Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 4 2-118 2-162 B-030 B-036
 huisnummer lager   Rozemarijnstraat 3 2-118 2-162 B-032 B-038
1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142r van 15 mrt 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ tot het huis van wijlen Jan Hendricxhuis
 
koperAucke Jacobs, gehuwd metmetselaar 342-00-00 GG
Meyns Melles
bewoner Aucke Jacobs c.u.
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Hendricx bilbacker
naastligger ten zuidenweduwe en de erven van Jan Beerns
naastligger ten westenweduwe en de erven van Sybrandt Sydtkes leidekker
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperFocke Beerns c.u.


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 400-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLuicas Doedes e.a.
naastligger ten noordenHoogstraat
Gabbe Ariens, voogd van
verkoperMaicke Stoffels, voogd van de kinderen van wijlen haar man
Isbrandt Isbrandts


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZ1/2 huis
 
koperCornelis Jops c.u.200-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Lucas Doedes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJan Lolles


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: In de straat bij de grote sluis, achter het huis bewoond door secretaris Idsinga]huis
 
koper finaalHendrick Wessels 101-00-00 GG
koper provisioneelde weudwe van Abel Luitiens 100-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van Jacob Hollander
naastligger ten zuidende erven van Jacob Hollander
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAmelyke Haenties
verkoper en curator van de 2 oudste kinderen vanJoannes Claessenpannebbakker
stiefvaderwijlen Jarig Jacobs
verkopers, en curatoren over de 3 jongste kinderen vanGereformeerde Gemeente weesvoogdij
stiefvaderwijlen Jarig Jacobs


 


 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis met loods en plaatske
 
koperCornelis Tjeerds, gehuwd met200-00-00 CG
Antie Geerts
naastligger ten oostenJacob Clasen stoeldraaier
naastligger ten zuidenHomme Tjebbes
naastligger ten westenDirk Andries
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie [staat: der ware G


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-118 Hoogstraat 4
eigenaarCornelis Tieerds
gebruikerCornelis Tieerds
opmerkingonvermogende


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-118 Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tiaerds
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-118 Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0224r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie huizen bij de grote sluis]huis
 
koperJooris Beerents, gehuwd met200-07-00 GG
Sytske Cornelis
huurder voorkamerJan Uilkes 0-03-08 CG
naastligger ten oostenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Andris
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie, als geregistreerde hypothecaire crediteuren van
wijlen Cornelis Hendrixmr. timmerman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-118 Hoogstraat 4huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper


 


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: bij het vallaat in de steeg achter de drie huizen]huis
 
koperTeunis Jelles, gehuwd metblauwverver450-00-00 CG
Fokeltie Cornelis
naastligger ten oostenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHein Freerks, en
Jacob Dirks
verkoperSytske Cornelis, gehuwd met
Joris Beerns thans uitlandigvarenspersoon


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-118 Hoogstraat 4Hessel Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal02-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontwever480-00-00 CG
Attje Ages
huurderDirk Claver 24-00-00 CG
huurderTrijntje Boontes 13-10-00 CG
naastligger ten oostenYpe Feikes
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westenUlbe Jansen c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperongehuwde meerderjarige jonge dochter Antje Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokke Oenes, mr. bontwever x Attje Ages koopt een huis zz. Hoogstraat. Ten O. Ype Feikes, ten Z. de fiscaal Dreyer, ten W. Ulbe Jansen (Menalda) c.s., ten N. de straat. Het huis is verhuurd aan Dirk Claver voor 24 cg. en aan Trijntje Boontes voor 13 1/2 cg. Geen grondpacht. Gekocht van vrijster Antje Tjeerds voor 480 cg.


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0126v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: de straat tussen de grote sluis en Hoogstraat]huis
 
koperAaltje Teunis, gehuwd met350-00-00 CG
Daniel Pauluspanneboeter
huurderFokeltje Cornelis
naastligger ten oostenAntje Abbes c.s.
naastligger ten zuidenAntje Abbes c.s.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDreyer fiscaal
verkoperhypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Fokeltie Cornelis


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat NZhuis
 
aanhandelaarOeds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel0-00-00 CG
Attje Worps
naastligger
naastligger ten oosten*Yppe Feikes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Hoogstraat
verwandelaarFokke Oenes, gehuwd metbontwever
Attje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Oenes x Attje Ages verwandelt zijn huis in de Hoogstraat voor dat van Oeds Gijsberts x Attje Werps op de Lanen en moet 25 cg. toebetalen.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperLammert Feyes koopman300-14-00 GG
huurderFocke Oenes c.u. en c.s.
naastligger ten oostenYpe Feikes
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westende weduwe van Ulbe Jans Minalda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperOedds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel
Attie Werps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes koopt huis in de Hoogstraat. Ten O. Ype Feikes, ten W. wd. Ulbe Jans Menalda, ten Z. de fiscaal Dreyer, ten N. de Hoogstraat (met indeling van het huis). Gekocht van Oeds Gijsberts, zeevarende x Attie Werps, voor 300 gg.


