Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 21 1-130 1-197 A-115 A-126
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 37 1-130 1-198 A-088 A-097
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 39 1-130 1-198 A-088 A-098
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 41 1-130 1-199 A-089 A-099
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 43 1-130 1-199 A-090 A-100


Huisnaam in: 1631
Gebruik:
Naam: barradeel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: barradeel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 21, Harlingen
1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138v van 15 feb 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoekhuis met daarachter een plaatske
 
koperTrijntie Meynerts, en465-00-00 GG
koperGeertie Meynerts, gesterkt met
hun vader Meynert Wytseswachtmeester
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Franssen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door Isack Jans
verkoperPyter Jelmers


 


 


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ strekkende tot aan de brouwerij van Jentje Rutgershoekhuis met klein plaatsje daarachter
 
koperoud burgemeester Pauwels Janssen Innema, gehuwd met520-00-00 GG
Aecht Wytses
protestant wegens fraudehopman Buwe Thomas q.q., crediteur
protestant wegens fraudeJan Piters q.q., crediteur
protestant wegens fraudeSioerd Piters q.q., crediteuren van
verkoper? en crediteurMeynert Wytses c.u.
naastligger ten oostenJentje Rutgers
naastligger ten zuidenhet hoekhuis van Piter Fransen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Ysak Jans
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Janssen Innema oud-burgemeester x Aeght Wytses koopt hoekhuis met plaatsje erachter, strekkende tot de brouwerij van Jentie Rutgers, aan de oz. Bildtstraat. Ten Z. het hoekhuis van Pieter Fransen en de Droogstraat, ten N. wd. Ysack Jans. De crediteuren van Meynert Wytses protesteren bij het Hof van Friesland echter tegen deze verkoop.


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koper door niaar proximitatisburgemeester Pouwels Jans, gehuwd met356-00-00 GG
Aecht Wytses
geniaarde koperGerliff Aetes c.u.
naastligger ten oostenJentie Rutgers
naastligger ten zuidende retrahent, burgemeester Pouwels Jans
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenBartholomeus Claesen
verkoperAlle Lieuwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Jans [Innema], burgemeester x Aeght Wytses koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Bartel Sioerds, een huis in de Bildtstraat. Ten O. Jentie Rutgers, ten Z. Bartel Sioerds, ten N. Bartholomeus Claesen. Het huis was door Alle Lieuwes verkocht aan Gerliff Ates, voor 356 gg.


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0211r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ, hoekhuis op een gewelfde kelder, met plaats erachter tot aan de Droogstraat
 
koperSioerdt Tieerdts c.u.3015-00-00 GG
huurderStoffel Baniers c.u.
naastligger ten oostenRoeleff Pybes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenkleine huis van verkoper Abram Pyters c.u.apotheker
verkoperAbram Pyters c.u.apotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Tieerdts koopt huis op een gewelfde kelder, op de hoek van de Bilstraat Oz., met een ledige plaets of huisstede erachter en strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Roeloff Pybes, ten W. de Bilstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. de verkoper. Belast met quoteel aandeel van de Haveniste gerechtigheden. Gekocht van Abram Pyters, apotheker.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Bildtstraat 21huis
eigenaarPiebe Auckes dogter
gebruikerPiebe Auckes dogter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Bildtstraat 21huis
eigenaarwed. Hans Melles
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Bildtstraat 21huis
eigenaarHere Rinkes nom. uxor.
gebruikerHere Rinkes nom. uxor.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055r van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoek Droogstraat NZhuis
 
koperYege Jans, gehuwd metschipper (schuit-)515-00-00 CG
Antje Hartmans
naastligger ten oostenJochem Stellingwerf
naastligger ten oostenPieter Stellingwerf
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeenert Leenerts
verkoperYmkjen Piebes, gehuwd met
Heere Renkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Jans, schuitschipper x Antje Hartmans koopt huis hoek Bildtstraat. Ten O. Jochum en Pieter Stellingwerf, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. Leenert Leenerts. Gekocht van Ymkjen Piebes, vrouw van Heere Renkes.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0060v van 2 dec 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraathuis
 
koperBeert Dirks Brouwer, gehuwd metwinkelier380-21-00 GG
Anschjen Jarigs
naastligger ten oostenJochum Stellingwerf
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperYge Jans, gehuwd metschipper (schuit-)
Antje Hartmans


