Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 15 2-061 2-080 B-041 B-045
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 17 2-061 2-081 B-042 B-046


Huisnaam in: 1792
Gebruik: pakhuis
Naam: riga
Kwartier/wijk
Verkoper: wijbinga, curator over schelte
Koper/eigenaar: tetrode, pieter


Huisnaam in: 1792
Gebruik: pakhuis
Naam: petersburg
Kwartier/wijk
Verkoper: wijbinga, curator over schelte
Koper/eigenaar: tetrode, pieter
aangrenzende stegensteeg
Hoogstraat 15naamloze steeg ten westen


 


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0030v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZhuis, loods en plaats
 
koperSeerp Gattjes burgerschipper (wijd-)725-00-00 GG
naastligger ten oostenDouwe Douwes bierhaler
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Jelle Vetzensius rentmeester
naastligger ten noordenachter het huis gelegen schuur
verkoperGerben Gerritsstuurman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties, wydschipper, koopt huis, loods en plaats, Hoogstraat nz. Ten O. Douwe Douwes, bierhaalder, ten W. wd. de rentmeester Jelle Vetzens, ten Z. de straat, ten N. de achtergelegen schuur. Gekocht van Gerben Gerrits, stuurman.


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZhuis
 
koperLammert Harnts, gehuwd metstadstorenwachter
Geertie Douwes
naastligger ten oostenHabois majoor
naastligger ten zuidende erven van wijlen Seerp Gatjes
naastligger ten westende erven van wijlen Jelte Cornelis Wetsens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper hebbende approbatie en consent vanJancke Oebles, weduwe van
wijlen Hette Tjeerds, met approbatie van haar zoonsmolenaar
Oeble Hettes, en
Pytter Hettes


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koper provisioneelHopman Albert Jansen Acker 625-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe en erven van Seerp Gatties
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSytske Laeses
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperAntie Jelles, gehuwd metGarijp
Joannes StaphorstiuspredikantGarijp
verkoperLiefke Jelles, gehuwd met
Vroedsman Laas Laasses Hannema
verkoperSiuwcke Jelles, gehuwd met
Gerhardus Ackernotaris
verkoper en curatorVroedsman Jan Wybrens
verkopers van 1/5Bartel Wytses Wassenaer, en curatoren overkoopman
erfgenaam vanMichiel Jelles Wetsens
moeder van Michiel Jelleswijlen Neeltie Migchiels
erfgenaam vanAttie Jelles Wetsens
moeder van Attie Jelleswijlen Neeltie Migchiels, gehuwd met
wijlen Jelle Wetsensrentenier


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0069va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZhuis
 
koper provisioneelSybe Jansen 119-00-00 GG
koper provisioneelJan Jansen
naastligger ten oostende schuur nagelaten door Hette Tjeerds* stalman
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenSytske Laases
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAntie Jelles, gehuwd metGarijp
Joannes StaphorstiuspredikantGarijp
verkoperLiefke Jelles, gehuwd met
Vroedsman Laas Laasses Hannema
verkoperSiuwcke Jelles, gehuwd met
Gerhardus Ackernotaris
verkoper en curatorVroedsman Jan Wybrens
verkopers, en curatoren overBartel Wytses Wassenaerkoopman
erfgenaam vanMichiel Jelles Wetsens
moeder van Michiel Jelleswijlen Neeltie Migchiels
erfgenaam vanAttie Jellles Wetsens
moeder van Attie Jelleswijlen Neeltie Migchiels
wijlen Jelle Wetsensrentenier


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koperJoost Joris burgerrogmeter405-00-00 GG
bewonerJan Melles
naastligger ten oostende erven van Seerp Balties
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSytske Laeses
naastligger ten noordeneen andere woning
verkoperde crediteuren van Albert Acker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZde stalling en schuur behorend bij het huis
 
koperJohannis Willems burger c.u.2000-00-00 CG
naastligger ten oostenmajoor Haubois
naastligger ten zuidende erven van Seerp Gatjes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperLammert Haarnsentorenwachter


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0165r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koperCornelis van Valre koopman600-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Serp Gatjes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erven van Sytske Laases
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordeneen andere achtergelegen woning
verkoperJisch Douweswinkelierse


