Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 67 2-047 2-058 B-185 B-101
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 69 2-047 2-058 B-185 B-102
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 71 2-047 2-058 B-186 B-103
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 73 2-047 2-058 B-187 B-104
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 75 2-047 2-058 B-073 B-105
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 77 2-047 2-058 B-ong B-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 79 2-047 2-058 B-074 B-106
   huisnummer hoger Herenwaltje 2 2-047 2-058 B-195 B-113
   huisnummer hoger Herenwaltje 2 2-047 2-058 B-196 B-113
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 4 2-047 2-058 B-096 B-112
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 6 2-047 2-058 B-095 B-111
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 8 2-047 2-058 B-095 B-110
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 64 2-047 2-058 B-102 B-120
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 66 2-047 2-058 B-102 B-119
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 68 2-047 2-058 B-100 B-117
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 68 2-047 2-058 B-101 B-118
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 70 2-047 2-058 B-099 B-116
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 72 2-047 2-058 B-099 B-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 74 2-047 2-058 B-098 B-114
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 76 2-047 2-058 B-097 B-113a
1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 76Zoutsloot (aan de) en Droogstraat respectievelijkpan en estrickwerk met ovens etc.
 
koperSimon Fockes c.u.1000-00-00 CG
naastligger ten oosten, en
de mouterij van Evert Hingst, en
, en
de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes
naastligger ten zuidende mouterij van Evert Hingst, en
, en
de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes
naastligger ten westende mouterij van Evert Hingst, en
, en
de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Fockes, weduwe van
wijlen Piebe Auckes, namens haar en haar kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Simon Fockes c.u. kopen een pan- en estrikwerk met ovens, kleimolens, kleiplaatsen, turfzolders en knechtswoningen tussen Zoutsloot en Droogstraat. Over de waterlossing is een akte van rooiing van 18 sep 1679. Ten O. en N. de Zoutsloot, ook ten O. de mouterij van Evert Hingst, ten Z. de Droogstraat, ten W. huis en hof van erven Welmoed Joukes. Geen grondpacht genomed. Gekocht van Antie Fockes wd. Piebe Auckes pro se et nomine filiae, voor 1000 CG.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 67mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 67mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 67mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 67mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 67Droogstraat 67-75 NZ [staat: Grote Droogstraat] en Zoutsloot, tussen dehoving, tuin en prieel
 
koperHanso Gongrijp, en zijn vaderklerk ter secretarie van het college ter Admiraliteit526-21-00 GG
Hendrik Gongrijpluitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat der Verenigde Nederlande
laatst gebruiker wijlen majoor Age de Haas
ontvanger jaarlijkse renteLolkje Scheltema54-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Tjepke Gratema
naastligger ten oostenMayke Bentes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPieter Hylkes
naastligger ten noordenZoutsloot
vroedsman Albartus de Haas, curator en
Ekko Frieseman, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperBeatrix de Haas
verkoperBerber de Haas
verkoperSimon de Haas
verkopersJanke de Haas, Alle 4 nagelaten kinderen van
wijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd met
wijlen Dirkjen Sopingius


 


 


 


 


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-095Herenwaltje 6koopaktefl. 101huis
 
verkoperTjepke Gratama
koperGerrit van Danswijk


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 30 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-074Droogstraat 79koopaktefl. 129woning
 
verkoperTjepke Gratama
koperHendrik Benning


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-073Droogstraat 75koopaktefl. 112huis
 
verkoperTjepke Gratama
koperCornelis Lautenbach


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Droogstraat NZ en Zoutsloot, wijk B-073, nr. 12 van het klooster tussenhuis
 
