Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Scheerstraat 11 2-135 2-147 B-014 B-017
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 10 2-135 1/2 2-149 D-002 D-002
1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0075v van 25 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]hoekhuis
 
koperClaes Jansen c.u.boelgoedschrijver703-00-00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: de Bredeplaats]
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Freerckx van Hemert
eerdere samenvatting door Yde Elsingahoekhuis


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159v van 8 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten zuiden van de Bredeplaats ten westen van de Lommertspiep]huis met een schuur en plaats
 
koperWillem Gijsbarts c.u.mr. timmerman660-07-00 GG
verpachter grondstads armvoogdij1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet his van Cornelis Dirx brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJeltie Jans, weduwe van
wijlen burgemeester Inse Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gijsbarti, mr. timmerman c.u. kopen een huis met schuur en plaats ten zuiden van de bredeplaats ten westen van de Lommertspijp.


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0210r van 24 okt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: Lommertspijp]huis
 
koperSybe Jansen mr. metselaar355-00-00 GG
naastligger ten oostenLommertspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Edo Taeckes
naastligger ten noordenClaes Burger c.soc.
verkoperde weduwe en erven van Aucke Douwes


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016v van 3 mrt 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: Lombartspijp]huis
 
koperHendrick Joannes mr. smid325-00-00 GG
naastligger ten oostenLombartspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Eede Taekes
naastligger ten noordenClaes Burger
Sybe Jansmr. metzelaar


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ ]staat: bij de Lombertspijp]1/4 huis
 
koperGriettie Douwes, weduwe van100-00-00 CG
wijlen Sjoerd Dirkx Bierma, voor zich en als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderenschipper (schuit-)
naastligger ten oostenLombartspijp neffens de Bredeplaats daarvoor gelegen
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat strekkende van de Lommertspijp af naar de vallaten]
naastligger ten westenRoeloff Jansen Pot
naastligger ten noordende weduwe en erven van Hette Tyttes Blinxma
verkoperTyttie Clases, gehuwd met
Eerk Thijssenschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGryttie Douwes wv Sjoerd Dirx Bierma


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-135 Scheerstraat 11huis
eigenaarReiner Harmens
gebruikerReiner Harmens
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-135 Scheerstraat 11huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-135 Scheerstraat 11huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerReinder Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-135 Scheerstraat 11huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0216r van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]huis
 
koperBonne Douwes mr. schoenmaker260-00-00 GG
naastligger ten oostenLommertspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Gerbens
naastligger ten westenHinke Alberts
verkoper van 3/8Dieuke Sioerds Bierma, gehuwd met
Dirk Jansenmr. metselaar
verkoper van 3/8Aeltie Sioerds Bierma, gehuwd metZwartsluis
Meinderts HendricksZwartsluis
verkoper van 1/4Sybrand Pytters Feitama, last en procuratie hebbende vanplateelbakker
Meindert HendricksZwartsluis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001r van 14 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]huis
 
koperDouwe Gosses, gehuwd metmr. timmerman635-00-00 CG
Rinske Sickes
naastligger ten oostenLombartspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHinke Alberts
naastligger ten noordenPieter Gerbens
verkoperBonte Douwes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-135 Scheerstraat 11Hendrik Johannes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0072v van 30 aug 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 10Lombartspijp en ten zuiden van het Waegenaersplein, ten westen van de13/14 huis
 
koperAuke Jans mr. ijzersmid
eigenaar van 1/14Auke Jansmr. ijzersmid
naastligger ten oostenBent Hendriks n.u.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWillem Johannes
naastligger ten noordenstraat
verkoperAntie Fokkes, weduwe van
wijlen Jan Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Jans, mr. ijsersmidt, koopt 13/14 van een huis c.a., waarvan de koper als mede erfgenaam van zijn vader Jan Jacobs de overige 1/14 toebehoort, ten westen van de Lombartspijp, ten zuiden van het openbare waegenaersplein. Ten O. Bent Hendriks nom.ux., ten W. Willem Johannes, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Fokkes wv wl. Jan Jacobs, in leven mr. ijsersmid voor 1/2, als moeder en als voorstanderse over haar minderjarige kinderen Douwe, Ysack en Abraham Jans voor 3/7, en haar verder sterkmaekende voor Antje Jacobs, minderjarige dochtertje van haar overleden zoon Jacob Jans mediant patre voor 1/7, dus samen voor 4/7, en Fokke en Walling Jans, meerderjarige vrijgezellen, als erfgenamen van ieder 1/7. Het geheel getaxeerd op 900 cg, dus 13/14 wordt hier verkocht voor 835 cg. 14 st. 4 pn.


