Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Herenwaltje 12 2-071 1/2 2-103 B-094 B-109
 huisnummer lager   Herenwaltje 12 2-071 2-103 B-094 B-109
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-071 2-103 B-088 B-080
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-071 1/2 2-103 B-088 B-080
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 90 2-071 2-104 B-085 B-079
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 90 2-071 1/2 2-104 B-085 B-079
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 92 2-071 2-105 B-084 B-078
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 92 2-071 1/2 2-105 B-084 B-078
 


 


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106v van 13 okt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 12Droogstraat NZ, op de hoek van dehuis en mouterij
 
koperLaes Pytters burger905-00-00 GG
eerdere bewonerJan Sybrantsmoutmaker
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten noordenhet panwerk van Jacob Aerts
verkoperde erven van Heyltie Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Pyters koopt een huis en mouterij met de inventaris en gereedschappen, op de hoek v.d. Droogstraat. Ten O. de straat en diept, ten W. en N. het panwerk van Jacob Aerts, ten Z. de Droogstraat. Het huis is bewoond geweest door Jan Sybrants, moutmaker. Gekocht van erven Heiltje Piters, voor 905 gg. DEZE acte hoort bij 243 blz. 0127v.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0127v van 20 jan 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 12Droogstraat, op de hoek van demouterij
 
koperEesge Lieuwes burgerkoopman860-00-00 GG
koperJacob Popta burgerkoopman
koperPhilippus Lucas burgerkoopman
koperAnne Jans burgerkoopman
huurderJoannes Hannema schrijver
naastligger ten oostenstraat en diept
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet panwerk van de erven van Jacob Aerts
naastligger ten noordenhet panwerk van de erven van Jacob Aerts
verkoper van 1/4Anne Jansen, en als curator vankoopman
verkoper van 1/4de nagelaten kinderen van Sytske Laeses
verkoper van 1/4Mayke Laeses, gehuwd met
Gosse Spannenburgh
verkoper van 1/4ongehuwde meerderjarige dochter Grietie Laeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEesge Lieuwes, Jacob Popta, Philippus Lucas en Anne Jansen, kooplieden, kopen een mooie, welgelegen mouterij c.a. op de hoek van de Droogstraat. Ten O. de straat en het diept (Herenwaltje), ten W. en N. het panwerk van erven Jacob Aerts, ten Z. de Droogstraat. Het wordt bewoond door de schrijver Joannes Hannema. De mouterij heeft put en bak, moutvloer, 2 eesten, een bak voor het weitwassen, camer en paardenstal. Zie de condites. Verkoop van gereedschap en inventaris etc. tegen taxatie. Gekocht van Anne Jansen, voor zich, voor 1/4, en als curator over de minderjarige kinderen van wl. zijn vrouw? Sytske Laeses voor 1/4, Maycke Laeses x Gosse Spannenburg voor 1/4, en Grietie Laeses, meerderjarige vrijster, voor 1/4, voor 860 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002r van 5 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 12Droogstraat NZ hoek1/4 mouterij, kamer en paardenstal
 
koperburgemeester Jacob Hatsma, gehuwd met250-00-00 CG
Froucktjen Willems Sloterdijk
eigenaar van 3/4Esge Lieuwes c.s.koopman
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPybe Auckes pannebakker
naastligger ten noordenPybe Auckes pannebakker
verkoperAnne Jansenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hatsma, burgemeester x Froukjen Willems Sloterdijk koopt 1/4 van een mouterij met een camer en paardenstal, hoek Droogstraat. Ten O. de straat en diept, ten W. en N. Poppe Aukes, panbakker, ten Z. de Droogstraat. De andere 3/4 zijn van Esge Lieuwes. Gekocht van Anne Jansen, voor 250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-071 Herenwaltje 12
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-071 Herenwaltje 12huis
eigenaarWillem Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-071 Herenwaltje 12huis
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingpauper


