Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 15 1-127 1-194 A-112 A-123
 


 


 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240r van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 15Bildtstraat OZhuis
 
koperVroedsman Sioerd Pieters Bieruma c.u.250-00-00 GG
naastligger ten oostenNanningh Stansen mr. brouwer
naastligger ten zuidenPieter Gerbens
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordende erven van Tierk Pieters
verkoper van 1/2Evert SioerdsOp der Schelling
verkoper van 1/2stads weesvoogdij, als alimentatores van
Jan Coenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vroedsman Sioerd Pieters Bierma koopt huis in de Bildtstraat. Ten O. Nanning Stanzen, mr. brouwer, ten W. de straat, ten Z. Pieter Gerbens, ten N. erven Tierk Pieters. Gekocht van Evert Sioerds op der Schelling voor 1/2 en de Weesvoogden van Harlingen, als alimentatoren van Jan Coenes? voor 1/2.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-127 Bildtstraat 15huis
eigenaarSjoerd Pieters Bierma
gebruikerFrans Daniels
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-127 Bildtstraat 15huis
eigenaarvroedsman Bierma
gebruikerHarmen Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-5-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-127 Bildtstraat 15huis
eigenaarburgemeester Bierma
gebruikerJan Rippers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0124v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 15Bildtstraat OZhuis
 
koperAbel Harmens mr. korfmaker400-00-00 CG
bewonerJan Symonsmr. kuiper
naastligger ten oostenJocchum Stellingwerf
naastligger ten zuidenRimmert Huberts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJan Gerlofs mr. bakker
verkoperJanneke Voorda, weduwe van
wijlen oud burgemeester Sioerd Pyters Bierma


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-127 Bildtstraat 15huis
eigenaarAbbe Harmens
gebruikerAbbe Harmens c.s.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-127 Bildtstraat 15Claas Foekes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-127 Bildtstraat 15Aefke Foekes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0042v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 15Bildtstraat wijk A-112 [staat: A-119]huis
 
koperKlaas Pieters koopman306-10-00 CG
bewonerSweerus Pieters c.u.
curatorSjoerd S. Wijmaadvocaat
curatorJacob Hanekuik, geauthoriseerde curators over de geabandonneerde boedel vanadvocaat
verkoper van 1/3Rinse Gerryts
verkoper van 1/3Swerus Pieters n.u.
verkoper van 1/3Elisabeth Gerryts, weduwe van
wijlen S. Wynia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Pieters, koopman koopt huis in de Bildtstraat, wijk A-112. Geen naastliggers vermeld. Het huis wordt verkocht door Sjoerd Wijma en Jacob Hanekuyk, advocaten te Harlingen, als curatoren over de verlaten boedel van Elisabeth Gerryts wv S. Wijnia, alhier voor 1/3, Rinse Gerryts voor 1/3 en Swerus Pieters ook voor 1/3 voor 306 cg. 10 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-194 Bildtstraat 15Claas Pieters1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Klaas Pieters Metzelaar... M, geb ... , in leven koopman BS ovl 1811, ovl 1814, huw 1821, ovl 1826; wed. K.P.M. eigenaar van wijk A-112; gebruiker Pieter K. Metzelaar, koopman, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk C-170, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Pieter Klazes Metzelaar... BS huw 1812, ovl 1815, huw 1819, huw 1821, ovl 1828, huw 1839, ovl 1845, ovl 1846; gebruiker van wijk A-112, koopman; eigenaar is wed. Klaas P. Metzelaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-112Bildtstraat 15Klaas P Metzelaar wedPieter K Metzelaar koopman


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-112Bildtstraat 15Maria Jacobs van Kisfeld, overleden op 15 december 1820vrouw van Folkert S. Draaisma, pottenbakker (Bildstraat A 112), moeder van Sipke en minderjarige Jacob en Aaltje Folkerts Draaisma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 263Bildtstraat 15Jurjen Hendriks BaronHarlingenwinkelierhuis en erf (99 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Danietta Postmaoud 48 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-112; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Jurjen Hendriks Baron... ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk A-103; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelknecht, wijk A-112; VT1839; J.H.B. eigenaar van perceel nr. 263 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 33, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-112BildstraatJurjen Baron50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelknegt
A-112BildstraatDanietta Postma48 jWorkumv, protestant, gehuwd
A-112BildstraatHendrik Baron25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-112Bildtstraat 15Aafke Jans Annema, overleden op 20 oktober 184274 jr, geboren Oudebildtzijl mei 1768, overleden Hoogstraat B 39, gehuwd, moeder van Cornelis Arjens Kooy, schipper Oudebildtzijl, ten huize van Sybren Zwaal, timmerbaas Bildstraat A 112. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Danieltje Nagtegaal Posthuma... 1863 HRL, huwt met Jurjen Hendriks Baron op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, DG, ovl wijk A-112, dv Daniel Nagtegaal en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 263A-112 (Bildtstraat)Hendrik J. Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 263A-123 (Bildtstraat)Baukje de Wit wed. Wiebe de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4324Bildtstraat 15 (A-123)wed. Foppe Plantinga


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 15J.Hofmanreserve machinist n.t.m.
Bildtstraat 15P.Zwerverkoopman


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P. Karsten224


1951 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Bildtstraat 15, HarlingenBildtstraat 15P. Karstenschilder


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P. Karsten224


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P. Karsten224


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Bildtstraat 15, HarlingenBildtstraat 15P. Karstenschildersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 15A. (Albert) Thomas
  terug