Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rommelhaven 15 2-131 2-174 B-008 B-011
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 3 2-131 1/2 2-143 B-010 B-013


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de roode leeuw
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1666
Gebruik: huis
Naam: de vergulde scheer
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1707
Gebruik: huis
Naam: de vergulde scheer
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1780
Gebruik: huis
Naam: de scheer (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 15 (zuidgevel), HarlingenRommelhaven 15 (zuidgevel)in de rode leeu [verdwenen]liggende leeuw, in 2003 helaas al jaren geel in plaats van rood (het pand heet de Rode Leeuw), maar later gelukkig weer in de juiste kleur.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Franekerpoort, in de straat naar dehuis
 
koperDouue Riencks, gehuwd met704-00-00 GG
Trijncke Dircx
naastligger ten oostenhuis en lege plaats van Lourens Hansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhoutstek
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTimanno Obbonides, gehuwd metpastorKimswerd
Lijsbeth ReynsKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Riencks x Trijncke Dircx koopt een huis en getimmerte in de straat die naar de Franekerpoort gaat. Ten O. Lourens Hansen en een ledige plaats, ten W. het houtstek. Gekocht van Thymannus Obbonis [Thymen Hobbes], pastor in Kimswardt x Lysbeth Reynsdr.


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028v van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3bij de Verlaten, waar de Scheer uithangthuis en loods
 
koperPibe Haies, gehuwd metbrouwer465-00-00 GG
Dieuke Jakles
naastligger ten oostenhuis en plaats van Reiner Hendriks brouwer
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs doorgang voor de naastliggers ten noorden
naastligger ten westenhoutstek van Inne Tiaards
verkoperTetje Sijdses, weduwe van
wijlen Sipke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPibe Haies, brouwer x Dieucke Jakles koopt een huis en loods bij de Verlaten, alwaar 'de Scheer' uithangt. Ten O. de huisstede van brouwer Reiner Hendriks, ten Z. de straat, ten W. het houtstek van Inne Tiaards, met een steeg ten W., waardoor de eigenaars ten N. een vrije in- en uitgang hebben. Gekocht van Tetje Sydses wv Sipke Harmens, voor 465 gg.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0031v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Verlaat NOhuis
 
koperSytse Foppes 450-00-00 GG
nadere locatie
naastligger ten oostende weduwe van Jan Beerns
naastligger ten westenhet huis van Tiaardt Sioerds c.s.
verkoperde erven van Douwe Rienx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Foppes koopt een huis ten N.O. bij het Verlaat ofte bij de drie pijpen in die straat streckende na de Franekerpoort. Ten O. wd. Jan Beernds, ten W. Tiaard Tiaardsen?. Gekocht van erven Douwe Rienx.


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0108v van 4 feb 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: tegenover het Noordijs]huis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voor
 
koperIeme Dirx, gehuwd met1306-10-08 GG
Tettie Sydses
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenHoyte Bonga
verkoperBuue Johannes, gehuwd met
Jouck Wopkes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216r van 12 apr 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven [staat: ten zuiden van de Hoogstraat]huis
 
koper door niaarJacob Hendricx Hollander 741-00-00 GG
geniaarde koperGerliff Lolckes, gehuwd metkoopman
Antie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenInne Tierds
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: beide vallaten]
naastligger ten westenJacob Hendricks Hollander
naastligger ten noordenhet oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmonde
verkoperCornelis Ariens Isselmonde c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix Hollander koopt, na niaar ratione proximitatis, een huis zz. HOOGSTRAAT. Ten O. Inne Tieerdts, ten W. de koper, ten N. het huis en plaets in de HOOGSTRAAT, van de verkoper. Dat is Cornelis Ariens Isselmonde?, voor 741 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0122r van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de twee vallaten]hoekhuis genaamd de Rode Leeuw
 
koperInne Tiaerds c.u., en1510-00-00 GG
Syne Willems c.u.
toehaakeen rosenobel tot een vereringe van de verkopers en drie rijksdaalders voor de kinderen
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sibes pottenbakker
naastligger ten noordenJohannis Jansen c.soc.
verkoperIeme Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Tiaerds c.u. en Sijne Willems c.u. kopen het hoekhuis genaempt d'Rode Leuw met de walling, omtrent de twee vallaten. Ten O. en Z. de straten, ten W. Jan Sibes, pottenbakker, ten N. Johannis Jansen c.s. Geen grondpacht. Gekocht van Ieme Dirx c.u. voor 1510 gg. en 1 rosenobel tot verering van de verkoper en 3 rijksdaalders voor hun kinderen.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: bij de Vallaten]huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt
 
koperJacob Isbrants burger500-00-00 GG
naastligger ten oostenhet pothuis van Jan Sybes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Tiaerdtsen
naastligger ten noordeneen huis
verkoperDieucke Jackles


