Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 4 2-138 1/2 2-152 D-007 D-005
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 6 2-138 2-151 D-006 D-004
aangrenzende stegensteeg
Scheerstraat 4naamloze steeg ten oosten
Scheerstraat 6naamloze steeg ten westen


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0185v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: straat van de vallaten naar de Franekerpoort]huis en plaatske
 
koperLou Upkes, gehuwd met 540-00-00 GG
Jaencke Wouters
naastligger ten oostenJohan Wittert
naastligger ten zuidenJohan Wittert
naastligger ten westenJilderen Hiddes
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohan Wittert


 


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van het Noordijs in de straat naar de Franekerpoort toelopende]huis, loods en plaats
 
koper provisioneelClaes Lammerts 450-10-00 GG
floreenbelastingArmvoogdij der huiszittende armen2-02-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenvroedsman Edo Taeckes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperJenneke Jans, weduwe van
wijlen Tijs Oebles, voor zich en als moeder en wettige voorstanderse over haar twee minderjarige kin


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0070r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: de straat van Nieuwe Sluis naar Franekerpoort]huis
 
koperHendrick Hendrix burger c.u.schuitvoerder400-04-00 CG
bewonerPytter Clasen c.s.schoolmeester
naastligger ten oostende erven van Eelco Rinnerts Eelcoma
naastligger ten zuidende erven van Eelco Rinnerts Eelcoma
naastligger ten westende erven van oud burgemeester Ewert Ruyrdts
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: de straat van Nieuwe Sluis naar Franekerpoort]
verkoper van 1/2Hylckien Upkes, erfgenaam, weduwe van
Rinse Abes
verkoper van 1/2Wouter Pytters Besemaker, erfgenamen vanschuitevoerder
wijlen Rein Upkes, gehuwd met
wijlen Janke Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix, schuitevoerder koopt huis in de straat van de nieuwe sluis naar de Franekerpoort


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0228r van 25 nov 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van het Noordijs in de straat na de Franekerpoort toe lopende]huis
 
koperOud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda c.u.325-00-00 CG
eeuwige jaarlijkse renteArmvoogdij2-00-00 CG
naastligger ten oostenTaecke Johannes loonwerker
naastligger ten zuidensteegje [niet vermeld]
naastligger ten westenverkoper burgemeester Tiaard Bouwens
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Tiaard Bouwens


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerHenning Cornelis cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJoost Beerents
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJan Anes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0290r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: de straat om de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp lopende]huis
 
koperNanning Tijssen, gehuwd met170-00-00 GG
Antje Dirx
naastligger ten oostenstal en huis Gerrit Suiringar
naastligger ten zuidenhoutschuur weduwe Feitema
naastligger ten westenTaco Johannes
verkoperAeltje Stoffels
verkoperHiltje Stoffels, gehuwd met
Wigle Joukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Tijssen x Antje Dirx koopt een huis c.a. in de straat die van de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp loopt (nu Scheerstraat). Ten O. de stal en woning van Gerrit Suringar, ten W. Taco Johannes, ten Z. de houtschuur van wd. Feitema, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van Aeltie Stoffels en Grietje Stoffels x Wigle Joukes, voor 170 gg.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarerven Nanning Tijssen
gebruikerJan Pyters c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0114r van 22 jan 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: de straat op de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp lopende]3/4 huis
 
koperCornelis Freerks, gehuwd methoutmolenaar431-12-00 GG
Marike Jansonder Almenum
naastligger ten oostenGerard Suiringar koopman
naastligger ten westenTeeke Johannis
naastligger ten zuidenSybrand Feytema koopman
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
eigenaar van 1/4Sjoukjen Hendriks, weduwe van
wijlen Nanning Tijsen
huurderJan Gerryts
verkoperThys Nanningstimmermansgesel


 


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148r van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: straat die loopt naar de oude Bank van Lening]huis
 
koperGeertje Jans, gehuwd met274-00-00 GG
Tjerk Jurjensmr. metselaar
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenFeitema koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Menalda
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
curatorJacobus Dirks Coster, over
verkoperde kinderen van Bouwe Bouwes, gehuwd met
Geertje Taekes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-138 Scheerstraat 4Willem Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0146v van 5 sep 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: bij de Lombardspijp]huis
 
koperArent Steffens, gehuwd metmr. bontwever300-00-00 CG
Pytje Beernds
huurderHylke Urks c.u.schoenmaker
huurderDirk Schepens c.u.
naastligger ten oostenWillem Ploeg
naastligger ten zuidenSibrand Feitema koopman
naastligger ten westende weduwe van Jan bleker
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkopervrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
wijlen de heer Gerard Suiringar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Steffens, mr. bontwever x Pytje Beernds kopen huis omtrent de Lombartspijp, bewoond door schoenmaker Hylke Urks en Dirk Schepens met hun vrouwen. Geen grondpacht. Ten O. Willem Ploeg?, ten Z. koopman Sibrand Feitema, ten W. wd. Jan Bleeker, ten N. de straat. Gekocht van Catharina Bauwels wv dhr. Gerard Suringar, voor 300 cg.