koperCornelis Lautenbach mr. schoenmaker112-00-00 CG
huurderPien Jansen
naastligger ten oostennr 11 v h Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenT. Gratama koopman
verkoperT. Gratama, gelastigde v broerkoopman
verkoperprofessor S. GratamaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Lautenbach, mr. schoenmaker, koopt een woning in het Klooster op de Zoutsloot en in de Droogstraat, nr. 12, wijk B-073. Ten O. nr. 11, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. de Droogstraat, ten N. het Heerenwaltje?. Alle putten en regenwaterbakken op de plaets en bleek en het bleekveld, zijn mandelig, maar ieder huis heeft een bleekje met een hek. Gekocht van Tjepke Gratama als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, hoogleraar te Groningen, voor 112 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 79Droogstraat wijk B-074, nr. 11 v h Kloosterhuis (deel klooster)
 
koperHendrik Benning 129-00-00 CG
naastligger ten oostennr 10 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 12 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster
verkoperT. Gratama, gelastigde van zijn broerkoopman
professor S. Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Benning koopt een huis in 'het Klooster', nr. 11, wijk B-074. Gekocht van Tjepke Gratama, voor zijn broer Seerp, voor 129 gulden.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0329v van 17 dec 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 6Zoutsloot en Droogstraat wijk B-095huis
 
koperGerrit van Danswijk koopman101-00-00 CG
huurderGerrit Rinses
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenno. 8 van het klooster
naastligger ten westende bleek
naastligger ten noordenno. 6 van het klooster
verkoperprofessor S. GratamaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt een huis c.a. wijk B-095, op de Zoutsloot en Droogstraat. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de bleek, ten Z. nr. 8, ten N. nr. 6 van het Klooster. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor 101 gg.


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 72Zoutsloot wijk B-0997 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 76Zoutsloot wijk B-0977 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 74Zoutsloot wijk B-0987 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 70Zoutsloot wijk B-1007 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 6e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 68Zoutsloot wijk B-1017 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 7e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot wijk B-1027 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 4Zoutsloot wijk B-0967 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Droogstraat 67G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Nicolaas van Lil... in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1816, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk B-073, militair, 1814. (GAH204); Klaas vL. en Hijke Durks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Hendrik Benning... Catharina Ross, (gk); BS ovl 1840; 1851 overlijdens, ovl 1866, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-074, wewer, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Rheine, Westfalen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-027; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Doekle Hendriks Vinia... 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Trijntje Viniagebruiker wijk B-095; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Feyke Dirks Tadema... huw 1814, huw 1816, huw 1819, ovl 1827, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1854; eigenaar en gebruiker van wijk B-096, timmerknegt, 1814. (GAH204); kind: Metje Feikes Tadema, geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Jan Jentjes Glinstra... 1786 HRL, in leven timmerman; BS huw 1812, huw 1826, ovl 1844; wed. J.J.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-097, kleine negotie, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Jette Koetstra Koornmeter, wonende te HRL, Pieter ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Douwe Roelofs Nagtegaal... geb 1809 Workum, zv Roelof Douwes en Marijke Willems; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1855; gebruiker van wijk B-098, timmerknegt; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 70Berend Jans Braameyer... (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is Douwe Nagtegaal, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-099; gebruiker is Gerrit A. Krijl, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-140; gebruiker is Pieter H. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 70Gerryt Allerts Krijl... wonende te HRL 1826; BS ovl 1826; 1829 overlijdens, ovl 1837, ovl 1854, ovl 1866; gebruiker van wijk B-099, varensgesel, eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Jan Martens van der Mey... Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1811, BS geb 1811, hu, ovl 1832, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk B-100, schipper, 1814. (GAH204); J.M. vdM. en Sjoerdtje H. Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de Boer, arbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Reinder Thomasgebruiker van wijk B-101, boerearbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstraeigenaar en gebruiker van wijk B-102, verwersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-073Droogstraat 75Nicolaas van Lil Nicolaas van Lil militair
B-074Droogstraat 79H Benning H Benning wewer
B-096Herenwaltje 4Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
B-095Herenwaltje 6Doekle Vinia Trijntje Vinia
B-095Herenwaltje 8Trijntje Vinia
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-102Zoutsloot 66Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-100Zoutsloot 68Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper
B-101Zoutsloot 68Paulus G de Boer Reinder Thomas boere arbeider
B-099Zoutsloot 70Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-099Zoutsloot 72Gerrit A Krijl varensgesel
B-098Zoutsloot 74Douwe Nagtegaal timmerknegt
B-097Zoutsloot 76Jan J Glinstra wedJan J Glinstra wedkleine negotie


