Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 5 2-075 2-100 B-091 B-088
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 7 2-075 2-100 B-092 B-089
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-075 Herenwaltje 5woning
eigenaarwed. Meye Sakes
gebruikerwed. Meye Sakes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-075 Herenwaltje 5huis
eigenaarwed. Meye Sakes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-8-1720


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140v van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]dwarshuis
 
koperJan Jansen meerderjarig vrijgezel550-00-00 CG
naastligger ten oostenweduwe Baukjen Nauta, weduwe van
wijlen Croese
naastligger ten zuidenFrans Hayes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaeke Poppes, gehuwd metOldeboorn
Rixtie Tomas


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-075 Herenwaltje 5huis
eigenaarMeye Sakes erven
gebruikerHarmen Meyes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-075 Herenwaltje 5huis
eigenaarwed. Meye Harmens
gebruikerwed. Meye Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-075 Herenwaltje 5Dieuwke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-100 Herenwaltje 5Ulbe Jacobs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Allert Sjoerds van Reenen... vR, en Reinofke Allards Balk; BS huw 1813, huw 1814, huw 1826, ovl 1840, ovl 1846; gebruiker van wijk B-091, kuipersknegt; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Greeult Ynses Bijlsmageb 1809 HRL, ovl 10 jan 1814 HRL; wijk B-091; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Ulbe Jacobs... is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-092Herenwaltje 7Tjerk Sjoerds... vd Wal aan de Weeshuisvijever, kwit. no. 14, 4 okt 1774. (GAH1105); vrouw T.S. gebruiker van wijk B-092; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-091Herenwaltje 5Ulbe Jacobs Albert van Reenen kuipersknegt
B-092Herenwaltje 7Tjerk Sjoerds vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 199Herenwaltje 7Jan Ulbes StrikwerdaHarlingenmelktapperhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 200Herenwaltje 5Jan Ulbes StrikwerdaHarlingenmelktapperhuis (69 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 199 Ferdinand MinkesHarlingenvereeniging van percelen door verbouwing [met sectie A 200]


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 200 Ferdinand MinkesHarlingenvereeniging van percelen door verbouwing [met sectie A 199]


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Haye Miedema... met Janke Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-092Herenwaltje 7Jacob van der Linden, overleden op 2 maart 183911 dg, overleden Wortelstraat B 92. (CzOG nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-092Herenwaltje 7Hendrik Gonggrijp, overleden op 24 maart 183937 jr, werkman, overleden Karremanstraat B 92. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Hiltje Abes Cuperus, overleden op 3 oktober 183944 jr, geboren Franeker, overleden Zoutsloot B 91, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-091ZoutslootFerdinand Minkes54 jForstendom Lippe Detmoldm, protestant, weduwnaar
B-091ZoutslootJohannes H Minkes17 jForstendom Lippe Detmoldm, protestant, ongehuwd
B-091ZoutslootAbe Minkes13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-091ZoutslootFrederik A Minkes11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Douwe Botes Pieksma, overleden op 5 september 1846bijna 3 jr (geboren 13/11/1843), overleden Zoutsloot B 91, zoon van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, broer van minderjarige Ynse, Anna, Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje, Lolkje, reeds 23/10/1846 overleden Anna en 27/10/1846 overleden Ynze Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Anna Botes Pieksma, overleden op 23 oktober 18465 jr (geboren 28/8/1841), overleden Hoogstraat B 91, dochter van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, zuster van minderjarige Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje, Lolkje en reeds 27/10 overleden Ynse Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Ynse Botes Pieksma, overleden op 27 oktober 184612 jr, geboren Almenum 1/7/1834, overleden Hoogstraat B 91, zoon van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, broer van minderjarige Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje en Lolkje Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2147B-091 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 2147B-092 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3495B-088 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 3494B-089 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4598Herenwaltje 5 (B-088)erv. Foppe W. Plantinga
Sectie A nr. 3494Herenwaltje 7 (B-089)erv. Foppe W. Plantinga


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 7 Sijbren Beukerstoker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 5A.Heszeeman
Heerenwaltje 5IJ.Lijnventer
Heerenwaltje 7H.Bleekerdarmenbewerker


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 5L. (Lodewijk) Bierma
Herenwaltje 7E. (Elisabeth) Alberda wv Bleeker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug