Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Karremanstraat 2 1-117 1-182 A-203 A-220
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 4 1-117 1-181 A-202 A-219
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 6 1-117 1-180 A-201 A-218
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 24 1-117 1-212 A-100 A-109
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 28 1-117 1-183 A-098 A-107
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 50 1-117 1-183 A-101 A-110
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0150r van 30 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 24Karremanstraat WZ [staat: achter de Valk aan de Zoutsloot, strekkende vandaar tot aan de kamer van Rienx Douues ten zuiden]huis
 
koperClaes Harmens, gehuwd met300-00-00 GG
Maycke Peters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRienx Douues
naastligger ten westende Blauwe Schuur gemeente
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCarst Lourens c.u.


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-117 Karremanstraat 2
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-117 Karremanstraat 2huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-117 Karremanstraat 2huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 [staat: Kruisstraat hoek stadsvesten]huis
 
koper van 1/2Feyke Hendrix, en82-00-00 GG
koper van 1/2Jacob Hendrix burger
bewoner om sunstRintje Ruurds
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten zuidenHendrik bontwever
naastligger ten westenReinskjen Wybrens
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoperDoopsgezinde Gemeente diaconie


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-117 Karremanstraat 2huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


 


 


 


 


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ [staat: Karmansstraat] hoek Anjelierstraat [staat: Kruysstraat]huis
 
koperTjalling Feikes brouwersknecht140-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruysstraat]
naastligger ten westenDieuke Pieters Galama
naastligger ten noordenJacob Hendriks
verkoperGereformeerde Gemeente, alimentatores van
Jacob Hendriksbontwever


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 [staat: hoek Karmansstraat aan de stadsvesten]huis en bleekveld
 
koper door niaarYke Ennes Wyga molenaar110-00-00 GG
geniaarde koper van 1/4vroedsman Albartus de Haas
geniaarde koper van 1/4vroedsman Sybe de Vries
geniaarde koper van 1/4vroedsman Claes Poort
geniaarde koper van 1/4Tjeerd Greidanusapotheker
huurderde weduwe van Gerryt Dirks 20-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten westenDieuwke Pieters Galema
naastligger ten zuidenGereformeerde Gemeente
naastligger ten noordenstadvesten
verkoperGereformeerde Gemeente, alimentatores van
Jacob Hendriksbontwever


 


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ hoek Anjelierstraat [staat: Kruisstraat]huis
 
koperWillem Gerryts, gehuwd met405-00-00 CG
Antje Freerks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjalling Feykesbrouwersknecht


 


 


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0235r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 4Karremanstraat WZhuis
 
koperSybrandis Huisinga koopman61-00-00 CG
huurderBeernd Hendriks c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerryts
naastligger ten westenTrijntie Ripperda
naastligger ten noordende stalling van wijlen Yke Ennes Wyga
Ype Roodenhuis, geauthoriseerd redder der boedel vanmr. bakker en koopman
verkoperwijlen Yke Ennes Wygarogmolenaar


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0236r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ hoekstal en wagenhuis
 
koperElse Heerkes, gehuwd metrogmolenaar133-00-00 CG
Sybrandis HuisingakoopmanDokkum
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk [niet vermeld]
Ype Roodenhuis, geauthoriseerd redder der boedel vanmr. bakker en koopman
verkoperwijlen Yke Ennes Wygarogmolenaar


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-036 1/2Karremanstraat 4Hendrik Gerritsblaauwverwersknegt
1-036 1/2Karremanstraat 4Martinus Tuimelaar
1-036 1/2Karremanstraat 4Hessel Abes, 37 jaar, gehuwd


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 wijk A-202 en A-2032 huizen
 
koperDirk H. van der Wey 4000-00-00 CG
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerrits
naastligger ten westenTrijntje Ripperda
naastligger ten noordende stal
verkoperS. L. Huizinga en zoonkoopmanDokkum


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-182 Karremanstraat 2D van der Wey0-00-00 CGstal


