Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 9 2-069 2-097 B-078 B-071
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 11 2-069 2-097 B-079 B-072
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 13 2-069 2-096 B-080 B-073
 huisnummer lager   Wortelstraat 15 2-069 2-095 B-083 B-074
 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039v van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 9Wortelstraat NZ [staat: straat achter brouwerij de Lely]kamer
 
koperFedtie Ages 65-00-00 CG
naastligger ten oosteneen mandelige steeg en bak met de de kamer van Gerrit Jansen
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan van Leeuwen kapitein
naastligger ten noordenJan van Leeuwen kapitein
verkoperJan Jansenmr. metselaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0285v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 9Wortelstraat NZ [staat: straat achter brouwerij de Leli]huis
 
koperEngeltie Doedes, weduwe van75-00-00 CG
wijlen Jelle Jenties
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Jansen
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat achter brouwerij de Leli]
naastligger ten westenoud hopman Junius van Aelema
naastligger ten noordenoud hopman Junius van Aelema
verkoperFettie Ages, weduwe van
wijlen Pieter Minses


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-069 Wortelstraat 9Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-069Wortelstraat 9Feytemacoopman; gleybakker£ 140-00-0£ 23cu.


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0239r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 9Wortelstraatje NZwoning
 
koperPyter Gerbens Clamstra 120-07-00 CG
huurderAafke Hendriks
naastligger ten oostenJan schipper
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westentuin van de Heer Junius van Alema
naastligger ten noordentuin van de Heer Junius van Alema
verkoperDoopsgezinde Gemeente diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerbens Clamstra koopt woning in de Wortelstraat. Ten O. Jan Schipper, ten W. en N. de tuin van Junius van Alema, ten Z. de Wortelstraat. Gekocht van D.G. Diaconie.


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0104v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 11Wortelstraat NZ [niet vermeld], Droogstraat (oosteinde, t zogenaamde Wortelstraatje)woning
 
koperburgerhopman Pieter Clamstra 83-14-00 GG
huurderLodewijk Clases c.u.
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenPieter Clamstra
naastligger ten noordenJ. Alema
verkoper van 1/3Jan Gerryts Schoone, en gelastigde van
verkoper van 1/3Bruin ScheltesAmsterdam
verkoper van 1/3Lutske Gerryts, weduwe van
wijlen Jan Hop
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Clamstra koopt woning in de Wortelstraat, aan het oosteinde van de Droogstraat nz. Ten O. een D.G. woning, ten W. de koper, ten Z. de Wortelstraat, ten N. J. Alema. Gekocht van Jan Gerryts Schoone, grootschipper.


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0129v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraatje NZwoning
 
koperYede Tjeerds kaaskoper71-00-00 GG
huurderDoutjen Feddes
naastligger ten oostende woning gekocht door Jacob Pyters
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente woning
naastligger ten noordenGerlof Janzen Builart
verkoperDoopsgezinde Gemeente diaconie


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0243v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraat NZ 15/17dubbele woninge
 
koperGerlof Jansen Builard bakker97-00-00 GG
huurderSjoerd Sippes 0-07-00 CG
huurderBeernd Rimmerts 0-07-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Tjepkes
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenGerlof Jansen Builard bakker
verkoperJacob P. Nijboer, geauthoriseerde redder der boedelkoopman
Minne Vink, geauthoriseerde redders van de boedel vankoopman
wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
wijlen Yede Tjeerdskoopman


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0242r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraatjewoning
 
koperSybren Aukes koopman65-00-00 CG
huurderAte Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenB. Boomsma
verkoperDouwe W. Vettevogel, executeurkoopman
verkoperBouwe J. Boomsma, executeurs over de boedel vankoopman
wijlen Grietje Stoffels, gehuwd met
Gerlof Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Aukes, koopman


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0034v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraat wijk B-083huis
 
koperSaske Roelofs, gehuwd met55-05-00 CG
Minke Everts
huurderwijlen Sybren Aukes
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordende erven van B. Boomsma
verkoperde erven van Sybren Aukes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-097 Wortelstraat 9Taedze Alberts0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Hendrik Wybereigenaar en gebruiker van wijk B-078, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-079Wortelstraat 11Taedse Alberts de Wilde... Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1807, 1809, 1810, BS ovl 1811, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk B-079, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-080Wortelstraat 13Claas Gerbensovl voor 1815; wed. C.G. gebruiker van wijk B-080, gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Bouwe Jetzes Boomsma... wed. B.B. eigenaar van wijk B-011; gebruiker Jan J. de Groot, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases Soek, zeylemakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob Claases Soek... sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov en getrouwt den 25 dito 1740 in de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-078Wortelstraat 9Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin
B-079Wortelstraat 11Taedze Alberts de Wilde Taedze Alberts de Wilde varensgesel
B-080Wortelstraat 13Doopsgesinde Gemeente Claas Gerbens wedgealimenteerd
B-083Wortelstraat 15B Boomsma wedJacob Klaases Soete zeylmakersknegt


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 78 van 27 apr 1815
adressoortbedraggebruik
B-079Wortelstraat 11koopaktefl. 1250huis aan de Voorstraat B-079
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSietse Pieters van der Stel
koperSijke Heins de Groot


