Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lombardstraat 2 2-173 2-200 D-057 D-056
   huisnummer hoger William Boothstraat 1 2-173 2-200 D-058 D-057
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 3 2-173 2-200 D-059 D-058
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 115 2-173 2-200 D-058 D-057
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 117 2-173 2-200 D-059 D-058
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0020r van 24 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 1In de noordies bij de lommerdhuis
 
koperJan Juckes, gehuwd met207-00-00 GG
koperAel Sybrants
verpachter grondde Stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerben Tziercks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoper van 1/2Trijn Reyns, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Marten Gerliffs
verkoper van 1/2erven van wijlen Anna Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Juuckes x Ael Sybrants kopen een huis in de Noordies bij de Lommert.


 


 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0112v van 1 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: in de Noordes bij de Lombartspijp]huis
 
koperAnthoni de Mol, gehuwd met132-00-00 GG
koperAgatha van Velsen
naastligger ten oostenAnthoni de Mol c.u.
naastligger ten zuidenSipke schuitevoerder
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenReyn Wybes
verkoperGerben Tiercks, gehuwd met
verkoperImpck Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen een huis in de Noordees, bij de Lombartspijp. Ten O. de koper, ten Z. schuitevoerder Sipke, ten W. de straat, ten N. Reyn Wybes. Gekocht van Gerben? x Impck Sipkes, voor 32? gg.


 


 


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Lombertspijp in de noordees]huis
 
kopersr. Tomas Trucquet 332-00-00 GG
koperJasper Baron tafelhouder van leninge
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipke schuitvoerder
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRein Wybes
verkoperAntoni Mol, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAgata van VelsenLeeuwarden


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072v van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Franekerpoort, bij degrondpacht 6-00-00 CG uit het huis en plaats, alwaar Baron in woont en de tafel
 
kopersr. Tomas Trucquet, entafelhouder van leninge140-00-00 CG
Jasper Barontafelhouder van leninge
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntoni Mol, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAgata van VelsenLeeuwarden


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de Noordijs]huis met plaats en loods en een kamer daarachter
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten [staat: westen]Outger Outgers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]William Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoper q.q.Pybe Haeyes, geauthoriseerde curator overbrouwer
verkoperWytske Sipckes, voordochter van
verkoperSipcke Feddes, weduwnaar van
verkoperwijlen Foeck Hessels
verkoper q.q.Jacob Jacobs, curator overzoutzieder
verkoperTietske Sipckes*, jongste dochter van
verkoperSipcke Feddes, gehuwd met
verkoperAeffke Hiddes, gesterkt met
verkoperHoyte Seerps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (brouwer Pybe Haeyes als curator over) Wytske Sipckes, voordochter van Sipcke Feddes x Foeck Hessels, en (zoutzieder Jacob Jacobs als curator over) Tietske, de jongste dochter van Sipcke [Feddes] x Aeffke Hiddes, en Aeffke [Hiddes] voor haar zelf geassisteerd met Hoyte Seerps, een huis met plaats, loods en kamer daar achter achter de Noordijs. Ten O. het diept, ten W. Outger Outgers, ten N. de Lombardt. Vrije in- en uitgang ten zuiden van het voors. diept.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142v van 19 mrt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombert]huis
 
koperPyter Jansen Groenlant, gehuwd met260-00-00 GG
koperLeentie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgerhopman Tiebbe Reyners Templar
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


 


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0106r van 26 jan 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Franekerpoort (bij de)huis
 
koperBeatrix de Baron 275-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostenBank van Lening, groot huis en plaats
naastligger ten zuidenBank van Lening, groot huis en plaats
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSaeck Sierckx


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0207v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de lombart]huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaats
 
koperIsbrant Wynties c.u.321-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Fransen
naastligger ten westenhet huis van Pyter Fransen
naastligger ten noordenhet hof van Hoyte Hoytes
verkoperHendrick Meinerts


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0260r van 18 feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot] zijnde d'achterhuis bewoond van Sicke Wybes c.u.huis daar de Hartogh van Mecklenburg uithangt
 
koperHendrick Mouts mr. zilversmid425-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van de weduwe en erfgenamen van Tiberius Templar
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haytses
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van Pyter Jansen Groenlandt, gehuwd met
verkoperLijntie Wellens


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0267r van 22 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de lommert]huis
 
koper door niaarHoyte Hoytes koekbakker216-00-00 GG
geniaarde koperGellius Vetzensius
geniaarde koperNanne Hiddes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende retrahent Hoyte Hoytes
verkoperIsbrandt Wynckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Hoytes, koekbakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gellius Vetsens en Nanne Hiddes, een huis achter de Lommert. Ten O.?, ten W. en Z. de straten, ten N. de koper. Gekocht van IJsbrant Wynties, voor 216 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0202r van 20 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen
 
koperYge Gerbens Haersma 450-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot ]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haitses
verkoperHendrick Mouts


 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Lommert, achter het Noordijs naast dehuis, loods met een kamer erachter en een lege plaats
 
koperBeern Fockes c.u.mr. glasmaker928-00-00 GG
naastligger ten oostenHiltie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Arien Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoperWytse Senties c.u.