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de nieuwe sluis]huis genaamd de Roo Leiuw en de wal ervoor
 
koper van 1/2Jacob Hendrix Hollander 2760-14-00 GG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sybes pottebakker
naastligger ten noordenhet huis waar de Vergulde Schepel uithangt
verkoperInne Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix Hollander en Ynse Jeltes kopen elk voor de 1/2 een huis en stalling 'de Rode Leeuw' en een huis en houtstek met de wal ten Z. tot aan de nieuwe sluis toe, strekkende noordwaarts tot de Hoogstraat. Ten O. Jan Sybes, pottebakker en Jacob IJsbrants, ten W. Jacob Hendrix (Hollander) en Laes Pyters, ten Z. de nieuwe sluis, ten N. de Hoogstraat en 'het Vergulde Schepel'. Gekocht van Inne Tjeerdsen.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [niet vermeld]huis genaamd de Vergulde Schaar
 
koperTonis Claasen, gehuwd met890-00-00 GG
Hylkjen Clasen
naastligger ten oostenHein Oenes
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Pieters Delft wijnkoperAmsterdam
verkoperde erven van Mintje Jacobs
verkoperde erven van Trijntje Sjoerdts, weduwe van
wijlen Sytse Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Claasen en Hylk Clasen kopen een huis waar de vergulden scheer in de gevel staat. Ten O. Hein Oenes, ten Z. de straat, ten N. wijnkoper te Amsterdam Jan Pieters Delft. Geen grondpacht. Met een plaats en loods en vrije waterlossing, lopende onder het huis van Yde Takes door westwaarts, in het stadsdiep. Alles volgens de koopbrief van 23 mei 1637 van Sytse Foppes. Gekocht van erven Mintje Jacobs en van erven Trijntje Sjoerdts wv Sytse Foppes, voor 890 gg.


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: aan het Noordijs waar de Vergulden Scheer in de gevel staat]huis
 
koperHendrick Hendrix schuitevoerder450-00-00 GG
bewonerHylck Claeses
naastligger ten oostenwijlen Heyn Oenes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Noordijs]
naastligger ten westenThijs Ypes timmerman
naastligger ten westende weduwe van de vroedsman Yede Taeckes
naastligger ten noordende weduwe van Edo Taeckes
verkoper van haar zelf en last hebbende van haar broederHylck Claesesknoopmaakster
verkopersTheunis Claesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix koopt huis aan de Noordijs [Scheerstraat], 'de Vergulde Scheer'. Ten O. Heyn Oenes, ten Z. de straat, ten W. Tijs Ypes en wd. Yede Takes, ten N. Yede Takes. Gekocht van Hylck Claeses met haar broer Theunis Claessen.


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij het Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis met de Rode Leeuw aan de gevel
 
koperJan Arjens de Wilde, gehuwd metschipper (smal-)1050-00-00 CG
Batie Poppes
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyers
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.
verkoperJacob YnsesFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arjens (de Wilde) x Bottie Poppes koopt het huis 'de Rode Leeuw', met de wallen ten Z. en O., op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. de gortmakerij van Jan Jansen Reyers, ten N. Pieter Ackersloot, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven]. Gekocht van Jacob Ynses uit Franeker.


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0194r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij het Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staat
 
koperUpke Rinses, gehuwd metmr. bakker701-15-00 GG
Jancke Pieters
huurderJan Arriens de Wilde c.u.
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenNoordijs
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyer
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.
verkoperde crediteuren van Jan Arriens de Wilde, gehuwd met
Batie Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUpke Rinses, mr. bakker x Jancke Pieters koopt een huis waar 'de Rode Leeuw' in de gevel staat, met de wallen ten Z. en O., omtrent het Noordijs, op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Jan Jansen Reyers, gortmaker, ten N. Pieter Ackersloot. Met indeling van het huis. Gekocht van de crediteuren van Jan Arjens de Wilde x Bottie Poppes, voor 701 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379v van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis met de Rode Leeuw in de gevel
 
