Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 3 2-074 2-101 B-090 B-087
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 78 2-074 2-101 B-088 B-085
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 80 2-074 2-101 B-087 B-084
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 82 2-074 2-101 B-087 B-083
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 84 2-074 2-101 B-086 B-082
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195r van 12 mrt 1724 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZhuis
 
koperBarent Barents, gehuwd metbontwever300-00-00 CG
Antie Dirks
naastligger ten oostenWillem Rutgers
naastligger ten zuidende tuin van Junius van Alema
naastligger ten zuidenYwerke Nauta
naastligger ten westenBerent Gerrits
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJunius van Alema, gehuwd met
Ywerke Nauta


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Herenwaltje 3huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de Drie Pijpen, t/o estrikwerk van koopman Casparus Brinkmankamer
 
koperYpe Dirks turfdrager45-00-00 CG
naastligger ten oostenBeern mr. wever
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Junius Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanneke Jans, gehuwd met
Marten Jansen absent


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feytema en Rowelhuis
 
koperPytie Jansen Schonebeek, gehuwd met170-00-00 CG
Tieerd Jans
naastligger ten oostenBeernt Beernts mr. bontwever
naastligger ten zuidenJunius van Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYppe Dirks, gehuwd met
verkoperseHotske Jans Schonebeek


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feitema en Rowelhuis
 
koperTeeke Pieters, gehuwd metbontwever222-00-00 CG
Catie Clases
naastligger ten oostenBeernt Beernts
naastligger ten zuidenJunius van Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTieerd Jans, gehuwd met
Pietie Jans Schonebeek


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Herenwaltje 3huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-074 Herenwaltje 3wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de oud rentmeester Lantinghuis
 
koperJohannes Harmens Tichelaar, gehuwd met321-14-00 GG
Trijntie Wybes
naastligger ten oostenhet zomerhuis van de heer Junius van Alema
naastligger ten zuidende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten westenBeernt Beernts
naastligger ten noordenZoutsloot
Hendrik Jansen de Wit, curatormr. bontwever
huisman Wessel Teunis, curator vanAelsteede
verkoperde nagelaten kinderen van Claas Harmensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tichelaar x Trijntie Wybes kopen (a) deftig huis of twee dwarskaamers, aan de Soutsloot tegen over het panwerk van oud rentmeester Lanting. Geen grondpacht. Ten O. Junius van Alema`s zomerhuis, ten Z. Junius van Alema`s tuin, ten W. Beernt Beernts, ten N. de Soutsloot. Gekocht van Hendrik Jans de Wit, mr. bontwever en Wessel Teunis, huisman te Aelsteede in Munsterland, als curatoren over de nagelaten kinderen van Claas Harmens, in leven mr. bontwever, voor (a en (b) 321 gg. 14 st.


 


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ tegenover het estrikwerkwoning
 
koperJan Hendrik Pieters bontwever68-14-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Beernds
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema
naastligger ten westende weduwe van Claas Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDoopsgezinde Gemeente, alimentatores van
wijlen Taeke Pieters, gehuwd met
Caatje Claeses


 


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugjehuis
 
koperAge Sybes, gehuwd metschipper (schuit-)290-00-00 CG
Dieuwke Jans
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperLammert Teyes, erfgenaam van
wijlen Gryttje Gerryts


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de oliemolen]woning
 
koperWybren Broers timmerman60-21-00 GG
bewonerAge Sybes c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenRinse Wopkes bierdrager (stads-)
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperstads armvoogdij


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje bij de oliemolenhuis
 
koperHein Wybrens mr. metselaar140-00-00 CG
huurderIJsbrand Gonggrijp oud bakker
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten zuidenRinse Wopkes bierdrager (stads-)
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Broerstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metzelaar, koopt huis aan de Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de olymoolen, bewoond door IJsbrand Gonggrijp, oud bakker, c.u. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester B. van der Meulen c.s., ten Z. Rinse Wopkes, stads bierdrager, ten W. en N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Wybren Broers, timmerman, 140 cg.


