Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 3 2-143 2-176 D-010 D-007


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: odessa
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Noordijs 3Pakhuissteeg ten zuiden


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 3Vallaten ( ten oosten van de) in de Noordijshuis met een lege plaats, tuin en nieuw gebouwde schuur
 
koperFoppe Foppes c.u.wijdschpper2000-00-00 GG
naastligger ten oostenCornelis Dircx brouwer
naastligger ten zuidende erven van Jan Pytters Leyenaar
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenEen doorgaande steeg
verkoperHendrick Dirckx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Foppes, wydschipper koopt huis en ledige plaets, tuin en nieuw aangebouwde schuur erachter, in de Noordijs ten oosten van de Vallaten. Ten O. brouwer Cornelis Dircx, ten Z. erven Jan Pytters Leyenaar, ten W. de straat, ten N. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg]. Gekocht van Hendrick Dirckx.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-143 Noordijs 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerburgemeester Rein Sickes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-143 Noordijs 3huis
eigenaarb[urgem]r. Rein Sickes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-143 Noordijs 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes Menalda
gebruikerburgemeester Rein Sickes Menalda
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-143 Noordijs 3huis
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerwed. burgemr. Menalda
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-143 Noordijs 3wed. burgemr. R. S. Menalda, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal35-00-00 CG


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-147 Noordijs 3S W Houtsma
2-147 Noordijs 3Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-176 Noordijs 3Aafke Hibma6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Hendrik Sipkes Houtsma... Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1820, huw 1823, ovl 1832, ovl 1858, regattdv1826-93; gebruiker van wijk D-010, bakker, medegebruikers zijn Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Jan Botesmedegebruiker van wijk D-010, bakkersknegt, andere medegebruikers H. Houtsma, bakker, (zv eig. S. Houtsma), en Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt; eigenaar is S. Houtsma, (vdr van H. Houtsma), 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Sipke Willems Houtsma... (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Tjerk Sjoerds van Reenen... en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-010Noordijs 3S Houtsma H Houtsma bakker
D-010Noordijs 3Jan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 3Tjerk S van Reenen schoenmakersknegt


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
adressoortbedraggebruik
D-010Noordijs 3provisionele en finale toewijzingfl. 995huis en bakkerij op het Noordijs D-010
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperBouwe Fontein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 3Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Akke Tolstraoud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Antie B Vombergoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Pieter Douwes van Dorpen... HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Sytske Jans van der Brug... 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 3Teunis van Phalenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 3Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-010NoordijsPieter van Dorpen39 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, brood en kleinbakker
D-010NoordijsSytske van der Brug34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-010NoordijsDouwe van Dorpen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJan van Dorpen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsVolkert A Zijlstra18 jHerbayumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJulius Jacobus Smith16 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsTrijntie S Vellinga19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAntie B Vomberg50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-010NoordijsJiekke W Faber17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAkke Tolstra55 jFranekergezin 3, v, protestant, weduwe, geen
D-010NoordijsTeunis van Phalen30 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAndries van Phalen16 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsDirkje van Phalen26 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJantie van Phalen25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 3Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 3Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 695D-007 (Noordijs)Jacob P. Eppingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 712Noordijs 3 (D-008)Pieter Westerhuis


1919 - kentekenadresnaam
B-2212
Noordijs 3K. Stellingwerf


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 3A.G. (Albertus) Terluin
  terug