Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 47 2-091 2-121 D-041 D-037


Huisnaam in: 1743
Gebruik:
Naam: de klok (naastligger)
Kwartier/wijk 2-091
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0039r van 2 sep 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47[niet vermeld]huis
 
koper door niaarJan Jetses broeder van de verkoper470-00-00 GG
geniaarde koperPytje Yemes
geniaarde koperAucke
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytje Yemes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPiter Jetses c.s.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0124r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort, WZ van de straat]huis
 
koperAlbert Sybes Groen c.u.600-08-04 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Pyttie Emes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenElske Harmens
verkoperSybe Jansenmetselaar


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0184v van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Franekerpoort, bij dehuis
 
koperJan Symons c.u.350-00-00 GG
naastligger ten zuidwestende weduwe van vroedsman Edo Taeckes
naastligger ten noordoostenHarmen Harmens
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten noordwestenN. N.
verkoperFeddrick Greolts c.u.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039r van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Franekerpoort, bij dehuis
 
koper van 1/4Gerben Luitiens mr. metselaar245-00-00 GG
koper van 1/4Reiner Gerbens
koper van 1/2Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum
naastligger ten zuidwestende weduwe van vroedsman Yede Taeckes
naastligger ten noordwestenHarmen Harmens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
Sjoerd Claessen Schiere, met consent vangrootschipper
verkopermr. Jan Symenschirurgijn


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172r van 6 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Franekerpoort, bij dehuis
 
koper door niaarJents Wygers, weduwe van330-00-00 GG
koper door niaarwijlen Yede Taekes, en hun zoon
koper door niaarTaeke Yedes
geniaarde koperGerloff Jansen Hagenaar
naastligger ten zuidwestende weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes
naastligger ten noordwestenHarmen Harmens
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten noordoostenN. N.
verkoper van 1/4Gerben Luitiens
verkoper van 1/4Reyner Gerbens
verkoper van 1/2Sjoerd Feyckestrekschipper op Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJents Wygers wv vroedsman Yede Taekes koopt na niaar tegen Gerloff Jansen Hagenaer een huis bij de Franekerpoort.


 


 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190r van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort strekkende van de straat tot agter aan de Zoutsloot]huis
 
koperBerent Willems mr. bontwever150-00-00 CG
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd de Klok van de verkopers
naastligger ten noordoostende weduwe van Harmen Crol
verkoperburgemeester Tiaard Bouwens c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-091 Hoogstraat 47
eigenaarBeern Willems
gebruikerBeern Willems
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-091 Hoogstraat 47huis
eigenaarBeern Willems
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-091 Hoogstraat 47huis
eigenaarBerend Willems
gebruikerBerend Willems
opmerkingpauper


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: voor de straat, achter de Zoutsloot]huis
 
koperRouke Wytses, gehuwd met135-07-00 GG
koperTrijntje Poulus
naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten]Beernt Alberts
naastligger ten zuidoostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd de Klok bewoond door Wopke Johannes
naastligger ten noordwestenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperKaatje Antony, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Beerningh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRouke Wytses x Trijntje Poulus koopt huis in de Hoogstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zoutsloot. Ten W. en N. Beernt Alberts, ten Z. het huis 'de Klok' van Wopke Johannes. Gekocht van Kaatje Anthony wv Hendrik Beerning.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-091 Hoogstraat 47huis
eigenaarBeernt Willems
gebruikerBeernt Willems
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0288v van 10 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: straat lopend van de Lombartspijp naar de Franekerpoort]huis
 
koperJan Caspers, gehuwd metbontwever480-00-00 CG
Johanna Eises
naastligger ten oostenBerend Alberts
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis de Klock
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRouke Wytses, gehuwd met
Trijntie Pouweles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Caspers, bontwever x Johanna Eises koopt huis in de straat tussen de Lombartspijp en de Franekerpoort. Ten O. Berend Alberts, ten W. het huis 'de Klock', ten Z. de straat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Rouke Wytses x Trijntje Poulus.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-091 Hoogstraat 47Jan Caspars, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0218r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperWillem Willems Hak, gehuwd metbontwever600-00-00 CG
koperGrietje Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Jans
naastligger ten westenFokke Oenes
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
oud huisman Fokke Gerbens, gelastigde van zijn schoonmoeder
verkoperMayke Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Kaspers


