Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 105
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 105 1-152 1-225 A-057 A-054
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 105naamloze doorlopende steeg ten westen


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0011r van 10 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 105Noorderhaven NZ bij de verlatenhuis en lege plaats en met het eigendom van de steeg ten westen
 
koperThonys Intes, gehuwd metbakker1250-00-00 GG
Barber Foeckes
floreenbelasting0-07-12 GG
naastligger ten oostende erven van Allert brouwer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sydts timmerman
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Fedmer
verkoperSimmen ? Hobbes ?, gehuwd met
Doedke Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThonys Intes bakker x Barber Joestes kopen een huis en ledige plaets nz. Noorderhaven bij de Verlaten, met de eigendom van de steeg ten westen. Strekkende noordwaarts tot de noordergevel van de woning bewoond door Fedmer? Ten O. erven Albert brouwer, ten W. de wv Sydts timmerman. Belast in de algemene aanbreng met 7 st en een blank floreen. Geen grondpacht. Gekocht van Timmen Hobbes x Doedke Bartels, voor 1250 gg. Onvolledig wegens slechte leesbaarheid.


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-152 Noorderhaven 105huis
eigenaarJohannes Ouwerkerk
gebruikerJohannes Ouwerkerk
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-152 Noorderhaven 105huis
eigenaarTiepke Rienks
gebruikerTiepke Rienks cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-152 Noorderhaven 105huis
eigenaarTjepke Rienks
gebruikerReinder Ymkes cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-152 Noorderhaven 105huis
eigenaarRienk Gosses
gebruikerJan Jansens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-152 Noorderhaven 105Jan Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0120v van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 105Noorderhaven NZhuis
 
koperJogchem Jans metselaar en trekveerschipper511-00-00 GG
huurderSteeven Jans c.u. en c.s.
naastligger ten oostenAndries Doedes c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenHeere Wybrens
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/2Arjaantje Rients, gehuwd metSint Jacobiparochie
Reinder Andriesmr. grofsmidSint Jacobiparochie
verkoper van 1/2Gosse Rienksmr. timmermanSint Jacobiparochie


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-208 Noorderhaven 105Jan Dirks


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-225 Noorderhaven 105Jan Dirks3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Akke Doekes... Doksma, dv Jan Sikkes en Marijke Johannes Scheer; BS ovl 1822; 1854 overlijdens; gebruiker van wijk A-057; medegebruiker Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed. ; eigenaar is Jan Dirks van Weerd, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Hendrik Douwesovl voor 1815; wed. H.D. gebruiker van wijk A-057, werkster; medegebruiker Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Akke Doekes; eigenaar en gebruiker is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Jan Dirks van Weerd... 10 jul 1751 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr zonder kinderen; BS ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk A-057, schoenmaker; medegebruikers Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed., werkster, Akke Doekes, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Uldrik Hilbrandsgebruiker van wijk A-057, kleine negotie, medegebruikers Hendrik Douwes wed., werkster, Akke Doekes, eigenaar en medegebruiker is Jan Dirks van der Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-057Noorderhaven 105Jan Dirks van Weerd Jan Dirks van Weerd schoenmaker
A-057Noorderhaven 105Uldrik Hilbrands kleine negotie
A-057Noorderhaven 105Hendrik Douwes wedwerkster
A-057Noorderhaven 105Akke Doekes


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Jacoba Jacobs van Eeken, overleden op 12 januari 1827zoon van Jacob van Eeken, koopman Noorderhaven A 57 en Bregtje Asmus Tuinhout, broer van minderjarige Albert, Fredrik, Evert en Atze Jacobs van Eeken. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 383Noorderhaven 105Jacob van EekenHarlingenkoopmanhuis (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Bregtje Asmus Tuinhout... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-173, 50; oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Douwe Baukes de Jong... Midlum, zv Bauke Douwes en Trijntje Doekes; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057; D.B. dJ. van Midlum en Trijntje Pieters Louwenaar van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Geertje Poppes Valderpoort... Neeltje Jurjens; BS ovl 1862; bev r HRL 1851 wijk F-321; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; VT1839; geb 22 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Poppe Geerts Valderpoort en Neeltje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Jan Dreyer... werkman in 1851, zv Andel Dreyer ev Baukje Berends Vogelzang; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Klaas Barres de Jong... 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-136, 230; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL, turfdrager, wijk A-057; VT1839; geb 4 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Barre Klaazes de Jong en Sjoukje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Trijntje P Builoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Aaltje Bijlsma, overleden op 10 april 183952 jr, bolloopster, geboren Bolsward, overleden Noorderhaven A 57, weduwe. (CzOG nr. 58) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-057NoorderhavenGeertje Valderpoort47 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
A-057NoorderhavenHermanus Buikhuizen26 jDordrechtgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-057NoorderhavenRiemke Brouwer22 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-057NoorderhavenGeertje Buikhuizen1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenGerryt Pook22 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenAntje Pook9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenBregtje Tuinhout57 jMinnertschagezin 3, v, protestant, weduwe
A-057NoorderhavenEvert van Eeken24 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenKlaas de Jong43 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd, turfdrager
A-057NoorderhavenTrijntie P Buil42 jHarlingengezin 4, v, protestant, gehuwd
A-057NoorderhavenBart de Jong6 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenMaayke de Jong10 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Jantje van Varel, overleden op 10 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren 10/2/1816), overleden Noorderhaven A 57, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Fetsje Johannes Jager, overleden op 13 maart 18485 mnd (geboren okt. 1847), overleden Noorderhaven A 57, dochter van Johannes Willems Jager, mr. slager en Jacoba Pieters Tuinhout, zuster van minderjarige Rinske en Roelofke Johannes Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Johannes Rommerts Brouwer, overleden op 18 maart 1850geboren 22/6/1843, zoon van Rommert Johannes Brouwer, pakhuisknecht (Noorderhaven A 57) en Itje Tadema, broer van minderjarige Feikje Rommerts Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Anna Dirks van Arum... HRL, dv Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Catharina Mesman... dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2536A-057 (Noorderhaven )Tjepke Zoetewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2536A-054 (Noorderhaven)Tjepke Zoetewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4282Noorderhaven 105 (A-054)erv. Tjepke Zoete


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 105P.A. Smilde & Zonen112exportslagers


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 105 Arend Smildeexportslager
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 5000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 105P.A. Smilde & Zonen112Exportslagers


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 105P.A. Smilde & Zonen112Exportslagers


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 105P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 105P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 105P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 105P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 105A.Smildeveehandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 105C. (Cornelis) van Heese


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 105rijksmonument 20571
  terug