Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 51 2-094 2-123 D-043 D-039
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 53 2-094 2-125 D-044 D-040
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 53 2-094 1/2 2-125 D-044 D-040
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 38 2-094 1/2 2-125 D-ong D-042
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 40 2-094 1/2 2-125 D-046 D-042
 huisnummer lager   Liemendijk 42 2-094 2-124 D-045 D-041


Huisnaam in: 1831
Gebruik:
Naam: het wapen van harlingen
Kwartier/wijk D-043
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1892
Gebruik: volksbierhuis en café
Naam: het wapen van harlingen
Kwartier/wijk D-040
Verkoper:
Koper/eigenaar: hemstra, j p
1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]huis, plaats en schuur
 
koperSeerp Jacobs c.u.kooltjer500-00-00 CG
naastligger ten oostenstadswachthuis
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erven van het huis van Greolt Sjoerdts
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperCornelis Gabbes Bolta c.u.


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort, bij dehuis, plaats en schuur
 
koperJacob Siercks, gehuwd metmr. wagenmaker350-00-00 GG
Jetske Sjoerds
bewonerReyn Sierx e.a.wagenaar
naastligger ten noordoostenhet Stadswachthuis
naastligger ten noordoostenhet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer
naastligger ten zuidwestende weduwe van Folckert Gerloffs
naastligger ten noordwestenZoutsloot
verkoperSeerp Jacobskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Siercks, mr. wagenmaker x Jetske Sjoerds kopen een huis, plaats en schuur bij de Franekerpoort, strekkende achter tot aan de Zoutsloot, nu bewoond door wagenaar Reyn Sierx e.a. Ten NO. het stads wachthuis en het huis en perk van leertouwer Meynert, ten ZW. wd. Folckert Gerloffs. Doorgang door een steeg bezijden, onder het wachthuis doorlopende. Geen grondpacht. Gekocht van kooltjer Seerp Jacobs voor 350 gg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: Omtrent de Franekerpoort achter de Corps du Guarde]huis
 
koperJohannes Wybes, gehuwd met100-00-00 CG
Amerinske Wopkes
naastligger ten oostenCorps de Guarde
naastligger ten zuidenperken van Anne Jans
naastligger ten westenJacob Zierx
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJisckjen Cornelis, weduwe van
wijlen Arent Cornelis


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Corps de Guarde]huis
 
koperAucke Gerbens schipper (schuit-)275-00-00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld][
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Remmerts
verkoperAlle Lieuwes
verkoperHille Cornelis n.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-094 Hoogstraat 51huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-094 Hoogstraat 51huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, plaats en tuin
 
koperHendrik Antoni Oosterhuys hovenier en koemelker270-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAucke Gerbens Borgerkoopman


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperTjeerd Fockes koopman300-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende pottenbakkerij van Rimmert Huyberts*
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenCorps de Garde
verkoperHendrik Antonis Oosterhuyzen, gehuwd metgardenier
Geertie Claeses


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-094 Hoogstraat 51huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Franekerpoort, naast Corps de Garde, stadvesten ZZhuis met gebruik put
 
koper door niaarWopke Johannes turfdrager90-14-00 GG
geniaarde koperHarmen Ages Agamamr. bierbrouwer en collecteur
naastligger ten oostenCorps de garde
naastligger ten zuidenher perk van Tjeerd Fockes koopman
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSuster Hessels, gehuwd met
Cornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Johannes, turfdrager, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. brouwer en collecteur Harmen Ages Agema, een huis bij de Franekerpoort, ten W. naast het Corps de Guarde, aan de Stadsvesten. Ten O. het Corps de Guarde, ten Z. Tjeerd Fockes, ten W. het perk,ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Suster Hesselse x Cornelis Jacobs, voor 90 gg.


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0333v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40stadsvesten NOhuis en tuin
 
koperHans Boeselach hovenier150-00-00 CG
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenLijnbaanpad
verkoper en erflaterHendrik Adams
voogd burgerweeshuisburger hopman Harmen Ages Agemamr. brouwer
voogd burgerweeshuisDirk van Scheltingacommies bij de Admiraliteit