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0193v van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]huis alwaar de Furst van Meklenburgh heeft uitgehangen
 
koperHendrik Mouts goudsmid305-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
floreenrenteburgemeester en floreenontvanger Pieter Clasen0-14-00 GG
naastligger ten oostenplaats
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claas Haitses
verkoperIghe Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Mouts, mr. goudsmid, koopt een huis oz. Zoutsloot, alwaar de furst van Meeklenburgh heeft uitgehangen, strekkende van voor tot achter aan het diept. Ten O. de plaats daarachter, Z. de zoutkeet van Gerrit Gouckes, ten W. de straat en diept, ten N. wd. Claas Haitses. Grondpacht 25 st aan de Stad en 40 st floreen aan oud burgemeester Pieter Lases als ontvanger. Gekocht van Ighe Gerbens Haarsma, voor 305 GG.


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de Bank van Lening]kamers
 
koperAnne Buwes mr. koperslager260-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van Jan Jansen
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoytte Hoyttes


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010r van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat [staat: achter de Lommert]huis, loods en plaats
 
koperGrietie Fopkes 375-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. gortmaker
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoperBeern Fockes c.u.glasmaker


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht van 1-02-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
de Bank van Lening1-02-00 CG
verkoperde Stad Harlingen: armvoogdij


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196r van 29 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Lombard aan de Zoutsloot, bij dehuis, nu in twee delen verhuurd
 
koper door niaarGerryt Gouckes koopman73-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
floreenrente0-15-00 GG
geniaarde koperLaes Pieters
geniaarde koperClaes Feytes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerryt Gouckes koopman
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenals bewoner Rintie Tjallinghs trekschipper op Leeuwarden
verkoperTrijntie Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Lieuwes


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0266r van 29 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de zo genoemde Lombardspijp]1/2 huis nu in gebruik als bank van lening, en klein huisje ten zuiden ervan
 
koperJohan de Baron broeder, gehuwd meteigenaar van de Bank van Lening te Sneek850-00-00 CG
koperAllexandrina de Serreris eigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
koperAnna de Baron zuster, weduwe vaneigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
koperwijlen de Sereris
eigenaar van 1/2Johan de Baron, gehuwd meteigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
eigenaar van 1/2Allexandrina de Serreriseigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
eigenaar van 1/2Anna de Baron, weduwe vaneigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
eigenaar van 1/2wijlen de Sereris
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenhet kind en enige erfgenaam van wijlen Lammert Pytters slotmaker
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Heerestraat]
verkoperMaria Pots, weduwe van
verkoperwijlen Thomas van der Marck vrijheer tot LeurDen Haag


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]25 grondpachten
 
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker232-07-00 CG
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelde Bank van Lening [staat: lommerd] grondpacht uit het huis van1-02-00 CG
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijnKollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


 


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0257v van 1 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Lommertspijp]huis met de Bank van Lening, tuintje en woning daarachter
 
koper van 1/8juffrouw Elisabeth Baroni 200-00-00 CG
koper van 1/8juffrouw Catharina Beatrix Baroni Sneek
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelia Catharina Ferreris, gehuwd met
verkoperds. Stephanus de LespierepredikantOosterwierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffrouwen Elisabeth en Catharina Beatrix Baroni te Sneek kopen 1/8 huis, tuintje en woning daar achter, waarin de bank van lening wordt gehouden, aan de Lommertspijp. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Cornelia Catharina Ferreris x predikant te Oosterwierum ds. Stephanus de Lespiere, voor 200 cg.