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-096Herenwaltje 4Feike Dirks Tadema, overleden op 5 oktober 1827mr. huistimmerman Klooster B 96, man van Antje Jacobs Brouwer, vader van afwezige Roelof, varensgezel (thans in Hamburg), afwezige Dirk, militair Leeuwarden en minderjarige Antje Feikes Tadema, dienstmeid (voogd is haar oom Willem Dirks Tadema, hovenier), alsmede minderjarige Ytje Feikes Tadema (voogd is haar moeder Antje). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 74 en 79 van 16 apr 1828
adressoortbedraggebruik
B-096Herenwaltje 4provisionele en finale toewijzingfl. 132huis B-096
 
verkoperAntje Jacobs Brouwer
verkoperJacob Hanekuyk
verkoperWillem Dirks Tadema
koperAuke Schuil (te Sneek)


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
adressoortbedraggebruik
B-097Zoutsloot 76provisionele en finale toewijzingfl. 141woning 5 in het klooster op de Zoutsloot B-097
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenN. N.
ten zuidenN. N.
ten westenN. N.
ten noordenN. N.
koperSytse Saakes Wijma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 202Herenwaltje 2Sytze Sakes WijmaHarlingenscheepstimmerknegthuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 202Zoutsloot 76Sytze Sakes WijmaHarlingenscheepstimmerknegthuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 203Zoutsloot 74Zijtze Paules de Boeronder Franeker(varensgezel)landbouwerhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 204Zoutsloot 70Jan Martens van der MeijHarlingenschipperhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 204Zoutsloot 72Jan Martens van der MeijHarlingenschipperhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 205Zoutsloot 68Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 206Zoutsloot 68Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 64wed. Thomas Johannes SmithHarlingenhuis en erf (183 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 66wed. Thomas Johannes SmithHarlingenhuis en erf (183 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 208Droogstraat 77Douwe Hessels ReidsmaHarlingentimmerknegthuis en erf (88 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 209Droogstraat 79Aldert van ReenenHarlingenwinkelierhuis (70 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 213Herenwaltje 6Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 213Herenwaltje 8Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 214Herenwaltje 4Haite SchuilHarlingenvarensgezelhuis (58 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 71Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 73Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 75Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 67Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 69Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 71Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanschuur (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 73Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanschuur (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 75Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanschuur (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 67Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanschuur (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 69Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanschuur (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Itske Minnes van der Veer... 1829, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje (Lieuwes); BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk F-129, wijk G-372, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Jantje Martens BosJelle Jurjens van der Sluis en J.M.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 Gras maand 1810; ondertrouw HRL; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-073; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Lodewijk G Gingoud 32 jaar, geb Neurenberg en wonende te HRL. 1839, slotenmaker, wijk B-073; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Lourens Koster... K, en Trijntje Jans; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1841; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-073; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Taede Reinders Tolsma... in 1851, N.H., zv Reinder Taedes T, en Sjoerdje Noordbeek BS huw 1824, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 118, wijk G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Tjietske Rinses de Vries... DG, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Jans Frantzen; BS huw 1824, ovl 1870, bev r HRL 1851 wijk B-073, wijk G-019, wijk I-014; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-019; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Trijntje Wybes Brugsma... nov 1843 HRL, dv Wiebe Jans B, en Hiltje Lammerts; BS huw 1843; 1876 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 184, wijk C-062; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Bote Wybrens Pieksma... met Trijntje IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Jetske Jans Steinfort... BS huw 1835, ovl 1846, ovl 1860, ovl 1862; oud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Rients Dirks de Wit... 1816, huw 1818, huw 1835, ovl 1846; oud 46 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijnwerker, wijk