 


 


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperbejaarde vrijster Antje Heeres 600-00-00 CG
huur30-00-00 CG
naastligger ten oostenTaetske Vos
naastligger ten zuidenJohan Hendriks Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperLammert Feyes


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0208r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: straat OZ tussen de grote sluis en de Hoogstraat]huis
 
koperJan Dirks, gehuwd metgroenteteler450-00-00 CG
Gatske Jans
naastligger ten oostenAntje Abbes
naastligger ten zuidenAntje Abbes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSyckmans torenblazer
verkoperAaltje Teunis
Daniel Pouluspanneboeter


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperEvert Ruurds Zeilmaker lantaarnvuller255-21-00 GG
eigenaressewijlen Hyke Heeres, weduwe van
wijlen Freerk Pieters
naastligger ten oostenAllard Scheltinga
naastligger ten zuiden[als huurder] Hendrik Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels Wilda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperClaaske Freerks, gehuwd met
Gerben Jans
verkoperPieter Freerks meerderjarig jongman
verkoperGrietje Freerks, gehuwd met
Beernt Jans Kolle
verkoperAntje Freerks, gehuwd met
Willem Gerryts
verkoperHerre Freerks meerderjarig persoon
verkopervroedsman Hotze Romkes Binxma, curator van
Trijntje Freerks minderjarige ongehuwde dochter, allen ergenamen van hun moeder
Hyke Heeres, en volgens testament van
wijlen Antje Heeres, wd. van
Lolke Sybrands
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruurds Zeilmaker, lantaarnvulder, koopt huis in de Hoogstraat, bewoond door Hijke Heeres wd. Freerk Pieters en metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. Allard Scheltinga, ten Z. Hendrik Sijkman, ten W. Harmen Hessels Wilda, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Hijke Heeres, voor 255 gg. 21 st.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koper provisioneelN. N. 130-00-00 GG
naastligger ten oostenA. Scheltinga
naastligger ten zuiden[als huurder] de weduwe van J. H. Sykman
naastligger ten westenH. de Wilda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperGrietje Simons, weduwe van
wijlen Evert Ruurds, en als voogdes over hun minderjarige dochterslantaarnoppasser
Neeltje Everts, en haar zusje
Trijntje Everts


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 4Hoogstraat ZZhuis
 
koperFolkert Johannes, gehuwd met320-00-00 GG
Antje Johannes
naastligger ten oostende erven van A. Nieuwenhuis
naastligger ten oostenPieter Minnes van der Sluis
naastligger ten westenHendrik Smith
naastligger ten noordenHoogstraat
Pieter Minnes van der Sluis, curatorluitenant
Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Wieger Fredriksstads bierdrager


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0201v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: straat tussen de grote sluis en Hoogstraat]huis
 
koperSipke Jans Schoonbergen 40-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Winter
naastligger ten zuidenHendrik Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHinne Zytses
verkoperAntje Jans, gehuwd met
Jan van Straaten


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-154 Hoogstraat 4Folkert Johannes


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0251r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis achter de drie nieuwe huizen]huis
 
koperTjeerd Roelofs boekverkoper120-00-00 CG
huurderde weduwe van Teunis Ages 30-00-00 CG
naastligger ten oostenAnne Martens
naastligger ten zuidenH. Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke J. Schoonbergen


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-162 Hoogstraat 4Folkert Johannes1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0099r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: achter de drie nieuwe huizen] wijk B-032huis
 
koperSytse Beidschat kastelein bij de Zuiderpoort50-00-00 CG
naastligger ten oostenH. Winter
naastligger ten zuidenH. Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat
naastligger ten noordenFolkert Johannes
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
wijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong... kind: Jakob Folkerts, geb 3 sep 1791, ged 18 sep 1791 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-030, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Siebe Theunis Swart... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
B-032Rozemarijnstraat 3Siebe Swart Siebe Swart sluiswagter


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 250 van 5 dec 1818
adressoortbedraggebruik
B-030Hoogstraat 4koopaktefl. 30woning B-030
 
verkoperLolke Sybrens Swaal
koperFedde Barteles Kees
koperTjietske Wytzes Klaver


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 van 18 dec 1818
adressoortbedraggebruik
B-032Rozemarijnstraat 3koopaktefl. 530huis B-032
 