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0184r van 15 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraatwoning met stoep en leuiff ervoor
 
koperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar110-00-00 CG
Hiltie Louws
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erven van Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Jan Sybes c.u.mr. metselaar
verkoper van 1/2Jan Jansen c.m.mr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jansen, metselaar x Hiltie Louws


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0334v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZhuis, plaats en tuintje erachter
 
koper door niaarJohannes Willems, gehuwd met300-00-00 GG
geniaarde koperJan Jacobs, gehuwd metmr. timmerman (huis-)
Aeltie Jacobs
naastligger ten oostenoud majoor Haubois
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJisck Douwes
naastligger ten noordende schuur van Johannes Willems
verkoperHinke Zeerps, gehuwd met
Evert Jansen Oosterbaenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Jacobs, mr. huistimmerman x Jeltie Jacobs, een huis nz. Hoogstraat. Ten O. de oud-majoor Haubois, ten W. Jisck? Douwes, ten Z. die straat, ten N. de schuur van Johannes Willems. Gekocht van Evert Jansen Oosterbaan x Hinke Seerps, voor 300 gg.


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0383r van 20 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koperJochum Rinnerts c.u.625-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van Seerp Gatses
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erven van Sytske Lases
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis ValreAmsterdam


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080r van 20 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koperAntie Sybes, weduwe vanwinkelierster600-00-00 CG
wijlen Hein Wopkes
naastligger ten oostende stal van Johannes Willems
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende erven van Sytske Lases
naastligger ten noordenUlbe Jansen
verkoperJochum Rinnerts, gehuwd met
Jisk Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Sybes wed. van Hein Wopkes, winkelierse, koopt van Jochum Rinnerts x Jisk Douwes voor 600 CG.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0096v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZhuis met stoep en (luifel ?)
 
koperWepke Dirx, gehuwd metschipper (wijd-)155-00-00 CG
Sjoukjen Heins
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.schipper (wijd-)
naastligger ten westende erven van Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar en turfdrager
Hiltje Louws


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0101r van 20 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZhuis met stoep en (luifel ?)
 
koperRinske Davids, weduwe van135-00-00 CG
wijlen Gieke Tjallings
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.schipper (wijd-)
naastligger ten westende erven van Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWepke Dirx, gehuwd metschipper (wijd-)
Sjoukjen Heins


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0149v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZhuis met stoep en luifel
 
koperHarmen Martens 82-07-08 GG
naastligger ten oostenschuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.schipper
naastligger ten westende erven van Zytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperstads weesvoogdij


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0168r van 12 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZkamer met stoep en luifel
 
koperJan Folkerts, gehuwd metzeevarende176-07-12 CG
Trijntje Pytters
naastligger ten oostenschuur van de weduwe van Johannes Willems
naastligger ten zuidenWopke Dirx
naastligger ten westende erven van Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Harmen Martenszeevarende
Harmen Martens, gemachtigde van zeevarende
verkoper van 1/2Mayke Pytters


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ het vierde erf westwaarts van de Rode Ploegnieuwe stallinge
 
koperHendrik Hendriks Jonker c.u.800-00-00 GG
naastligger ten oostenWillem Willems c.u., en
Hendrick Goverts
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAntie Sybes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopereigenerfde Pieter Dirks c.u.huismanAchlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks Jonker koopt (b) de nieuwe stalling, het 4de erf westwaarts van 'de Roode Ploeg'. Ten O. Willem Willems en Hendrik Gerrits, ten W. Antie Sybes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Dirks, eigenerfde te Achlum.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarAntie Sybes
gebruikerAntie Sybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ, het 4e erf westwaarts van de Rode Ploeghuis en stalling
 
koperFeicke Jies c.u.2000-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten oostenHendrik Goverts n.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAntie Sybes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Hendricks Jonker c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeicke Jies koopt (b) de nieuwe stalling, zijnde het 4de erf westwaarts achter 'de Roode Ploeg'. Ten O. Willem Willems en Hendrik Geerts, ten W. Antie Sybes. Gekocht van Hendrick Hendricks Jonker.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarAntie Sybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101v van 9 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis erf plaats en tuin
 
koperweduwe Sjoukje Heins, gehuwd met900-00-00 CG
wijlen Wipke Dircks
naastligger ten oostende stalling van de erven van Feyke Jes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde crediteuren van wijlen Antie Sybes, weduwe van
wijlen Hein Wopkes