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Adriaantje Allardsgeb 1792 HRL, ovl 28 jan 1813 HRL; wijk A-098, dv Allard Hendriks en Baukje Uilkes; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Fredrik Fijlbachzie ook: Fielbach; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, eigenaar is Doopsgezinde Gemeente, medegebruiker Romke Siebes, sjouwer, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Romke Siebes... altoos in de stad, en gereed te houden. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Albert Hendriks... van verwen voor de Bank van Leening, quit. no. 3, 25 aug 1789. (GAH1121); wed. A.H. gebruiker van wijk A-100, gealimenteerd, medegebruiker is Albert Janes Baantjer, varensgesel, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Albert Janes Baantjer... geb 1799 HRL, Janke Alberts B., geb 1795 HRL; BS ovl 1816; 1832 overlijdens, ovl 1849; gebruiker van wijk A-100, varensgezel; medegebruiker is Allert Hendriks wed., gealimenteert; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Jan Freerks Dijksma... geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Philip Ludwig Strak... weduwnaar, zv Johan Peter S, (gk), en Eleonora Margaretha Bogeler, (gk); gebruiker van wijk A-101, wijnstekersknegt; medegebruiker Simon Paulus wed. ; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Simon Paulusovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-101, gealimenteerd; medegebruiker Lodewijk Strak, wijnstekersknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Willem Gerrijtsovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-201, winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Martinus Cornelis Tuimelaar... Graaf, kind: Cornelis Martinus T, geb 1793 HRL; BS huw 1819, ovl 1824, ovl 1835; wed. M.T. gebruiker wijk A-202; eigenaar is D. vd Wey, 1814. (GAH204); M.C.T. ende Janke Rintjes de Graaff, beide van HRL, zijnde wegens ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Dirk Hansen van der Wey... BS geb 1811, huw 1812, huw 1820, ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-203Karremanstraat 2D van der Wey D van der Wey stal
A-202Karremanstraat 4M Tuimelaar wed
A-201Karremanstraat 6Willem Gerryts wedWillem Gerryts wedwinkeliersche
A-100Karremanstraat 24Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
A-100Karremanstraat 24Allert Hendriks wedgealimenteerd
A-100Karremanstraat 24Albert Janes Baantjer varensgesel
A-098Karremanstraat 28Frederik Fijlbach sjouwer
A-098Karremanstraat 28Romke Siebes sjouwer gealimenteerd
A-101Zoutsloot 50Simon Paulus wedgealimenteerd
A-101Zoutsloot 50Lodewijk Strak wijnstekersknegt


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
A-202Karremanstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 1 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
A-203Karremanstraat 2koopaktefl. 1100huis met tuin en woning A-107 & A-203
 
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperMarten Modders (gehuwd met Margaretha Hoekers)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 21Karremanstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschestal of pakhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 22Karremanstraat 4wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 23Karremanstraat 6wed. Willem Gerrits van HoekHarlingenwinkelierschehuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 231Karremanstraat 28Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 232Karremanstraat 28Doopsgezinde GemeenteHarlingenconsistorie (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 237Karremanstraat 24Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 238Zoutsloot 50Doopsgezinde GemeenteHarlingenkerk (454 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Anna Catharina Rebel... bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Baukje Berends Vogelzang... BS ovl 1811; 1839 overlijdens, ovl 1846, ovl 1854; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Gerrit Rinses de Vries... van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Grietje Gorter... huw 1818, ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk C-136; oud 58 jaar, geb Westzaan en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Jan Dreyer... bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Christiaan Wybrands de Vries... Hielkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Antje Simons Jager... 1849, BS Franeker huw 1814; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk A-202; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Lammert Sierks Ruiter, overleden op 21 augustus 183967 jr, geboren Oldeboorn, overleden Karremanstraat A 100, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 23) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-100KarremanstraatGerryt R de Vries57 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
A-100KarremanstraatAnna C Rebel52 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-100KarremanstraatEva Elisabeth de Vries23 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatSijke Kramer3 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatJohannes Herius24 jLeeuwardengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd, kopersmidt
A-100KarremanstraatJohannes Deinema18 jLeeuwardengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd, kledermaker
A-100KarremanstraatGrietje Gorter58 jWestzaangezin 2, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatHendrik Gorter20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatKlaas Gorter18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatHenke Dreyer64 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatBaukje Vogelzang67 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatJan A Dreyer41 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
A-201KarremanstraatHielkie W van Hoek55 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-201KarremanstraatChristiaan de Vries30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-202KarremanstraatAntje S Jager51 jFranekerv, protestant, weduwe, kinderschoolhoudersche
A-202KarremanstraatJohannes P Gorter22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-202KarremanstraatSiebout P Gorter16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 237 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Joukje Tjebbes Hanenburg, overleden op 30 augustus 184236 jr, geboren Sexbierum, overleden Bargaburen A 201, wed. Dirk Algra, vrouw van Dirk Ruurds Baanstra, werkman, moeder van minderjarige Tjipke Dirks Algra (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Ruurd en Pier Dirks Baanstra (uit 2e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Jetske Rientzes de Wit, overleden op 18 juni 18462 jr (geboren 3/6/1844), overleden Karremanstraat A 201, dochter van Rients Durks de Wit, wijnwerker & Jetske Jans Stijnfort, zuster van minderjarige Jantje en Jan Rientzes de Wit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Rients Durks de Wit, overleden op 21 oktober 184654 jr, geboren Almenum 20/4/1792, bierdrager, overleden Karremanstraat A 201, wednr. NN, man van Jetske Jans Steinfort, tapster, vader van Geertje, Baukje, afwezige Durk (verblijfplaats onbekend) en afwezige Bouwe Rients de Wit (verblijfplaats onbekend) (uit eerder huwelijk) en van minderjarige Jansje, Jan en Douwe Rients de Wit (uit 2e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 van 8 mei 1847
adressoortbedraggebruik
A-201Karremanstraat 6koopaktefl. 250huis met plaats en bleekveld, A-201
 