koperSiouke Eelkes, gehuwd metkoopman1210-00-00 CG
Wietske ThomasTzummarum
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyers
naastligger ten noordenPytter Akkersloot c.s.
verkoperUpke Rinses, gehuwd metkoopman
Janke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoucke Eelkes te Tzummarum x Wietske Thomas koopt het huis 'de Roode Leeuw ' op het Noordijs [Rommelhaven], met de wallen ten Z. en O., op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. de gortmakerij van Jan Jansen Reyers, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten N. Pytter Akkersloot. Het huis heeft een voorhuis, voorkamer, een kelder om te bewonen en kelderkamers, opkamer en mooie zolders. Jelte Ynses heeft voor zijn huis het recht om het stuk wal vanaf waar de boom gestaan heeft, zuidwaarts tot aan het houten brugje te gebruiken zolang zijn huis als houtkoperij gebruikt wordt. Gekocht van Upke Rinses x Janke Pytters, voor 1210 cg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [niet vermeld]huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat
 
koperThijs Ypes, gehuwd metmolenaar282-00-00 GG
Trijntie Pytters
naastligger ten oostenHans Anes Vink schipper
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenThijs Ypes, gehuwd metmolenaar
Trijntie Pytters
naastligger ten noordende woning van vroedsman Coolharts
verkoperVoske Wytses, weduwe van
wijlen Hendrik Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Ypes, molenaar x Trijntie Pytters koopt een fraai huis, alwaar 'de Vergulde Scheer' in de gevel staat. Ten O. schipper Barend Anes Vink, ten Z. de straat, ten W. de koper, ten N. de vroedsman Hylke Coolhart, onder wiens woning door westwaarts naar het diept toe, dit huis een vrije waterlossing heeft. Gekocht van Voske Wytses wv Hendrik Hendrix.


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0198r van 25 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat
 
koperRinke Heeres c.u.koopman810-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: het diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westenSybe Jansen Rejers
naastligger ten noordende erven van Pieter Ackersloot
verkoper van 1/2Eelcke Sjoukes GerlsmakoopmanTzummarum
verkoper van 1/2Jicke Isaacks, gehuwd metOosterbierum
Jan Jansen Asperenmr. bakkerOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Heeres koopt 'de Rode Leeuw' met de wal ten Z. en O. Ten O. het diept, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten W. Sybe Jansen Reyers, ten N. erven Pieter Ackersloot. Verkopers zijn, elk voor 1/2, Eelcke Sjoukes Gerlsma van Tzummarum en Jiske Isaacs x Jan Jansen Reyers te Oosterbierum.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-131 Rommelhaven 15huis
eigenaarJan Arjens
gebruikerJan Arjens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-131 Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilde
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
opmerkingde executeur heeft verclaerd dese post aen hem betaald te sijn,
opmerkingwordende derhalve gelaten tot sijn verantwoordinge, utsupra
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-131 Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilde
gebruikerJan de Wilde
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1723 insolvent verklaert


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0241v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: hoek Noordijs bij het houten brugje]huis met de Rode Leeuw in de gevel
 
koperLolkjen Rinkes, gehuwd met800-00-00 CG
Cornelis Fockesmr. koekenbakker
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westenSybe Jansen
naastligger ten noordende erven van Pieter Akersloot
verkoperTaetske Heeres, weduwe van
wijlen Rinke Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes x Cornelis Fockes, mr. koekebakker, koopt het huis 'de Rode Leeuw' aan de Rommelhaven, met de wallen ten O. en Z., op `t Noordijs [Rommelhaven] op de hoek van `t houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Sybe Jansen Reyers, gortmaker, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten N. erven Pieter Ackersloot. Gekocht van Taetske Heeres wv Rinke Heeres.


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombardspijp]huis
 
koper door niaarIJsbrand Thomas koopman275-14-00 GG
geniaarde koper van 1/2Harmen Douwes Faberkoopman
geniaarde koper van 1/2Symon Jacobskoopman
bewonerTialling Geerts
naastligger ten oostenJan Jarigs de Wilde
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat van het houten brugje naar de Lombardspijp]
naastligger ten westenCornelis Fokkes
naastligger ten noordenmede-verkoper Andrys Ymkes
verkoper van 1/2Andrys Ymkesschipper (trekveer-)
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrand Thomas koopt, na niaar tegen kooplieden Harmen Douwes Faber en Symon Jacobs, een huis alwaar de vergulden scheer in de gevel staet, in de straat strekkende van `t houten brugje naar de Lombartspijp [Scheerstraat]. Ten O. Jan Jarigs [moet zijn: Arjens] de Wilde, ten Z. de straat, ten W. Cornelis Fockes, ten N. Andrys Ymkes. Met een vrije waterlossing onder het huis van Pyter Beernts door naar de Zoutsloot [Herenwaltje]. Gekocht van trekveerschipper Andrys Ymkes voor 1/2, en van Roelof, Claes, Martijn en Janke Hendriks te Surhuisterveen samen voor 1/2, voor 275 gg 14 st.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op het hoek bij het houten brugje]huis
 
