Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Wortelstraat 8 2-086 2-068 B-059 B-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 98 2-086 2-091 B-058 B-063
1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0102v van 16 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lombertspijp op de hoek van de Droogstraat]huis
 
koperOeds Wybes burger c.u.340-00-00 GG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat; diept]
naastligger ten zuidenDirck Jansen Schiere
naastligger ten westenGeert Hendricx
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperPytter Imckes
verkoperSeerp Imckes


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lombartspijp hoek Droogstraat]huis
 
koperImk Bartels, gehuwd met410-00-00 GG
Andries Bouwens
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten zuidenDirk Jansen Schiere
naastligger ten westenGeert Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperOeds Wybes c.u.


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0114r van 12 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ op de hoek van het eind van de Droogstraat]huis
 
koperHendrick Gerrits, gehuwd met278-00-00 GG
Syntie Synes
huurderAbraham Fransen c.u.
huurderThijs Annes
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van het kind van Jan Beernts
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/3Symon Sloterdijck, namens de
Gerefomeerde Gemeente
verkoper van 1/3Abe Pytters, en
Fedde Tjeerdts, als
Mede buitenvaders van het weeshuis
verkoper van 1/3Jan Pytters Oldaens, en
hopman Wybrandt Pytters, namens de
armvoogdij der huiszittende armen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ hoek Wortelstraat [staat: Droogstraat hoek Lombartspijp]huis
 
koperJan Feykes, gehuwd met255-00-00 GG
Antje Ydes
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere mr. timmerman
naastligger ten westen, en
het huis van het kind van Jan Beerns
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperHendrick GerrytsMakkum


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-086 Wortelstraat 8huis
eigenaarEibert Pieters
gebruikerHendrick Warners
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-086 Wortelstraat 8kamer
eigenaarGuilliam Boneta
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-086 Wortelstraat 8kamer
eigenaarAegt Hendriks
gebruikerAntje een weduwe
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-086 Wortelstraat 8kamer
eigenaarAagt Hendriks
gebruikerAagt Hendriks
opmerking1726 insolvent verklaart 9:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-086 Wortelstraat 8Willem Boneta, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal02-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG
2-086 Wortelstraat 8Rinske Claases, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0242v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ bij Lombartspijphuis
 
koperJan Christiaans, gehuwd metbontwever215-00-00 GG
Hinke Martens
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTeves Jacobs
naastligger ten westenJan Jansen Blauw
verkoperFrans Beerndsbontwever


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0013r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot WZ [staat: op de streek van het Wortelstraatje]huis en weefwinkel voor drie getouwen
 
koperMarten Fokkes, gehuwd metkoopman192-00-00 GG
Ariaantje Jarigs van der Ley
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat[
naastligger ten zuidende erven van Taewis Jacobs
naastligger ten westenMarten Fokkes
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Harmen Arends, erfgenaam van zijn broermr. bontwever
wijlen Jan Arends Luisbroek
verkoper van 1/2Aaltje Martens, weduwe van
wijlen Gerrit uit de Booterton, erfgename van haar zusterschipper op de wadlegger te Medemblik
wijlen Hinke Martens, weduwe van
wijlen Jan Arends Luisbroek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Fokkes, coopman x Ariaantje Jarigs van der Ley kopen een brave huysinge en weefwinkel voor drie getouwen, staande op de hoeck van het Wortelstraatje, door Jan Arent Luisbroeck metterdood ontruimd. Geen grondpacht, bezwaard met havenistegeld. Ten O. en N. de straat, ten Z. Taewes Jacobs erven, ten W. de koper. Voor de losse goederen 8 cg. Gekocht van Harmen Arends, mr. bontwever, als erfgenaam van van zijn wl. broeder Jan Arends Luisbroeck, voor 192 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Wortelstraat ZZ hoekhuis
 
koperHinne Zytses melktapper155-05-00 CG
huurderde weduwe van Jan Sjoerds 24-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat
naastligger ten zuidenWillem Pieters bakker
naastligger ten westenwijlen Marten Fokkes
verkoperPieter Huidekoper, executeur
verkoperHylke Hanekuik, executeurs over de boedel van
wijlen Marten Fokkes, gehuwd met
Adriaantje van der Ley


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-068 Wortelstraat 8Stads Weeshuis1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Jacob Doedes... wed. J.D. eigenaar van wijk B-052, winkeliersche; medegebruiker Liskje Jans, 1814. (GAH204); id. van wijk B-059; gebruiker Carel Bulkerus, tichelknegt, 1814. (GAH204); J.D. van Midlum ende H.G. Postma van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Karel Bulker(u)s... Jans; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-077; gebruiker van wijk B-059, tichelknegt; eigenaar is Jacob Doedes wed., 1814. (GAH204); K.B. eigenaar van perceel nr. 188 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-059Wortelstraat 8Jacob Doedes wedCarel Bulkeus tichelknegt
B-058Zoutsloot 98Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Hidde Hendriks Bleeker, overleden op 23 augustus 18255 jr 5 mnd, onechte zoon van Grietje Hiddes Bleeker, werkvrouw (dochter van Hidde Hendriks Bleeker, schoenmaker Achterstraat B 59). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 420Wortelstraat 8Jan SpoelstraHarlingenwinkelierhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 427Zoutsloot 98wed. Abraham StevensHarlingenerf (68 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Pieter Minks Ferwerdageb 1788 Franeker, ovl 20 feb 1843 HRL, huwt met Cecilia/Sijtske vd Haring, zv Mink F, en Sijtske Wybes Hoekstra; BS ovl 1843; 1858 overlijdens; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-059; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Rinske Hoekstrageb 20 sep 1789 Holwerd, ovl 16 mrt 1857 HRL, ongehuwd, dv Freerk H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, regattdv1826- 93; oud 48 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Sytske van der Haringoud 47 jaar. geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-059; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-059WortelstraatPieter M Ferwerda49 jFranekerm, protestant, gehuwd
B-059WortelstraatSytske van der Haring47 jTzummarumv, protestant, gehuwd
B-059WortelstraatMink Ferwerda15 jFranekerm, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatJan Ferwerda12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatSytske Ferwerda10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatJanke Ferwerda5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Pieter Minks Ferwerda, overleden op 20 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 55 jr, geboren Franeker nov. 1787, overleden Wortelstraat B 59, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Jan Jans Schaafsma, overleden op 12 juli 184311 wk (geboren 29/4/1843), overleden Liemendijk B 59, zoon van Jan Pieters Schaafsma, timmerman en Grietje Jans Metzelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-058Zoutsloot 98Sybren Dirks Sleeper... werkman in 1855, zv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtses; BS huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-058; SLEEPER, SIJTSE ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Antje Murks van Slooten... wonende te HRL, dv Murk Piers vS, en Gretske Herres; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-060; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Jan van der Heide... wijk H-224, zv Jan vdH, en Thamar IJemes de Vries; BS huw 1832 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-060; ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Cornelis Zijlstra... Cornelissen Z, en Inskje Johannes Postma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1862 bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 420B-059 (Wortelstraat)Dirk van der Meerwoonhuis
Sectie A nr. 2415B-058 (Zoutsloot)Joseph Gorterbergplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2415B-063 (Wortelstraat)Jacobus Altawoonhuis
Sectie A nr. 420B-064 (Wortelstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4350Wortelstraat 8 (B-064)Jelle M. van der Wal
Sectie A nr. 2416Zoutsloot 98 (B-062)Anna de Vries


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Wortelstraat 8 Meindert Severeinbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 8M.Severeinbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 98G. (Geertie) Bosma
  terug