Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 26 1-141 1-211 A-099 A-108
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 89 1-141 1-217 A-049 A-046


Huisnaam in: 1655
Gebruik:
Naam: de drie bootshaacken
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZpakhuis en drie woningn daaragter
 
koperSimon Jacobs Cuiper c.u.schipper (schuit-)387-10-00 GG
naastligger ten oostende huisingen van Gouke Braam
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van Jacob Popta
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde crediteuren van Wytse Piebeskoopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-141 Karremanstraat 26huis
eigenaarRein Hendriks
gebruikerRein Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-141 Karremanstraat 26huis
eigenaarRein Hendricks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-141 Karremanstraat 26huis
eigenaarvroedsman Rein Hendriks
gebruikervroedsman Rein Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-141 Karremanstraat 26huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259v van 16 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ [staat: havenstreek]huis en achterhuis
 
koperSioerd Foekens, gehuwd met2600-00-00 CG
Trijntje Pieters de Jongh
huurderThijs Johannes Stoeff kapitein
naastligger ten oostende erven van T. Gratama
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westende erven van Pier Rutgers Akkeringa
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Eesge Jacobs Kuipermr. gortmakerLeeuwarden
verkoper van 1/3Foekje Jacobs Kuiper, weduwe van
wijlen Poppe Menalda
verkoper van 1/3Martha Jacobs Kuiper, gehuwd met
Frans Zeeman


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0198r van 21 feb 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZhuis
 
koper van 1/2Foekje Jacobs Kuiper, weduwe van1000-00-00 GG
wijlen Poppe Menalda, en
koper van 1/2Martha Jacobs Kuiper, gehuwd met
Frans Zeemankoopman
huurderFolkert Baukes c.u.
naastligger ten oostenT. Gratama
naastligger ten westenJan W. Vettevogel
naastligger ten zuidenNoorderhaven en haven
naastligger ten noordenagterhuizinge bewoond door
Sybren Foppes c.u.
verkoperSjoerd Foekens, gehuwd met
Trijntje de Jong


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZhuis
 
koperMigchiel Pieters Dreso, gehuwd metkoopman1605-00-00 CG
Sibbeltje Willems Swart
naastligger ten oostenTjepke Gratama
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel
naastligger ten noordenDirk Jans
verkoperFoekje Jacobs Cuiper, weduwe van
wijlen Poppe E. Menalda
Foekje Jacobs Cuiper, als gelastigde van
haar zuster Martha Jacobs Cuiper, gehuwd met
Frans Zeeman c.m.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-201 Noorderhaven 89Michiel Drieso
1-201 1/2Noorderhaven 89Tjepke Gratama, 39 jaar, gehuwd


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-211 Karremanstraat 26Dirk Jans0-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Michiel Pieters Driso/Dreso... Willems Zwart, kind: Willem D, geb 1794 HRL; BS huw 1814, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk A-049, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Sibbeltje Willems Zwartgeb 1748 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Michiel Pieters Driso, ovl wijk A-049; BS ovl 1814; 1829 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Dirk Jacobs Vroegrijpovl voor 1815; wed. D.J.V. gebruiker van wijk A-099, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-099Karremanstraat 26Doopsgesinde Gemeente Dirk Jacobs Vroegrijp wedgealimenteerd
A-049Noorderhaven 89Michiel Dreso Michiel Dreso schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 235Karremanstraat 26Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 236Karremanstraat 26Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 367Noorderhaven 89Tjebbe Nicolaas de VriesHarlingenpakhuisknegthuis en erf (168 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-049Noorderhaven 89Tjebbe Lykles de Vries, overleden op 9 juli 1837winkelier Noorderhaven A 49, vrouw van Sjoukje Johannes Hendriks, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Jetske en Geertje Tjebbes de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Sibbeltje Sybrens de Vries... ovl 1845 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-041; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-049; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Tjerk Pieters Metzelaar... en Antje Tjerks; BS huw 1821, huw 1822, ovl 1845; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-049; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Marijke Hilbrands van der Vorm... en Rinske ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-099; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden woonachtig te HRL, Verklare ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-049NoorderhavenTjerk Metzelaar43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
A-049NoorderhavenSibbeltje de Vries41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-049NoorderhavenPieter Metzelaar20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenJohannes Metzelaar8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenJacob Metzelaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenKlaas Metzelaar6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenAntje Metzelaar15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenSybrigje Metzelaar13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-099KarremanstraatMarijke van der Vorm77 jHarlingenv, protestant, weduwe


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 235 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 236 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Pieter Smeding, overleden op 5 april 184251 jr, werkman, overleden Bargaburen A 99, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 84) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-049Noorderhaven 89Jetske Tjerks, overleden op 15 augustus 184384 jr, geboren Bolsward, overleden Snakkeburen A 49, weduwe, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 60) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Antje Jelles de Haan, overleden op 10 oktober 184771 jr, geboren Workum, overleden Karremanstraat A 99, weduwe, moeder van Rinse, koopman en wijlen Wybe van Vliet (man van Tjietske van der Hout, vader van minderjarige Abel, Geertje, Antje en Dirk Wybes van Vliet). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Marijke Ymes, overleden op 3 januari 184875 jr (geboren 1773), overleden Karremanstraat A 99, gehuwd, moeder van Pieter Botes, verver/winkelier. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Dirkje Pieters Kreil, overleden op 28 december 184864 jr, geboren Hindeloopen, overleden Karremanstraat A 99, ongehuwd (gealimenteerd door DG-gemeente), ab intestato erfgenamen zijn haar nicht Antje (vrouw van Johannes Thomas Smit, varensgezel) en neef Aldert G. Kreil. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 367A-049 (Noorderhaven )Pieter Tj. Metzelaarwoonhuis
Sectie A nr. 2767A-098 (Achterstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767A-099 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Anna Lijn... ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 367A-046 (Noorderhaven)Pieter Tjerks Metzelaar en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 3444A-108 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3444Karremanstraat 26 (A-108)Doopsgezinde Gemeente
Sectie A nr. 367Noorderhaven 89 (A-046)Sikke Fekkes


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 89 Sikke Fekkesscheepsbevrachter
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 6000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 89Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 89Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1922 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 89, HarlingenNoorderhaven 89S. Fekkesscheepsbevrachter voor binnen- en buitenland


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 89S. Fekkes11Scheepsbevr.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 89S. Fekkes11Scheepsbevr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Scheepsbevr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Sleepdienst, transportovern.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 26mej. A.Westrawinkelierster
Noorderhaven 89S.Fekkesscheepsbevrachter


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Sleepd., transp. overn.


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 26A. (Antje) Flisijn wv Bakker
Noorderhaven 89U. (Ulbe) Posthuma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 26rijksmonument 20443
Noorderhaven 89beeldbepalend pand7 van 10
  terug