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht van 1-02-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis waar de bank van lening gehouden wordt1-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-173Lombardstraat 2huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021v van 26 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Franekerpoort achter de Bank van Leningkamer en plaats
 
koperOtte Gerrits, gehuwd metmr. bontwerker150-00-00 CG
koperMayke Riekts
naastligger ten oostende weduwe van Jan Piers
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende hof van wijlen Douwe Jansen
verkoper van 1/2Alyt Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Berent Harmens
verkoper van 1/2Berent Harmens q.q., wegens zijn vader
verkoper van 1/2Jan Harmens


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-173Lombardstraat 2huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055v van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Franekerpoort achter de Bank van Lening, bij dekamer en weefwinkel
 
koperJan Beerents, gehuwd met185-00-00 CG
koperAntie Steffens
naastligger ten oostende weduwe van Jan Piers
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van wijlen Douwe Jansen
verkoperMayke Rienicks, weduwe van
verkoperwijlen Otte Gerrits, gesterkt met haar vader
Rienick RienicksMakkum


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-173 Lombardstraat 2huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


 


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0104r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombartspijp achter de Bank van Lening]huis
 
koperHarmanus Portier, gehuwd met130-14-00 GG
koperFroukjen Claeses Braem
naastligger ten oostenEvert Janzen bontwever
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende keet van de erfgenamen van Zuyringar
naastligger ten westenZoutsloot en straat
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperde erfgenamen van Dieuwke Pyters Hoogstra, weduwe van
verkoperwijlen Braem


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort in de Bank van Lening]3/16 huis en erf
 
koperMatthias van Woensel predikant300-00-00 CG
eigenaar van 5/8Matthias van WoenselSneek
verkoperJustynus SiemonsGrouw


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0091r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]kamer, weefwinkel en plaatsje erachter
 
koperCoenraad lensen vrijgezel275-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claes Knoop
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van Heere Gerbens
Harmen Teunis Ringhienk, curator overAlstätte
verkoper van 3/4Antie Jans, dochter van
wijlen Jan Beerns, gehuwd met
wijlen Antie Steffens
Pyter Steffens, curator overAlstätte
verkoper van 1/4Aaltie Dirks, dochter van
wijlen Dirk Steffens, gehuwd met
wijlen Antie Steffens


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-173 Lombardstraat 2huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0185v van 23 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]kamer en weefwinkel
 
koperHendrik Jansen, gehuwd met400-00-00 CG
Geeske Ewerts
huurderBeerent Lammerts
naastligger ten oostende weduwe van Klaas Knoop
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeere Gerbens
verkoperCoenraad Lensesbontwever


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094v van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort waar jarenlang de Bank van Lening in was gevestigd]huis en tuintje
 
koperGerryt Gijsberts, gehuwd mettrekveerschipper2000-00-00 GG
koperGerrytje Lieuwes
huurderJohannis van Beemen
verpachter grondde erfgenamen van Harmen Douwes 2-04-00 CG
verpachter grondJasper Gerrits 1-16-00 CG
naastligger ten oostenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten zuidende heer Harmanus Portier c.s.
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoper van 13/16Rudolph Hilterman, samen metUtrecht
verkoper van 13/16juffrouw Johanna Henrietta Dekeling, gehuwd metVarik
verkoper van 13/16Jan Spillenaer, erfgenamen vanheemraad in de TielerwaardVarik
erflaterwijlen Mathyas van WoenselpredikantSneek
verkoper van 3/16minderjarige dochter Baukjen Pieters SterkenburgSneek


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-173 Lombardstraat 2Pieter Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0069v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]3/4 huis en tuin, de voormalige Bank van Lening, nu bewoond door verscheidene hu
 
koperLieuwe Willems, gehuwd met678-21-00 GG
koperPyttie Doyes
huurderN. N. 98-16-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Harmen Douwes 2-04-00 CG
verpachter grondLolkjen Rinkes 1-16-00 CG
naastligger ten oostenTaetske Bontekoe
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertstrekveerschipper op Leeuwarden
Otte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
Simon Fokkes Bakker [staat: Baker], curatoren overmr. koperslager
verkoper van 1/4Symon Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Willems x Pyttie Dyjes? kopen 3/4 huis en tuin bij de Franeker poort, waarin voorheen de Bank van Lening werd gehouden en thans meerdere gezinnen wonen. Met beschrijving. Ten O. Taetske Bontekoe, ten Z. Harmanus Portier, ten W. en N. de straten. Gekocht van (de curatoren over) Symon Willems, voor 678 gg.


 


 


 


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0007r van 2 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombardspijp]stalling, wagenhuis en ruim bleekveld terzijde
 
koperHendrik Everts pannenboeter350-00-00 CG
naastligger ten oostenJetske Wybes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperHarmanus Portierkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Everts, panneboeter, koopt een stal en wagenhuis met een ruim bleekveld ernaast, aan de Zoutsloot omtrent de Lommertspijp. Ten O. Jetske Wybes, ten Z. een doorgaaande steeg (Fabriekssteeg?), ten W. die straat en diept, ten N. de Oude Lommerd. Gekocht van Harmanus Portier, voor 350 cg.