B-074; VT1839; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Frans Ludenga... huw 1826, ovl 1831, huw 1835, ovl 1843, ovl 1867; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Janneke Gerrits Rietveld... A-256, wijk F-066, wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Sybren Schuilgeb 5 jan 1788 Sneek, ovl 13 mei 1860 HRL, huwt met Lubrig vd Hey, scheepstuiger, zv Uilke S, en ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-106; oud 51 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-096; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Johan Houbein... BS huw 1862, ovl 1864, ovl 1887; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, guardenier, wijk B-097; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Riemke J. van der Helmgeb 1796 Bolsward, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Johan Houbein, ovl wijk G-046, dv Jacob vdH, en Akke Wigchers; BS ovl 1864; oud 44 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-097; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Antje van Duilenoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-098; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Sjoerdtje Hendriks Faber... Jan Dirks, deszelfs oom, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-100; VT1839; kind: Douwe Jans, geb 21 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 16 jun ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Agatha Jans de Boergeb 1796 HRL, ovl 26 apr 1836 HRL, ongehuwd, dv Jan Gerrits dB, en Joukje Jans Bretel; BS ovl 1836; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-101; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Anton Pille Lupke... (gk) BS huw 1815, huw 1816, ovl 1872; oud 54 jaar, geb Mullen, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk B-101; VT1839; Wij Ondergetekenden Paulus de Boer, Koopman, en Pietje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Fimke Taekes Buisman... te HRL, N.H., dv Taeke Folkerts B, en Saakje Bruinsma; BS huw 1833, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Gerben Oenes Advokaat... in 1851, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Antje Bettings de Boer... BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Betting Alberts de Boer en Pietje Jans; Wij ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Barend Roelofs Kroes... Timmer; BS huw 1816; oud 51 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, sloeproeier rijksdienst wijk B-102; VT1839; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Iege Harkemageb 1811 Sexbierum, ovl 18 apr 1880 HRL, huwt met Sjoukje van Loon, zv Sipke H. en ... ; BS ovl 1880; oud 28 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-187Droogstraat 73Sytse J Postmageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, A mrt 1854 Dronrijp, Vst 26 jan 1855 uit Dronrijp, A 15 nov 1855 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk B-187, wijk H-050; oud 40 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-073Lourens T Coster58 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-073Jantie M Bos48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-073Teunis L Coster19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Jan L Coster12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Reindert Coster10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Trijntje L Coster7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-073Luitje L Coster4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Marten van der Wal25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Lodewijk Georg Ging32 jNeurenburgm, protestant, ongehuwd, slootemaker
B-074Rients D de Wit46 jAlmenumm, protestant, gehuwd, wijnwerker
B-074Jetske Steinfort28 jArumv, protestant, gehuwd
B-074Baukje de Wit17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-074Jetske de Wit2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-074Jantie de Wit3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootFrans O Ludinga40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
B-095ZoutslootFrans O Ludinga40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
B-095ZoutslootJanneke G Rietveld40 jSneekv, protestant, gehuwd
B-095ZoutslootJanneke G Rietveld40 jSneekv, protestant, gehuwd
B-095ZoutslootJan A Heeksma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootJan A Heeksma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootAbraham Heeksma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootAbraham Heeksma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootMijntie Ludinga10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootMijntie Ludinga10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootWykeltie Ludinga1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootWykeltie Ludinga1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-096ZoutslootSybrand Schuil51 jSneekm, protestant, weduwnaar, zeeman
B-096ZoutslootFetze Schuil20 jSneekm, protestant, ongehuwd
B-096ZoutslootUilke Schuil16 jSneekm, protestant, ongehuwd
B-096ZoutslootHoitze Schuil13 jGentm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootJohan R Houbein39 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, guardenier
B-097ZoutslootRiemke J van der Helm44 jBolswardv, protestant, gehuwd
