Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 8 1-088 1-129 A-119 A-236
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 8 1-088 1-129 A-149 A-236
 huisnummer lager   Bildtstraat 24 1-088 1/2 1-130 A-068 A-063


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 24, Harlingen Bildtstraat 24, Harlingen
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186v van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZhuis
 
koperAntie Clases ongehuwde dochter100-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenpakhuis genoemd in akte 13_16_0245_0186_0186r
naastligger ten westenhoutstek
naastligger ten noordende erven van Martien Bouwens
verkoperAntie Foppes, weduwe van
wijlen Huibert Claessen Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Clases, ongehuwde dochter, koopt een huis in de Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. het pakhuis [Noorderhaven 81], ten W. het houtstek, ten N. erven wl. Martien Bouwens. Gekocht van Antie Foppes wv Huibert Claessen Braam, voor 100 gg. N.B. Vergelijk ook met acte op blz. 0186 van dit boek, over de pakhuizen aan de Noorderhaven 79/81.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHylcke Greolts
gebruikerHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZhuis
 
koper 1/4Pieter Jansen Oldaens koopman230-00-00 CG
koper 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopmanHarlingen
koper 1/4Joseph Salomons koopmanHarlingen
koper 1/4Jan Reins Baarda koopmanFraneker
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Oldaens, en zijn zoon
Pyter Oldaens
naastligger ten westenJan Oldaens, en zijn zoon
Pyter Oldaens
naastligger ten noordenHarm Jansen
verkoperAntie Claeses, gehuwd met
Pyter Jansengleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley, Joseph Salomons en Jan Reins Baarda, kopen ieder voor 1/4 een huis in de Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en Z. Jan en Pyter Oldaens (vader en zoon), ten N. Harmen Jansen (van `t Vlie). Gekocht van Antie Claeses x Pyter Jansen, gleybacker.


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerSierk Sybrens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarwed. Harmen Hylkes
gebruikerwed. Harmen Hylkes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-088 Bildtstraat 8Reiner Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG
1-088 /2Bildtstraat 8Minne Abes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Noorderhaven NZ en Droogstraat, tussenhuis vroeger genaamd het Bierhuis
 
koperDirk Wytsma gewaldige provoost bij de Admiraliteit5925-07-00 GG
naastligger ten zuidenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten zuidenhet tweede in deze akte verkochte perceel
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie
naastligger ten westenTjitze Smit
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoper van 1/8Elisabeth Huidekoper, en
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Leykoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal 5-delen Binnendijks ZeedijkenMinnertsga
Dina Huidekoper
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopmanMakkum
de erven van Jan Pieters Oldaanskoopman
erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administratorRied
Corn. Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris der stad FranekerFraneker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
Sjoerd Hannema
Jan Fonteinkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fontein


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ [staat: Noorderhaven NZ achter het eerste perceel]huis achter 1e en 2e perceel in deze akte
 
koperSchelte Wybenga koopman 3197-14-00 GG
huurderEvert Strootman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenhet eerste verkochte perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede verkochte perceel in deze akte
naastligger ten westenTjitze Smit
naastligger ten noordenvroedsman J. van 't Vliet
verkoper helftHarmanna Briel, erfgenaam van
Dirk Wytsmaprovoost bij de Admiraliteit
verkoper helftSjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
Dirk Wytsma


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0325v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZhuis
 
koperMatthijs Polet, gehuwd met750-00-00 CG
Dieuwke Folkerts
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten zuidenT. Gratama
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten westenT. Gratama
naastligger ten westenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie
verkoperSchelte Wybengakoopman


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0093v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat huis
 
koper door niaarvroedsman Jan van 't Vlie 350-00-00 GG
geniaarde koperdr. W. J. Hanekuik
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratema
naastligger ten zuidenT. Gratema
naastligger ten westenJan van 't Vlie
naastligger ten noordenJan van 't Vlie
verkoperMatthijs Polet [staat: Spolet] c.u.Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaW.J. Hanekuyk koopt een onlangs geheel verbouwd huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en N. Jan van `t Vlie, ten Z. fa. Seerp en Tjepke Gratama. Gekocht van Matthijs Spolet te Bolsward.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0219v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZhuis
 
koperJacob S. Strelitz koopman (joods -)357-05-00 CG
huurderAtze Hiddes mr. metselaar
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten zuidenT. Gratama
naastligger ten westenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker
naastligger ten noordenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker
verkoperJan van 't Vliemr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Strelitz, Joods koopman, koopt een voor enige jaren bijna geheel verbouwd huis in de Bildtstraat. Veel voorwaarden. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en N. Jan van `t Vlie, ten Z. het pakhuis van S. en T. Gratama. Gekocht van Jan van `t Vlie, mr. verwer en glazenmaker.


