Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 11 2-147 2-180 D-014 D-011
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 8 2-147 2-180 1/2 D-034 D-030
 huisnummer lager   William Boothstraat 10 2-147 2-180 1/2 D-ong D-ong
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-147 Noordijs 11huis en geleibackerie
eigenaarPieter Feitema
gebruikerPieter Feitema
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-147 Noordijs 11huis en gleibackerie
eigenaarPieter Feitema
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-147 Noordijs 11huis en gleybackerie
eigenaarwed. Pyter Feitema
gebruikerwed. Pyter Feitema
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-08 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-147 Noordijs 11huis en galeybakkerij
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-147 Noordijs 11Sybrand Feytama, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0191v van 18 mrt 1787 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 11Noordijs OZhuis
 
koperFrans Tjallingii, gehuwd met6159-02-00 CG
Catharina Feitema
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erven van S. Feitema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende heer Jelle Wildschut n.u.
verkoperR. Smittsecretaris van de Grietenij Barradeelonder Sexbierum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-180 1/2Noordijs 11F Tjallingii2-10-00 CGgleybakkerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Frans Tjallingii... Age Ferwerda, stalknegt, Anske V. Hallinga, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-014, 1814. (GAH204); id. van wijk D-015, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk D-034, gleybakkerij, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-014Noordijs 11F Tjallingii F Tjallingii
D-034William Boothstraat 8F Tjallingii wedF Tjallingii wedgleybakkerij


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 40 van 17 feb 1820
adressoortbedraggebruik
D-014Noordijs 11koopaktefl. 75huis in de Nijstraat, D-014
 
verkoperJacob van der Linde
koperJan Jans Siedses


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 715William Boothstraat 8Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanpakhuis en erf (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 717Noordijs 11Sybrand TjallingiiHarlingenkoopmanhuis en erf (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 720William Boothstraat 10Sybrand TjallingiiHarlingenkoopmanplateelfabriek (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 721Noordijs 11Sybrand TjallingiiHarlingenkoopmanhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Pieter Tjallingiigeb 30 aug 1810 HRL, ovl 22 nov 1868 HRL; wijk D-014, zeehandelaar, zv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Rijkje Fontein... met een gebod, 15 may 1807; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb Franeker (!)en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Sybrand Tjallingii... 15 may 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar en fabrikant, wijk D-014; VT1839; S.T., Fabrikant, van Competenten ouderdom, geloofwaardig, wonende te te HRL. in 1828, vermeld als ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 721D-015 Sijbren TjallingiiHarlingeneen nieuwe gevel voor het kantoor


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-014NoordijsSybrand Tjallingii56 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar en fabrikant en trafikant
D-014NoordijsRijkje Fontein53 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-014NoordijsPieter Tjallingii29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-014NoordijsDirk Tjallingii21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-014NoordijsCatharina Tjallingii21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-014NoordijsHyltie Visser23 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-014NoordijsAnna Dijkstra22 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-034William Boothstraat 8Leentje Blokgeb 20 okt 1802 Lemmer, ovl 20 dec 1887 HRL, huwt met Abraham Blok, (gk), dv Salomon B., en Duifke de Jong; BS ovl 1887; bev.reg. HRL 1851 wijk D-034; oud 37 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk B-043; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 717D-014 (Noordijs)Catharina Tjallingii wed. dr. S. Poptawoonhuis
Sectie A nr. 720D-034 (Zoutsloot)Dirk Tjallingiiplateel-bakkerij
Sectie A nr. 721D-015 (Noordijs)Dirk Tjallingiikantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 717D-011 (Noordijs)Catharine Tjallingii, wed. dr. S. Poptawoonhuis
Sectie A nr. 721D-012 (Noordijs)Dirk Tjallingiikantoor
Sectie A nr. 720D-030 (Zoutsloot)Dirk Tjallingiiplateelbakkerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5315Noordijs 11 (D-ong)fa. Sybrand Tjallingii


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13Zoutziederij


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13Zoutziederij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13zoutziederij


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13Zoutziederij


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13Zoutziederij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Fr. Tjallingii13Zoutziederij


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Fr. Tjallingii13Zoutziederij


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Fr. Tjallingii13Zoutziederij


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Fr. Tjallingii13Zoutziederij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 11P.Tjallingiizoutzieder


1935 - variaadresbronbericht
Noordijs 11Oud Harlingen Magazine 1996jun: Het kantoor van notaris H. IJpma wordt verplaatst naar Noordijs 11


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 11H. Ypma455Notaris


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsH. Ypma455Notaris


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsH. Ypma455Notaris


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9485Noordijs 11gemeentelijk monument19 van 20
William Boothstraat 10beeldbepalend pand7 van 10


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9485Noordijs 11
  terug