koperSchelte Arjens, gehuwd metschipper (kof-)856-00-00 GG
Sijke Jans
huurder woningde weduwe van Rinke Heres
huurder kelderJohannes Cornelis 12-00-00 GG
huurder 2e graanzolder van bovenGerryt Tjallings mr. gortmaker12-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenSybe Jansen Reyer
naastligger ten noordenSymon Stinstra koopman
verkoperLolkjen Rinkes, laatst weduwe van
Cornelis Fokkesmr. koekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Arjens, kofschipper x Sijke Jans koopt een huis waar 'de Rode Leeuw' in de gevel staat, met de wal ten O. en Z., en staande op de hoek van `t Noordijs [Rommelhaven] bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Sybe Jansen Reyers, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven] of Kolk, ten N. Symon Stinstra. Het is bewoond door meerdere huurders. Gekocht van Lolkjen Rinkes, laatst wd. Cornelis Fockes, mr. koekebakker, voor 856 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-131 Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilda
gebruikerFedde Jans
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-131 Rommelhaven 15Schelte Arjens, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
2-131 /2Rommelhaven 15IJsbrand Thomas, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombartspijp]huis met de Scheer in de gevel
 
koperTrijntie Jans, weduwe van314-07-00 GG
wijlen Albert Ruirdsmr. blauwverver
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Gerrits
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat van het Houten brugje naar de Lombartspijp]
naastligger ten westenLolkjen Renkes
naastligger ten noordenPytter Beernts
verkoperIJsbrand Thomas, gehuwd met
Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Jans wv Albert Ruirds, mr. blauwferwer, koopt een huis waar 'de Scheer' in de gevel is, in de straat van `t houten brugje naar de Lombartspijp. Ten O. wd. Dirk Gerrits, ten Z. de straat, ten W. Lolkjen Rinkes, ten N. Pieter Beernds. Gekocht van IJsbrand Thomas x Trijntje Pieters.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0182r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis
 
koperJan Aukes, gehuwd metmetselaar600-00-00 GG
Kunskjen Teunis
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRomelhaven [staat: Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenAlbert Yeps
verkoperSchelte Arjens, gehuwd metschipper op Bremen
Sijke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes, metselaar x Kunskjen? Teunis koopt een huis c.a. op het Noordijs [Rommelhaven], op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Jan Sybes, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven] of Kolk, ten N. Albert Yeps. N.B. Yede Pieters huis heeft het recht om het stuk wal waar de boom ten O. van het huis gestaan heeft zuidwaarts tot aan het houten brugje, te gebruiken (beleggen) met hout als vanouds. Gekocht van Schelte Arjens, Bremer vaarder x Sijke Jans, voor 600 gg.


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombartspijp]huis
 
koperMinne Ruirds c.u.blauwverver600-00-00 CG
naastligger ten oostenAntje
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenP. G. Klamstra
naastligger ten noordenClaas Joosten
verkoperFreerk Fontein, curatorkoopman
verkoperPoppe Menalda, curatoren overkoopman
Trijntje Jans, weduwe vanblauwververse
wijlen Albert Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Ruirds, blauwverwer, koopt fraaye huisinge 'de Scheer' genaamt, staande in de straat van 't houten brugje na de Lombartspijp


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZhuis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij
 
koperOene Gosses van Kammen koopman320-07-00 GG
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPierius Reidsgers
naastligger ten noordenClaas Joosten
Augustus Robertus van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorum over de geabandonneerde boedel vannotarius publicus
verkoperMinne Ruurdsblauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOene Gosses van Kammen, koopman te Leeuwarden, koopt een huis en blauwververij de vergulden scheer genaamd, in de Scheerstraat. Geen grondpacht. Ten O. Melle Ynses, ten W. Pier Reidses ten N. Claas Joosten, ten Z. de straat. Gekocht van blauwverver Minne Ruurds voor 320 gg 7 st.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZhuis met de Vergulde Scheer in de gevel
 