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0239v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis, plaats, tuin, losse en vaste goederen
 
koperClaes Hessels, gehuwd metgleibakker835-00-00 CG
Antie Pieters
naastligger ten oostende stalling van de erven van Feyke Jes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperweduwe Sjoukjen Heins, gehuwd metLeeuwarden
wijlen Wepke DirxschipperLeeuwarden


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarSjoukjen Heris
gebruikerSjoukjen Heris
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaert


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis en tuin
 
koperHendrik Jansen, gehuwd metmr. timmerman (huis-)950-00-00 CG
Fietje Feddes
toehaakeen zilveren lepel van vijf guldens
naastligger ten oostenweduwe en erven van Feyke Yes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenClaes Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Claas Hesselsgleibakker
verkoper van 1/2Hendrik Gerritsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen, mr. huistimmerman x Tietje Feddes? koopt huis, plaats en hof. Ten O. wd. en erven Feyke Jies, ten W. Claes Willems, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van Claas Hessels, gleibakker, voor 1/2 en Hendrik Gerrits, mr. bontwever, als erfgenaam van zijn moeder Antje Pieters ook voor 1/2.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0124v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraathuis en hof
 
koperHarmen Ages Agema, gehuwd met750-14-00 GG
Janke Tjeerds van der Form
huurder opkamerJacob Jetses c.u.matroos
naastligger ten oostende weduwe van Feyke Yes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJan Symons Bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. timmerman
Tytje Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages Agema x Janke Tjeerds v.d. Form koopt een huis en hof, nz. Hoogstraat, met vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. Feyke Yes, ten W. Jan Symons Backer, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrik Jans, mr. timmerman x Tjetsje Feddes, voor 780 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-061 Hoogstraat 15Jacob Wouters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat, het 4e erf westwaarts van de Roode Ploeg, lopend tot aan de Droogstraathuis en herberg en stal (is het 4e erf westwaarts van de Roode Ploeg)
 
koper van 1/5Tjepke Gratema 730-00-00 GG
koper van 1/5dr. J. Tjallingii
koper van 1/5Philippus Hanekuik
koper van 1/5Simon Fockes Esta
koper van 1/5Hylke Sybes
naastligger ten oostenYpke Ypkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHarmen Ages
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMarijke Feykes, weduwe vanherbergierse
wijlen Tytte Ruurds


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 30r van 22 jan 1764 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 17Cornelis Beytschat x Geertje Meinderts kopen herberg en stalling de Roode Ploeg genaamd, met nog een aparte stalling en wagenhuis, zijnde het 4e erf westwaarts. Hebbende Jacob Schenk, Harmen Agema en Auke Aukes ten oosten en westen resp. tot naastliggers. Geen grondpacht. Gekocht vandr. Jacobus Tjallingii, Philippus Hanekuik, Tjepke Gratema, Hylke Sybes, kooplieden, en Simon Esta, staate boode te Leeuwarden, voor 2057 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0030r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ 25 en 17herberg, stal, stal en wagenhuis
 
koperCornelis Beitschat, gehuwd met2057-00-00 GG
Geertje Meinderts
huurderUlbe Sjoukes
naastligger ten oostenJacob Schenk
naastligger ten oostenHarmen Agema
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAuke Aukes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperdr. Jacobus Tjallingiikoopman
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman
verkoperTjepke Gratemakoopman
verkoperHylke Sybeskoopman
verkoperSimon EstastaatsbodeLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Beytschat x Geertje Meinderts kopen herberg en stalling de Roode Ploeg genaamd, met nog een aparte stalling en wagenhuis, zijnde het 4e erf westwaarts. Hebbende Jacob Schenk, Harmen Agema en Auke Aukes ten oosten en westen resp. tot naastliggers. Geen grondpacht. Gekocht vandr. Jacobus Tjallingii, Philippus Hanekuik, Tjepke Gratema, Hylke Sybes, kooplieden, en Simon Esta, staate boode te Leeuwarden, voor 2057 gg.