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: Midlumerstraat] bij de Lombardspijp tegenover de Scheerhuis
 
kopermeerderjarige vrijster Geertje Johannes 335-14-00 GG
naastligger ten oostenSybrand Feitema koopman
naastligger ten zuidenSybrand Feitema
naastligger ten westende heer Smit
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlumerstraat]
mede eigenaarSybrand Feitema
verkoperGeertje Jans, weduwe van
wijlen Tjerk Jurjens


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0262v van 20 nov 1763 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: Midlummerstraat]huis
 
koperJan Jansen houtmolenaar231-09-00 CG
huurderRuird Pytters c.s.
naastligger ten oostenArent Steffens
naastligger ten zuidenSybrand Feytama
naastligger ten westenSybrand Feytama
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlummerstraat]
verkoperSjeuke Hendriks, gehuwd metAlmenum
Willem Gerbens thans naar Oost-IndiezeemanAlmenum


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0103r van 14 apr 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: Midlummerstraat]1/4 huis
 
koperLijsbeth Cornelis, gehuwd met131-05-00 CG
Jan Yemesscheepstimmerman
huurderRuurd Pyters c.s.
naastligger ten oostenArent Steffens
naastligger ten zuidenSybrand Feitama
naastligger ten westenSybrand Feitama
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlummerstraat]
verkoperJan CornelishoutmolenaarAlmenum


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0243v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ bij de zogenaamde Lombertspijphuis
 
koperSymon Wijma, gehuwd metgezworen klerk ter secretarie van Barradeel800-00-00 CG
Sibbeltje Johannes
naastligger ten oostenSybrand Feytaema koopman
naastligger ten zuidenSybrand Feytaema koopman
naastligger ten westenRein Smit
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperGeertje Johannes


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0060r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZhuis
 
koperRonus Blombergen koopman130-15-00 CG
huurderRuurd Johannes c.u.
naastligger ten oostende erven van Sybrand Feytama
naastligger ten zuidende erven van Sybrand Feytama
naastligger ten westenClaas Gorter
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperde erven van oud burgemeester H. W. van Plettenberg


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0032r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: wijk D-008]huis
 
koperFrans Tjallingii koopman105-00-00 CG
huurderEvert Postma c.u.36-00-00 CG
naastligger ten oostende koper Frans Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten zuidende koper Frans Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten westende erven van Claas Gorter
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperNicolaas BlombergpredikantMidlum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-152 Scheerstraat 4Frans Tjallingii0-15-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Geertje Germensgeb 1727 ... , ovl 13 mei 1812 HRL, huwt met Sake Sakes, ovl wijk D-006; BS ovl 1812, ovl 1831