B-097ZoutslootJacobus Houbein10 jDriesumm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootRudolf Houbein6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootAkke Houbein8 jLekkumv, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootHiltie Houbein4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootAlbertus Wagenaar22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootReindert Kramer39 jVlielandm, protestant, gehuwd, touwslagersknegt
B-098ZoutslootAntje van Duilen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-098ZoutslootWillem Kramer10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootJurjen Kramer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootAntie Kramer3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootKlaas Kuipers38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslagersknegt
B-099ZoutslootKlaas Kuipers38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslagersknegt
B-099ZoutslootBeidsche van der Post36 jStavorenv, protestant, gehuwd
B-099ZoutslootBeidsche van der Post36 jStavorenv, protestant, gehuwd
B-099ZoutslootRintje Kuipers1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootRintje Kuipers1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootStijntje Kuipers12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootStijntje Kuipers12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootTrijntie Kuipers9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootTrijntie Kuipers9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootSjoerdtie Faber54 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-100ZoutslootCornelis van der Mey19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootKlaaske van der Mey20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootWiepkje van der Mey16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-101ZoutslootAnthoon Lupke54 jMullen in Oldenb.m, rooms katholiek, gehuwd
B-101ZoutslootAgatha de Boer44 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-101ZoutslootPaulus J Brugge10 jNieuwendamm, rooms katholiek, ongehuwd
B-102ZoutslootBarend R Kroese51 jHoorngezin 1, m, protestant, gehuwd, sloeproeyer rijks dienst
B-102ZoutslootBarend R Kroese51 jHoorngezin 1, m, protestant, gehuwd, sloeproeyer rijks dienst
B-102ZoutslootAntie B de Boer42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootAntie B de Boer42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootBetting B Kroese18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBetting B Kroese18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootRoelof Kroese17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootRoelof Kroese17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBaafke Kroese8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBaafke Kroese8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootIege S Harkema28 jSexbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootIege S Harkema28 jSexbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootKlaaske Hondema26 jMidlumgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootKlaaske Hondema26 jMidlumgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootWapke S Harkema1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootWapke S Harkema1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-073Droogstraat 75Jantje Martens Bos, overleden op 22 oktober 184148 jr, geb. plaats onbekend, overleden Droogstraat B 73, vrouw van Lourens Koster. (CzOG nr. 148) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-073Droogstraat 75Louwrens Koster, overleden op 16 december 184163 jr, slagersknecht, geboren plaats onbekend, overleden Achterstraat B 73, weduwnaar. (CzOG nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-095Herenwaltje 6Trijntje Jans van Arum, overleden op 25 februari 184213 dg (geboren 11/2/1842), overleden Zoutsloot B 95, dochter van Jan Piers van Arum, werkman en Doudtje Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-095Herenwaltje 8Trijntje Jans van Arum, overleden op 25 februari 184213 dg (geboren 11/2/1842), overleden Zoutsloot B 95, dochter van Jan Piers van Arum, werkman en Doudtje Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-074Droogstraat 79Jan Klazes Bakker, overleden op 27 maart 184252 jr, winkelier/herenknecht, geboren Makkum, overleden Droogstraat B 74, man van Lena Klazes Draaisma, vader van Klaas, scheepstimmermansknecht, Jacobus, soldaat Breda en minderjarige Mebius en Sybren Jans Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-097Zoutsloot 76Alle Sjoerds de Beer, overleden op 19 april 1844(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot B 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-098Zoutsloot 74Hieke de Beer, overleden op 4 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot B 98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-187Droogstraat 73Hendrikus Stootman, overleden op 7 december 1847(Certificaat van onvermogen), 62 jr, geboren Oisterwijk 20/4/1785, overleden Liemendijk B 187, wever, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-074Droogstraat 79Sybren Jans Bakker, overleden op 3 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 8/2/1830), overleden Achterstraat B 74. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Wiebe Hoekstrageb 1802 prov, huwt met Gerritje Hesling, (gk), koeknegt in 1851, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk D-088, 106, wijk G-020