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0149v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis en hof
 
koperJan Symons Backer koopman en distelateur600-07-00 CG
huurderJan Dirks c.s.
naastligger ten oostenCornelis Jansen Beitzegat
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Symons Backer
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgerhopman Harmen Ages Agema, voor zich en als erfgenaam van zijn vrouw
wijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons Backer, destillateur, koopt een huis en hof nz. Hoogstraat, met vrij in- en uitgang in een steeg ten W. Ten O. Cornelis Jansen Beitschat, ten W. de koper, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Harmen Ages Agema, oud-burgerhopman, voor zichzelf en als erfgenaam van zijn wl. vrouw Janke Tjeerds v.d. Form, voor 600 gg.


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0141r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZwagenhuis en stal
 
koperJan Aukes Bakker koopman800-00-00 GG
koperSchelte Wybenga koopman
koperPieter Tetrode koopman
naastligger ten oostenRinse Wopkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJan Simons
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
Douwe Tjeerds, erfgenamen van hun vaderhuistimmermansknecht
wijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker, Schelte Wybenga en Pieter Tetrode, kooplieden, kopen in comp. een groot wagenhuis en stalling, nz. Hoogstraat. Geen grondpacht. Ten O. Rinse Wopkes, ten Z. de Hoogstraat, ten W. Jan Symons Backer, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 800 gg.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0297v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZpakhuis, kelder, huis en tuin
 
koperPieter Tetrode, enkoopman755-00-00 GG
koperSchelte Wybenga, enkoopman
koperJan Aukes Bakker koopman
huurder pakhuisHaytze Bonnema 35-00-00 CG
huurder kelderS. de Vries 10-00-00 CG
huurder huisJacob Vluks 26-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Tetrode koopman
naastligger ten oostenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenP. de Vries koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschapH. F. Heermamr. bakker
erfgezeten Rintje Lieuwes, geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap vanPingjum
verkoperwijlen Jan Simons BakkerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker, Schelte Wybenga en Pieter Tetrode, kooplieden, kopen in comp. een voortreffelijk pakhuis met de daaronder zijnde kelder en de bijbehorende woning en hof, nz. Hoogstraat. Zij zijn elk apart verhuurd. Geen grondpacht. Ten O. de kopers, ten Z. de Hoogstraat, ten W. coopman P. de Vries, ten N. de Droogstraat. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 755 gg.


 


 


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Droogstraat ZZ2/3 huis en tuin
 
koperSchelte Wybenga koopman1197-18-10 CG
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenhet 1e verkochte perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet 2e verkochte perceel in deze akte
naastligger ten westenAle Andries
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
Pieter Huidekoper, gelastigde koopman
dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybenga koopt 2/3 van een pakhuis. Ten O. Pier Abes. Zie onder nr. 15.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ2/3 pakhuis, lang 112 voeten en breed 26 voeten
 
koperSchelte Wybenga koopman1197-18-10 CG
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenPieter Abes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet 2e verkochte perceel in deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
Pieter Huidekoper, gelastigde koopman
dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt ook nog 2/3 van een huis achter de beide percelen (15 en 17). Gekocht van Jan Aukes Bakker en Pieter Tetrode elk voor 1/3 deel.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterHoogstraat NZ2/3 pakhuis met graanzolders en gemetselde kelder
 
koperSchelte Wybenga koopman1197-18-10 CG
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenhet 1e verkochte perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAle Andries koopman
naastligger ten noordenhet 3e verkochte perceel in deze akte
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
Pieter Huidekoper, gelastigde koopman
dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt (a) 2/3 van een pakhuis, strekkende tot de Droogstraat, lang 112 en breed 22 voeten, waarvan hij al 1/3 bezit. Het voorste deel van 72 voeten met houten vloer, het achterste deel heeft 4 jaar geleden een nieuwe gevel en zijmuren gekregen. Ten O. Pier Abes, ten W. perceel (b) het pakhuis op nr. 15, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. (b) 2/3 van een pakhuis met graanzolders en een gemetselde kelder eronder. Ten O. perceel a), ten W. Ale Andries, ten Z. de Hoogstraat, ten N. perceel c). 2/3 van een woonhuis met tuin achter b), in de Droogstraat. Ten O. perceel a), ten W. Ale Andries, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jan Aukes Bakker en Pieter Tetrode elk voor 1/3 deel, voor 1197 cg.