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
B-080Wortelstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 15woning B-080
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperLolke Sybrens Swaal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 13Fedde Bartels KeesHarlingenhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 15Fedde Bartels KeesHarlingenhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 194Wortelstraat 11Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 195Wortelstraat 9Arjen KooijHarlingenarbeiderhuis (28 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Neeltje Hielkes Buisman, overleden op 26 juni 1834dochter van Hielke Buisman, kleermaker (Zoutsloot B 83) en Henderina Valderpoort, zuster van minderjarige Taeke Hielkes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Gelske Wietsgeb 1778 Dronrijp, ovl 1 dec 1841 HRL, huwt met Tjalling Tuinstra, dv Wierd W, en ... ; BS ovl 1841; oud 60 jaar, (vnm: Gerritje), geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Tjalling Paulus Tuinstra... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1841; oud 64 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Henderikus Horrijoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk B-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hendrina Margaretha Valderpoort... 1826, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hylke Taekes Buisman... 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jeltie Nautaoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-078Tjalling Tuinstra64 jMidlumm, protestant, gehuwd
B-078Gerritje Wiets60 jDronrijpv, protestant, gehuwd
B-078Johannes Tuinstra17 jDronrijpm, protestant, ongehuwd
B-079Aaltie Foppes25 jFranekerv, protestant, ongehuwd
B-080Hilbrand Postma50 j*Kollumm, protestant, gehuwd, tichelaar
B-080Martha [Maatje] Wagenaar31 j*Beetgum [Belkum]v, protestant, gehuwd
B-080Johannes Postma19 j*Midlumm, protestant, ongehuwd
B-080Doris [Theodorus] Postma3 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
B-080Antie Postma21 j*Dokkumv, protestant, ongehuwd
B-080Dorothea Postma6 m*Harlingenv, protestant,
B-083ZoutslootHylke Buisman39 jBolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootHenderina Valderpoort38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootPoppe J Smith20 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-083ZoutslootHenderikus Hoowy [Howy]33 jAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, kleermakersknegt
B-083ZoutslootJeltie Nauta32 jAmsterdamgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Pieter Huytema, overleden op 7 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 11/10/1841), overleden Zoutsloot B 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Elisabeth Simons de Groot, overleden op 15 maart 184435 jr (geboren 28/8/1808), overleden Wortelstraat B 83, vrouw van Tabe R. Hilverda, gleibakker, moeder van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-079Wortelstraat 11Broer Kramer, overleden op 12 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 43 jr (geboren 2/2/1801), werkman, overleden Zoutsloot B 79, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-079Wortelstraat 11Folkert Jans, overleden op 26 april 1846(Certificaat van onvermogen), 50 jr , geboren Medemblik 28/6/1795, overleden Wortelstraat B 79, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-078Wortelstraat 9Alle Sjierks Schaafsma, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 35 jr, geboren Cornwerd 22/9/1811, overleden Achterstraat B 78, werkman, gehuwd met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Simon Dirks Trompetter... Dirk J.T., en Janneke Klaasen; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-078, supp wijk G-437; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-070; VT1839; S.D.T. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-079Wortelstraat 11Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-080Wortelstraat 13Leentje Klazes Draaisma... dv Klaas Siebrens D, en IJmkje Baukes BS huw 1825, ovl 1842, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hinke Lammerts Doringa... 1856 uit Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rinse van Baren... in 1851, N.H., zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rintje Harings Wagenaar... zv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Tjerkje Benjamins Brandes... en Trijntje Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Joris Fokkes Tebbens, overleden op 9 september 1851geboren Franeker 27/10/1847, zoon van Fokke G. Tebbens, schippersknecht (Wortelstraatje B 83) en Bertje Joris van Slooten, broer van minderjarige Elisabeth Fokkes Tebbens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 193B-080 (Wortelstraat)Hillebrand Johs. Postmawoonhuis
Sectie A nr. 194B-079 (Wortelstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 195B-078 (Wortelstraat)Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
B-078Wortelstraat 9Eene woning in het Wortelstraatje, in gebruik bij J., Beuker. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
B-078Wortelstraat 9Eene woning in het Wortelstraatje, in gebruik bij J., Beuker. Finaal verkocht op 26 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 120..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 195B-071 (Wortelstraat)Eelke Bootsmawoonhuis
Sectie A nr. 194B-072 (Wortelstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 3493B-073 (Wortelstraat)Erven Hillebrand J. Postmawoonhuis
Sectie A nr. 3492B-074 (Wortelstraat)Jacobus Zoetewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 195Wortelstraat 9 (B-071)Eelke Bootsma
Sectie A nr. 194Wortelstraat 11 (B-072)Armvoogdij
Sectie A nr. 3493Wortelstraat 13 (B-073)Hielke Pieksma
Sectie A nr. 3492Wortelstraat 15 (B-074)Anne Zeilmaker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Wortelstraat 9 Wiebe Kulsenbootwerker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1923 - variaadresbronbericht
Wortelstraat 9Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 13H. de Bruingrondwerker
Wortelstraat 15S.Zeilmakeropperman


1937 - kentekenadresnaam
B-23586
Wortelstraat 9Jacob de Vries


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 9J. (Johannes) v.d. Veen
Wortelstraat 11C. (Coenraad) van Vliet
Wortelstraat 13J. (Jacob) van Wier
  terug