Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Scheerstraat 12 2-136 2-148 D-001 D-001


Huisnaam in: 0
Gebruik: herberg
Naam: het hof van holland
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-136 Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerJoost Beerns
huurwaarde14-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-136 Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerSimen Lieuwes
huurwaarde14-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-136 Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Zuringar erven
gebruikerSybren Lammerts
huurwaarde14-18-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-136 Scheerstraat 12huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-136 Scheerstraat 12Jan Jacobs, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-148 Scheerstraat 12S Wijma2-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Sibilla Huisman... 29 jan 1782 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Coenraad Piebes Bakker... 1806, 1809, BS ovl 1819, huw 1821, ovl 1831, ovl 1833, huw 1837; vrouw van C.P.B. gebruiker van wijk D-001; eigenaar Symon Wyma erven, 1814. (GAH204); Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Simon Sjoerds Wyma... HRL, old-procureur in 1814, gaarder of ontvanger 1801-1811, verkoopt diverse huizen 1797-1801, ovl wijk D-001; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1814, ovl 1849, 1851 ov; kind: Helena Simons Wyma, geb 22 sep 1775, ged 15 okt ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-001Scheerstraat 12Simon Wijma ervenCoenraad P Bakker vrouw


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 van 29 jan 1831
adressoortbedraggebruik
D-001Scheerstraat 12huurcontractfl. 350huis en logement met stalling en wagenhuis D-001 & D-038
 
verhuurderJan Meyer
huurderHessel Gaeles Bouma (te Hardegarijp)
borgBroer Gaeles Bouma (te Stiens)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 708Scheerstraat 12Jan Johannes MeijerHarlingenlogementhouderhuis, erf en stal (365 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Antje Dirks Hoekstrahuwt met Klaas vd Stal, wonende te HRL 1842; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk D-001; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Klaas van der Stal... en Aafke Klases Jellema; BS ovl 1842; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk D-001; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-001Bij de LommertsbrugKlaas van der Stal46 jSneekm, protestant, gehuwd, kastelein
D-001Bij de LommertsbrugAntie D Hoekstra48 jArumv, protestant, gehuwd
D-001Bij de LommertsbrugDjieuwke S Hoekstra20 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-001Bij de LommertsbrugMarijke Posthumus19 jKimswertv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-001Scheerstraat 12Klaas Freerks van der Stal, overleden op 28 mei 184249 jr, logementhouder, geboren Sneek, overleden Scheerstraat D 1, man van Antje Dirks Hoekstra, idem (testamentair erfgenaam), geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest: Gerrit, te Sneek en Eke Klazes Jellema, te Woudsend (oom en tante), Jan, te Franeker en Bijke Harings van der Zee (neef en nicht) en Haye, te Oosterlittens en Trijntje Franzes Zaanstra, aldaar (neef en nicht). Saldo fl. 1.152,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7013/058 (vermeerdering saldo met fl. 878,20). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 208 van 12 mei 1843
adressoortbedraggebruik
D-001Scheerstraat 12koopaktefl. 3100huis, logement met stalling en wagenhuis, genaamd het Hof van Holland, D-001
 
verkoperAntje Dirks Hoekstra (wv Klaas Freerks van der Stal)
koperFrans Edzard Crop (gehuwd met Tjietske Feddes)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Frans Cropgeb 1804 prov, huwt met Tjietske Feddes, logementhouder, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Tjietske Feddesgeb 1807 prov, huwt met Frans Crop, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 708D-001 (Scheerstraat)Rinske P. Smit wed. J. Wadmanwoonhuis
Sectie A nr. 708D-038 (Zoutsloot)Rinske P. Smit wed. J. Wadmanstalling


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 17 dec 1871
D-001Scheerstraat 12Een logement [de Hof van Holland] met stalling, wagenhuis en verder toe- en aanbehoren op den hoek van de Scheerstraat bij de Lombartsbrug, thans in gebruik bij G., Kalsbeek. Provisioneel verkocht op 27 dec 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 05 jan 1871
D-001Scheerstraat 12Een logement [de Hof van Holland] met stalling, wagenhuis en verder toe- en aanbehoren op den hoek van de Scheerstraat bij de Lombartsbrug, thans in gebruik bij G., Kalsbeek. Provisioneel verkocht op 10 jan 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3715..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 708D-001 (Scheerstraat)Jan Jonkmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat 12 (D-001)Vereeniging Bewaarschool (Tot Instandhouding van de Nieuwe)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 12 Andries Koopaltijd. schrijver sec.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1920 - kentekenadresnaam
B-3178
Scheepstraat 12L. Flietstra


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 12D.Visserbootwerker
  terug