Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 11 2-070 2-105 B-064 B-092
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 13 2-070 2-104 B-183 B-093
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 10 2-070 2-103 1/3 B-094 B-109a
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-070 2-103 B-088 B-080
 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014r van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 13Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen achter de brouwerij van Amelyke Jans]huis
 
koperJan Martens, gehuwd met190-00-00 CG
Janke Freerkx
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenReyner Fontein
verkoperClaes Claessen burger c.u.rogschieter


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048v van 5 mrt 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 13Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen achter de brouwerij van Amelyke Jans]huis
 
aanhandelaarJacob Bottes burger c.u.150-00-00 GG
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Reynder Fontein
verwandelaarJan Martens burger c.u.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Herenwaltje 11perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Herenwaltje 11hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Herenwaltje 11hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Herenwaltje 11hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Herenwaltje 11Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-094Herenwaltje 10koopaktefl. 316woning
 
verkoperTjepke Gratama (voor twee panden)
koperPaulus de Boer (voor twee panden)


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Herenwaltje WZ [staat: Zoutsloot] hoek Droogstraat wijk B-094, nr. 8 van het Kloosterhuis
 
koperwethouder Paulus de Boer 165-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westennr 9 van het Klooster
naastligger ten noordennr 7 van het Klooster
verkoperTjepke Gratama, gelastigde van zijn broerkoopman
professor S. GratamaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, wethouder, koopt 2 woningen in het zgn. 'Klooster' aan de Droogstraat en Zoutsloot, met nr. 8 (wijk B-094) en nr. 9 (wijk B-076). Het 'klooster' telde 12 woningen. Ten O. en Z. die straten, ten W. nr. 10, ten N. nr. 7 en de binnenplaats. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor resp. 165 en 151 gulden.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-105 Herenwaltje 11Hendrik Jans0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0085r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Herenwaltje [staat: Zoutsloot en Droogstraat] wijk B-094huis
 
koperSchelte Doedes opzichter165-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 9 van het Klooster
naastligger ten noordende binnenplaats van het Klooster
verkoperwethouder Paulus de Boer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Truyke Yzaks Fabergeb 1768 HRL, ovl 23 jan 1832 HRL, ongehuwd, dv IJzak Jans F. en Truike Scheltes; BS ovl 1832; gebruiker van wijk B-064, kinderschoolhoudster, eigenaar is Willem Lieuwes Bonnema q. q., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Willem Lieuwes Bonnema... B., geb 4 aug 1800 HRL; BS ovl 1817; 1836 huwelijken, ovl 1850, ovl 1874, ovl 1880; eigenaar van wijk B-064; gebruiker is Truyke IJ. Faber, kinderschoolhoudster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-229, tevens zelf ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Jan Jansen Wagenaar... (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1854; gebruiker wijk B-088, stalknegt; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204); kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Paulus Gerrits de Boer... een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Schelte Doedes de Vries... BS geb 1811, ovl 1814, huw 1818, ovl 1826, ovl 1842, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-094, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-064Herenwaltje 11Willem Lieuwes Bonnema qq Truyke Y Faber kinderschoolhoudster
B-094Herenwaltje 10Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-088Zoutsloot 88Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 88Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 212Herenwaltje 10Bouwe Aukes ZeinHarlingensjouwermanhuis (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 407Herenwaltje 11erven Willem Lieuwes BonnemaHarlingenhuis en erf (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 413Herenwaltje 13Gerben de GrootHarlingenslagterhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Haaye Monsma... 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Jeltie de Vriesoud 44 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk B-088; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Catharina Wiederoud 64 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Jacobus van Bree... Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Yetje J. de Boeroud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-183Herenwaltje 13Jan Dreyer... in 1851, zv Andel Dreyer ev Baukje Berends Vogelzang; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-064Seye Boomstra [Boonstra]26 jAlmenumm, protestant, gehuwd
B-064Marijke de Baive [Buf]25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-064Sybe Boomstra [Boonstra]5 jWynaamm, protestant, ongehuwd
B-064Klaas Boomstra [Boonstra]2 jWynaamm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootHaye Monsma41 jStavorenm, protestant, gehuwd, melktapper
B-088ZoutslootJeltie de Vries44 jPingjumv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHidde Monsma3 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootAntie Monsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootDjieuwke Monsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootYetje J de Boer44 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-094ZoutslootAndries J Koopmans15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootSjoerd J Koopmans9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootAntie J Koopmans6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootCatharina Wieder64 jMaastrichtgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
B-094ZoutslootJacobus van Bree40 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-064Herenwaltje 11Klaas Sijes Boomstra, overleden op 11 april 18402 jr, geboren Wijnaldum, overleden Wortelstraat B 64. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 106) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Hendrik van der Veen, overleden op 5 september 184231 jr, militair/huzaar/tompetter, overleden Venlo (garnizoenshospitaal), broer van Sytske van der Veen (vrouw van Germen van der Linden, arbeider Zoutsloot B 94). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 407B-064 J van der MeerHarlingeneen oud huisje weggebroken en een nieuw huis daarvoor in plaats gesteld


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-088Zoutsloot 88Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Jacobus Winckel, overleden op 6 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Hondheim 9/3/1783, overleden Zoutsloot B 94, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Roelof Westerhuis, overleden op 20 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 1843), overleden Droogstraat B 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Hilbrand Postma... uit Sneek als tichelknecht, zv Johannes P, en Lijdia Kroes; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Simon Sybrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-183Herenwaltje 13Cornelis van der Weide... tijdelijk in de Colonien, N.H., zv Wieger Cornelis en Jerske Innes BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-183, 47, wijk G-282; nr. 1074, geb 14 mei 1793, Hervormd, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 2 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 212B-094 (Zoutsloot)Reinder Tj. Wijnaldawoonhuis
Sectie A nr. 407B-064 (Wortelstraat)Meindert van der Zeewoonhuis
Sectie A nr. 2531B-183 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Tjeske Lieuwes de Jong... 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL, wonende te HRL, broodverkoopster in 1866, DG, ovl wijk B-064, dv Lieuwe Klases dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2537*B-067 (Wortelstraat)Thomas Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3367B-080 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 407B-092 (Heerenwaltje)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 2537*B-093 (Heerenwaltje)Thomas Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 212B-109 (Heerenwaltje)Rein Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4346Herenwaltje 11 (B-092)Pieter Oldenburger
Sectie A nr. 4600Herenwaltje 13 (B-093)Sytse Baarda
Sectie A nr. 212Herenwaltje 10 (B-109)Eele Nauta (en Cons.)
Sectie A nr. 3367Zoutsloot 88 (B-080)wed. R. Faber


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 13 Matheus van Ossteenzetter
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 10D.Tigchelaargrondwerker
Heerenwaltje 11T. v/d Heideletterzetter
Heerenwaltje 13M. van Ossteenzetter


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 10J.G.M. (Johannes) Donia
Herenwaltje 11K. (Klaas) Eisma
Herenwaltje 13F. (Foppe) Appeldoorn
Zoutsloot 88D. (Douwe) Lettinga


1972 - variaadresbronbericht
Herenwaltje 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 10rijksmonument 20422 1850
Herenwaltje 11beeldbepalend pand4 van 10
Herenwaltje 13beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 88beeldbepalend pand6 van 10
  terug