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Trijntje Ynzes Dijkstrageb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Geertje Zijlstra... dv Poppe Z, en Froukje (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Haaye Monsma... boer in 1851, boer en melktapper 1850, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Wobbe Wiegers de Boer... in 1858, zv Wieger Wiegers en Swaantje Wobbes Visser; BS huw 1831, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Hendericus Oorthuis... en Beitske Bakker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1820, huw 1836, ovl 1838, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Rein Willems Kramer... HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 70Beitske Rintjes van der Post... bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 70Klaas Taekes Kuipers... HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Foekje Panbakker/Pannebakker... Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Fetje Pieters Hoogstra... op 16 dec 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Marijke Jans Wijngaarden... in 1851, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Jan B Oorthuis... huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Pietje Wassenaar... VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Aage Beernts Wassenaar en Adriaantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-186Droogstraat 71Grietje Aukes de Boer... HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-195Herenwaltje 2Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 202B-097 (Zoutsloot)Petronella Baronwoonhuis
Sectie A nr. 203B-098 (Zoutsloot)Sijtze P. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 204B-099 (Zoutsloot)erv. Jan M. van der Meiwoonhuis
Sectie A nr. 205B-100 (Zoutsloot)Lourens B. Tuiningawoonhuis
Sectie A nr. 206B-101 (Zoutsloot)Lourens B. Tuiningawoonhuis
Sectie A nr. 207B-102 (Zoutsloot)Sijtze P. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 209B-074 (Achterstraat)Jan Romkes Bakkerwoonhuis
Sectie A nr. 213B-095 (Zoutsloot)Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis
Sectie A nr. 214B-096 (Zoutsloot)Germen Zeilmakerwoonhuis
Sectie A nr. 2359B-073 (Achterstraat)Sikke Johs. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 2511B-187 (Achterstraat)Lieuwe S. Anemawoonhuis
Sectie A nr. 2512B-186 (Achterstraat)Lieuwe S. Anemawoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Dirkje Boumageb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1865 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Wopke Smithgeb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 11 okt 1872
B-074Droogstraat 79Eene huizinge en erf, massale bleek en verder aanbehoren in de Droogstraat, bewoond door de erven J., Bakker. Finaal verkocht op 16 okt 1872 door notaris Van der Hoek. Waarop geboden is f. 575..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 nov 1872
B-098Zoutsloot 74Eene woning aan de Zoutsloot. Provisioneel verkocht op 27 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 06 dec 1872
B-098Zoutsloot 74Eene woning aan de Zoutsloot. Provisioneel verkocht op 11 dec 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 375..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2513*B-101 (Droogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2513*B-102 (Droogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2512B-103 (Droogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2511B-104 (Droogstraat)Douwe C. Boersmatuin
Sectie A nr. 2359B-105 (Droogstraat)Sikke Johs. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 209B-106 (Droogstraat)Sijtze Andries Lamb. Korstenswoonhuis
Sectie A nr. 2916B-110 (Heerenwaltje)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 2915B-111 (Heerenwaltje)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 214B-112 (Heerenwaltje)Germen A. Zeilmakerwoonhuis
Sectie A nr. 202B-113 (Heerenwaltje)Abe Zeilmakerwoonhuis en werkplaats
Sectie A nr. 203B-114 (Zoutsloot)Former W. Wiersmawerkplaats
Sectie A nr. 204*B-115 (Zoutsloot)Gerrit van der Mei en vrouwstal
Sectie A nr. 204*B-116 (Zoutsloot)Gerrit van der Mei en vrouwwoonhuis
Sectie A nr. 3497B-117 (Zoutsloot)Hendrik Antonissewoonhuis
Sectie A nr. 3498B-118 (Zoutsloot)Hendrik Antonissewoonhuis
Sectie A nr. 3499B-119 (Zoutsloot)Bernardus Westerhofwoonhuis
Sectie A nr. 3500B-120 (Zoutsloot)Bernardus Westerhofwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5103Droogstraat 67 (B-101)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 5104Droogstraat 69 (B-102)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 216*Droogstraat 71 (B-103)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 5106Droogstraat 73 (B-104)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 2359Droogstraat 75 (B-105)Foppe W. Plantinga
Sectie A nr. 209Droogstraat 79 (B-106) (Niet Geboekt)
Sectie A nr. 202Herenwaltje 2 (B-113)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)
Sectie A nr. 214Herenwaltje 4 (B-112)O. Zeijlemaker (wed. W.A. Lijn)
Sectie A nr. 2915Herenwaltje 6 (B-111)wed. Pieter Oldenburger
Sectie A nr. 2916Herenwaltje 8 (B-110)wed. Pieter Oldenburger
Sectie A nr. 3500Zoutsloot 64 (B-120)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)
Sectie A nr. 3499Zoutsloot 66 (B-119)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)
Sectie A nr. 5242Zoutsloot 68 (B-118)Jacobus Antonissen
Sectie A nr. 204Zoutsloot 70 (B-116)Johs. Stellingwerf
Sectie A nr. 203Zoutsloot 74 (B-114)Sietze Baarda


