Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 62
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 62 3-050 3-068 D-081 D-119
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 64 3-050 3-068 D-080 D-118


Huisnaam in: 1784
Gebruik: huis
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk
Verkoper: arents, jan
Koper/eigenaar: jans, joost


Huisnaam in: 1808
Gebruik: huis en logement
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper: jansen, joost
Koper/eigenaar: gelinde, pieter


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1817
Gebruik:
Naam: stad groningen
Kwartier/wijk D-080
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]kamer
 
koper door niaarHans Aerns zoutdrager150-00-00 GG
geniaarde koperPieter Pieters, gehuwd metschipper op Franeker
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
geniaarde koperGeys Symens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHans Aernts
naastligger ten westenHans Aernts
naastligger ten noordenGerryt Atses
verkoperPier Diorres, gehuwd metmr. metselaar
verkoperJets Agges


 


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098v van 7 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]kamer
 
koperLuytien Douuis, gehuwd metzoutmeter149-00-00 GG
koperSytske Annis
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenwijlen Hans Arents
naastligger ten westenwijlen Hans Arents
naastligger ten noordenGerrydt Atsis
verkoperArendt Hansen c.soc.


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij het huis waar de Blauwe Klok uithangt]kamer
 
koperWabbe Martens, gehuwd met175-00-00 GG
koperRomck Taeckes
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
huurderJentie Aesgis
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet hoekhuis waar de Blauwe Klok uithangt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Gerryts, gehuwd met
verkoperGriet Lieuues


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de stadsvesten]kamer
 
koperJan Martens c.u.200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen? Hans Aarns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNanne Melchers
verkoperSytske Annes


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]kamer
 
koper door niaarJan Martens 175-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
geniaarde koperBruyn Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: het diept en daarnaast de stadsbolwerken]
naastligger ten zuidenhet huis van Atte Fransens
naastligger ten noordenNanne Melchers boomsluiter
naastligger ten noordenJan Martens
verkoperRomck Taeckes, weduwe van
verkoperwijlen Wabbe Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens koopt, na niaar ratione sanguinis en proximitatis tegen Bruyn Jansen, een kamer omtrent Franekerpijpen. Ten O. het diept en stadsbolwerk, ten Z. Atte Fransen, ten N. boomsluiter Nanne Melchers en Jan Martens. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Romck Taeckes, laatst wv Wabbe Martens, voor 175 GG.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]kamer
 
koper door niaarJan Martens 309-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
geniaarde koperCarst Pytters c.soc.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept en stadsvesten]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Atte Fransen
naastligger ten noordenJan Martens
naastligger ten noordende erfgenamen van Nanne Melchers
verkoperde erfgenamen van Griet Heres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pytters koopt een camer bij de Franekerpijpen. Ten O. de Stadsvesten en de Gracht, ten Z. erven Atte Fransen, ten N. erven Nanne Melchers, en Jan Martens. Gekocht van erven Grie? Heres, voor 309 gg.


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026r van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis genaamd de Boomsluiter
 
koperPieter Jacobs, gehuwd mettimmerman303-00-00 GG
koperTrijntje Gatzes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Martens
naastligger ten westenHessel Harkes
naastligger ten noordenJan Popkes
verkopervroedsman Gerrit Sikkes Orsinga, gehuwd met
verkoperAntje Heres
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Pieter Jacobs, timmerman en Trijtie Gatzes koopt een huis bestaande uit een opkamer en benedenkamer en een back, bij de Franekerpijpen, waar 'de Boomsluiter' uithangt. Ten Z. Jan Martens, ten N. Jan Popkes, ten W. Hessel Harkes. Gekocht van de vroedsman Gerrit Sikkes Orsinga x Antje Heeres.


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperPyter Douwes 81-15-00 GG
huurderGerloff Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dircks
naastligger ten westenGrietie melkwijf
naastligger ten noordenals huurster de weduwe van Johannis Dircks
verkoperBauckjen Bouwes, gehuwd met
verkoperSicke Salomonshavenmeester


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat [staat: bij de Franekerpijp, alwaar voor desen de Boomsluyter pleegh uit te hangen]huis of woning
 
koperJan Jansen Blaeuw, gehuwd metveerschipper op Franeker132-00-00 GG
koperBerber Huyberts
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenPieter Douwes korendrager
naastligger ten westenMarten Rosee
naastligger ten noordenTiebbe Harckes gortmaker
verkoperJacob Pietersmr. timmermanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Blauw, veerschipper van Harlingen op Franeker x Berber Huyberts koopt een huis omtrent de Franekerpijpen, waar voorheen 'de Boomsluiter' uithing. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. korendrager Pieter Douwes, ten W. Marten Rosee, ten N. gortmaker Tiebbe Herckes. Met beschrijving van het huis. Gekocht van mr. timmerman te Leeuwarden Jacob Pieters voor 132 gg.


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]woning
 
koperTjiedske Werps, weduwe van118-00-00 CG
koperwijlen Tjebbe Herkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenMarten Roszee
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dirx
naastligger ten noordenJan Blauw
verkoperPytter Douweskorendrager


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-050Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-050Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerDirk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen Franekerpijpen en Leeuwarder Paardestal]huis
 
koperJasper Gerrits 350-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westenPieter Jansen*
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Jasper Gerrits koopt een huis tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W. Pieter Plat?, ten Z. Harke Tjebbes, ten N.? Gekocht van Trijntje Jans.


