Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 15 2-108 2-139 B-020 B-024
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 17 2-108 2-140 B-021 B-025
 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266r van 15 apr 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [ staat: Zoutsloot, tegenover de zijmuur van het huis daar het Schepel uithangt]woning
 
koperAeltie Geerts 100-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten westenHerenwalte [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes
verkoperJoucke Tjebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Geerts koopt een woning bestaande uit een beneden- en bovenwoning op de Zoutsloot, tegenover de zijmuur van het huis daer het schepel uythanght. Ten N. en Z. wd. Vroedsman Yde Taeckes. Geen grondpacht.


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [staat: over de pijp van de Hoogstraat]huis
 
koperThijs Ypes 118-16-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderElbert Freercx huistimmerman10-00-00 GG
naastligger ten noordenTeeke Yddes
naastligger ten noordenPytter Roorda
naastligger ten oostenJacob Hiddes
naastligger ten zuideneen weduwe Aeltie
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
last en procuratie hebbende vanHubertus van Immerseel
verkoperJacob HaringhsAmsterdam


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0205r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis waar het Schepel uithangt]woning bestaand uit een boven en beneden kamer
 
koperJan Gerrits, gehuwd met110-00-00 CG
Lutske Jans
naastliggerhet huis met het Schepel
naastligger ten oostenFoske Wytses, weduwe van
wijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten zuidenvroedsman Teco Ydes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenThijs Ypes c.u.mr. timmerman
verkoperEngel Harmens, erfgename van haar bestemoeder (grootmoeder)
Aeltien Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits x Lutske Jans koopt woning op de Zoutsloot [Herenwaltje], tegenover de zijmuur van het huis 'het Schepel'. Ten O. wd. Hendrik Hendrix, ten W. de straat en vaart, ten Z. de vroedsman Saco? Ydes, ten N. Thijs Ypes, mr. timmerman. Gekocht van Engel Harmens, als erfgename van haar grootmoeder Aeltie Geerts.


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0249v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis waar de Schepel uithangt]woning bestaand uit een boven en beneden kamer
 
koperMurck Hessels, gehuwd met185-00-00 CG
Yfkyen Tjerx
naastligger ten oostenFoske Wytses, weduwe van
wijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten zuidenvroedsman Taeco Ydes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. timmerman
verkoperJan Gerrits, gehuwd met
Lutske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMurk Hessels x Yfkjen Tjerx koopt een woning op de Zoutsloot [Herenwaltje], t/o de zijmuur van het huis 'de Schepel'. Ten O. Voske Wytses wv Hendrik Hendrix, ten Z. de vroedsman Taco? Ydes, ten W. die straat en vaart, ten N. mr. timmerman Thijs Ypes. De N. en Z. zijmuur zijn mandelig in onderhoud. Gekocht van Jan Gerrits x Lutske Jans, voor 185 cg.


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0105r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot t.o. de zijmuur v/h huis daar 't Vergulde Schepel uithangt]huis
 
koperburgervaaandrig Tjalling Pytters Braaksma, gehuwd metkoekbakker115-00-00 GG
Cornelia Vijselaar
naastligger ten oostenVoske Wytzes
naastligger ten zuidenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. molenmaker
verkoperMurk Hessels, gehuwd met
Jiskjen Tjerx


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-108 Herenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-108 Herenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


 


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]huis
 
koperMurk Hessels 100-00-00 GG
naastligger ten oostenTijs Ypes
naastligger ten zuidenTijs Ypes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenTijs Ypes
verkoperTjalling Braaxma c.u.Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMurk Hessels koopt een woning op de Zoutsloot (Heerenwaltje 15). Ten O., Z. en N. Thijs Ypes, ten W. die straat. Gekocht van Tjalling Braaxsma te Midlum, voor 400 gg.


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101r van 2 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: iets voorbij het houten brugje tegenover de zijdeur v/h Vergulde Schepel]huis/kamer
 
koperTrijntie Pyters, gehuwd met148-00-00 CG
Tijs Ypes
naastligger ten oostenTrijntie Pyters
naastligger ten zuidenTrijntie Pyters
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenTrijntie Pyters
verkoperMurk Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Pyters x Thijs Ypes koopt een woning bij het kleine houten brugje t/o de zijdeur van het huis 'de Vergulde Schepel'. Ten O., Z. en N. de koper, ten W. de straat. Gekocht van Murk Hessels, voor 148 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-108 Herenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0268r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp]huis
 
koperLammert Jansen, gehuwd metgezworen graandrager158-14-00 GG
Antie Engeles
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten noorden tevens mede-verkoperAndries Ymkes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenN. N.
verkoper van 1/2Andrys Ymkesschipper (trekveer-)
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martien HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jansen koopt huis tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp. Ten Z. Harmen Douwes, ten N. Andrys Ymkes, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten O.? Gekocht van Andrys Ymkes c.s.