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 73 Pieter S. de Grootloodsleerling
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Zoutsloot 64 Geert van der Zeeexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Zoutsloot 68 Jacobus Antonisseverver
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 67L.Penningtransportarbeider
Droogstraat 69A.Soolsmaijzerwerker
Droogstraat 71A. van Andelmatroos
Droogstraat 73E.Krakaubootwerker
Droogstraat 79A.Schefferbootwerker
Droogstraat 79IJ.Scheffervarensgezel
Droogstraat 79J.Scheffervarensgezel
Droogstraat 79L.Scheffervarensgezel
Droogstraat 79P.Scheffervarensgezel
Heerenwaltje 4P.Kroesepakhuisknecht
Heerenwaltje 4E.Sterenborgbetonwerker
Zoutsloot 64G. v/d Zeeslager
Zoutsloot 66F. van Driestenbetonwerker
Zoutsloot 68D.Antonisseschilder
Zoutsloot 68J.Antonisseschilder
Zoutsloot 68J.Beukerspoorwegarbeider
Zoutsloot 70H. de Vriesmatroos
Zoutsloot 76W. van Driestenbetonwerker


1930 - kentekenadresnaam
B-15278
Zoutsloot 64Harm van Dijk


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 75, HarlingenDroogstraat 75J.P. de Jongbrandstoffenhandel


1940 - variaadresbronbericht
Droogstraat 79Oud Harlingen Magazine 1991feb: Timmerman-annemer D. Nielsen verhuist van Riedstraat 44 naar Droogstraat 79


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 68, HarlingenZoutsloot 68D. Antonisseschildersbedrijf


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 77J. (Jan) Visser
Droogstraat 79S. (Sjoerd) Nijkamp
Herenwaltje 4P. (Pieter) Kroese
Herenwaltje 8D. (Douwe) de Boer
Zoutsloot 64A. (Aaltje) de Boer wv v.d. Zee
Zoutsloot 66M.B. (Martje) Rab wv Alkema
Zoutsloot 68D. (Dirk) Antonisse
Zoutsloot 72H.J.A. (Hendrik) Lichtendahl
Zoutsloot 76B. (Bouke) Nielsen


1975 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 76Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 4rijksmonument 20419 1850
Herenwaltje 6rijksmonument 20420 1850
Herenwaltje 8rijksmonument 20421 1850
Zoutsloot 64beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 66beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 68beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 70beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 72beeldbepalend pand3 van 10
Zoutsloot 74beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 76beeldbepalend pand7 van 10
  terug