koperRein Smitt secretaris van Barradeel335-00-00 GG
huurderPieter Hendriks c.u.44-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOene Gosses van KammenkoopmanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Smit, secretaris van Barradeel, koopt huis, waar 'de Vergulde Scheer' in de gevel staat. Geen naastligers genoemd. Gekocht van Oene Gosses van Kammen te Leeuwarden.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZhuis
 
koperRinke Cornelis Bakker koopman339-00-00 GG
huurderSjoerd Foekes schrijver
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Simons
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenFedde Bouwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRein Smittsecretaris van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Cornelis Bakker koopt een huis 'de Scheer' genaamd. Ten O. wd. Douwe Simons, ten W. Fedde Bouwes, ten Z. de Scheerstraat. Gekocht van Rein Smit, secretaris van Barradeel, voor 339 gg.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0010r van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de Roode Leeuwsbrug nevens de grote sluis]huis
 
koperJan Dirks, gehuwd mettimmerknecht451-00-00 GG
Doetje Beernds
huurderAuk Jans Meyer
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: het diept tusschen het Noordijs en Zoutsloot]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: het Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenFrans Tjallingij
naastligger ten noordenSipke Houtsma
Okke van der Stok, curatorkoopman
Tjepke Gratama, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyer, gehuwd met
Wytske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirks, timmerman x Doetje Beernds koopt huis 'de Rode Leeuw' bij de Rode Leeuwsbrug, naast de Groote Sluis, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. het diept tussen Noordijs en Zoutsloot, ten W. Frans Tjallingii, ten Z. de Kolk of Noordijs, ten N. Sipke Houtsma. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Auke Jans Meyer x Wytske Jacobs. Prijs 451 gg of 631 Caroliguldens en 8 stuivers van 20 stuivers ieder.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-136 Scheerstraat 3Rein Damen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZhuis
 
koperRein Dhaman mr. zadelmaker320-00-00 CG
naastligger ten oostenKlaas Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenBouwe Feddes Poort
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinke J. BakkerkoopmanDronrijp


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-174 Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks nom ux3-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Trijntje Jans Posthumageb 1783 ... , ovl 28 okt 1812 HRL, huwt met Jacob Harmens Bootsma, ovl wijk B-008; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Hendrik Johannes Holsderber... Rooda en S.S. Molenaar, 1819, pakhuisknecht in 1826, kind: Johan, geb 3 jan 1811 HRL; gebruiker van wijk B-008, sjouwer, medegebruiker is Jacob H. Bootsma, gealimenteerd, eigenaar en medegebruiker Lodewijk L. van der ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Jacob Harmens Bootsma... huwt met Trijntje Jans Posthuma, wonende te HRL 1812; BS ovl 1812; 1816 overlijdens; gebruiker van wijk B-008, gealimenteert; medegebruiker Hendrik Holsderver, sjouwer; eigenaar is Lodew. L. vd Sluis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks van der Sluis... huw Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS ovl 1823, huw 1830, ovl 1836, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk B-008; medegebruikers Jacob H. Bootsma, gealimenteerd, Hendrik Holsderver, sjouwer, 1814. (GAH204); wed. L.L. v. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Rein Annes Joannes Damen... HRL 1801, 1803, 1809, 1811bsha, huw 1813, ovl 1828, ovl 1864, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk B-010, zadelmaker, 1814. (GAH204); R. Annes Dhams van HRL, ende Margaretha Hoeven van Elburg, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-008Rommelhaven 15Lodewijk L van der Sluis Lodewijk L van der Sluis koorndrager
B-008Rommelhaven 15Jacob H Bootsma gealimenteerd
B-008Rommelhaven 15Hendrik Holsderver sjouwer
B-010Scheerstraat 3Rein Dhamen Rein Dhamen zadelmaker