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [niet vermeld]huis
 
koperJan Beernts, gehuwd metsteenvoerder204-14-00 GG
Fijke Ewerts
huurderAuke Aukes c.s.
naastligger ten oostende verkopers Andrys Ymkes c.s.
naastligger ten zuidenhet huis de Scheer
naastligger ten zuidenLammert Jansen c.u.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten noordenhet huis het Holderhuis
verkoper van 1/2Andrys Ymkesschipper (trekveer-)
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Beernds x Fyke Ewerts koopt huis met vrije steeg naar achteren, in de Hoogstraat. Ten O. de verkopers, ten W. de straat en Zoutsloot [Herenwaltje], ten Z. 'de Scheer' en Lammert Jansen, ten N. 'het Holderhuys'. Gekocht van Andrys Ymkes c. s (1/2 en 1/2).


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-108 Herenwaltje 15huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerAuke Aukes c.s.
huurwaarde29-16-00 CG
aanslag huurwaarde04-19-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-108 Herenwaltje 15Jan Beernts, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0036r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen de brug bij de Roode Leeuw en de Rode ploegspijp]huis
 
koperAnna Sivarda, weduwe van130-00-00 GG
wijlen Meyle Ollema
naastligger ten oostende weduwe van Albert Ruirds
naastligger ten zuidenPieter Beernts
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Beernts
verkoperLammert Jansenzakkendrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Siverda wv Meile Ollema koopt een huis tussen de brug bij de Rode Leeuw en de Rode Ploegspijp, oz. Herenwaltje. De muren ten Z. en N. zijn mandelig met de naastliggers. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten W. die straat, ten Z. Pieter Beernds, ten N. Jan Beernds. Gekocht van zakkendrager Lammert Jansen, voor 130 gg.


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0364r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Noordijs] bij Rode Ploegspijphuis
 
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier14-07-00 GG
huurderDieuwke Douwes 0-05-08 CG
huurder benedenGerben Wouters 14-00-00 CG
naastligger ten oostenRinke Bakker
naastligger ten zuidenSjerk Pieters
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Noordijs]
naastligger ten noordende weduwe van Evert Jans
verkoper van 1/3Anna Toussaint
de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Reimersma, gehuwd metkoopman
Sibbeltje Ballings, en gelastigde van schoonmoeder
Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
wijlen Albert Ballings
Gerardus Reimersma, curator van de kinderen van en voor allen te samenkoopman
Johannes Sipkes Terpstra
verkoper van 1/9Hylke Hanekuikkoopman
Volkert van der Plaats, curatoren over
mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper van 1/9Haaye Beekkerk, vader van dochtertjekoopmanLeeuwarden
Geertje Toussaint Beekkerk
allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [staat: tussen Roode Ploegs Pijp en Roode Leeuws Brugje] wijk B-020woning
 
koperJelle Wildschut 88-00-00 CG
huurder benedende weduwe van Frans Galenkamp
huurder bovende weduwe van Gerardus Bosman
naastligger ten oostenGerben Jeltes
naastligger ten zuidenAlbert Bolman
naastligger ten westenHerenwaltje
naastligger ten noordenKlaas Myrkes
verkoperAndries van der Hoekschoolmeester in het Stadsweeshuis
verkoperde erven van de weduwe van Evert Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Wildschut koopt woning tussen Rode Ploegspijp en Rode Leeuwsbrug, in 2-en bewoond, wijk B-020. Ten O. Gerben Jeltes, ten Z. Albert Bolman, ten W. de straat, ten N. Claas Sijrks? Gekocht van Andries v.d. Hoek, schoolmeester in het Stadsweeshuis, namens alle erven van wd. Evert Jans, voor 88 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-139 Herenwaltje 15J Wildschut1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Aukje Daniels Stramzie ook: Aukje Daniels; geb 16 sep 1809 HRL, ovl 14 nov 1812 HRL; wijk B-020, N.H., dv Daniel Johannis en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Daniel Johannis Stram... 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk H-020; gebruiker van wijk B-020, stalknegt; eigenaar is J. Wildschut wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Jelle Wildschut... te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17 Croege(r)... P. Schimmelpenning wed., eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Atze Lubberts Bakker... N.H., zv Lubbert Pieters en Mink Atzes Ferwerda; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk A-220; gebruiker Doede E. Mokken, gealimenteerd, 1814. (GAH204); d van wijk B-021; gebruiker Wopke Eggerts wed., gealimenteerd, en wed. Croege, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Wopke Eggertsovl voor 1815; wed. W.E. gebruiker van wijk B-021, gealimenteerd; medegebruiker wed. Croeger; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-020Herenwaltje 15J Wildschut wedDaniel Stram stalknegt
B-021Herenwaltje 17Jan W Vettevogel ervenWopke Eggerts wedgealimenteerd
B-021Herenwaltje 17 Croege wedgealimenteerd


