Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 41 2-085 2-116 B-055 B-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 41 2-085 1/2 2-116 B-055 B-060
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 100 2-085 1/2 2-118 B-057 B-057
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 100 2-085 2-118 B-057 B-057
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 102 2-085 1/2 2-117 B-056 B-062
 huisnummer lager   Zoutsloot 104 2-085 1/2 2-116 B-055 B-061
0000 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 41Oud Harlingen Magazine 1991Dit pand was vroeger de kruidenierswinkel van Tichelaar


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-085 Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendrix
gebruikerEvert Hendrix
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-085 Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendrix
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-085 Hoogstraat 41huis
eigenaarwed. Evert Hendriks
gebruikerwed. Evert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-084]


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-085 Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-085 Hoogstraat 41wed. Evert Hendriks, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
2-085 /2Hoogstraat 41Frans Beernts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0003v van 3 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 100Hoogstraat NZ dicht bij de Lombardspijphuis en bakkerij
 
koperPieter Jettes, gehuwd met1925-00-00 CG
Joukje Willems
huurder gedeelteJan Jansen c.u.70-00-00 CG
naastliggerWieger Fredriks n.u. e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaayke Fokkes, weduwe van
wijlen Taewis Jacobs Bakkermr. gortmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jeltes x Joukje Willems kopen een huis en bakkerij nz. Hoogstraat digt bij de Lombarts Pijp, door de kopers bewoond. Bovendien de woning strekkende van de Zoutsloot tot aan de tuin van de bakkerij. Geen grondpacht. Mandelig onderhoud van de stekkagien ten westen en oosten. Gekocht van Maaike Fokkes wv wijlen Taewis Jacobs Bakker, in leven mr. gortmaker, voor 1925 cg.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0036v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: Lombardspijp aan de noordwesthoek bij de Frankerpoort]huis
 
koperLourens Claasen Coster, gehuwd metmr. slager425-00-00 GG
Eelkje Teunis
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWieger Fredriks
naastligger ten noordenWieger Fredriks
verkoperEvert Beva, erfgenaamkoopman
verkoperLammert Jans, erfgenamen vankoopman
Hendrik Everts, gehuwd met
Reinouwke Minnes Blok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Clasen Coster, mr. slager x Eelkjen Teunis koopt een schoone en sterke huizinge op de noordwesthoek van de Lombardspijp, omtrent de Franekerpoort. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. de straat, ten W. en N. Wieger Frederiks. Geen grondpacht. Gekocht van Evert Beva en Lammert Jans, kooplieden, als erven van het echtpaar Hendrik Everts en Reinouwke Minnes Blok, voor 425 gg.


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313r van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: Lombardspijp aan de noordwesthoek bij de Frankerpoort]huis
 
koperPoppe Geerts Valderpoort, gehuwd metmr. verver355-00-00 GG
Neeltje Jurjens
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJacob S. Brouwer c.u.
naastligger ten noordenJacob S. Brouwer c.u.
verkoperClaas Lourens Coster, voor zich en gelastigde vanmr. slager
zijn broers en zusters als de erven van hun vader Lourens Clazen Coster
wijlen Eelkje Teunis, gehuwd met


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-110 Hoogstraat 41P Valderpoort


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 100Franekerpoort wijk B-057, streek naar Lombarts Pijphuis
 
koperJoost Gonggrijp, gehuwd met775-00-00 CG
Berber Smitt
eerdere bewonerR. Sierx Blombergkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Ane Sierx
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Ane Sierx
verkoperNicolaas BlombergpredikantMidlum


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-116 Hoogstraat 41Poppe G Valderpoort2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Jan Hendriks Kuipers... is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk B-055; VT1839; J.H. Kuypers eigenaar van perceel nr. 423 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 391, huis, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Poppe Geerts Valderpoort... BS huw 1814, huw 1815, ovl 1824, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1862, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk B-055, verwer, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Hinne Sietses Hoogstra... van wijk B-054, koemelker, medegebruiker is Johannes Ackerman vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk B-056, stalling, 1814. (GAH204); id. van S58, dongplak, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-135, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-057Zoutsloot 100Willem Pieters Nauta... ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-055Hoogstraat 41Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
B-057Zoutsloot 100Willem P Nauta Willem P Nauta bakkerij
B-057Zoutsloot 100Poppe Valderpoort
B-056Zoutsloot 102Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra stalling
B-055Zoutsloot 104Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Poppe Geerts Valderpoort, overleden op 30 augustus 1824mr. verver/glazenmaker (Lombardspijp B 55), gehuwd, vader van Rigtje, arbeidster, Geertje (vrouw van Minne Vellinga, belastingontvanger Stavoren), Jetske (vrouw van Hendrikus Oorthuis, timmermansknecht), Geert, verversknechten Hendrina Poppes Valderpoort, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Zoutsloot 104Poppe Geerts Valderpoort, overleden op 30 augustus 1824mr. verver/glazenmaker (Lombardspijp B 55), gehuwd, vader van Rigtje, arbeidster, Geertje (vrouw van Minne Vellinga, belastingontvanger Stavoren), Jetske (vrouw van Hendrikus Oorthuis, timmermansknecht), Geert, verversknechten Hendrina Poppes Valderpoort, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 423Hoogstraat 41Jan Hendriks KuijperHarlingenarbeiderhuis (136 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 423Zoutsloot 104Jan Hendriks KuijperHarlingenarbeiderhuis (136 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 424Zoutsloot 102Jan Cornelus VisserHarlingenkastelijnhuis of stal (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 425Zoutsloot 100Willem Pieters NautaHarlingenbakkerhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Botje Lieuwes Slim... 1811, BS geb 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Jacob K Bulkersoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-055HoogstraatJan H Kuiper53 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeepziedersknegt
B-055HoogstraatJan H Kuiper53 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeepziedersknegt
B-055HoogstraatBotje Lieuwes53 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatBotje Lieuwes53 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatSijke Kuiper21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
B-055HoogstraatSijke Kuiper21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
B-055HoogstraatHiltie Kuiper15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatHiltie Kuiper15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatElisabeth Kuiper12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatElisabeth Kuiper12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatGrietje Kuiper6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatGrietje Kuiper6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatJacob K Bulkers28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatJacob K Bulkers28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatElisabeth van der Meulen27 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
B-055HoogstraatElisabeth van der Meulen27 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd, pakhuisknegt


