Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 36 2-098 2-130 D-050 D-047


Huisnaam in: 1642
Gebruik:
Naam: de blauwe engel
Kwartier/wijk 2-098
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0034r van 27 apr 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis alwaer de Coninck van Engelandt uythandt
 
koperJan Groenheyde 625-00-00 GG
bewonerCorneliske Hanses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRobert Imesvleeshouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Groenheyde koopt een huis bij de Franekerpoort, alwaer de Coninck van Engelandt uythangt, nu bewoond en gebruikt door Corneliscke Hanses. Gekocht van Robert Imes vleyschouwer binnen Doesburg, voor 625 cg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016r van 26 mrt 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, loods en plaats met een vrije achter uit- en ingang in de Lommertstraat
 
koperLambart Pieters mr. smid400-14-00 GG
koperGoslyckjen Greolts
naastligger ten noordoostenDouwe Jacobs mr. smid
naastligger ten zuidoosten*Lommertstraat
naastligger ten zuidwestenRodmer Jarichs* rogverschieter
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Hoogstraat [staat: straat]
verkoperJan Jansen, gehuwd met
verkoperAntje Lieuwes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011ra van 11 nov 1666 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]1/2 huis waar de Conink van Engeland placht uit te hangen
 
koper finaalvroedsman Folkert Lamberts 276-21-00 GG
koper provisioneelJacob Zierks wagenmaker275-21-00 GG
losbare rentenN. N.5-05-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidwestenMolenpad
naastligger ten noordwestenJacob Douwes smid
naastligger ten noordoostenHoogstraat [staat: straat]
verkoperhet sterfhuis van wijlen Dirk Clasentimmerman


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0188r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis alwaer de Koningh van Engelant placht uit te hangen
 
koperGerben Wopkes 200-00-00 GG
losbare renten5-00-00 CG
naastligger ten zuidoostenMolenpad
naastligger ten zuidenDouwe Jacobs smid
naastligger ten noordwestenFranekerpoort
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperweduwe en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Folckert Lamberts Nijkerck


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0166v van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Franekerpoort, bij dehuis
 
koperGerryt Joannes 150-00-00 GG
naastligger ten zuidoostenMolenpad
naastligger ten zuidenDouwe Jacobs smid
naastligger ten noordwestenMolenpad
naastligger ten noordenstadsvesten
huurderReyner Sierx voerman
verkoperde crediteuren van Gerben Wopkes


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340v van 13 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperGerrit Harmens, gehuwd met140-00-00 CG
koperTrijntie Harmens
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostenJacob Douwes mr. smid
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westende weduwe van Sake Tiepkes
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat tot de Franekerpoort uitlopende]
verkoperPieter LambertsGoinga


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-098Hoogstraat 36
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-098Hoogstraat 36huis
eigenaarGerrit Harmens
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-098 Hoogstraat 36
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
opmerkingpauper


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-098 Hoogstraat 36huis
eigenaarGerryt Harmens
gebruikerGerryt Harmens
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-098 Hoogstraat 36Jan Gerrits, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-098 Hoogstraat 36huis
eigenaarJan Gerryts
gebruikerJan Gerryts
opmerkingonvermoogende


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0251r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: straat van de Lombartspijp tot aan de Franekerpoort]huis
 
koperHein G. Brouwer mr. brouwer180-00-00 GG
huurderAnskie Gerlofs
huurderwijlen Albert Koning
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenCornelis Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperHein Gerrits Brouwer, houder van de schuldbrief ten laste van
Stijntje Gerryts c.m.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein G. Brouwer, mr. brouwer, koopt een huis c.a., zz. van de straat die loopt van de Lombardspijp tot aan de Franekerpoort, verhuurd aan Anskje Gerlofs wv Albert Koning. Ten O. Meile Dirks Faber, ten W. Cornelis Jacobs, ten Z. de Lombardstraat, ten N. de openbare straat. Gekocht van Hein Gerryts, brouwer, als houder van een schuldbrief van 300 cg. ten laste van wl. Stijntie Gerryts, voor 180 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: straat van Lombartspijp tot Franekerpoort]huis
 
koperBente Jarigs koopman165-00-00 GG
koperJarig Annes koopman
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenCornelis Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat van Lombartspijp tot Franekerpoort]
verkoperSusanna Johannes de Haan, moeder en voogdes over hun kinderen en weduwe van
wijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0245v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Franekerpoort bijhuis
 
koperMarten Johannes, gehuwd methuistimmermansknecht140-00-00 GG
koperSioukje Pieters
huurderHidde Douwes 50-00-00 CG
naastligger ten oostende kinderen van Meile D. Faber
naastligger ten westenCornelis Coster
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: Lambartsteeg]
verkoperJarig Annes van der Leykoopman


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-130 Hoogstraat 36Marten Johannes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Jan Roelofs van Wijk... neef, 12 may 1804; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stads wachtmeester, wijk D-050; VT1839; kind: Aafke Jans van Wijk, geb 10 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Marten Johannes Schaaff... en J.J. Brouwer, oom bruid. 1817; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1823, ovl ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-050Hoogstraat 36Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 443Hoogstraat 36Jan Roelofs van WijkHarlingenwagtmeesterhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Pietje Willems Jagersma... Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1815, ovl 1844, ovl 1851; oud 57 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk D-050; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-050Hoogstraat 36J R van Wijk stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-050Gewezen Franeker PoortJan van Wijk59 jHarlingenm, protestant, gehuwd, stads wachtmeester
D-050Gewezen Franeker PoortPietje W Jagersma57 jArumv, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-050Hoogstraat 36Pietje Willems Jagersma, overleden op 8 november 184462 jr, geboren Arum, overleden Lombardsteeg D 50, vrouw van Jan Roelofs van Wijk, stadswachtmeester (testamentair erfgenaam), moeder van wijlen Roelof Jans van Wijk (man van Hiltje Jans Dijkstra, vader van minderjarige Jan, Trijntje, Pietje en Anna Roelofs van Wijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 443D-050 (bij de Franekerpoort)Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 443D-047 (Plantsoen)Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 443Hoogstraat 36 (D-047)Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 36 Pieter Miedemabroodbakker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300


1922 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Miedema, G;Overzet, GDe eerste steen gelegd door
G. MIEDEMA en
G. OVERZET
1-7-1922
Gevelsteen gerestaureerd in 1993 door steenhouwerij De Vries


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36P. Miedemabakkerij, luxe brood-


1925 - kentekenadresnaam
B-9405
Hoogstraat 36Pieter Miedema


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P.J. Miedemabeschuit


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 36W.Miedemabroodbakker


1928 - kentekenadresnaam
B-13024
Hoogstraat 36Fa. P. Miedema


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P. Miedemabakkerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36P. Miedemabakkerij


1934 - kentekenadresnaam
B-19848
Hoogstraat 36Firma P. Miedema


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 36P. Miedema294Bakkerij


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P. Miedema


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 36W. Miedema857Bakkerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36W. Miedemabrood- beschuit- en banketbakker


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 36S.A. (Simon) Lenger
  terug