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot OZ hoek bij brugje bij de oliemolenhuis
 
koperCamt Pieters scheepstimmerman130-00-00 CG
huurderJacob Gosses c.u.leerlooiersknecht24-00-00 CG
naastligger ten oostenoude oliemolen
naastligger ten zuidenPieter van Campen
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pieters, scheepstimmerman koopt een huis aan de Zoutsloot, op de hoek bij het brugje bij de oliemolen. Ten O. de oliemolen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Pieter van Campen. Gekocht van Wybren Heeres, mr. metselaar.


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij het brugje van de oliemolen van Johannes Albardahuis
 
koperdr. Johannes Albarda 120-00-00 CG
naastligger ten oostende oliemolen van dr. Johannes Albarda
naastligger ten zuidenPieter van Kampen
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCarst Pietersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Johannes Albarda, mede-lid van het Vertegenwoordigende Lichaam des Bataafsen Volks, koopt een huis aan de Zoutsloot, bij het brugje ten W. van zijn oliemolen. Ten O. die oliemolen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Pieter van Campen. Gekocht van Carst Pieters, scheepstimmerman.


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0220v van 23 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, vooraan detuin met vruchtbomen, zomerhuis, gallerij en keuken
 
koperSicco Rienstra oud procureur900-00-00 CG
huurderSicco Rienstra 36-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidende woningen in het Wortelstraatje
naastligger ten westende heer Albarda n.u.
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Wynia, weduwe van
wijlen S. Schaaff


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ wijk B-090 bij het brugjehuis
 
koperwethouder Paulus G. de Boer koopman80-00-00 CG
naastligger ten oostengewezen oliemolen van Johannes Albarda
naastligger ten zuidenF. van Benthem
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperJohannes Albardabaljuw 9e districtBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, wethouder, koopt een huis zz. Zoutsloot, bij het brugje ten W. van verkopers` gewezen oliemolen. (Paulus de Boerbrugje?) Ten O. die molen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Tjerk van Benthem. Gekocht van Johannes Albarda, baljuw van het 9e district, te Bolsward, voor 80 cg.


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0127r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ tegenover de panwerken bij de Franekerpoortgebouw als oliemolen gebruikt
 
koperwethouder Paulus G. de Boer koopman600-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenH. Smith procureur
naastligger ten westenPaulus G. de Boer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperMintje van der Meulen, gehuwd metBolsward
Johannes Albardabaljuw 9e districtBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus G. de Boer, wethouder, koopt een gebouw dat eerder als oliemolen werd gebruikt, aan de Zoutsloot tegenover de panwerken, bij de Franekerpoort Wijk B..?, en dat door de koper tot een branderij is gemaakt. Ten W. de koper, ten Z. de procureur Th. Smith, die de bovenste verdieping van de loods bezit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Mintje v.d. Meulen x Johannes Albarda, baljuw van het 9e district van Friesland, te Bolsward, voor 1/4, en de overige 1/2 en 1/4 bij boedel scheiding verkregen te hebben van Syds Schaaff en Barend Bontjema, voor 600 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Herenwaltje 3T van Benthem0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jan Jansen Wagenaar... (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1854; gebruiker wijk B-088, stalknegt; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204); kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Paulus Gerrits de Boer... een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Rienk Wybes de Boer... dB geb 27 dec 1795Harl; BS ovl 1827; 1831 overlijdens, ovl 1832, ovl 1837, ovl 1861; gebruiker van wijk B-090, varensgesel; eigenaar is wed. T. van Benthem, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Tjerk van Benthem... zaake schrijf- en schoolbehoeften, 3 jun 1794 quit. no. 18; (GAH1126); wed. T. v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-090Herenwaltje 3T van Benthem wedRienk Wybes de Boer varensgesel
B-088Zoutsloot 78Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-087Zoutsloot 80Paulus G de Boer branderij
B-087Zoutsloot 82Paulus G de Boer branderij
B-086Zoutsloot 84 ledig plak gronds