verkoper en cedentDirk Jans Wiersma
cessionarisKlaas Jans Gonggrijp
koper en schuldenaarCornelis Jans Gonggrijp


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Klaas Brandij, overleden op 20 december 1847(Certificaat van onvermogen), 8 dg (geboren 13/12/1847), overleden Bargeburen A 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Hessel Simons Kamminga, overleden op 23 september 18481 jr (geboren 10/6/1847), overleden Zoutsloot A 100/102, zoon van Simon Ymkes Kamminga, pakhuisknecht en Lolkje Gaeles Bouma, broer van minderjarige Ymke en Gaele Simons Kamminga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Jan Lieuwes Zuiderman, overleden op 1 oktober 184824 jr (geboren 14/7/1824), overleden Karremanstraat A 100, tabakskerver, ongehuwd, broer van Freerk Lieuwes Zuiderman, schoenmaker Witmarsum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Hinke Jans Dreyer... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-066, 87; oud 64 jaar, (vnm: Henke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839; kind: IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Neeltje Yedes de Groot... IJede Jurjens dG, en Rinske Willems; BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-062, wijk A-100, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Feitze Schotanus... 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Ybeltje Hylkema... bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 21A-203 (Liemendijk)Rinke Oorthuisstal
Sectie A nr. 22A-202 (Liemendijk)Rinke Oorthuiswoonhuis
Sectie A nr. 23A-201 (Liemendijk)Cornelis G. Gonggrijpwoonhuis
Sectie A nr. 2240A-100 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2241A-101 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767A-098 (Achterstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767A-099 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Antje Kreil... Hindeloopen, ovl 3 nov 1866 HRL, huwt met Johannes Smidt op 12 jul 1843 HRL, wonende te HRL, ovl wijk A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Trijntje Cornelis Vorst... geb 18 mei 1784 HRL, ovl 29 nov 1867 HRL, huwt met Albert Thomas Boonstra op 3 sep 1809 HRL, ovl wijk A-100, dv Cornelis V, en Gerritje Bos, (ook: de Roos); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3443A-107 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3448A-107 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentestookhok
Sectie A nr. 3445A-109 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3446A-110 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 23A-218 (Karremansstraat)Cornelis J. Gonggrijpwoonhuis
Sectie A nr. 3028A-219 (Karremansstraat)Hendrik Hazekampwoonhuis
Sectie A nr. 3027A-220 (Karremansstraat)Hendrik Hazekampwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3027Karremanstraat 2 (A-220)Meindert Meinsma (te Haarlem)
Sectie A nr. 3028Karremanstraat 4 (A-219)Meindert Meinsma (te Haarlem)
Sectie A nr. 23Karremanstraat 6 (A-218)Hielkje Gonggrijp (en Cons.)
Sectie A nr. 3445Karremanstraat 24 (A-109)Doopsgezinde Gemeente
Sectie A nr. 3443Karremanstraat 28 (A-107)Doopsgezinde Gemeente
Sectie A nr. 3446Zoutsloot 50 (A-110)Doopsgezinde Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 2 Arend Oldenburg2e stoker gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Karremanstraat 24 Dirk Posthumamatroos
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 28J.Fekkeskoster


1940 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 6Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.A. Weima298Aanspr. en koster Doopsgez. Kerk


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 24J. (Jeen) de Wacht
Karremanstraat 28A. (Anne) Weima
Zoutsloot 50L.J. (Lena) Schuil


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 24rijksmonument 20442
Karremanstraat 28rijksmonument 20444
Karremanstraat 28beeldbepalend pand6 van 10 1857


1997 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 24Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1997
  terug