Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 38 1-121 1-188 A-107 A-117
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 40 1-121 1-187 A-106 A-115


Huisnaam in: 1663
Gebruik:
Naam: het vergulde tafellaken
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 38naamloze doorlopende steeg ten oosten
Zoutsloot 40naamloze doorlopende steeg ten westen


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ 1 huis oostelijker dan de brouwerij van de Roode Leeuw of waar deze in de wipstoel staathuis of koeschuur
 
kopermede burgemeester Bartel Cleysen Lantingh 400-00-00 CG
naastliggerbrouwerij genaamd de Roode Leeuw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHero Galama, namens- en mede erfgenaam van
wijlen Magdalena Doeckes, weduwe van
wijlen Pytter Fransenschipper (groot- en wijd-)


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ bij brouwerij genaamd De Roode Leeuwschuur
 
koperJelle Willems burgervoerman175-00-00 GG
koperJan Claessen burgervoerman
naastligger ten oostenBaucke Fockes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Focke puistermaker
naastligger ten westenJacob Tjebbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopersde erven van oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems en Jan Claessen, voerlieden, kopen een ledige schuur zz. Zoutsl., bij de brouwerij 'de Roode Leeuw'. Ten O. Bauke Fockes en een steeg, ten W. Jacob Tjebbes (Popta?), ten Z. wd. Focke, puistermaker?, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van erven oud-burgemeester Bartel Cleissen Lanting, voor 175 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerCarst Palsen
gebruikerAeffke Jans
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerAeffke Jans
gebruikerFolkert
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-9-1720
opmerkingden 6 september van ... ... wegens aeffke jans hier op betaelt 2-16-0
aansl. huurw. voldaan16-9-1720
opmerkingden 16 september door de executeur 2-16-0
aansl. huurw. voldaan30-9-1720
opmerking1720 den 30 september wegens volkert broers betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes erven
gebruikerYpe Sijes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-121 Zoutsloot 38huis
eigenaarYpe Sijes
gebruikerHarmen IJsbrands
huurwaarde13-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-05-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-121 Zoutsloot 38Ype Zijes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpenwagenhuis
 
koperburgerhopman Bouwe Fontein 500-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGouke S. Hingst
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Rasschen, weduwe van
wijlen vroedsman Sybe de Vries


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0241v van 1 feb 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZhuis en gebouw gebruikt als jeneverstokerij
 
koperS. Feenstra koopman894-11-00 CG
bewonerwijlen Taede Taedsesmr. huistimmerman
naastligger ten oostende weduwe van H. J. Proust
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Achterstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenstokerij van B. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopermeerderjarige vrijster Grietje RintjesFraneker


 


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0305v van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ tussen Bildtpoorts- en Karremanstraatpijpenhuis
 
koperCornelis Martens 600-00-00 CG
huurderHaring Jelles 30-00-00 CG
naastligger ten oostenvan der Werf koopman
naastligger ten zuidenvan der Werf koopman
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van H. J. Roust
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSjoerd Feenstrakoopman en distelateurKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Martens koopt een huis zz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Karremanspijpen. Ten O. en Z. Oeble?. v.d. Werff, ten W. H. Komst en een doorlopende steeg. Gekocht van Sjoerd Feenstra, te Kimswerd, destillateur, voor 600 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-188 Zoutsloot 38Jan Kyl1-00-00 CGstokerij