verkoperSybe Teunis Swart
koperPieter Asmus Tuinhout
koperRoelofje van Eeken


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Evert Pieters Tuinhout, overleden op 17 augustus 18213 1/2 jr, zoon van Pieter Asmus Tuinhout, arbeider (Hoogstraat B 32) en Roelofke Everts van Eeken, broer van minderjarige Evert Pieters Tuinhout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Aaltje Douwes de Wit, overleden op 16 mei 1824vrouw van Folkert de Jong, huisknecht (Hoogstraat B 30), moeder van Frouwkje en Geeske Folkerts de Jong, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Folkert Johannes de Jong, overleden op 21 augustus 1825werkman (Hoogstraat B 30), wednr. Antje Johannes (voor enige jaren overleden), vader van Jacob, stuurman en Johannes Folkerts de Jong, werkman (uit huwelijkmet Antje Johannes) en Geeske, dienstmeid en Froukje Folkerts de Jong (uiteerder? huwelijk?). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Fettje Pieters Tuinhout, overleden op 15 oktober 1827moeder van Pieter, koopman (Hoogstraat B. xx), Foppe, turfdrager en Bregtje Asmus Tuinhout (vrouw van Jacob van Eeken, koopman). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 473Hoogstraat 4wed. Douwe Tjerks de JongHarlingenhuis en erf (191 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 475Rozemarijnstraat 3Pieter Asmus TuinhoutHarlingenkoopmanhuis (64 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Aaltje Douwes de Jon... jan 1812, mdr. wonende te HRL; BS huw 1827; oud 30 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk B-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Arend Johannes Dekker... Bachum; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-035; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Gerhardus van Dijkoud 33 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Hendrika de Jongoud 68 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-030Hoogstraat 4Rein Jans de Groot... His- ke Klazes de Roos; BS huw 1842, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-107, 283, G- 312, 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Doetje Langegeb 9 jun 1809 Terschelling; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032; oud 30 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk B-044; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Petrus Antonius Joostinus Anastasius Balli... BS huw 1825 1828 overlijdens, huw 1832; geb Zwitserland, wonende te HRL. 1839, schoorsteenveger, wijk B-032; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Johan J. P. Balli, overleden op 13 juni 1839J.=Josef, 8 mnd, overleden Zeepstraat B 32, zoon van P. A. Balli, schoorsteenveger en Aukje Groen, broer van minderjarige Willem, Wilhelmina en Johanna-Maria P. Balli. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-030HoogstraatHendrika de Jong68 jNieuwe Pekel Agezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche
B-030HoogstraatArend Dekker32 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
B-030HoogstraatAaltie D de Jong30 jNieuwe Pekel Agezin 1, v, protestant, gehuwd
B-030HoogstraatDirk Dekker12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-030HoogstraatJacobus Dekker7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-030HoogstraatGerhardus van Dijk33 jGroningengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
B-030HoogstraatHoukje Drost19 jBolswardgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-032HoogstraatPieter Anthoni Balli41 jin Zwitserlandm, rooms katholiek, gehuwd, schoorsteenveger
B-032HoogstraatHoukje Groen30 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-032HoogstraatWillem P Balli5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatWilhelmina P Balli8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatAnna Maria Balli3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatAnthoni Sormani18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, schoorsteenvegersknegt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Antoinette ten Zweege... uit Sneek, N.H., huishoudster, dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, 169, wijk C-182, wijk E-067, supp wijk H-275; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Dieuwke Postmageb 7 jan 1778 Sneek, ovl 17 feb 1859 HRL, 1e huwt met Dirk vd Burg, 2e huwt met Rein Avontuur, Vst 27 feb 1854/55 uit Sneek, N.H., dv Johannes P, en Hielkje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, wijk G-192


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-030Hoogstraat 4Jantje Arends Dekker, overleden op 20 februari 1852geboren 13/2/1852, dochter van Arend Jacobs Dekker, matroos (Hoogstraat B 30) en Aaltje Douwes de Jong, zuster van minderjarige Durk, Douwe en Itje Arends Dekker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 473B-030 (Hoogstraat)wed. Douwe Tj. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 475B-032 (Hoogstraat)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
B-032Rozemarijnstraat 3Een winkelhuis en bleek c.a. achter de Drie Nieuwehuizen, in huur bij R., Kroese. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 765..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 473B-036 (Hoogstraat)Wed. Douwe T. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 475B-038 (bij de Hoogstraat)Bernardus IJbemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4434Hoogstraat 4 (B-036)Jan H. Faber
Sectie A nr. 4435Rozemarijnstraat 3 (B-038)Taetske Nadort (wed. J. Kuiper)


1907 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zondag 25 okt 1907
B-030Hoogstraat 4In den laatsten tijd zeer verbeterd en aanmerkelijk vernieuwd woon- en winkelhuis met plaats en bleek met daaraan verbonden smederij aan de Hoogstraat 4 resp. Rozemarijnstraat 1. Provisioneel verkocht op 25 okt 1907 door notaris Okkinga..


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 4 Yeb D. Blanksmamelktapper
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 4IJ.Blanksmamelktapper
Hoogstraat 4J.Blanksmatimmerman
Hoogstraat 4L.Miedematimmerman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr. 3G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr.G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr.G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 4G. (Grietje) Blanksma wv Miedema
Rozemarijnstraat 3G. (Gerrit) Krijtenburg


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 4beeldbepalend pand7 van 10
  terug