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0191v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: Bij de Franekerpoort op de hoek van de Lombartspijp waar de Bank van Lening was]deftig huis en hof
 
koperde Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij 1800-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Harmen Douwes 2-04-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Lolkjen Rinses 1-16-00 CG
huurder voor 13 jaren70-00-00 CG
naastligger ten oostenFrans Fransen
naastligger ten oostenLieuwe Willems trekschipper
naastligger ten zuidenHendrik Everts
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperLieuwe Willemstrekschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe voogden van het Stads Geref. Weeshuis kopen ten nutte van hetselve huis een deftig huis en hof bij de Franekerpoort, op de hoek van de Lombardspijp, waar voorheen 'de Bank van Lening' was en dat nu door de verkoper en 3 andere gezinnen wordt bewoond. Ten O. Frans Fransen en het door de verkoper nieuwgebouwde huis, ten Z. Hendrik Everts, ten W. en N. de straten. Gekocht van trekschipper van Harlingen op Leeuwarden v.v. Lieuwe Willems, voor 1800 cg.


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0007r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Franekerpoort achter de Bank van Leninghuis
 
koperHylke Pieters, gehuwd metmr. sleefmaker94-14-00 GG
Engeltje Piekes
huurderde weduwe van Pieke Zacharias
naastligger ten oostenEngbert Borgers n.u.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHendrik Fransen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0038r van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombardspijp]stal, wagenhuis en bleekveld
 
koperJarig van der Ley koopman200-00-00 GG
huurderTjeerd Braam 25-00-00 CG
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperEvert Beva, erfgenaamkoopman
verkoperLammert Jans Backer, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Hendrik Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Reinouwke Minnes Blok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een stalling en wagenhuis met bleekveld ernaast, staande alles bij elkaar, oz. Zoutsloot omtrent de Lombardspijp, en verhuurd aan Tjeerd Braam. Ten O. Age Johannes, ten W. de straat en diept, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de Bank van Lening. Gekocht van Evert Beva en Lammert Jans Bakker, als erven van Hendrik Everts x Reinouke Minnes Blok, voor 200 gg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0051r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Zoutsloot achter de Bank van Leeninge wagenhuis, stalling en bleekveld
 
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmaker 90-00-00 GG
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200 Lombardstraat 2Stads Weeshuis6-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Jan Adam Abrahams Roach... geb 1746 ... , ovl 18 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikje Jacobs Postma, wonende te HRL. 1807, ovl wijk D-058; BS ovl 1813; ovl 1817; lijst ingezetenen 3e quartier, links: . -5 1/2:0, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Johan Willem Petreus... 1832 huwelijken, ovl 1856, BS Franeker huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk D-024, 64; gebruiker van wijk D-057, boekhouder; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, (vnm:Jan W. ), geb Leeuwarden en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Tultje Hofmangeb 1775 ... , ovl 25 jan 1814 HRL, huwt met Johan Willem Petreaus, ovl wijk D-057; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Dirk Jans de Vries... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811wafk, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1831, huw 1833, ovl 1843; gebruiker wijk D-058, zeepziedersknegt; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Johannes Tjebbes van der Meulen... D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Rients van der Meulen... huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. (GAH204); geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-057Lombardstraat 2 Stadsweeshuis J W Petreus boekhouder
D-058William Boothstraat 1Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
D-059William Boothstraat 3Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059William Boothstraat 3Oud Adres: Zoutsloot 117
D-058Zoutsloot 115 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
D-059Zoutsloot 117Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059Zoutsloot 117Oud Adres: Zoutsloot 117


