Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 87
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 87 2-001 2-003 B-197 B-141
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 89 2-001 2-003 B-198 B-142
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 91 2-001 2-003 B-199 B-143
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 93 2-001 2-003 B-200 B-144
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 95 2-001 2-003 B-201 B-145
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 97 2-001 2-003 B-202 B-146
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 99 2-001 2-003 B-203 B-147
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 101 2-001 2-003 B-204 B-148
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 103 2-001 2-003 B-ong B-149
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 105 2-001 2-003 B-ong B-150
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 105Heerensteeg ten oosten


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ [staat: bij de Drie Pijpen naast en ten zuiden van de vijver van Dirck Ariens]lege plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straat
 
koperDirck Ariens burger c.u.brouwer80-00-00 GG
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis waar de Heemskynderen uithangen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lege plaats van Dirck Ariens burger c.u.brouwer
naastligger ten noordende vijver van Dirck Ariens burger c.u.brouwer
verkoperCornelia Wybes, weduwe van
wijlen burgemeester Pybe Melys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariens, brouwer, koopt een ledige plaets ten Z. van zijn vijver, omtrent de 3 Pijpen en strekkende vandaar zuidwaarts tot de straat. Ten O. het huis 'de 4 Heemskinderen' en de straat, ten W. zijn ledige plaets. Gekocht van Cornelia Wybes wv Pybe Melis, voor 80 gg.


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022ra van 1 feb 1668 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper finaalHidde Tjercx 525-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWyger Sybes
naastligger ten noordende weduwe van Arrjen Jansen
Jacob Pieters, curatorbakker
Jan Jansen Reyer, curator van
verkoperLisck Tjerks, en
verkoperJancke Tjerks
verkoperHidde Tjerks, allen erfgenamen van
Tjerk Bauckes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis en weefwinkel
 
koper provisioneelJacob Clingenspoor 450-14-00 GG
bewonerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenZoutsloot naar de Liemendijk, de straat strekkende van de
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakker


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper provisioneelJacob Clingenspoor 450-14-00 GG
bewonerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenIn de straat strekkende van de Zoutsloot tot aan de Liemendijk
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koperPyter Simons, gehuwd methuistimmerman630-00-00 CG
huurderAlbert Hendriks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenMelle Ynzes
naastligger ten noordenHylke IJzenbeek c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Simons, huistimmerman x Hinke Jogchems koopt een deftig huis met alle goederen, waaronder een los kozijn met vensters en een raam zonder glas, nz. Zoutsloot, verhuurd aan Albert Hendriks. Ten O.?, ten W. Melle Ynses, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Hylke IJsenbeek. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester, voor 630 cg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 87Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-204Zoutsloot 101Harmanus Joseph Beekman... 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk ... (alles)


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 46 en 51 van 5 apr 1820
adressoortbedraggebruik
B-200Zoutsloot 93provisionele en finale toewijzinghuis in de Anjelierstraat, B-200
 
Albert Bolman (q.q.)
Durk van Vliet (q.q.)


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
B-202Zoutsloot 97provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 99Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 101Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 103Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 87Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 89Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 97Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 171Zoutsloot 91Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurhuis (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 172Zoutsloot 93Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurhuis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 173Zoutsloot 95Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 174Zoutsloot 105Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurbergplaats (77 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-200Zoutsloot 93Sierk Hendriks Koestra, overleden op 28 januari 1836keetknecht Anjelierstraat B 200, wednr. NN, man van Hiske Ales de Groot, vader van Pietje (vrouw van Roelof van der Zee, varenspersoon), Jantje (vrouw van Feitse Jochums Feites, rijkscommies Geesteren/Ov) en afwezige Bauke Sierks Koestra, varenspersoon (naar Oostindien vertrokken) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Aleida Sierks Koestra (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-200Zoutsloot 93Ruurd Rimmerts Noordhuis... (N), en Elisabeth Pieters (Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-200, wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-201Zoutsloot 95Jieksje Simons van den Berg... in huw.reg. ''Mietje''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-204Zoutsloot 101Antje Klazes Duynmayer, overleden op 29 augustus 184352 jr, geboren Vlieland, overleden Bargaburen B 204, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 74) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-200Zoutsloot 93Jantje Hanses de Vries... dv Hans Pieters dV, en Foekje (Johannes); BS huw 1831, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, 231, wijk B-200, wijk D-169, wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-202Zoutsloot 97Beitske Rintjes van der Post... Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-202Zoutsloot 97Klaas Taekes Kuipers... Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 174B-123 (Zoutsloot)Gilles Valckenierwagenhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-200Zoutsloot 93Tjeske Lieuwes de Jong... BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3103B-141 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3104B-142 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3105B-143 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3106B-144 (Zoutsloot)Harent van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 3107B-145 (Zoutsloot)Harent van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 3108B-146 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3109B-147 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3110B-148 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3111B-149 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmaplek grond
Sectie A nr. 3485B-150 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3103Zoutsloot 87 (B-141)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3104Zoutsloot 89 (B-142)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3105Zoutsloot 91 (B-143)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3106Zoutsloot 93 (B-144)Aaltje Hendriks (te Bolsward)
Sectie A nr. 4337Zoutsloot 95 (B-145)Aaltje Hendriks (te Bolsward)
Sectie A nr. 4487Zoutsloot 97 (B-146)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 4486Zoutsloot 97 (B-146)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3109Zoutsloot 99 (B-147)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3110Zoutsloot 101 (B-148)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 4339Zoutsloot 103 (B-149)Douwe Boersma
Sectie A nr. 4341Zoutsloot 105 (B-150)Douwe Boersma


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zoutsloot 101C.P. Bisschopjongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 0
modiste


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 87 Willem Lengerbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0
Zoutsloot 95 Binne L. Eppingakantoorlooper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 95 Lubbert B. Eppingakantoorbediende
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Zoutsloot 97 Feike Bandsmastoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Zoutsloot 99 Willem Albardasluisknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Zoutsloot 101 Philip Jacob Huijserzonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
Zoutsloot 103 Lijkele Roedemawerkman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1924 - kentekenadresnaam
B-7586
Zoutsloot 105Sybren Schuil


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 87K.Touwslageraanspreker
Zoutsloot 95W.A.Albardasluisknecht
Zoutsloot 97K.Baardagardenier
Zoutsloot 99A.Eppingafabrieksarbeider
Zoutsloot 99B.Eppingakantoorknecht
Zoutsloot 101mej. S.Haasdijkhuishoudster
Zoutsloot 103L.Roedemaschipper
Zoutsloot 105P.Cupidozeeman


1939 - kentekenadresnaam
B-25735
Zoutsloot 91Lourens Posthumus


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 87, HarlingenZoutsloot 87R. Ademabehanger, stoffeerder


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 87R. (Roelofke) van Vliet
Zoutsloot 89J. (Jan) Kune
Zoutsloot 91J. (Jan) Bruinsma
Zoutsloot 93A. (Anne) Kuipers
Zoutsloot 95A. (Aafke) v.d. Weide wv Albarda
Zoutsloot 97J. (Johannes) Jorna
Zoutsloot 99S. (Sijtske) Zijlstra wv Teerenstra
Zoutsloot 101B. (Bauke) Weewer
Zoutsloot 103T. (Taeke) Visse


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 87beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 89beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 91beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 93beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 95beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 97beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 99beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 101beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 103beeldbepalend pand5 van 10
  terug