Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 47 1-131 1-200 A-091 A-102
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 49 1-131 1-200 A-ong A-ong
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-131 Droogstraat 47woning
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerPhilip Groen
gebruikerLieuwe Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-131 Droogstraat 47huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPhilip Groen
gebruikerJochem Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-5-1720
opmerking1720 den 6 mey van flijp groen hier op ontfangen 2-16-0
aansl. huurw. voldaan19-7-1720
opmerkingden 19 july voor jochem pieters betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-131 Droogstraat 47huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPyter Pyters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-131 Droogstraat 47huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-131 Droogstraat 47Jan Jansen Sanstra, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis gebruikt als stokerij
 
koperJohannes van der Werf koopman150-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoerd Feenstra


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-200 Droogstraat 47Johannes A van der Werff1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-091Droogstraat 47Johannes Arjens van der Werf... huw 1819, ovl 1838, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-052, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-091, wagenhuis, 1814. (GAH204); J.A. vdW. van Almenum ende Wytske Doedes Boersma van Sneek, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-091Droogstraat 47Johannes A van der Werf Johannes A van der Werf wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 247Droogstraat 49wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenstal (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 252Droogstraat 47Johannes Arjens van der WerfHarlingenkoopmanwagenhuis, stal en erf (152 m²)


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-091Droogstraat 47Jan Johannes Fok, overleden op 3 mei 184149 jr, werkman, overleden Bargeburen A 91, gehuwd, 5 kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-091Droogstraat 47Frederik Graphorn... uit Amsterdam, zv Friedrich G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 103 van 2 dec 1853
adressoortbedraggebruik
A-091Droogstraat 47koopaktehuis en erf A-091
 
verkoperJacob Reinhard
koperDouwe Keimpes Roedema (te Almenum, gehuwd met Trijntje Herkes Poelstra)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247A-093 (Achterstraat)Johs. W. Ruitengapakhuis
Sectie A nr. 252A-091 (Achterstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 252A-102 (Droogstraat)Wijke Horjuswoonhuis
Sectie A nr. 247A-104 (Droogstraat)IJme van der Walbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 252Droogstraat 47 (A-102)Roelof Nauta (en Cons.)
Sectie A nr. 3452Droogstraat 49 (A-ong)Poppe Nauta (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 47 Tjerk de Grootmelktapper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 47T. de Grootmelktapper
  terug