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0203r van 12 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 47Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperJohannes van der Meulen, gehuwd metmr. zadelmaker600-00-00 CG
koperTrintje Beernds
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Jans
naastligger ten westenFokke Oenes
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWillem Willems, gehuwd metbontwever
verkoperGrietje Jacobs


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-121 Hoogstraat 47Johannes van der Molen1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Johannes Tjebbes van der Meulen... HRL 1800, BS geb 1811, ovl 1817, huw 1818, ovl 1830, ovl 1858, 1864 ov; eigenaar en gebruiker van wijk D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-041Hoogstraat 47Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmakerij


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-041Hoogstraat 47Grietje Rientses Krens, overleden op 27 oktober 1826Franekerpoort D 41, wed. Johannes van der Meulen, moeder van Hemmes, mr. zadelmaker, Geeske (vrouw van Jan van Zandvoort, arbeider), Bauke, mr. zadelmaker en Marijke Johannes van der Meulen (vrouw van Joseph A. van der Veen, jachtopziener Wolvega). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 430Hoogstraat 47Dirk van der WeiHarlingenmolenaarsknegthuis en erf (78 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-041Hoogstraat 47Samuel Geerts Hendriks, overleden op 9 juli 183821 jr, onechte zoon van wijlen Maria van Gorkum (later vrouw van Bauke van der Meulen, zadelmaker Franekerpoort D 41), van der wenste onbekend te blijven, maar heeft wel 2 rentedragende certificaten aan toonder, elk fl. 1.000,-, voor zijn onderhoud afgegeven (in bezit van stiefvader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Bauke Johannes van der Meulen... 1839, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-042; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk D-041; VT1839; geb 19 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rienses; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Franciscus Pieters Kerkhoven... in 1856, zv Pieter Hibbes K, en Getje Wybes Meulman; BS huw 1826, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-113; oud 39 jaar, (vnm: Frans), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Trijntie van Kampenoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-041; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-041Bij de LommertsbrugBauke van der Meulen47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zadelmaker
D-041Bij de LommertsbrugTrijntie van Kampen29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-041Bij de LommertsbrugJohs. van der Meulen20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-041Bij de LommertsbrugRients van der Meulen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-041Bij de LommertsbrugHendrikus van der Meulen6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-041Hoogstraat 47Trijntje Baukes van der Meulen, overleden op 24 juli 18483 jr (geboren 17/11/1844), overleden Franekerpoort D 41, dochter van Bauke van der Meulen, zadelmaker en Trijntje van Kampen, zuster van Johannes, zadelmakersknecht, Rients, idem en minderjarige Hendericus, Grietje en Hemmes Baukes van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Aafke Boorsma... dienstmeid. N.H., dv Johan Frederiks B., en Lijsbeth Jacobs; BS huw 1826, ovl 1857, bev HRL 1851 wijk D-041, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Cecilia Hovinggeb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-041Hoogstraat 47Sietze Posthumageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, Vst sep 1852 uit Midlum, A mrt 1853 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 430D-041 (bij de Franekerpoort)Trijntje van Kampen wed. B. van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 430D-037 (Hoogstraat)Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 430Hoogstraat 47 (D-037)Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 47 Albertus de Bruinvrachtrijder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 47B.Kerkhovenbehanger


1940 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 47Oud Harlingen Magazine 1991aug: Kapperszaak van H. de Vries verplaatst naar Hoogstraat 47


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 47T. (Taekele) v.d. Zweep
  terug