. (Geert) Kalkhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 11beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 16beeldbepalend pand5 van 10
  terug