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZpakhuis
 
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met1205-14-00 GG
P. Tetrodekoopman
geniaarde koperBarend Visserkoopman
naastligger ten westenClaas de Vries
naastligger ten oostenhet vorige verkochte perceel van Schelte Wybenga
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten noordenJacob Brouwer
verkoperJelle Wildschut, curator
verkoperFrans Tjallingii, curator
verkoperCorn. D. Zijlstra, curatoren over
Schelte Wybenga, gehuwd met
Baukje Feytama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Barend Visser, (b) een pakhuis met ruime graanzolders en een in kalk en cement gemetselde kelder eronder. Ten O. perceel a, ten Z. de Hoogstraat, ten W. Claas de vries, ten N. Jacob Brouwer. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over) koopman Schelte Wybinga voor 1/2 en Baukje Feytama voor 1/2, voor 1205 gg 14 st (voor a, b en c).


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZpakhuis van 112 x 22 voet
 
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met1205-14-00 GG
koopmanP. Tetrode
geniaarde koperBarend Visserkoopman
naastligger ten oostenDirk Schiere mr. pruikmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet volgende verkochte perceel van Schelte Wybenga c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
Jelle Wildschut, curator
Frans Tjallingii, curator
Corn. D. Zijlstra, curatoren over
verkoperSchelte Wybenga, gehuwd met
Baukje Feytama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Barend Visser, (a) een pakhuis nz. Hoogstraat, lang 112 voet en breed 22 voet, strekkende tot aan de Droogstraat. Het voorste gedeelte van 72 voet heeft een houten vloer en is geschikt voor de opslag van hennep of andere droge goederen. Het achterste gedeelte van 40 voet heeft een in kalk en cement gemetselde vloer en is geschikt voor de opslag van teer. Ten O. mr. pruikmaker Dirk Schiere, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de verkopers, ten N. de Droogstraat. Gekocht van (de curatoren over) koopman Schelte Wybinga voor 1/2 en Baukje Feytama voor 1/2, voor 1205 gg 14 st (voor a, b en c).


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-080 Hoogstraat 15P Tetrode3-00-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 136 van 9 mei 1812
adressoortbedraggebruik
B-041Hoogstraat 15koopaktefl. 17352 magazijnen aan de Hoogstraat B-041 en B-042
 
verkoperAurelia Gratama (wv Pieter Tetrode)
koperJan Fontein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Jan Fontein... 1841; ovl wijk G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-041Hoogstraat 15Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
B-042Hoogstraat 17Jan Fontein pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 397Hoogstraat 15Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 399Hoogstraat 17Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Metje Sinkelaar... Christoffel S, en Willemke Jans; BS ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Klaaske Harmens Steinfort... 23 en 30 dec 1827, dv Harmen Klases S, en Aafke Polidanus; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 55 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk I-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Luytje Roelofs van Dijk... in 1854, zv Roelof Luitjes vD, en Jetske Cornelis Vorst; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk I-010; VT1839; L.R. v. D. eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Wiebe IJnsma... Walings van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Egbert Godthelp... wijk B-036, zv Johannes M.G., en Sietske Hendriks Advokaat; BS huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Oeke Johannes van der Werf... dv Johannes Arjens vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Sjoerd Simons Wyma... 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1819, huw 1843, ovl 1851, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; eigenaar en gebruiker van wijk B-036, notaris, 1814. (GAH204); S.W. van HRL., en Ninke Stam van Sneek, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Sybillina Wyma... A. Stam; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1857 geb 1808 HRL, dv Sjoerd Simons; bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 397B-041 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 399B-042 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504*B-045 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 3504*B-046 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504Hoogstraat 15 (B-045)Sybrand Tjallingii


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. Bergman205Slijterij in wijnen en gedistill.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 15H. (Hendrik) Bergman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 17beeldbepalend pand7 van 10
  terug