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0063v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 92Zoutsloot WZ tegenover het baanpad bij de Franekerpoortkamer
 
koperBauke Cornelis, gehuwd metturfdrager95-00-00 GG
Rinske Douwes
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente kamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Willems
verkoper van 1/2Johannes Hylkesschipper (wijd-)
verkoper van 1/4Hendrik Dirksmr. chirurgijnWitmarsum
verkoper van 1/4Jacob Dirksmr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-071 Herenwaltje 12huis
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
2-071 Herenwaltje 12kamer
eigenaarBeernt Beerns
gebruikerJochem Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-071 /2Herenwaltje 12Beernt Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0141r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 92Zoutsloot WZ tegenover het Baanspad bij de Franekerpoortwoning
 
koperNeeltje Hendriks, gehuwd met131-00-00 GG
Sake Folkertsmr. blokmaker
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenAbe Lenses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperRinske Douwes, weduwe van
wijlen Bauke Cornelisschipper (trekveer-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltje Hendriks, huisvrouw van Sake Folkerts, mr. Blokmaker. Zoutsloot, over 't Baanspad bij de Franekerpoort


 


 


 


 


 


 


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-094Herenwaltje 12koopaktefl. 316woning
 
verkoperTjepke Gratama (voor twee panden)
koperPaulus de Boer (voor twee panden)


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0009r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 92Zoutsloot ZZ wijk B-084huis
 
koperHarmen Bouwes pannebakkersknecht50-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende erven van Grietje Bulard
naastligger ten westende heer H. J. Smith
naastligger ten noordenJantje Meiles
verkopermede-wethouder Paulus G. de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-103 Herenwaltje 12P de Boer2-10-00 CGoliemolen


 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Grietje Goverts Vogelzanggeb 1771 HRL, ovl 27 dec 1812 HRL, huwt met Johan Reinhart Gerardus Smit op 26 jul 1795 HRL, laatste afk. 26 jul 1795, ovl wijk B-084; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1812, ovl 1837, ovl 1849


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Bartle Watsesgebruiker wijk B-084, gealimenteerd; eigenaar is Harmen B. de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Harmen Bouwes de Vries... te HRL. 1811, kind: Bouwe dV, geb 1792 HRL; BS huw 1811, ovl 1822, ovl 1844, ovl 1848; eigenaar van wijk B-084; gebruiker Bartle Watses, gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-327, panbakkersknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Berend Hendriks Wewergebruiker wijk B-085; eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Gerben Sybrens Dijkstra... 1809; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, gleibakkersknecht, wijk B-085; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 222 en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Jan Lodewijks Groen... een huis in 1802, zv Lodewijk Jansen G, en Antje Jans; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1823; eigenaar van wijk B-085, gebruiker is Berend Hendriks Wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-100, gebruiker is Rimmert Gerrijts ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Jan Jansen Wagenaar... (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1854; gebruiker wijk B-088, stalknegt; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204); kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Paulus Gerrits de Boer... een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 12Schelte Doedes de Vries... BS geb 1811, ovl 1814, huw 1818, ovl 1826, ovl 1842, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-094, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-094Herenwaltje 12Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-088Zoutsloot 88Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-085Zoutsloot 90Jan Groen Berend Hendriks wewer
B-084Zoutsloot 92Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 150 van 7 sep 1817
adressoortbedraggebruik
B-085Zoutsloot 90koopaktefl. 20huis B-085
 