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, stalling en plaats
 
koperGerard Sybren Suringar zoutzieder300-00-00 GG
bewonerHeere Gerbens
naastligger ten oostenCorps du Guarde
naastligger ten oostenWopke Johannis
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huberts pottebakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/5Sioukien Tieerds van Esta, gehuwd met
Cornelis de Jongkoopman
verkoper van 1/5Aukien Tieerds van Esta, gehuwd met
Lieuwe Sioerdskoopman
verkoper van 1/5Mayke Tieerds van Esta, gehuwd met
Jan Broers Brouwer
verkoper van 1/5Focke Tieerds van Estakoopman
verkoper van 1/5Antie Douwes, gehuwd met
Arjen Fransenmr. schoenmaker
verkoper van 1/3 van 1/5Sieuke Douwes, meerderjarige dochter
verkoper van 1/3 van 1/5Imkien Douwes
verkoper van 1/3 van 1/5Sijke Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-094 /2Hoogstraat 51huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs (voor 12-00-00 CG)
gebruikerYsak Jansen (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
 
2-094 Hoogstraat 51huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0097r van 21 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis in gebruik als pottenbakkerij
 
koperHere Gerbens, gehuwd metwagenaar500-00-00 CG
Jantje Johans
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenBeernt Suik
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordende heer Gerard Suiringar
verkoperRimmert Huiberts, gehuwd metmr. pottenbakker
Jelske Pytters


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-094 /2Hoogstraat 51wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0054v van 1 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]stal
 
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur650-00-00 GG
Joske Tjeerds
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordende erven van Gerard Suiringar
verkoper van 1/2Heere Gerbens, en de gezamenlijke kinderen en erven van zijn overleden vrouw ?stalman
verkoper van 1/2Jantie Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jurjens, pikeur x Idske Tjeerds kopen huis en grote stalling bij de Franekerpoort, bewoond door de mede eigenaar Heere Gerbens. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de diept, ten Z. n.n., ten N. wd. en erven Gerard Suiringar. Verkocht door stalman Heere Gerbens voor 1/2, en de gezamenlijke kinderen en erven van deszelfs wijlen vrouw Jansje Johannes voor 1/2, voor 650 gg.


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de stadsvesten]woning
 
koperLeendert Jansen, gehuwd metmr. bontwever137-00-00 GG
Hiske Jacobs
naastligger ten oostenCorps du Guarde
naastligger ten zuidende weduwe Suiringar
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperarmvoogdij der huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Jansen, mr. bontwever x Hiske Jacobs kopen woning bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de Stadsvesten. Ten O. de Corps dus Guarde, ten Z. wd. Suringar, ten W. het perk, ten N. Stadsvesten. Geen grondpacht. Gekocht van de voogden van de huiszittende armen, voor 137 gg.


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur236-07-00 GG
Idske Tjeerds
huurderHendrik ter Hofsteede c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Jurjens* pikeur
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenLeendert Jansen
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
wijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0092v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 42Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]huis
 
koperJan Jurjens pikeur260-00-00 CG
koperYede Tjeerds, gehuwd met
Tjepkjen Sjoerds
huurderJan Leenderts bontwever0-12-00 CG
naastligger ten oostenCorps du Guarde
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenperk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Leendertsbontwever


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort, stadsvesten bij de1/2 huis en bleekveld
 
kopervrijgezel Tjeerd Jans Braam 143-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
wijlen E. Travaille


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0281r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [niet vermeld]huis, herberg en staln
 
koperEelke Jans ongehuwde jongman, gesterkt met zijn vader4000-00-00 CG
Jan Geerts
koperGrietje Rinnerts de Beer ongehuwde jongedochter, gesterkt met haar vader
Rinnert de Beer
huurderJacob Roorda koopman150-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Jansen Zeilmaker
naastligger ten oostenTjeerd Jansen Braam pikeur en herbergier
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjeerd Jansen Braampikeur en herbergier


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0190v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 42Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperJohannes Norel 124-12-00 CG
koperPieter Hendriks
huurderde weduwe van Sybe Hansen
naastligger ten oostenstads Corps du Guarde
naastligger ten zuidenstads Corps du Guarde
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Douwes Zeilemakerkoopman6159-21-00 GG


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]huis
 
koperEelke Jans van der Post, gehuwd metkastelein600-00-00 CG
Grietje Rinnes de Beer
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten zuidenEelke Jans van der Post c.u.kastelein
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTjeerd Jans Braampikeur en koopman


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ 51/53 [staat: aan de Franekerpoort]huis, herberg, stal en wagenhuis
 
koperYge Visser 3633-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBauke de Beer, curator
Abel Bolhuys, curator van
Eelke van der Post