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Jacobus Ages Albertus van Gruisen, overleden op 23 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot B 55, zoon van Albertus Volguerus van Gruisen, bakkersknecht en Janna Ulberg, broer van minderjarige Jan Albertus van Gruisen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Zoutsloot 104Jacobus Ages Albertus van Gruisen, overleden op 23 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot B 55, zoon van Albertus Volguerus van Gruisen, bakkersknecht en Janna Ulberg, broer van minderjarige Jan Albertus van Gruisen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Tjietske Lolkes van der Ley, overleden op 26 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren IJlst 6/8/1843, overleden Zoutsloot B 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Zoutsloot 104Tjietske Lolkes van der Ley, overleden op 26 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren IJlst 6/8/1843, overleden Zoutsloot B 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Hendrik Botes de Vries, overleden op 20 maart 184721 jr, arbeider, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), ongehuwd, zoon van Bote Hendriks de Vries, arbeider en Wytske Aukes Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Bauke Donker, overleden op 15 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 1831), spinner, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Edzer Pekel, overleden op 16 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 51 jr, geboren Cornjum, boerenarbeider, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Maria van der Zee, overleden op 12 september 184756 jr, geboren Heeg, huisbewaarster, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), ongehuwd, zuster van Rommert, scheepstimmerman, Meindert, idem, Haring, idem, Froukje, dienstmeid en Douwe van der Zee, scheepstimmerman Franeker. Saldo fl. 270,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Johannes Pieters Stuur, overleden op 28 december 1847(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Sexbierum, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), arbeider, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Rommert Klazes Blaauw, overleden op 23 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Midlum febr. 1794, werkman, overleden Hoogstraat B 55, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Zoutsloot 104Rommert Klazes Blaauw, overleden op 23 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Midlum febr. 1794, werkman, overleden Hoogstraat B 55, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Aafke Rientses Hofmageb 5 feb 1811 Klooster-Lidlum, huwt met Taekle Hollander, (gk), en Jan Dirks Hollander, A 26 mei 1854 Almenum, Vst 1 mei 1856 uit Almenum; BS ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-055


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Jan Tabes Klaver... HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, eigenaar is Roelof ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Johanna Daalman... met Auke Snoek, Vst 19 nov 1861 uit Franeker, dv Coenraad B, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk B-056; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden 1826-1893 te HRL; 7 mrt 1862, no. 21, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 423B-055 (Hoogstraat)erv. Roel H. Eijgelaarwoonhuis
Sectie A nr. 424B-056 (Zoutsloot)Joseph Gorterstal
Sectie A nr. 2408*B-053 (Hoogstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis
Sectie A nr. 2408*B-057 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumabakkerij
Sectie A nr. 2408*B-182 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408B-057 (Hoogstraat)Pieter G. Boumawoonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 423*B-059 (Hoogstraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 423*B-060 (Zoutsloot)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 423*B-061 (Zoutsloot)Jan Pieters Schaafsmaplek grond
Sectie A nr. 2416B-062 (Zoutsloot)Jacobus Altabergplaats


1901 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 41, HarlingenHoogstraat 41Tigchelaar, TT.T. 24.5.1901baksteeninscriptie (T. Tigchelaar)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5277Hoogstraat 41 (B-059)Rommert T. Tigchelaar
Sectie A nr. 2408Zoutsloot 100 (B-061)M.S. Visser (Azn.)
Sectie A nr. 3508Zoutsloot 102 (B-061)Anne de Vries
Sectie A nr. 5276Zoutsloot 104 (B-060)Rommert T. Tigchelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 41 Tjerk Tigchelaarwinkelier
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1100


1924 - kentekenadresnaam
B-7822
Hoogstraat 41Tjerk Tigchelaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 41Tj.Tigchelaarwinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 41J. (Jacob) Koopman


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 41, HarlingenHoogstraat 41L. van der VeenSperwer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 41beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 100beeldbepalend pand4 van 10
  terug