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6 Croege(r)... medegebruiker Wopke Eggerts wed., eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); id. van wijk D-006, medegebruikers zijn Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Baukje Dirksgebruiker van wijk D-006; medegebruiker Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., (dv ?) wed. Kroeger; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Harmanus Anthony Riedelsteingeb 1732 ... , ovl 14 jan 1816 HRL, huwt met Tjietske Jans; BS ovl 1816; gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, P. Schimmelpenning wed., wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Pieter Hendriks Schimmelpenning... BS huw 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1826, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1836; wed. P.S. gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-007Scheerstraat 4Frans Tjallingii... (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-008; gebruiker Evert Groenia wed. ; medegebruikers Age ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-007Scheerstraat 4F Tjallingii wedF Tjallingii wedpakhuis
D-006Scheerstraat 6 Armekamer Baukje Dirks
D-006Scheerstraat 6Harmanus Anthonie Riedelstein
D-006Scheerstraat 6P Schimmelpenning wed
D-006Scheerstraat 6 Kroeger wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 697Scheerstraat 4Sybrand TjallingiiHarlingenkoopmanhuis en erf (95 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 703Scheerstraat 6Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Age A Zeilmakeroud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Bontje Geeuwkes de Jong... BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk D-004; oud 28 jaar, geb Heerenveen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Geertje van der Schaaf... HRL. 1844, dv Douwe Tjeerds vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker BS huw 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-006, wijk H-209; oud 48jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Grietje Dekker... dekker; BS huw 1816, ovl 1842; oud 56 jaar, (vnm: Grietje J. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839; Ik ondergetekende IJmkje Beniers weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Grietje Ouenhovenmogelijk dezelfde als van Ouenhoven; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jan C Martens... wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jan Ulbes Strikwerda... huw 1840, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-004; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839; J.U.S. eigenaar van percelen nrs. 199 en 200 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 656, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jetske Pieters Faber... HRL, huwt met Joseph Gerbens Terpstra op 31 dec 1828 HRL, huw.afk. 24 en 31 aug 1828, werkster, ovl wijk D-006, dv Pieter Tjerks F, en Grietje Martens (Haarsma); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1828, ovl 1829, ovl ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Siene A. de Boeroud 36 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Sytske Faberoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Trijntie Nijsingoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-006ScheerstraatTrijntie IJssel [Nijsing]43 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatJelle IJssel [Nijzing]9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJeltie Faber30 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatBauke Donker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatMarten Donker3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje Donker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJan Ulbes Strikwerda39 jAchlumgezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
D-006ScheerstraatBontie G de Jong28 jHerenveengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatUlbe J Strikwerda18 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatTjeerd Pieter Strikwerda14 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatPieter J Strikwerda12 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJacob J Strikwerda9 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJantie Strikwerda7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJan Corn. Martens30 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatSiene Asmus de Boer36 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatImmetje Martens6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatWytske Martens5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje Kouenhoven [Ouenhoven]55 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatEeke* Couwenhove*25 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatHarmen* Martinus* Couwenhoven*16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatAge A Zeilmaker42 jSneekgezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje J Dekker56 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatSytske Faber56 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Grietje Dekker, overleden op 13 september 184258 jr, overleden Scheerstraat D 6, weduwe. (Certificaat van onvermogen nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Trijntje Niessens, overleden op 24 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Scheerstraat D 6, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Trijntje Faber, overleden op 28 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr, overleden Scheerstraat D 6. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Willem Gerard van der Ploeg, overleden op 13 november 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 12/9/1846), overleden Scheerstraat D 6. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Grietje Martinus Kouenhoven, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 61 jr (geboren 1787), overleden Scheerstraat D 6, ongehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Sytske Gerbens Faber, overleden op 19 september 1848(Certificaat van onvermogen), 66 jr (geboren 1782), overleden Scheerstraat D 6, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Ruurd van Dokkum... bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Sierk van der Veengeb 15 jul 1806 Kimswerd/Arum, ovl 1 dec 1866 HRL, huwt met Aaltje Posthumus, (gk), arbeider, N.H., koopman en ovl wijk D-006, zv Otte vdV, en Klaaske Feenstra; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-154


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-007Scheerstraat 4Doutje Walings... huwt met Gorrit de Boer, werkster, N.H., dv Jan W, en Klaasje Arjens; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-007, wijk H-097; oud 45 jaar, geb Wier en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 697D-007 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 697D-010 (Noordijs)Pieter van Dorpenwoonhuis
Sectie A nr. 703D-006 (Scheerstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Tjietske Lammerts Klumper... huwt met Sikke Bonnes vd Beest /Geest op 14 nov 1819 HRL, huw.afk. 31 okt en 7 nov 1819, N.H., ovl wijk D-006, dv Lambert Berends en Dieuwke Gerrits; BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-005, ... (alles)


1876 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Scheerstraat 6, HarlingenScheerstraat 61876'


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3988D-004 (Scheerstraat)Gemeente Harlingenwoning en kantonnale gevang.
Sectie A nr. 697D-005 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 3990*D-005 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 3990*D-034 (Pakhuissteeg)Dirk Tjallingiipakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4655Scheerstraat 4 (D-005)Sybrand Tjallingii (en Cons.)
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6 (D-004)Stad Harlingen


1910 - kentekenadresnaam
B-493
Scheerestraat 4Algra en Ypey


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 6 Johannes van der Meulenhoofdagent v. politie
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 6Joh. v/d Meulenagent van politie (gep.)


1929 - kentekenadresnaam
B-13598
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1933 - variaadresbronbericht
Scheerstraat 6Raadsvergadering 31 januariDit pand wordt voor 50 gulden per jaar verhuurd aan het bestuur der stichting Harlinger Jeugdherberg


1939 - kentekenadresnaam
B-25935
Scheerstraat 4Firma R. Ypey


1940 - kentekenadresnaam
B-26196
Scheerstraat Firma Algra & Ypeij


1945 - kentekenadresnaam
B-28006
Scheerstraat 4Fa. Algra en Epey


1946 - kentekenadresnaam
B-30934
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1947 - kentekenadresnaam
B-31447
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 AlgraAlgra & IJpeij, fa.import en export van granen, zaden en peulvruchten


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 IJpeijAlgra & IJpeij, fa.import en export van granen, zaden en peulvruchten


1948 - kentekenadresnaam
B-33091
Scheerstraat 4Firma Algra en Ypey


1950 - kentekenadresnaam
B-40965
Scheerstraat 6Pieter Rutgers


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 AlgraAlgra & IJpeij, fa.granen, zaden, peulvruchten


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 IJpeijAlgra & IJpeij, fa.granen, zaden, peulvruchten


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.B.C. Algra878Kant.


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ScheerstrB.C. Algra2878Kant


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 6A. (Albertus) Stroetenga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6gemeentelijk monument13 van 20 1876


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6
  terug