Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 61
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 61 2-043 2-062 B-070 B-098
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-043 Droogstraat 61huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerHille Jansen
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-043 Droogstraat 61huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerWier Jacobs
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-043 Droogstraat 61huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerJan IJsbrands
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-043 Droogstraat 61huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerGovert Reiners
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-043 Droogstraat 61Govert Reiners, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0200v van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 61Droogstraat NZwoning
 
koperGovert Reiners, gehuwd metkoemelker70-00-00 CG
Dirkjen Pieterskoemelker
naastligger ten oostenJan Oldaan koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAucke Ottes
naastligger ten noordenGerryt Tjallings
verkoperTrijntie Claeses, gehuwd met
Jan Jansen Wiedemanschipper (schuit-)


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0277r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 61Droogstraat NZhuis
 
koperCornelis Hendriks mr. sleefmaker66-07-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenDoeke Fenema
naastligger ten noordende erven van Keimpe Vlasbloem
verkoperFoekje Jacobs, weduwe van
wijlen Reinder Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, mr. sleefmaker


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0208v van 20 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 61Droogstraat NZhuis
 
koperDirk Venema, en76-07-00 GG
koperAlbert Bolman burger
huurderFroukje Lieuwes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenD. Fenema
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.
curatorvroedsman Minne Vink
verkoperFroukje Lieuwes, weduwe van, en voogdes over hun kinderen,
Cornelis Hendrikssluiswachter


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0251r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 61Droogstraat NZhuis
 
koperSiebren Bouwes, gehuwd met150-00-00 CG
Siebrigje Murks
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenD. Venema
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiebren Bouwes x Siebrigje Murks


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-062 Droogstraat 61Sybren Bouwes0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0062v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 61Droogstraat NZ wijk B-070huis
 
koperP. Folkers 125-00-00 CG
huurderde weduwe van J. Weidema
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenFeike Dirks Tadema*
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.
verkoperSybren Bouwes, gehuwd met*
verkoperSybrigje Murks


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-070Droogstraat 61Pieter Folkertseigenaar van wijk B-070, gebruiker is IJede Weydema wed., kleine negotie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-070Droogstraat 61Yede Weydema... W, geb 1796 HRL, Antje W, geb 15 sep 1790 Leeuwarden; BS huw 1822, ovl 1833; wed. IJ.W. gebruiker wijk B-070, kleine negotie; eigenaar is Pieter Folkerts, 1814. (GAH204); opsigter, woont in 2e quartier, links: f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-070Droogstraat 61Pieter Volkerts Yede Weidema wedkleine negotie


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-070Droogstraat 61Dirk Trompetter, overleden op 26 december 182968 jr, Droogstraat B 70, waarschijnlijk man van Janneke Claases (tekent akte, maar wordt daarin niet genoemd), vader van Tjetske (vrouw van Rommert van der Zee, scheepstimmerbaas), Trijntje (vrouw van Albert Lykles de Boer, varenspersoon), Klaas, matroos Zoutkamp, Geert, timmermansknecht, Janke, dienstmeid en Simon Dirks Trompetter, timmermansknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 228Droogstraat 61Simon Dirks TrompetterHarlingentimmermanhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-070Droogstraat 61Antje Gerrits Faber... Gerrit F, en Pietertje Wopkes; dopen Grote Kerk HRL 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-070; VT1839; geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Faber en Pietertje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-070Droogstraat 61Simon Dirks Trompetter... HRL 1851 wijk B-078, supp wijk G-437; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-070; VT1839; S.D.T. eigenaar van perceel nr. 228 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 696, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-070Symon Trompetter34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
B-070Antie G Faber28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-070Dirk Trompetter3 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-070Pietertje Trompetter8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-070Janneke Trompetter4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-070Baukje Trompetter2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-070Droogstraat 61Pietje Wybrens Mud, overleden op 14 november 1842ruim 4 mnd (geboren 8/7/1842), overleden Karremanstraat B 70, dochter van Wybren Hanzes Mud, beurtschipper op Amsterdam en wijlen Tjetje Bonnes IJlstra, zuster van minderjarige Feikje, Hans, Antje, Sjoukje-Geertruida en Bonne Wybrens Mud. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 228B-070 (Achterstraat)Simon D. Trompetterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 228B-098 (Droogstraat)Meine Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 228Droogstraat 61 (B-098)Meine Wijnalda


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 61 Lodewijk K. Tigchelaarstadsreiniger
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 61L.Tigchelaarwerkman gemeente reiniging
  terug