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ 51/53 [niet vermeld] wijk D-043 en D-044huis met herberg, stalling en wagenhuis
 
koperReinder Jouwerts Buwalda, gehuwd met4500-00-00 CG
Maria Margaretha van HoutenburgLeeuwarden
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYge Visser, gehuwd metkastelein
Douwtje Abes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-123 Hoogstraat 51Reinder Buwalda1-00-00 CGhuis en wagenhuis


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 264 en 267 van 20 okt 1813
adressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51provisionele en finale toewijzingfl. 1775huis en herberg, D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema (te Minnertsga)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 283 van 20 nov 1813
adressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51koopaktefl. 1775huis en herberg D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Fokke Jans Miedema... Akke Jans Kuindersma, zv Jan M, en Antje Tilstra; BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Pieter T Hogstra... 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Haye Gerbens de Groot... Rein Floris deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Johannis Klaases Norel... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Pieter Hendrikseigenaar van wijk D-046, samen met Johannes Norel, gebruikers zijn Reinder Gerbens de Groot, en Haye Gerb. de Groot wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbens de Grootgebruiker van wijk D-046, medegebruiker Haye Gerbens de Groot wed., eigenaars zijn Pieter Hendriks en Johannes Norel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbenszie R.G. de Groot; geb 1768. ., ovl 12 jul 1814 HRL, huwt met Jantje Eeltjes de Groot, werkman in 1814, ovl wijk D-046, kind: Eeltje Reinders de Groot, geb 1793 Makkum; BS ovl 1814; 1836 huwelijken, bsfr1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-043Hoogstraat 51Fokke S Miedema Fokke S Miedema kastelein
D-044Hoogstraat 53Fokke S Miedema stalling
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Haye Gerbens de Groot wed
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Haye Gerbens de Groot wed
D-045Liemendijk 42 de Stad corps de garde
D-045Liemendijk 42Pieter Hogstra wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 11 van 24 mrt 1817
adressoortbedraggebruik
D-046Liemendijk 40koopaktefl. 50huis bij de Franekerpoort D-046
 
verkoperJohannes Norel
koperHendrik Pieters Mooyman


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 30 apr 1825
adressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51koopaktefl. 1700huis en herberg D-043
 
verkoperFokke Jans Miedema
verkoperAkke Jans Kuindersma
koperRinse Jans Miedema (te Dongjum)
koperJanke Wiltjes Mulder (te Dongjum)


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
D-045Liemendijk 42Huizinge c.a. voormaals als wolkammerij gebruikt in de Hoogstraat, eigenaar Gerrit Willem, Meijer c.u.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 432Hoogstraat 51Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerhuis en erf (161 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 433Hoogstraat 53Wybren Gerrits BoumaMidlumlandbouwerstal en erf (196 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 434Hoogstraat 53Wybren Gerrits BoumaMidlumlandbouwerstal (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 435Liemendijk 42Hendrik Pieters MooijmanHarlingentimmerknegthuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 38de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 40de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Akke Jans Kuindersmageb 1779 Lutkewierum, ovl 11 nov 1848 HRL, huwt met Fokke Jans Miedema, melktapperse, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1848; oud 60 jaar, geb Lutjewierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-043; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Douwe Sybrens Molenaar... Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1819, huw 1823, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043; geb 25 mrt 1788 HRL, inschrijfnummer 5152, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 54 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Harmen Gonggrijp... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk D-045; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Jantje Andries Hondema... supp wijk G-387, supp wijk G-436, supp wijk H-271; oud 33 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-045; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Godert Posthumus... Vst 13 mei 1850 uit Almenum, zv Godert P, en Jouwkje ... ; b sha 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Hielke Everts van der Burg... 1830, huw 1831, huw 1843, ovl 1848; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, winkelbediende, wijk D-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Minke Rintjes van der Post... Simens vd Let; BS huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-046; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-043Geweezen Franeker PoortFokke Miedema57 jMinnertsgam, protestant, gehuwd, herbergier
D-043Geweezen Franeker PoortAkke Kuindersma60 jLutkewierumv, protestant, gehuwd
D-043Geweezen Franeker PoortJan Fokkes Miedema19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-043Geweezen Franeker PoortMaayke J Blaauw16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortHarmen Gonggrijp [Gongrijp]35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zaakwaarnemer
D-045Geweezen Franeker PoortJantje Andries* Hondema* [Andries]33 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortTrijntie Gonggrijp [Gongrijp]4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortPetronella Gonggrijp [Gongrijp]2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortHylke van der Burg42 jLemmerm, protestant, gehuwd, winkelbediende
D-046Geweezen Franeker PoortMinke van der Post41 jStavorenv, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortBonne van der Burg19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortWillem van der Burg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortGeertruida van der Burg21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortTeetske van der Burg8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortJantie van der Burg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Johannes Ages de Bruin, overleden op 29 september 18424 jr, geboren Bergen op Zoom, overleden Franekerpoort D 46. (Certificaat van onvermogen nr. 179 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 433D-044 P HemstraHarlingeneen oud huis afgebroken, en daarvoor een wagenhuis gemaakt met een roijale bovenkamer, verbonden aan een herberg