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Christiaan Pieters de Bruin, overleden op 28 april 1819scheepstimmerman (Schritsen F 134), gehuwd, geen kinderen, broer van Pier, touwslager, Annegje (vrouw van Rienk Wybes de Boer, varensgezel Zoursloot B 90), wijlen Rein Pieters de Bruin (vader van afwezige Meinse, schoenmaker en Rienk Reins de Bruin, sjouwerman, beide te Stavoren). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
B-090Herenwaltje 3finale toewijzingfl. 17huis B-090
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperHendrikus Oorthuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 181Zoutsloot 78Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 80Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis (167 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 82Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis (167 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 84Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 201Herenwaltje 3Henricus Barends OorthuisHarlingentimmerknegthuis (72 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Minne Hendricus Oorthuis, overleden op 29 november 18354 mnd, zoon van Hendricus B. Oorthuis, timmermansknecht (Zoutsloot B 90) en Jetske Valderpoort, broer van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Jetske Valderpoort, overleden op 25 januari 1838vrouw van Hendricus Oorthuis, timmermansknecht Zoutsloot B 90, moeder van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Broer Baukes Kramer... Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1833, ovl 1844; oud 38 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Elisabeth Hendriks Zeilmaker... BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Haaye Monsma... 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jeltie de Vriesoud 44 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk B-088; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Hendericus Oorthuis... wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; H.B.O. eigenaar van perceel nr. 201 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 502, huis, 72 ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-086ZoutslootBroer Kramer38 jStavorenm, protestant, gehuwd
B-086ZoutslootElizabeth Zeylmaker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHaye Monsma41 jStavorenm, protestant, gehuwd, melktapper
B-088ZoutslootJeltie de Vries44 jPingjumv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHidde Monsma3 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootAntie Monsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootDjieuwke Monsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootHenderikus Oorthuis52 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, huistimmerman
B-090ZoutslootBarend Oorthuis17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootPoppe Oorthuis14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootDouwe Oorthuis12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootJan Oorthuis10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootNeeltie Oorthuis18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootBeytske Oorthuis7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-088Zoutsloot 78Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Anna Dirks van Arum... Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Jan Siegers Tigchelaar... 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Hilbrand Postma... uit Sneek als tichelknecht, zv Johannes P, en Lijdia Kroes; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Simon Sybrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Pieter Feyes Schaafsma... huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 181B-088 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 201B-090 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 2455B-087 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis
Sectie A nr. 2608B-077 (Wortelstraat)Sijbren Takemawoonhuis
Sectie A nr. 2608B-086 (Zoutsloot)Sijbren Takemawoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
adressoortbedraggebruik
B-086Zoutsloot 84provisionele en finale toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2829*B-081 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 2829*B-082 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 3489*B-083 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis en stal
Sectie A nr. 3489*B-084 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis
Sectie A nr. 181B-085 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 201B-087 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4597Herenwaltje 3 (B-087)erv. Foppe W. Plantinga
Sectie A nr. 181Zoutsloot 78 (B-085)Foppe W. Plantinga
Sectie A nr. 3489Zoutsloot 80 (B-084)wed. R. Faber
Sectie A nr. 2829Zoutsloot 84 (B-082)wed. R. Faber


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zoutsloot 82H. de Bruinjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 80 Paulus Kuijperbesteller
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1927 - kentekenadresnaam
B-11972
Zoutsloot 80aBauke van der Vlies


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 3K. v/d Hoekstalhoudersknecht
Heerenwaltje 3aR. van Kammenmatroos
Zoutsloot 80J.Kuijpervarensgezel
Zoutsloot 80aB. v/d Vliesmatroos
Zoutsloot 84W. de Vrieshoutstekknecht


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 3P. (Pieter) de Groot
Zoutsloot 80H. (Harmen) Dijkstra


1975 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 84Hein Buisman StichtingBouw laat zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 78beeldbepalend pand4 van 10
Zoutsloot 80beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 82beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 84beeldbepalend pand5 van 10
  terug