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17provisionele en finale toewijzing(12) woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperAlbert van Eeken


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 11woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperAlbert van Eeken


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 31 mei 1817
adressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 140huis B-021
 
verkoperAlbert van Eeken
koperKlaas Wopkes Hoekstra


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Maaike Jans Groenhof, overleden op 10 januari 1826vrouw van Jan Jans de Groot (Hoogstraat B 20), moeder van Sijke, Jantje, naaister, Gerritje, Sikke, olieslagersknecht en Abraham Jans de Groot, verversknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Sikke Jans de Groot, overleden op 18 mei 1828pakhuisknecht, zoon van Jan Jans de Groot, idem Scheerstraat B 20 en wijlen Maaike Jans Groenhof, broer van Sijke, Jantje, naaister, Gerritje (vrouw van Sjoerd de Beer, olieslagersknecht Almenum) en Abraham Jans de Groot, verversknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 457Herenwaltje 15Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanhuis en erf (100 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 458Herenwaltje 17Klaas HoekstraHarlingensjouwermanhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Yensk Kosteroud 30 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, herenknecht, wijk B-020; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Ymkje Hartenberg... bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Dieuwke Vegelin van Klaarbergen... BS huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-025; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra... BS huw 1831, ovl 1848, ovl 1856; oud 63 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk B-021; VT1839; K.H. eigenaar van perceel nr. 458 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 307, huis, 32 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Pietje Tjeerds Stoker... Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); BS huw 1822, ovl 1848, huw 1866, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk F-259; oud 43 jaar, (geslnm: Stokker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-206; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-020HoogstraatYense Koster30 jFranekerm, protestant, gehuwd, heerenknegt
B-020HoogstraatYemkje Hartenberg40 jFranekerv, protestant, gehuwd
B-020HoogstraatSjoerd Koster3 jFranekerm, protestant, ongehuwd
B-021HoogstraatKlaas Hoekstra63 jMarrumm, protestant, gehuwd, korendrager
B-021HoogstraatDieuwke van Claarbergen55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-021HoogstraatWopke K Hoekstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-021HoogstraatZake K Hoekstra6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra, overleden op 4 februari 184871 jr, geboren Marrum 5/12/1776, overleden Noordijs B 21, korendrager, man van Dieuwke Jans Vegelin-v. Klaarbergen, winkeliersche, vader van minderjarige Wopke en Sake Klazes Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Catharina F. Riga, overleden op 30 april 1848F.=Francina, 49 jr (geboren 18/3/1799), overleden Hoogstraat B 20, gehuwd, moeder van Frans van der Meulen, bakkersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Iede Holmans... Mooi; BS geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Rinske Tjeerds Stoker... dv Tjeerd Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 457B-020 (Heerenwaltje)Jan S. IJzenbeekwoonhuis
Sectie A nr. 458B-021 (Heerenwaltje)Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobmawoonhuis


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 264 en 272 van 22 nov 1876
adressoortbedraggebruik
B-020Herenwaltje 15provisionele en finale toewijzingfl. 1807huis B-020
 
verkoperWillem Hidma ( voor zich en q.q.)
koperEelke Bootsma (te Almenum)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 457B-024 (Heerenwaltje)Eelke Bootsmawoonhuis
Sectie A nr. 458B-025 (Heerenwaltje)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4549Herenwaltje 15 (B-024)Eelke Bootsma
Sectie A nr. 458Herenwaltje 17 (B-025)Eelke Bootsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 15 Bauke van der Meulentreinpoetser
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 15A.Noorderbroekplateelschilder
Heerenwaltje 17H.Broersmapakhuisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 15W.F. (Willem) Boorsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 15rijksmonument 20416
Herenwaltje 17rijksmonument 20417
  terug