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0062r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten westen van de Lombartspijp]huis
 
koperAbraham Jans Faber mr. scheepstimmerman766-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Beernd ter Hal
naastligger ten westenWillem Johannes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperburgervaandrig Sicco Rienstra, als curator vanprocureur postulant
Auke Jans Faber, gehuwd met
Hylkje Abbes Kuiper


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0070v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lombertspijp]huis
 
koperJan Gerryts Elfers, gehuwd metwinkelier900-00-00 CG
Anna Elisabeth Nijsingwinkelier
naastligger ten oostenLombertspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes* Mecima
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Gerbens
verkoperRinske Sikkes, weduwe van
wijlen Baarnd ter Halmr. varkenslager


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0080v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: Middelumer Kerkstraat] hoek bij de Lombardspijphuis
 
koper door niaarRinske Marnstra, weduwe vanmr. grofsmid160-00-00 GG
wijlen burgerhopman P. G. Clamstra
geniaarde koperMinne Abes, gehuwd metmr. grofsmid
Antje Lieuwes
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannis Mecima c.u.
naastligger ten noordende erven van Pieter Gerbens Clamstra
Simon Wijma, curator van procureur fiscaal
verkoperJan Geert Elfers c.u.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0142v van 13 sep 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten westen van de Lombardspijp]huis en wagenmakerij
 
koperSymon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal951-00-00 GG
Sibbeltje Johannes
huurderwijlen Jacob Jetses
naastligger ten oostende weduwe van Beernt ter Hal
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper van 1/5Jetse Dirks, erfgenaamkoemelkerAlmenum
verkoper van 1/5Murk Jetses, erfgenaamarbeider Almenum
verkoper van 1/5meerderjarige vrijster Rixtje Jetses, erfgenaam / gesterkt door
Jetse Dirks, vader
verkoper van 1/5Simon Jetses, erfgenaamkooltjer
verkoper van 1/5Simon Pieters, voorstander kinderen, weduwnaar vanhuistimmerman
Gadske Jetses, erfgenamen van
Jacob Jetsesmr. wagenmaker


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-141 Scheerstraat 11S Wijma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-147 Scheerstraat 11S Wijma2-10-00 CGhuis


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 145 van 16 jul 1812
adressoortbedraggebruik
B-014Scheerstraat 11koopaktefl. 350huis in de Scheerstraat B-014
 
verkoperAaltje van der Molen (te Leeuwarden, wv Pieter Kleyn)
koperGeert Roelofs Hamstra (gehuwd met Grietje Sipkes Hanenburg)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Jacoba Willems Rosiergeb 1783 HRL, ovl 19 jun 1813 HRL, huwt met Folkert Reins Gerbranda, ovl wijk D-002, dv Willem Stevens R, en Antje Jans Holma; BS geb en ovl 1813, huw 1832, ovl 1836, ovl 1850


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Geert Roelofs Hamstra... wonende te HRL, winkelier, 1813; BS huw 1813, huw 1815, overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-014, zeepziedersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Folkert Reins Gerbranda... Teetske Annes Bootsma; BS huw 1826, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833, ovl 1836, ovl 1850; gebruiker van wijk D-002, schoenlapper, medegebruiker is Willem Johannes wed., winkeliersche, eigenaar is M. Blok erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Menno Klases Blok... Vierkant'', 20 jan 1778. (GAH1109); id. f. 501:10:0, 24 nov 1778. (GAH1109) erven M.B. eigenaar wijk D-002; gebruikers Willem Johannes wed., winkelierse, en Folkert Gerbranda, schoenlapper, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Willem Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-002, winkeliersche, medegebruiker is Folkert Gerbranda, schoenlapper, eigenaar is M. Blok erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-014Scheerstraat 11Geert R Hamstra Geert R Hamstra zeepziedersknegt
D-002Scheerstraat 10M Blok ervenWillem Johannes wedwinkeliersche
D-002Scheerstraat 10Folkert Gerbranda schoenlapper


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 29 jan 1816
adressoortbedraggebruik
B-014Scheerstraat 11huurcontractfl. 50huis B-014
 