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Willemke Lolkes, overleden op 9 februari 1825moeder van Jantje Jans Dijkstra (vrouw van Foppe Bakker, tuiniersknecht Zoutsloot D 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Willemke Lolkes, overleden op 9 februari 1825moeder van Jantje Jans Dijkstra (vrouw van Foppe Bakker, tuiniersknecht Zoutsloot D 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760William Boothstraat 3Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760Zoutsloot 117Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 761William Boothstraat 1de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 761Zoutsloot 115de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 762Lombardstraat 2de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (310 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Bouwe Siebrens de Vries... 21 en 28 aug 1825, sleeper 3e huwt met Sjoukje de Boer op 21 sep 1837 HRL, voerman in 1860, ovl wijk D-058, ged 14 jun 1801, zv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Reinder Jans Jeron... als ''Maartje Jacobs''; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-058; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-057Bij de LombardJan W Petraeus67 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar, bankhouder
D-057Bij de LombardGerrit Spitske50 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kantoorbediende
D-057Bij de LombardGrietje Metzelaar19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-058Bij de LombardReinder J Jeron28 jStavorenm, protestant, gehuwd, winkelier
D-058Bij de LombardReinder J Jeron28 jStavorenm, protestant, gehuwd, winkelier
D-058Bij de LombardTietje L Radsma26 jSneekv, protestant, gehuwd
D-058Bij de LombardTietje L Radsma26 jSneekv, protestant, gehuwd
D-058Bij de LombardMartha W Vaartjes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-058Bij de LombardMartha W Vaartjes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Reinder Jans Jeron, overleden op 18 juli 184028 jr, koopman, geboren Stavoren, overleden Lombardstraat D 58, gehuwd. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Reinder Jans Jeron, overleden op 18 juli 184028 jr, koopman, geboren Stavoren, overleden Lombardstraat D 58, gehuwd. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Akke Tjeerds Anema, overleden op 11 februari 184224 jr, geboren Midlum 26/8/1817, overleden Nieuwstraat D 58, ongehuwd, dochter van wijlen Tjeerd Anema en Maaike Kunes (tekent: Maaike J. Kundema?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Akke Tjeerds Anema, overleden op 11 februari 184224 jr, geboren Midlum 26/8/1817, overleden Nieuwstraat D 58, ongehuwd, dochter van wijlen Tjeerd Anema en Maaike Kunes (tekent: Maaike J. Kundema?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Jacob Willems Bron, overleden op 25 oktober 184227 jr (geboren 4/5/1815), blokmaker, overleden Stillestreek D 58, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 184) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Jacob Willems Bron, overleden op 25 oktober 184227 jr (geboren 4/5/1815), blokmaker, overleden Stillestreek D 58, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 184) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 762D-057 de StadHarlingende gevel aanzienlijk verbeterd en van binnen aanmerkelijk veranderd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Gerrit Spitskegeb 1786 HRL, ovl 23 feb 1852 HRL, kantoorbediende, ongehuwd, N.H., zv Jan S, en Sjoerdtje Krol; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-136; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk D-057; VT 1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Hielkje Willems Groendijk... Workum 1849, dv Willem Lolkes en Jetske Meinderts; BS ovl 1849; 1864 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk D-057, 145, wijk G-072, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Sjierk Christiaans Riem... Pieters en Marijke Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-057, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Anna Tolsmageb 27 nov 1807 Wijnaldum, ovl 10 feb 1860 HRL, winkelierse, dv Jacobus T, en Baukje vd Werf; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Baukje Oebles van der Meergeb 1778 Warga, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Jacobus Johannes Tolsma, dv Oeble Ages vdM, en Trijntje Freerks; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Jacobus Dirks Tolsma... Jakkeles en Antje Lammerts; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1852, ovl 1877, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Neeltje Velthuis... 1810 HRL, ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 760D-059 (Zoutsloot)Jacob IJdes Hettemabergplaats
Sectie A nr. 761D-058 (Zoutsloot)de Stad Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 762D-057 (Lombardstraat)de Stad Harlingenbeleenbank


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 762D-056 (Lombardstraat)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 761D-057 (Zoutsloot)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 760*D-058 (Zoutsloot)Taeke Hettemapakhuis
Sectie A nr. 760*D-070 (Zoutsteeg)Taeke Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 760*D-071 (Zoutsteeg)Taeke Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 761D-091 (Franekereinde)Johannes Cornelis van Ruth en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 762Lombardstraat 2 (D-056)Stads Weeshuiswoonhuis
Sectie A nr. 761Zoutsloot 115 (D-057)Stads Weeshuiswoonhuis
Sectie A nr. 760Zoutsloot 117 (D-058)M. Krijtenburg (wed. T. Hettema)pakhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Zoutsloot 115Sjoerd Bijl


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lombardstraat 2 Thijs Kroonkoopman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lombardstraat 2C. v/d Nieuwenhuizencontroleur
Lombardstraat 2bJ.Mollemabakker


1965 - adresboekadresnaam
Lombardstraat 2J. (Johanna) Kuurstra
Zoutsloot 115G. (Gerrit) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 2rijksmonument 20524
Zoutsloot 117beeldbepalend pand4 van 10
  terug