Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 43 2-089 2-119 D-039 D-035
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-089 Hoogstraat 43
eigenaarJan Douwes
gebruikerJan Douwes
opmerkingonvermogende


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-089 Hoogstraat 43huis
eigenaarHomme Tiebbes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-089 Hoogstraat 43kamer
eigenaarwed. Homme Tjebbes
gebruikerwed. Homme Tjebbes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-089 Hoogstraat 43kamer
eigenaarwed. Homme Tjibbes
gebruikerwed. Homme Tjibbes
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0017r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: Lombartspijp bij de Franekerpoort]huis
 
kopervrijgezel Gerrit Gerrits bontwever152-00-00 GG
huurderCaetje Antony c.m.
naastligger ten oostenhet huis de Klok
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: Lombartspijp en straat]
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
Sjoerd Talma, crediteur vandistillateur en wijnhandelaar
verkoperCaetje Antony c.m., gehuwd met
Beernt Jansenbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits, bontwever koopt huis aan de Lombartspijp omtrent de Franekerpoort. Ten O. het huis 'de Klok', ten W. het diept, Ten Z. de straat en pijp, ten N.? Gekocht van Caatje Antony x Beernt Jansen, bontwever.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-089 Hoogstraat 43Beernt Jansen, bestaande uit 0 personenweggetrokken
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0237r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de lombardspijp]huis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar121-00-00 GG
huurderJan Eits c.u.26-00-00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: vaart]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordende weduwe van Fokkes Oenes
verkoperEttje Arends, weduwe van
wijlen Willem Hendriksbalkvlotter


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0198v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Lombartspiep]huis
 
koperJouke Boukes metselaarsknecht200-00-00 CG
huurderde weduwe van Romke Heerkes
naastligger ten noordenTjeerd Roelofs
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: vaart]
verkoperHarke J. van der Stok


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0157v van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: Lombartspijp wijk D-039]huis
 
koperGerrit Meyer, gehuwd met225-00-00 CG
Fimmigje Clasen Gorter
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombartspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noorden[als bewoner?] Tjeerd Roelofs
verkoperJouke Baukes de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-119 Hoogstraat 43Gerard Meyer1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Gerard Meyer... houtsteksknegt; eigenaar en medegebruyker P. Fontein & zn, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-039; gebruiker Pieter Hessels Reidsma wed., 1814 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Pieter Hessels Reidsma... R, geb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1847; wed. P.H.R. gebruiker wijk D-039; eigenaar is Gerard Meyer, 1814. (GAH204); weduwe P.H.R. eigenaresse van perceel nr. 683 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-039Hoogstraat 43Gerard Meyer Pieter Hessels Reidsma wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 428Hoogstraat 43wed. Abraham StevensHarlingenerf (15 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Antje Smitsgeb 1812 Marrum, huwt met Wijnandus Franciscus Stevens op 28 feb 1839 HRL, wonende te HRL, dv Christiaan S, en Hijke Aukes; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, wijk D-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Wijnandus Franciscus Stevens... moeder wonende te Aalsmeer in 1839; oud 35 jaar, geb Aalsmeer en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-039; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-039Bij de LommertsbrugWijnandus Stevens35 jAalsmeerm, rooms katholiek, gehuwd, korendrager
D-039Bij de LommertsbrugAntje Smits28 jMarrumv, protestant, gehuwd
D-039Bij de LommertsbrugCatharina Stevens4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-039Bij de LommertsbrugElisabeth Stevens8 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-039Hoogstraat 43Elisabeth C. Stevens, overleden op 10 augustus 1841C.=Catharina, 2 jr (geboren 3/10/1839), overleden Lammertsteeg D 39. (CzOG nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 428D-039 J van der Walgeheel vernieuwd


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 428 Jelle van der Walvan boven vernieuwd, op zijde van achter en van binnen het huis geheel verbeterd en verfraaid


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Geert Bouwmageb 8 okt 1810 Franeker, huwt met Piet Kliffort, (gk), tigchelaar in 1851 Vst mei 1853 uit Franeker, A 24 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk D-039


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 428D-039 (Lombardsbrug)Klaas K. Wassenaarwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
D-039Hoogstraat 43Een huis c.a. bij de Lombardsbrug, in gebruik bij B., Oorthuis e.a.. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
D-039Hoogstraat 43Een huis c.a. bij de Lombardsbrug, in gebruik bij B., Oorthuis e.a.. Finaal verkocht op 25 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 509..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 428D-035 (Hoogstraat)Joseph D. de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 428Hoogstraat 43 (D-035)Gerrit J. Spoelstra


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 43J.Kuurstratimmerman
  terug