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0176v van 16 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Droogstraat ZZhuis
 
koperJacob Doodenhuizen mr. vleeshouwer166-00-00 CG
huurderN. N. c.u.mr. schoenmaker
huurderWijnand Hoekers 30-00-00 CG
naastligger ten oostenT. Gratama
naastligger ten zuidenMichiel Pieters
naastligger ten westenPopke Minnes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirk Jans, gehuwd met
Tjettje Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Doodenhuizen, mr. vleeshouwer, koopt een huis zz. Droogstraat. Ten O. Tjepke Gratama, ten W. Popke Minnes, ten Z. Michiel Pieters, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk Jans x Tjaltje Foppes, voor 166 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-129 Bildtstraat 8Minne Houttuin2-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Geesje Wiegers Steenstrageb 1749 ... , ovl 27 nov 1814 HRL, huwt met Klaas Klaasen de Jong, ovl wijk A-068; BS ovl 1814; 1833 overlijdens, ovl 1838


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Gerrit Rikkers... 22 feb 1806; ondertrouw HRL; oud 61 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-068; VT1839; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Levij Liepman de Vries... Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk G-192, 263; eigenaar van wijk A-068; gebruiker Salomon Wolf Blauw, koopman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-063, koopman; medegebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Salomon Wolf Blauwgeb 1764 ... , koopman, wonende te HRL., huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams; BS huw 1816; gebruiker van wijk A-068, koopman; eigenaar is Levij de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Johannes Jacobus Brouwer... 1806, 1809, BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-149Bildtstraat 8Minne Poppes Houttuin... wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-149, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-176, gebruiker is Gerrit Rikkers, agent der policie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-119Bildtstraat 8Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-149Bildtstraat 8M Houttuin M Houttuin pakhuis
A-068Bildtstraat 24Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-068Bildtstraat 24Salomon Gomperts van Messel, overleden op 6 augustus 18287 mnd, zoon van Gompert Salomons van Messel, koopman Bildstraat A 68 en Schoontje Mozes Blok. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-149Bildtstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 80a. het koopmanshuis A-177, b. pakhuis A-149
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperAbraham Frederiks de Ruiter
verkoperJacob Harings de Vries
koperRein Synes Bootsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 130Bildtstraat 8erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterpakhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 356Bildtstraat 24Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis en erf (97 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Aaltje Rikkers... Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Anna Willems Nauta... Pieters N, en IJmkje Jacobs Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-157; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Jetske Reitsmaoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Minne Lovius... HRL, koopvaardijkapitein, zv Rinse Douwes L, en Hiltje Minnes Post; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-157; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Hyltje Wytzes Conijn... bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Pieter Drost... 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-068BildstraatGerryt Rikkers61 jFranekerm, protestant, gehuwd, policiebediende
A-068BildstraatJetske Reitsma56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-068BildstraatAaltie Rikkers33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-068BildstraatHendrik Rikkers25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmerman
A-119BildstraatPetrus Drost58 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-068Bildtstraat 24Rinse Minnes Lovius, overleden op 17 februari 18465 mnd (geboren 14/9/1845), overleden Bildtstraat A 68, zoon van Minne Lovius, zeekapitein en Anna Nauta, broer van minderjarige Hiltje Minnes Lovius. (in akte 7/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Iemkje Jacobs Zijlstrageb 1776 Molkwerum, ovl 11 feb 1856 HRL, huwt met Willem Pieters Nauta, dv Jacob Jans Z, en Anna Zondervan; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-149Bildtstraat 8Trijntje Jans Deurnat... wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 en 17 van 28 feb 1852
adressoortbedraggebruik
A-149Bildtstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 1751huis A-177 en pakhuis A-149
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter Gaeles Bouma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130A-149 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumapakhuis
Sectie A nr. 356A-068 (Bildtstraat)Minne Loviuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3301A-063 (Bildtstraat)Klaas Metzelaarwoonhuis
Sectie A nr. 130A-236 (Zoutsloot)Pieter G. Boumapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130Bildtstraat 8 (A-236)Petrus Hamstra
Sectie A nr. 3301Bildtstraat 24 (A-063)Willem Houwink (te Helpman)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 24wed D.A. Kraus geb. de Boerzonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1920 - kentekenadresnaam
B-3478
Bildtstraat 24M.E. de Groot


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 24P.J.H.Brounsbankwerker
Bildtstraat 24P.Duinmeijerpakhuisknecht


1933 - kentekenadresnaam
B-19072
Bildtstraat 24Klaas Jonker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.Postma's Dames- en herenkleding270


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.Postma's Dames- en herenkleding270


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 8J. (Johannes) Jager
Bildtstraat 24G. (German) Huijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 24rijksmonument 20319


2002 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 24Hein Buisman StichtingBouw eind achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2002
  terug