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-044Hoogstraat 53Elske Ages de Bruin, overleden op 9 augustus 18432 jr, geboren Franeker 11/5/1841, overleden Franekerpoort D 44. (Certificaat van onvermogen nr. 240) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-043Hoogstraat 51Pieter Jans Hemstra, overleden op 3 september 18433/4 jr (geboren 22/12/1842), overleden Franekerpoort D 43, zoon van Jan Pieters Hemstra, kastelein & Oetske Johannes Abbema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Corneliske Gatzes Yntema, overleden op 13 oktober 184664 jr, geboren Parrega 6/12/1781, overleden Hoogstraat D 46, laatst wed. Atze Klazes Wiersma, moeder van Gatze Jacobs Bosma, paarden/rijtuigenverhuurder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Taede Pieters de Moed, overleden op 21 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Makkum, panbakker, overleden Franekerpoort D 46, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Baukje Johannes Feddema... te HRL, N.H., dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Boon; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Rinse van Baren... Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Sijke Heslingageb 1795 prov, renteniersche in 1851, A 17 mei 1859 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-044


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Rigtje Cornelis Voordewind... N.H., dv Cornelis V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Duurke Snoekgeb 10 jul 1810 Ameland, huwt met Jan Sorgdrager, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. HRL 1851 wijk D-046


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Jan Sorgdragergeb 26 jan 1802 Ameland, huwt met Duurke Snoek, bakker, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. Ha851 wijk D-046


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Trijntje Brink... ovl wijk G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 434D-044 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 435D-045 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 436D-046 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 2259D-043 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3509*D-039 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 3509*D-040 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling
Sectie A nr. 435D-041 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 436D-042 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4790Hoogstraat 51 (D-039)Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar)
Sectie A nr. 4789Hoogstraat 53 (D-040)Gerben Tigchelaar (te Almenum)
Sectie A nr. 4788Liemendijk 38 (D-042)Sjoerd W. Langius
Sectie A nr. 435Liemendijk 42 (D-041)Sjoerd W. Langius


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Liemendijk 38G.B. Weeninkjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1906 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 53Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 53Jan Stienstra129caféhouder en schilder


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 53 Jan Stienstracaféhouder en verv.
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1927 - kentekenadresnaam
B-11296
Liemendijk 38aRoelof van Kammen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 51L. de Grootcommies ned. sp.
Hoogstraat 53IJ.Flietstracafehouder
Liemendijk 38aS. van Kammenbakker
Liemendijk 38aK.Wiersmagardenier
Liemendijk 42J.Vellingatimmerman


1931 - kentekenadresnaam
B-16226
Hoogstraat 51Hermanus van der Meulen


1933 - kentekenadresnaam
B-18404
Limendijk 42Willem Roersma


1933 - kentekenadresnaam
B-19571
Hoogstraat 51Herman van der Meulen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen307Rep.inr. en garage


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53W. Zeylmaker129Café


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 53, HarlingenHoogstraat 53 Franeker Poort, decafé-restaurant


1936 - kentekenadresnaam
B-22644
Hoogstraat 51aHermanus v.d. Meulen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1945 - kentekenadresnaam
B-28499
Liemendijk 40Klaas Stellingwerf


1948 - kentekenadresnaam
B-33612
Liemendijk 40Siebe Stellingwerf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 51, HarlingenHoogstraat 51H. van der Meulengaragebedrijf, verhuur en reparatie


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schotanus576Café


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Liemendijk 38, HarlingenLiemendijk 38 Corelliijs


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 53E.F. (Emil) Kretschman
Liemendijk 40E.M.N. (Elfriede) v.d. Hoek wv Anema
Liemendijk 42S. (Siebe) Stellingwerf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 51beeldbepalend pand7 van 10
Hoogstraat 53beeldbepalend pand7 van 10
Liemendijk 38beeldbepalend pand5 van 10
Liemendijk 40beeldbepalend pand5 van 10
Liemendijk 42beeldbepalend pand5 van 10
  terug