Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 8 1-115 1-168 A-187 A-201
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 10 1-115 1-167 A-186 A-200
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 12 1-115 1-166 A-185 A-199
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 8huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 8huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 8
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 8woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0109v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 12Karremanstraat WZ hoekhuis
 
koperCornelis Dirks, gehuwd metschipper700-00-00 CG
Yebeltie Lieuwes
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Jan Teunis
naastligger ten noordenClaas Gerbens
verkoperGerrytje Lieuwes, gehuwd met
Gerryt Gijsbertsschipper (trekveer-)


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-115 Karremanstraat 8Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168r van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koperJacob Wouters mr. timmerman20-00-00 GG
huurderwijlen Claas Gerbens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCorneles Dirks
naastligger ten westenClaas van Velzen
naastligger ten noordenSipke Sybrens
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
aanhandelaarDieuwke Pyters Galema vrijsterwinkelier300-00-00 CG
bewonerSjoerd Jansen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCornelis Dirks
naastligger ten westenClaas van Velsen
naastligger ten noordenSipke Sybrens
verwandelaarJacob Woutersmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke Pyters Galama winkelierster, vrijster, verwandelt haar huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten W. Claas van Velsen, ten Z. Cornelis Dirks, ten N. Sipke Sybrens, tegen het huis van mr. timmerman Jacob Wouters, op de hoek v.d. Bredeplaats bij de Vismarktspijp [Voorstraat 2], met ten O. Hoite Broers, ten W. de Bredeplaats, ten Z. Watse Haanstra, ten N. de Voorstraat. Zij betaalt 100 cg toe.


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0201v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 12Karremanstraat hoekhuis
 
koperLieuwe Willems mr. brouwer160-07-00 GG
huurder achterkamerBeytske Clazes 0-04-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenDieuke Pieters
verkoperCornelis Dirks, weduwnaar vanarbeider
Yebeltje Lieuwes


 


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0037v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 8Karremanstraat WZhuis
 
koperSjoerd Gijsberts, gehuwd met123-14-00 GG
Engeltje Hendriks
huurderde weduwe van Sipke Sybrens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenDieuwke Pieters
naastligger ten westenAnthony Vink
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperstads armvoogdij


 


 


 


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0161v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koperBaltus Moltz koopman119-00-00 GG
huurderBastiaan van Campen 26-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenSjoerd Gijsberts
verkoperSijke Doekes Galama
verkoperAntje Doekes Galama, gehuwd met
Sipke Jansscheepstimmerman
verkoperTietje Doekes Galama
verkopersPieter Doekes Galama, verkopers erfgenamen van haar moeijhuistimmerman
wijlen Dieuwke Pieters Galama, moeij van de verkopers


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 8Karremanstraat WZhuis
 
koperEvert Arends, gehuwd metschoenmaker220-00-00 CG
Antje Baarends
huurderde weduwe van Dirk Sytses
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperJelle Hendriksbaantjer


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0255r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koper van 1/2Frans Willems, gehuwd met190-07-00 GG
Trijntje Berends
koper van 1/2Hein Drost, gehuwd met
Grietje Beerents
huurderde weduwe van Jurre Coenraads 26-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHarmen Kamp c.u.
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAdze Hiddes
curator en verkoperB. Koelmanskoopman
curator en verkoperJan Bettels, overkoopman
Baltus Moltz, gehuwd met
1e echtgenote ? Petronella Chamin


 


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0165v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ1/2 huis
 
koperFrans Willems Leemkool koopman126-10-00 CG
eigenaar van 1/2Frans Willems Leemkoolkoopman
huurderGerben c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuiden [staat: westen]Harmen Camp c.u.
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAtze Hiddes
verkoperHein Drostmr. brouwer en koopman


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333r van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 8Karremanstraat WZ wijk A-195 [moet zijn A-187]huis
 