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Bildtstraat 21huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ dicht aan de Bildtstraat2 kamers
 
koperLammert Teyes, gehuwd metkoopman180-00-00 GG
Rinske Rinties
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
huurder kamer 1Poppe Jansen de Wilde schippersknecht (beurt-)23-00-00 CG
huurder kamer 2de weduwe van Oeble Botes 0-06-00 CG
naastligger ten noordenJochum Stellingwerf mr. brouwer (oud -)
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvaandrig Beert Brouwer
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente kamer
verkoperJochum Stellingwerfmr. brouwer (oud -)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Feyes x Rinske Rinties koopt 2 wooncamers nz. Droogstraat, dicht bij de Bildtstraat en achter het erf van verkoper. De ene is verhuurd aan beurtschippersknecht Poppe Jansen de Wilde, de andere aan wd. Oebele Botes. Er is een openbare steeg met Wybe Hanekuik. Ten O. een D.G. camer, ten Z. de Droogstraat, ten W. vaandrig Beert Brouwer, ten N. de verkoper en Wybe Hanekuik. Gekocht van oud mr. brouwer Jochum Stellingwerff, voor 180 gg.


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215r van 1 dec 1737 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperPieter Alephs Vliet, gehuwd metmr. timmerman599-19-08 CG
Elisabet Cornelis Vinkelbos
naastligger ten oostenJochum Stellingwerff
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperburgervaandrig Beert Dirks Brouwerkoopman


 


 


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0216v van 28 jan 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraathuis
 
koperJacob Dirks, gehuwd metschipper897-10-00 CG
Hylkjen Doeckes
naastligger ten oostenJan wever
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperPytter Alefs, gehuwd metmr. timmerman
Lijsbert Cornelis Vinkelbos


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-130 Bildtstraat 21Jacob Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0152r van 20 nov 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperDoeke Wybrens, gehuwd metmr. glasmaker427-14-00 GG
Lijsbeth Jans van Ripperts
naastligger ten oostenJanne Claesen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperJacob Dirks, weduwnaar vanschipper (schuit-)
Hylkjen Doekes Jongma


 


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0007r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
kopererfgezeten Claes Fontein 370-07-00 GG
huurderIJsbrand Tomas c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerryts, gehuwd met
Pyter Gerardusmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fontein, erfgezeten te Rie, koopt een deftig huis in de Bildstraat met uit- en ingang in de Droogstraat, bewoond door IJsbrand Tomas c.u. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie Gerryts, vrouw van Pyter Gerardus, mr. metselaar, voor 370 GG 7 st.


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0141r van 3 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraathuis
 
koperRinse Wopkes, gehuwd metbierdrager465-00-00 GG
Sytske Cornelis
huurderAntje Elgersma 40-00-00 CG
Aaltje Elgersma
naastligger ten oostenTomas Lammerts c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westen [staat: noorden]Bildtstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkopererfgezeeten Claes FonteinRied
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Wopkes, bierdrager x Sytske Cornelis kopen een huis in de Bildstraat, bewoond als huurders door Antje en Aaltje Elgersma voor 40 CG. Geen grondpacht. Ten O. Tomas Lammerts c.s., ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat. Gekocht van de heer Claas Fontein, erfgezeten te Ried, voor 465 GG.


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247r van 28 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperClaas Claasen de Jong, gehuwd metmr. schoenmaker600-00-00 CG
Sjieuwke Foppes
naastligger ten oostenMonse Meinderts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenTettje Piers
verkoperRinse Wopkes, gehuwd metbierdrager
verkopersSytske Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Claasen de Jong, mr. schoenmaker x Sjieuwke Foppes kopen een huis in de Bildstraat. Geen grondpacht. Ten O. Monse Meinderts, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat, ten N. Tettje Piers. Gekocht van Rinse Wopkes, bierdrager x Sytske Cornelis, voor 600 CG.