verhuurderAafke Geerts Hamstra
huurderSjouke Sipkes Hiemstra
huurderHendrina Gerrits van Danswijk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 447Scheerstraat 11Lieuwe van der VeerHarlingenschoenmakerhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 707Scheerstraat 10erven Minne Klazes BlokHarlingenhuis en erf (112 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Lieuwe van der Veer, overleden op 5 februari 1835turfdrager/schoenmakersbaas Scheerstraat /Lombardspijp B 14, man van Elisabeth de Groot, vader van Janke en minderjarige Minne, Sikke, Jan, Marijke, Hans, Tiete en Hylke Lieuwes van der Veer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Douwe Jans de Vries... dV, en Jantje Douwes; BS huw 1826; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, venter, wijk B-014; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Elisabeth Sikkes de Groot... Klazes; BS huw 1812, ovl 1847, ovl 1883; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-014; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Geertje Hendriks Drijfhout... 1834 HRL, dienstmeid. dv Hendrik Ebeles D, en Antje Bouwma; BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk B-014; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-023; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Aaltje Fokkes Wijngaarden... HRL 1800, BS huw 1829, ovl 1846, ovl 1847; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk D-002; VT1839; A.F.W. huisvr. van Elle Robijn Blanksma eigenaresse van perceel nr. 769 te HRL, legger nr. 61, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Mattie J Kostoud 33 jaar, geb Oude Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk D-002; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-014ScheerstraatElisabeth de Groot51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
B-014ScheerstraatMenno van der Veer25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, s rijks postcourier
B-014ScheerstraatSikko van der Veer20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatJan van der Veer18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, venter
B-014ScheerstraatHans van der Veer14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatTjette van der Veer12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatHylke van der Veer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatJanke van der Veer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatMaria van der Veer16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatDouwe J de Vries39 jFranekerm, protestant, gehuwd, venter
D-002Bij de LommertsbrugAaltie Wijngaarden61 jHarlingenm, protestant, gehuwd, melktappersche
D-002Bij de LommertsbrugMattie J Kort33 jOude Pekel Av, protestant, weduwe
D-002Bij de LommertsbrugFokje Smit34 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Gerrit Tol, overleden op 13 augustus 18427 mnd, overleden Hoogstraat B 14. (Certificaat van onvermogen nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Jan Sjoukes, overleden op 9 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 2 wk (geboren 27/1/1843), overleden Lombardspijp B 14. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Jan de Boer, overleden op 15 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 57 jr, werkman, overleden bij Hoogstraat B 14, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Elisabeth Sikkes de Groot, overleden op 15 januari 184757 jr (geboren 16/7/1790), slaapsteehoudster (B 14), weduwe, moeder van Janke, idem, afwezige Minne, schoenmaker, thans te Texel, Sikke, idem aldaar, Maria, Hans, in militaire dienst te Breskens, Tiete en Hielke van der Veer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-002Scheerstraat 10Willemke Romein, overleden op 3 september 184871 jr, geboren Leeuwarden 13/3/1777, overleden Nieuwstraat D 2, ongehuwd, zuster van Jacoba Romein (wed. Germen Kramer). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Hylke Veer, overleden op 28 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 31/10/1831), overleden Scheerstraat B 14. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Botje Douwes van der Schaaf... huwt met Hendrikus Kummel en huwt met Willem Teunes Houtsma, Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 40 en 44 van 13 aug 1851
adressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 250stalling met hooibergplaats enz D-002
 
verkoperDirk Tjallingii
koperJacobus Reinhard


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 91 van 18 okt 1853
adressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10koopaktefl. 400stalling met hooibergplaats D-002
 
verkoperJacob Reinhard
koperSyger Jans de Jong
cessionarisJan Sikkes IJzenbeek


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 447B-014 (Hoogstraat)Johs. H. Boltawoonhuis
Sectie A nr. 707D-002 (Scheerstraat)Sijger J. de Jongwoonhuis


1877 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 227 en 232 van 10 okt 1877
adressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 1305huis en erf in de scheerstraat D-002
 
verkoperSiebrand Spannenburg (q.q.)
koperJozeph David de Jong


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 447B-017 (Scheerstraat)Wed. en erven Joh. H. Boltawoonhuis
Sectie A nr. 707D-002 (Scheerstraat)Joseph D. de Jongwoonhuis


1881 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Scheerstraat 10, HarlingenScheerstraat 10De eerste steen
gelegd door
WIEBE OUDEBOON
oud 7 jaar.
9 Juli 1881'
In de Harlinger Courant van 18/19 februari 1887 staat dat op 23 februari 1887 door notaris W. Sijpkens Kijlstra zal worden verkocht: 'Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde Huizinge en doelmatig ingerichte Slagerij met Erf, op besten stand in de Scheerstraat te Harlingen, wijk D nr. 2 (tegenwoordig nr. 10) bij J. Oudeboon in eigen gebruik.'
De Harlinger Courant van 25/26 februari 1887 vermeld dat 'het pand Provisioneel beschreven is op f. 2010,-.'
De koper is niet vermeld, wel is bekend dat later een wagenmakerij van Flietstra en ook Sierksma in dit pand gevestigd is geweest.
In 1995 is dit pand gerestaureerd door de Hein Buisman-stichting. Na verwijdering van het pleisterwerk aan de voorgevel kwam de gevelsteen tevoorschijn.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 447Scheerstraat 11 (B-017)erv. Johannes H. Bolta
Sectie A nr. 707Scheerstraat 10 (D-002)Oenze Sinnema


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Scheerstraat 10O. Sinnemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 10L.Flietstrawagenmaker


1932 - kentekenadresnaam
B-17523
Scheerstraat 10Pieter Nieuwenhuis


1936 - kentekenadresnaam
B-17523
Scheerstraat 10Pieter Nieuwenhuis


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 10J. (Jan) Baarda
Scheerstraat 11C. (Cornelis) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9482Scheerstraat 10gemeentelijk monument10 van 20
Scheerstraat 11rijksmonument 20649


1995 - variaadresbronbericht
Scheerstraat 10Hein Buisman StichtingBouw midden negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1995


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9482Scheerstraat 10
  terug