verkoperJantje Meiles
koperLolke Jans Dijkstra
koperHiltje Jans Wijngaard


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 88Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 188Zoutsloot 90Karel BulkerHarlingenarbeiderhuis (15 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 189Zoutsloot 92wed. Harmen Bouwes de VriesHarlingenhuis en erf (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 212Herenwaltje 12Bouwe Aukes ZeinHarlingensjouwermanhuis (55 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-085Zoutsloot 90Rein Germens Dijkstra, overleden op 15 april 1838milicien, overleden Bergen op Zoom (hospitaal), zoon van Germen Sybrens Dijkstra, gleibakker Zoutsloot B 85, broer van Sybren Germens Dijkstra, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Aaltje Gerrits Pierik... 1811 aldaar, moeder wonende te aldaar; BS huw 1825; oud 39 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk B-085; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Haaye Monsma... 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Jeltie de Vriesoud 44 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk B-088; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 12Catharina Wiederoud 64 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 12Jacobus van Bree... Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 12Yetje J. de Boeroud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-084ZoutslootNiels Walgrin24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
B-084ZoutslootTjamke Korf23 jBolswardv, protestant, gehuwd
B-085ZoutslootGerben Dijkstra62 jBolswardm, protestant, gehuwd, gleybakkersknegt
B-085ZoutslootAaltie Pierik39 jKuinrev, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHaye Monsma41 jStavorenm, protestant, gehuwd, melktapper
B-088ZoutslootJeltie de Vries44 jPingjumv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHidde Monsma3 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootAntie Monsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootDjieuwke Monsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootYetje J de Boer44 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-094ZoutslootAndries J Koopmans15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootSjoerd J Koopmans9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootAntie J Koopmans6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootCatharina Wieder64 jMaastrichtgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
B-094ZoutslootJacobus van Bree40 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-085Zoutsloot 90Tjeerd Johannes Kerkhoven, overleden op 21 augustus 18421 jr, overleden Zoutsloot B 85, zoon van Johannes Tjeerds Kerkhoven, timmerman en wijlen Berber Stolte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 12Hendrik van der Veen, overleden op 5 september 184231 jr, militair/huzaar/tompetter, overleden Venlo (garnizoenshospitaal), broer van Sytske van der Veen (vrouw van Germen van der Linden, arbeider Zoutsloot B 94). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-084Zoutsloot 92Anna M. Lines, overleden op 7 februari 1843M.=Margaretha, 54 jr, geboren St. Jansga 6/11/1788, overleden Zoutsloot B 84, wed. Petrus Jacobus Vaes, moeder van Petrus-Jacobus, wafelbakker, Theodorus-Josephus, sergeant Den-Helder, Franciscus-Bernardus, idem Haarlem en Maria-Elisabeth-Catharina Petrus Vaes (vrouw van Petrus Wilhelmus-Lijnslager Eekma, horlogemaker Amsterdam). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-088Zoutsloot 88Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-084Zoutsloot 92Hendrikus Laanstra, overleden op 1 september 1846(Certificaat van onvermogen), 8 mnd (geboren 10/1/1846), overleden Wortelstraat B 84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 12Jacobus Winckel, overleden op 6 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Hondheim 9/3/1783, overleden Zoutsloot B 94, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 12Roelof Westerhuis, overleden op 20 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 1843), overleden Droogstraat B 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Hinke Lammerts Doringa... Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Rintje Harings Wagenaar... Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Hilbrand Postma... uit Sneek als tichelknecht, zv Johannes P, en Lijdia Kroes; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 88Simon Sybrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 188B-085 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis
Sectie A nr. 189B-084 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis
Sectie A nr. 212B-094 (Zoutsloot)Reinder Tj. Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3050B-078 (Zoutsloot)Pierre Stephanus Sprengerwoonhuis
Sectie A nr. 3049B-079 (Zoutsloot)Pierre Stephanus Sprengerwoonhuis
Sectie A nr. 3367B-080 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 212B-109 (Heerenwaltje)Rein Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 212Herenwaltje 12 (B-109)Eele Nauta (en Cons.)
Sectie A nr. 3367Zoutsloot 88 (B-080)wed. R. Faber
Sectie A nr. 3049Zoutsloot 90 (B-079)Abe Hainja
Sectie A nr. 3050Zoutsloot 92 (B-078)Abe Hainja


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 12J.Bruinsmavarensgezel
Zoutsloot 90J. van Hettematransportarbeider
Zoutsloot 92G.Huijserpakhuisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 12O. (Obbe) Helvrich
Zoutsloot 88D. (Douwe) Lettinga
Zoutsloot 92D. (Douwe) Spoelstra


1972 - variaadresbronbericht
Herenwaltje 12Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 88beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 92beeldbepalend pand5 van 10
  terug