Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 34 2-099 2-131 D-051* D-048
   huisnummer hoger Lombardstraat 1 2-099 2-131 D-051* D-050
 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0194r van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: straat naar de Franekerpoort t.o. het huis vd erven van Pitie Ymes]huis
 
koperRodmer Jarichs c.u.rogverschieter400-00-00 GG
naastligger ten zuidwestende weduwe van Aernt Warners
naastligger ten noordoostende erfgenamen van Lieue Abes
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Everts Bijencorff, gelastigde
verkoper q.q.Peter Clasen, gelastigden van
verkoperFock Jansen Jongblommr. kleermakerAmsterdam


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0320r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: Franekerpoortsstraat]huis
 
koperUilkjen Harmens 172-10-00 CG
naastligger ten oostenDoitsen bakker
naastligger ten zuidende schuur van Rinse Abbes* kuiper
naastligger ten westenRinse Abbes* kuiper
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: Franekerpoortsstraat]
verkoperJasper Gerrits, gehuwd met
verkoperJannekie Jans


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0232r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 34Franekerpoort, bij defraai huis
 
koperFreerk Jansen Croon, gehuwd met121-00-00 GG
koperGrietie Johannis
naastligger ten oostenhet huis van Doytze bakker
naastligger ten zuidenTijs Ypes
naastligger ten westenTijs Ypes
naastligger ten noordenFranekerpoort
verkoperTiepke Sakes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-099 Hoogstraat 34huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
gebruikerFreerk Jansen Croon
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-099 Hoogstraat 34huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
gebruikerwed. Abbe Auckes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-099 Hoogstraat 34huis
eigenaarMarten Abbes
gebruikerJan Douwes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0107v van 7 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperFolkert Ybeles, gehuwd met185-00-00 CG
koperGrytie Jans
naastligger ten westenGijsbert Andrys
naastligger ten zuidenGijsbert Andrys
naastligger ten oostenGerryt Harmens
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperMarten Abbesmr. koordewerker


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0276v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 1Lombardstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort tegenover de Bank van Lening]stalling voor twee paarder, wagen en chaise
 
koperoud burgervaandrig Johannis Hylkama mr. brouwer119-00-00 GG
gebruikerDouwe Albertskarreman
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenMathias van Wonsel predikant
naastligger ten noordenFolkert Ybles
naastligger ten oostenN. N.
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janke HendriksSurhuisterveen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-099 Hoogstraat 34huis
eigenaarFolkert Yebes
gebruikerFolkert Yebes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-099 Hoogstraat 34Jacob Poppes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0053v van 15 feb 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 1Lombardstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort tegenover de Oude Bank van Lening]huis of smederij
 
koper door niaarJacob Poppes, gehuwd metmr. ijzersmid150-00-00 CG
koper door niaarGrytie Jans
geniaarde koperAlle Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid
geniaarde koperAntie Oebles
huurderde weduwe van Jacob Jansen
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjeerd Jansen* turfdrager
naastligger ten noordenJacob Poppes
verkoperDoetje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Hylkemamr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Poppes, schuitevoerder en als man en voogd over zijn huisvrouw Grytie Jans, kopen, na niaar tegen mr. ijzersmid Alle Jacobs x Antie Oebles, een huis of smederij tegenover de oude bank van lening omtrent de Franekerpoort, gebruikt door wd. Jacob Jansen. Ten O. Jan Gerryts, ten Z. de straat, ten W. turfdrager Tjeerd, ten N. Jacob Poppes. Verkocht door Doetje Jacobs wv mr. brouwer Johannes Hylkema, voor 150 cg en een daalder aan des verkopers zoon.


 


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0083v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: straat van de Lombartspijp naar het bolwerk bij de Franekerpoort]pakhuis
 
koper door niaarCornelis Jacobs, gehuwd metwinkelier180-00-00 CG
koper door niaarBaattje Foeckes
geniaarde koperAuke Faber c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperGryttje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Popes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0204v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: tussen de Franekerpoort en Lombardspijp]huis
 
koperCornelis Jacobs graanverschieter148-14-00 GG
naastligger ten oostenAlbert Koning
naastligger ten zuidenCornelis Jacobs graanverschieter
naastligger ten westenCornelis Jacobs graanverschieter
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperGrietje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Poppes