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0196v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoek Droogstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperPhilippus Johannes, weduwnaar van310-00-00 CG
Ytje Barteles
naastligger ten oostenvroedsman Rein Faber
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenGeorg Wilhelm Geis
verkopercurator Ype Feddemaprocureur postulant
verkopercurator Thijs Saake Bandstra, namensassistent bij de Admiraliteit
Geeske Wiegers, weduwe van
wijlen Claas Claasen de Jong


1800 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 21, HarlingenBildtstraat 21Rein Y. Fabermr. ijzersmid


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ bij de Bildtstraatsmederij en pakhuis
 
kopervrijgezel Berend Jans 132-00-00 CG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende weduwe van Johannes Philippus
naastligger ten noordenMichiel Jacobs
verkoperSybe Vissernotaris
verkoperJan Leenderts Buisman, vooroud kapitein
de erven van oud vroedsman Rein H. Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Jans koopt smederij en pakhuis in de Droogstraat omtrent de Bildtstraat, inclusief de vermelde inventaris. Ten O. de diaconie van de Menniste Gemeente, ten W. wd. Johannes Philippus, ten Z. de Droogstraat, ten N. Michiel Jacobs en anderen. Gekocht van erven Rein Hendriks Faber, mr. ijsersmid.


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0294v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperBarend Mars commies ter recherche530-00-00 CG
naastligger ten oosteneen smederij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJ. Geys
verkoperYtje Bartels, gehuwd met
Philippus Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Mars koopt huis. Ten O. de smitte, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. J. Geys. Gekocht van Ytje Bartels wv Philippus Johannes.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-197 Bildtstraat 21B Mars1-10-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 338 van 1 jul 1811
adressoortbedraggebruik
A-115Bildtstraat 21koopaktefl. 60huis in de Bilstraat, A-115
 
verkoperBarend Mars (te Stavoren)
koperFolkert Park (gehuwd met Antje Jans Reidemaker)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Jelte Dirkshuwt met Sipkje Jacobs, wonende te HRL; wijk A-090; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Sipkje Jacobsgeb 1759 ... , ovl 4 mrt 1812 HRL, huwt met Jelte Dirks, gealimenteerde en ovl wijk A-090, dv Jacob Sprottinga en Pietje Waltes; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-088Droogstraat 37Berend Jans Braameyer... G. Krijl, varensgesel, en C. Henema vrouw, werkster, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-089Droogstraat 41Marten Rimmerts... HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Hielke Klaases... tweede Pinksterdag, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Jan Harmens Gonggrijp... 1801, 1805, BS huw 1811wafk, hu, huw 1817, ovl 1837, ovl 1848, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-115, baardscheerder, 1814. (GAH204); J.H.G. en Gooitje Claasen Overdijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-115Bildtstraat 21Jan H Gonggrijp Jan H Gonggrijp baardscheerder
A-088Droogstraat 37Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-088Droogstraat 39Beerend J Braameyer smederij
A-089Droogstraat 41Doopsgesinde Gemeente Marten Rimmerts wedgealimenteerd
A-090Droogstraat 43Hielke Klaases wedgealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
A-089Droogstraat 41provisionele en finale toewijzingfl. 22woning A-089
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperElizabeth Stijl


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 112 van 28 jun 1817
adressoortbedraggebruik
A-090Droogstraat 43koopaktefl. 14huis A-090
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
koperElizabeth Stijl


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-089Droogstraat 41Eelkje Hendriks Zijlstra, overleden op 29 maart 1826vrouw van Rintje Gerrits Baantjer, touwslager Bildpoort A 89, moeder van minderjarige Hendrik Rintjes Baantjer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-089Droogstraat 41Marijke Jans Roen, overleden op 14 augustus 1828Agterstraat A 89, wed. Willem Jurjens, geen kinderen, testamentair erfgenamen zijn Marijke Hendriks (vrouw van Johannes ter Deus, wever/turfdrager) en Janke Harmens (vrouw van Theodorus Koster, werkman Franeker), die ook ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest (broerskinderen), de andere erfgenamen zijn reeds overleden: Ytje Hendriks en Wilhelmus en Marijke van Dongen. Saldo fl. 220,07. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-088Droogstraat 37Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-088Droogstraat 39Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 257Droogstraat 43wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 258Droogstraat 41wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 259Droogstraat 39Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerstal of pakhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 260Droogstraat 37Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerhuis en erf (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 266Bildtstraat 21Jan Harmens GongrijpHarlingenbaardscheerderhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-088Droogstraat 37Jannetje van Vliet... te HRL. 1843, dv Dirk Wybes vV, en IJmkje Jans; BS huw 1819, ovl 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-088; oud 51 jaar, (vnm: Jantie), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-001; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Aafke Cornelis de Jonggeb 1779 Sneek, ovl 25 mrt 1840 HRL, huwt met Jacob Dirks vd Molen/Meulen, dv Cornelis dJ, en Hiske Johannes; BS ovl 1840; 1847 overlijdens; oud 60 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Jacob Dirks van der Molenzie ook: van der Meulen; geb 1788 Sneek, ovl 1 jul 1847 HRL, huwt met Aafke Cornelis de Jong, bak ker, zv Dirk vdM, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Catharina Ferf... HRL, dv Anne F, en van Grietje Willems de Boer; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Gepke Cornelis de Jong... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175; oud 58 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk A-115; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-090DroogstraatJacob van der Meulen53 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-090DroogstraatAafke C de Jong60 jSneekv, protestant, gehuwd
A-115BildstraatGepke Cornelis58 jSneekv, protestant, weduwe, tabakskerwer
A-115BildstraatCornelis Gonggrijp26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-115BildstraatJohannes Gonggrijp17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, touwslager