koperHooite Feites, gehuwd metschoenmaker160-00-00 CG
Elisabet Migchiels
huurderAnne Seerps
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenRuurd A. Wyga
naastligger ten westen [staat: noorden]de erven van R. Pieters
naastligger ten noorden [staat: westen]Anjelierstraat
verkoperAtze Hiddes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-168 Karremanstraat 8Huite Feytes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Aaltje Harmens Kamp... HRL, huwt met Jan Johannes Panbakker op 13 mei 1813 HRL, winkelierse, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, ovl wijk A-185 dv Harmen K, en Marijke Berends; BS huw 1813, huw 1814; Extract uit het Reg. der Overledenen. In he Jaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Jan Johannes Panbakker... ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, huw 1821, ovl 1823, ovl 1830; eigenaar en gebruiker van wijk A-185, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend acht ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Johannes Jans Panbakker... eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 86 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839; J.J. Pannebakker, eigenaar van perceel nr. 65 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 517, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Frans Willems Leemkoel... Vries, 1814; bsha181ge, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; eigenaar van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Wybe Clases van Klaarbergenovl voor 1818, huwt met Finne Harmens, kinderen: Claas Wybes, geb 1790 HRL, Jan Wiebes vK, geb 1796 HRL; BS huw 1817, ovl 1851; gebruiker van wijk A-186, turfdrager, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Hoite F. van der VeenHoite F. (1814), Huite Feytes (1822); geb 1742 HRL, ovl 2 aug 1822 HRL, huwt met Lijsbert Michiels; BS geb en ovl 1822, ovl 1823; eigenaar en gebruiker van wijk A-187, schoenlapper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-187Karremanstraat 8Hoite F van der Veen Hoite F van der Veen schoenlapper
A-186Karremanstraat 10F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager
A-185Karremanstraat 12Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 63Karremanstraat 8wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 64Karremanstraat 10Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis en erf (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 65Karremanstraat 12Johannes Jans PannebakkerHarlingenwinkelierhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Trijntje Uilkes van der Werfzie ook: Trijntje Ulkes; geb 1762 Makkum, ovl 16 nov 1840 HRL, huwt met Johannes Jans Panbakker; BS ovl 1840, ovl 1846, ovl 1855; oud 76 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Wiebe Termeulen... bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Anna M Mulderoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-186; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Jan Damen... BS ovl 1819, huw 1837, ovl 1840, huw 1858; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, brouwersknecht, wijk A-187; VT1839; geb 10 nov 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Rein Damen en Margareta ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Trijntje Arjens Woudenberg... BS huw 1837, ovl 1840; oud 40 jaar, (geslnm: Wouberg), geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk A-187; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-185KarremanstraatWyberen Termeulen29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-185KarremanstraatJettie Hoekstra22 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-185KarremanstraatJohannes Pannebakker86 jMakkumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
A-185KarremanstraatTrijntie van der Werff76 jMakkumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
A-185KarremanstraatMarijke Pannebakker25 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
A-186KarremanstraatAnna M Mulder33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-186KarremanstraatTjeerd M Kooistra12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatHendrik M Kooistra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatGeert M Kooistra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-187KarremanstraatJan Damen28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, brouwersknegt
A-187KarremanstraatTrijntje Wouberg40 jGroningenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-187Karremanstraat 8Trijntje Arjens Woudenburg, overleden op 8 april 184041 jr, geboren Groningen, overleden Karremanstraat A 187, vrouw van Jan Rein Damen, bierbrouwersknecht, geen kinderen, dochter van wijlen Arjen Woudenburg en Adriaantje Bakker, testamentair erfgenamen zijn haar moeder en haar man. Saldo fl. 20,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Johannes Jans Panbakker, overleden op 18 april 184086 jr, geboren Makkum, overleden Karremanstraat A 185, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Trijntje Uilkes van der Werf, overleden op 16 november 184078 jr, geboren Makkum, overleden Karremanstraat A 185, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Willem Kooistra, overleden op 12 juli 18416 mnd (geboren 13/1/1841), overleden Karremanstraat A 186. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Marijke Jans Panbakker, overleden op 5 april 184328 jr, vrouw van Gerrit Boumans, schoenmakersknecht Karremanstraat A 185 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Cornelis Gerrits Boumans. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Cornelis Gerrits Boumans, overleden op 2 mei 18434 mnd (geboren 1/1/1843), overleden Karremanstraat A 185, zoon van Gerrit Boumans, schoenmakersknecht en wijlen Marijke Jans Panbakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Baukje Berends Vogelzang, overleden op 3 december 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr (geboren 22/3/1782), overleden A 185, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Cornelis Boumans, overleden op 19 april 1847(Certificaat van onvermogen), 73 jr, geboren Vlijmen/NBr okt. 1773, bierdrager, overleden Karremanstraat A 185, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Anthony Bouwmans, overleden op 25 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 28/11/1846), overleden Karremanstraat A 185. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Antje IJverzongeb 30 mrt 1801 Sexbierum, ovl 17 feb 1870 HRL, arbeidster, ongehuwd N.H., Vst 26 mei 1855 uit Buitenpost, dv Pieter IJ, en Trijntje de Boer; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Rinske Jolles Bakker... wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Wiebe IJnsma... wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Alberdina Heins Drost, overleden op 14 oktober 1851geboren 8/7/1851, dochter van Hein J. Drost. metselaar (Karremanstraat A 186) en Maria ter Mos, zuster van minderjarige Susanna, Martha, Johanna en Petrus Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 63A-187 (Karremansstraat)Foekje J. Hiddema en zusterwoonhuis
Sectie A nr. 64A-186 (Karremansstraat)Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 2404A-274 (Achterstraat)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
A-185Karremanstraat 12Eene woning aan de Droogstraat, verhuurd aan B. van, Loon. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3471A-199 (Karremansstraat)Gerrit Reitsmawoonhuis
Sectie A nr. 64A-200 (Karremansstraat)wed. en erven Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 63A-201 (Karremansstraat)Casper Schragewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 63Karremanstraat 8 (A-201)Casper Schraal
Sectie A nr. 64Karremanstraat 10 (A-200)A.A.J. Warren (wed. J.F. Leemkoel)
Sectie A nr. 3471Karremanstraat 12 (A-199)Sjabertus Broersma


1907 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 18 mrt 1907
A-187Karremanstraat 8Het winkelhuis met erf in de Karremansstraat no. 8, in gebruik bij p., henkes. Provisioneel verkocht op 27 mrt 1907 door notaris Okkinga..


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 8 Hendrik Wijgaagent levensverz. mij.
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Karremanstraat 12 Arjen Dijkstrawerkman en winkel.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 8J. de Witslager
Karremanstraat 10F.Tichelaarpakhuisknecht
Karremanstraat 12A.Dijkstracafehouder


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 12A. (Arjen) Dijkstra
  terug