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-008Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks van der Sluis, overleden op 21 maart 1823korendrager, vader van Lodewijk Lodewijks van der Sluis, soldaat Groningen. ten huize van zijn stiefmoeder Doedtje Berends (Grote Sluis B 8). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-010Scheerstraat 3Rein Damen, overleden op 15 oktober 1828mr. zadelmaker Scheerstraat B 10, vader van Johannes, deurwaarder, Hiltje (vrouw van Wiebe Obbes Wiebinga, wagenmaker), Hendrik, zadelmaker en minderjarige Hermanus, wagenmakersknecht (thans in militaire dienst te Groningen) en Jan Reins Damen, trekveerschipper (voogd is broer Johannes). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 454Scheerstraat 3Hendrik DamenHarlingenzadelmakerhuis en erf (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 461Rommelhaven 15wed. Lodewijk Lodewijks van der SluisHarlingenwinkelierschehuis (96 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-008Rommelhaven 15Doetje Berends, overleden op 29 juli 1836winkeliersche huize 'Roode Leeuw' bij Grote Sluis B 8, laatst wed. Lodewijk van der Sluis, moeder van Eeke (vrouw van Jacob de Boer, justitiedienaar), Yttje (vrouw van Otte Jans van der Heide) en Akke Jans Postema (wed. Halbe Taekes Kuipers), winkeliersche. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Akke J Postemaoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Antje Harda... Bauke Postuma, N.H., dv Hidde H, en Heitje Wiggers; BS ovl 1848; 1879 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Eke Dijkstraoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Geertje Sybesgeb 1789, doet overlijdensaangifte van Jacobus Hessels; BS ovl 1811; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Jetske J Postemaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Otte Jans van der Heide... en Grietje Ottes; BS huw 1823, huw 1842, ovl 1843; oud 45 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Hendrik Damen... 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk B-010; VT1839; H.D. eigenaar van perceel nr. 454 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 159, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Jacob Everts de Boer... zv Evert Douwes de B., en Janke Jacobs; BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Trijntje Draayeroud 43 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk B-010; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-008bij de Grote SluisOtto J van der Heide45 jSneekm, protestant, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJetske J Postema47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJan van der Heide15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisTaeke van der Heide9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisDoetje van der Heide13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisAkke J Postema40 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
B-008bij de Grote SluisTaeke H Kuipers11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisJan H Kuipers8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisHalbe H Kuipers5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisJohannes Bader25 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, gleybakker
B-008bij de Grote SluisCornelis Nak23 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJohanna Bader1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisGeertje Sybes50 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
B-008bij de Grote SluisEke Dirks56 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
B-010ScheerstraatHendrik Damen36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zadelmaker
B-010ScheerstraatTrijntie Draayer43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-010ScheerstraatJacob Damen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatRein Damen4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatElisabeth Damen8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatHiltie Damen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatYbeltie Damen5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-010Scheerstraat 3Hiltje Damen, overleden op 29 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 7/9/1832), overleden Scheerstraat B 10. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 van 2 okt 1849
adressoortbedraggebruik
B-008Rommelhaven 15koopaktefl. 600huis genaamd de Roode Leeuw B-008
 
verkoperAkke Jans Postma (wv halbe taekes kuiper)
koperHylke Hendriks de Vries (gehuwd met janke Jacobs de boer)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Akke Jans Postmageb 1798 HRL, ovl 26 mrt 1853 HRL, huwt met Halbe Takes Kuipers op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, N.H., dv Jan Dirks P, en Doetje Berends; BS huw 1825, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-168


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Aukje van der Vorm... en Trijntje Douwes Faber; BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Grietje Jacobs van der Linde... vdL, en Truike Germens Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Hendrikus de Boer... en Akke Westerbaan; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 454B-010 (Scheerstraat)Hendrik Damenwoonhuis
Sectie A nr. 461B-008 (Rommelhaven)Hijlke H. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 461B-011 (Rommelhaven)Hijlke de Vries en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 2787B-013 (Scheerstraat)Willem Hilariuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 461Rommelhaven 15 (B-011)A. van Dorpen (wed. H. Ouendag)
Sectie A nr. 4552Scheerstraat 3 (B-013)Bote Tigchelaar (te Almenum)


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkantoor, vertegenw. K. de Vries Jr.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 3 Thomas van der Veerres. machinist N.T.M.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Scheerstraat 3 Evert Strandstraadj. comm. ter secr.
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vertegenw. K. de Vries jr.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vertegenw. J. Fekkes


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 15, HarlingenRommelhaven 15 Holland-Frieslandscheepvaart-maatschappij op amsterdam-rotterdam


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 15P.Fekkeskantoorbediende


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 15, HarlingenRommelhaven 15Th. Steensma & zoonagente reederij stânfries, dagelijksche sneldienst


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Stanfries, N.V. Reederij96Kant. dagel. beurtdiensten, vert. P. Fekkes


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Stanfries, N.V. Reederij923Kant. dagel. beurtdiensten, vert. A. Gräffner


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. A. Gräffuer


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. D. Jilderda


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. D. Jilderda


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 15D. (Dietrich) Jilderda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 15beeldbepalend pand9 van 10
  terug