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-090Droogstraat 43Aafke Cornelis de Jong, overleden op 25 maart 184061 jr, geboren Sneek, overleden Droogstraat A 90, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-115Bildtstraat 21Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-115Bildtstraat 21Hendrika Jans van der Wijk, overleden op 17 augustus 18462 mnd (geboren 21/6/1846), overleden Bildtstraat A 115, dochter van Jan Alberts van der Wijk, zeeman en Sjoukje-Debora Deurnat, zuster van minderjarige Fredrik Jans van der Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Hielkje Johans Ziekmans... 26 feb en 5 mrt 1815, dv Daniel Z, en Dirkje Brens; BS huw 1815, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-090; geb 27 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Johan Dani?l Ziekman en Dirkje Brens; Ik ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Marijke Jansgeb 29 feb 1803 Leeuwarden, huwt met Wierd B. van der Veen, N.H., A 26 okt 1859 naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Wierd Benedictus van der Veengeb 9 feb 1804 Dokkum, huwt met Marijke Jansen, pianowerker, N.H., A 26 okt 1859 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 18 en 22 van 14 feb 1852
adressoortbedraggebruik
A-115Bildtstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 1604huis en erf A-115
 
verkoperJohanna Gerrebracht (wv isac ouwenbroek)
verkoperAlida Ouwenbroek
verkoperIsabella Francina Ouwenbroek
verkoperJohanna Ouwenbroek (gehuwd met Petrus Posthuma)
koperFrederik Langenhorst


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 257A-090 (Achterstraat)Ebele H. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 258A-089 (Achterstraat)Ebele H. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 259A-088 (Achterstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis
Sectie A nr. 266A-115 (Bildtstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
A-088Droogstraat 37Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
A-088Droogstraat 37Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 333..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 260A-097 (Droogstraat)Wijke Horjuswoonhuis
Sectie A nr. 259A-098 (Droogstraat)Wijke Horjuspakhuis
Sectie A nr. 258A-099 (Droogstraat)Trijntje Otma wed. E. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 257A-100 (Droogstraat)Trijntje Otma wed. E. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 266A-126 (Bildtstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4327Bildtstraat 21 (A-126)Geertje B. Monsma
Sectie A nr. 260Droogstraat 37 (A-097)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)
Sectie A nr. 259Droogstraat 39 (A-098)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)
Sectie A nr. 258Droogstraat 41 (A-099)Rein Leijen
Sectie A nr. 257Droogstraat 43 (A-100)Rein Leijen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 21 Klaas van der Heideexportslagersknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1925 - kentekenadresnaam
B-8526
Bildtstraat 21Evert van der Zee


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 37G. de Vriesbrugwachter
Droogstraat 41Tj.Vellingalompenkoopman


1947 - kentekenadresnaam
B-31575
Droogstraat 37Meubilering `Sieshof`


1947 - kentekenadresnaam
B-32652
Droogstraat 41Evert Scheffer


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 21A. (Aukje) Bons wv Wijkstra
Droogstraat 37W. (Wesselius) Boomstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 21rijksmonument 20311


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8009Bildtstraat 21
  terug