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ wijk A-107pak- of wagenhuis
 
koperJan Kiel, gehuwd metkastelein100-00-00 CG
Caatje Rudolf
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten westenJ. G. Hingst
naastligger ten zuidenJohannes van der Werff
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBouwe Fontein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Cornelis Martens Braaksma... Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802 BS huw 1818, ovl 1826, ovl 1834, ovl 1878; eigenaar van wijk A-106; gebruiker is Taeke F. Buisman, gleybakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-104, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Jurjen Jelles van der Wal... id. van wijk B-005, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; VT1839; J.J. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 468, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 764, schuur, 84 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Taeke Folkerts Buisman... huw 1826, ovl 1827, ovl 18281833 huwelijken, ovl 1847, ovl 1858, ovl 1866, ovl 1871; gebruiker van wijk A-106, gleybakker; eigenaar is Cornelis M. Braaksma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Jan Jansen Kiel... paardenstalling 1802-1803, in leven kastelein; BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-107Zoutsloot 38Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis
A-106Zoutsloot 40Cornelis M Braaksma Taeke F Buisman gleybakker


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 164 en 170 van 23 aug 1820
adressoortbedraggebruik
A-106Zoutsloot 40provisionele en finale toewijzingfl. 210huis A-106
 
verkoperCornelis Martens Braaksma
koperSimon Haantjes Molenaar


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Minne Taekes Buisman, overleden op 4 juli 1828Zoutsloot A 106, zoon van wijlen Taeke Buisman en reeds overleden Saakje Minnes, broer van Folkert, wolkammer, Pieter, gleibakker, Hylke, kleermaker en Femke Buisman, onderwijster. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Saakje Minnes Bruinsma, overleden op 11 oktober 1828Zoutsloot A 106, moeder van Folkert, wolkammer, Pieter, gleibakker, Hylke, kleermaker en Femke Taekes Buisman, onderwijster. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 125 van 15 dec 1829
adressoortbedraggebruik
A-106Zoutsloot 40koopaktefl. 400huis A-106
 
verkoperSimon Stijl Hingst
koperBarend Harings van der Wal (gehuwd met Ytje Yemes de Jong)


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 1 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
A-107Zoutsloot 38koopaktefl. 1100huis met tuin en woning A-107 & A-203
 
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperMarten Modders (gehuwd met Margaretha Hoekers)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 249Zoutsloot 40Barend Harings van der WalHarlingenhuis en erf (115 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 253Zoutsloot 38Jan KielHarlingenstalhouderstal (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Berend Harings van der Wal... 1826, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-106; VT1839; B.H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 249 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 763, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Ietje Ymes de Jong... BS huw 1826, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-106ZoutslootBarend van der Wal35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
A-106ZoutslootYetje J de Jong39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-106ZoutslootHaring van der Wal13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-106ZoutslootYeme van der Wal7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-106ZoutslootJurjan van der Wal75 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, timmerman


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Jurjen Jelles van der Wal, overleden op 26 april 184074 jr, mr. timmerman, overleden Zoutsloot A 106, eerst wednr. Jeltje Geerts Brouwer (overleden 1807), later wednr. Serina Roelofs van Wijk (overleden 1833), vader van Geert, timmermansknecht, Tietje (vrouw van Klaas Plas, mr. timmerman Purmerend) en wijlen Jelle Jurjens van der Wal (wonend/overleden Groningen 1815, vader van Marten Jelles van der Wal, ijzersmidsknecht) (uit 1e huwelijk) en van Trijntje, dienstmeid en minderjarige Aafke Jurjens van der Wal, idem (voogd is Jelle Harings van der Wal, mr. metselaar) (uit 2e huwelijk). (Tietje en haar man doen aangifte in memorie 186 en overigen in memorie 187). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Sybrand Zwaal... beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 249A-106 (Zoutsloot)Barend H. van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 253A-107 (Zoutsloot)Sipke T. Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 253A-117 (Zoutsloot)Sipke T. Dijkstrawerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 253Zoutsloot 38 (A-117)Tetje Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)
Sectie A nr. 3399Zoutsloot 40 (A-115)Yeme van der Wal


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 40 Hendrik van der Slootconducteur
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 40H. v/d Schootconducteur briev.-malen


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 38, HarlingenZoutsloot 38 Corelliijs


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 40H. (Herre) Zondervan


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 40Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 38beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 40rijksmonument 20765
  terug