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0154v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: tussen Franekerpoort en Lombardspijp]huis
 
koperGrietje Foppes, weduwe van120-15-00 CG
koperwijlen Ane Sierds
huurderAaltje Willems 0-08-00 CG
naastligger ten oostenRiemer Hendriks c.u.
naastligger ten zuidends. Enne Blomberg
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMarten Johannes
verkoperCornelis Costerkoopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0156r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 1Lombarstraat NZ [staat: tegenover de Bank van Lening]huis
 
koperRiemer Hendriks, gehuwd met90-15-00 CG
koperJents Jakkeles
huurderTjeerd Monses c.u.varensgezel
naastligger ten oostenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidends. Blombergen
naastligger ten westenGrietje Foppes
naastligger ten noordenMarten Johannes [staat
verkoperCornelis Costerkoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0223v van 13 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 1Lombardstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Leening]kamer
 
koperDirk Tjietzes, gehuwd met110-00-00 CG
koperTrijntje Jans
huurderTjeerd Monses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordends. Blombergen
verkoperRiemer Hendrikskoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0301v van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 1Lombardstraat NZ [staat: Franekerpoort (tegen)over de Bank van Leening]kamer of woning
 
koperGrietje Poppes, weduwe van100-00-00 CG
koperwijlen Anne Sierds
naastligger ten oostenMarten Johannes
naastligger ten zuidenLombardstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBlombergen
verkoperDirk TjietzesMidlum


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-123 Lombardstraat 1wed Anne Sjoerds


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-131 Hoogstraat 34Anne Sierds wed0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Anne Sierdsovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk D-051; medegebruiker is Sipke Fokkes, uitdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Sipke Fockes... -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: . -1:0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-051Hoogstraat 34Anne Sierds wedAnne Sierds wed
D-051Hoogstraat 34Sipke Fokkes uitdrager
D-051Lombardstraat 1Anne Sierds wed
D-051Lombardstraat 1Sipke Fokkes uitdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 444Hoogstraat 34Jan Roelofs van WijkHarlingenwagtmeesterhuis (66 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 444Lombardstraat 1Jan Roelofs van WijkHarlingenwagtmeesterhuis (66 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Antje Kornelis Radersma... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Grietje Y. de Vriesoud 35 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Johannes C Monsmaoud 38 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk D-051; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-051Gewezen Franeker PoortOepke Hilwerda24 jFranekeradeelgezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
D-051Gewezen Franeker PoortOepke Hilwerda24 jFranekeradeelgezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
D-051Gewezen Franeker PoortAntie Radersma29 jWeidumgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortAntie Radersma29 jWeidumgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortRients Hilwerda34 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortRients Hilwerda34 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortJohannes C Monsma38 jWoudsendgezin 2, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
D-051Gewezen Franeker PoortJohannes C Monsma38 jWoudsendgezin 2, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
D-051Gewezen Franeker PoortGrietje IJ de Vries35 jBeetgumgezin 2, v, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortGrietje IJ de Vries35 jBeetgumgezin 2, v, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortCornelis Monsma11 jBeetgumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortCornelis Monsma11 jBeetgumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortAntie Monsma8 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortAntie Monsma8 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortLijsbert Monsma6 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortLijsbert Monsma6 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortBaukje Monsma4 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortBaukje Monsma4 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortHiltie Monsma1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortHiltie Monsma1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-051Hoogstraat 34Rients Oepkes Hilverda, overleden op 18 september 18434 1/2 jr (geboren 3/4/1839), overleden Franekerpoort D 51, zoon van Oepke Rientses Hilverda, plateelbakkersknecht en Antje Cornelis Radersma, broer van minderjarige Catharina Oepkes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-051Lombardstraat 1Rients Oepkes Hilverda, overleden op 18 september 18434 1/2 jr (geboren 3/4/1839), overleden Franekerpoort D 51, zoon van Oepke Rientses Hilverda, plateelbakkersknecht en Antje Cornelis Radersma, broer van minderjarige Catharina Oepkes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-051Hoogstraat 34Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-051Lombardstraat 1Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Angnietje Schulpgeb 1783 prov, huwt met Eeltje Riemersma, A 12 mei 1851 Midlum; bev.reg. Ha18 51 wijk B-177, wijk D-051


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Eelkje Postmageb 22 jan 1810 Tzummarum/Midlum, ovl 8 jan 1876 HRL, huwt met Job Wassenaar, N.H., dv Douwe P. en ... ; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Eeltje Riemersma... R, en Eelkje Kornelis; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Hendrikus Johannes Tigchelaar... T, en Grietje Jans Born; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Job Wassenaargeb 3 apr 1802 Tzummarum/St. Jacob, huwt met Eelkje Postma, werkman, na 1880 niet meer gevonden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Rinske Sieds de Wit... dv Sied Dirks dW, en Trijntje Jans (Postma); BS huw 1834, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk D-051; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-117; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 444D-051 (bij de Franekerpoort)Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3510D-048 (Plantsoen)Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis
Sectie A nr. 3511D-050 (Lombardstraat)Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3510Hoogstraat 34 (D-048)Geertje Hagedoorn (wed. W. van Smeden)
Sectie A nr. 3511Lombardstraat 1 (D-050)Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma)
  terug