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerMarijke Arnoldus
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


 


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp op de streek lopende naar de trekschippersstalling]huis
 
koperTjeerd Gerrits, gehuwd metpanbakker238-00-00 GG
koperBerber Jacobs
geniaarde koperFolkert Pytters Houtkoper?houtkoper?
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
verkoperLolkjen Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Fockes, en executeur over de boedel van
verkoperJasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Tjeerd Gerrits, pannebakker x Berber Jacobs koopt, na niaar ratione sanguinis, huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de trekschippers paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten W.?, ten Z. en N. Harke Tjebbes. Gekocht van Lolkjen Rinkes wv Cornelis Fockes, als hypotheek crediteur van wl. Jasper Gerrits.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-050 Nieuwstraat 62Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarvroedsman Baksma
gebruikerTjebbe Harmens
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franekerpijpen en de trekpaerdenstallen]huis
 
koperCornelis Beitsegat koemelker330-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenTjebbe Herkes
naastligger ten westenvroedsman Claes Leistra koopman
naastligger ten noordenJan Jacobs
verkoper q.q.vroedsman Claes Leistra, executeur vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Berber Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Tjeert Gerryts


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen Franekerpijpen en de zogenaamde Leeuwarder paardenstal]huis
 
koperJeltje Jelles Stapert, weduwe van550-00-00 CG
koperwijlen vroedsman Claas Leystra
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
gebruikerTjeerd Pyters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Tjebbe Heerkes
naastligger ten westenJeltje Jelles Stapert, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Claas Leystra
naastligger ten noordenJacob Jans
verkoperCornelis Beitsgatkoemelker


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: streek lopende van de Nieuwstraat naar de Franekerpijpen]huis
 
koperHendrik Joosten de Clercq, gehuwd mettrekveerschipper213-00-00 GG
koperAafke Hendriks
huurderde weduwe van Berend Hendriks
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJ. Reinalda
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard
verkoper q.q.Jelle Wildschut, curator over
verkoperAntje Tjallings, erfgename van haar grootouders
erflaterTjebbe Heerkes, gehuwd met
erflaterAntje Jans van Ripperts


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: streek welke loopt van de Nieuwstraat naar de Franekerpijpen]huis
 
koperSibbeltje Heerkes, gehuwd met326-11-00 CG
koperSimon Jetses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJ. Reinalda
naastligger ten westenburgemeester H. de Waard
naastligger ten noordenburgemeester H. de Waard
verkoperHendrik Joosten de Clercq, en als erfgenaam van zijn wijlen huisvrouwtrekschipper
verkoperwijlen Aafke Hendriks


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: streek tussen de Franekerpijpen en de zgn. Leeuwarder Paardestallen]huis
 
kopervrijgezel Hendrik Jelles 150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
huurderAbraham Asses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Symon Jetzes
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenArend Lodewijks
verkoperPieter C. Leystra thans uitlandig, gehuwd metTzummarum
verkoperJantje Abes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jelles koopt een huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten Z. erven Symon Jetzes, ten W. J. Reinhart, ten N. Arend Lodewijks. Grondpacht 6 st 4 pn aan de Stad. Gekocht van Jantje Abes x Pieter C. Leystra (die uitlandig is), te Tzummarum.


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen en Leeuwarder Paardenstal] wijk D-081huis
 
koperGerardus Barrebas, gehuwd mettrekveerschipper350-00-00 CG
koperRinske Hoornstra
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenTjebbe van der Meulen
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenArend Lodewijks
verkoper q.q.Albert Bolman, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Tijs Gijses, gelastigden vankoopman
verkoperTymen Jelles meerderjarig ongehuwd, erfgenaam van zijn broeder
erflaterwijlen Hendrik Jellesbriefbesteller Leeuwarder veer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Barrebas, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden x Rinske Hoornstra koopt een huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder paardenstallen, wijk D-081, laatst eigendom van wl. Hendrik Jelles. Ten O. de straat, ten W. J. Reinhart, ten Z. Tjebbe v.d. Meulen qq., ten N. Arend Lodewijks. Gekocht van (Albert Bolman en Tijs Gijses Kussendrager, kooplieden, als gelastigden van Tymen Jelles, ongehuwd, die erfgenaam is van zijn wl. broeder) Hendrik Jelles, briefbesteller van het Leeuwarder Veer.


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 van 10 nov 1809
adressoortbedraggebruik
D-080Nieuwstraat 64koopaktefl. 107huis D-080
 
verkoperde erven Heineman (te Bolsward)
koperSipke Hemkes


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ wijk D-080huis
 
koperSipke Hemkes 107-00-00 CG
huurderde weduwe van Sikke Claasen 20-16-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBarrebas schipper
verkoper q.q.S. de Haas, gevolmachtigde vankoopmanBolsward
verkoperde erfgenamen van burgemeester HeynemanBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Hemkes koopt een huis op de streek die loopt van de Nieuwestraat naar de Franekerpijpen, wijk D-080. Geen grondpacht. Ten O. die straat, ten Z. kastelein Hendrik Reinhart , ten N. schipper Barrebas. Gekocht van erven burgemeester Heyneman te Bolsward voor 107 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-068 Nieuwstraat 62Sipke Hemkes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Jelte Ages Bakker... B., en Antje Jelles Raap; BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, huw 1834, ovl 1844; medegebruiker van wijk D-080; eigenaar en gebruiker Sipke H. Hoffinga, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Sipke Hemkes Hoffinga... en gebruiker van wijk D-080, kroeghouder, medegebruiker Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-109, gebruikers zijn Hemke Gerrijts wed., gealimenteerd, en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-081Nieuwstraat 62Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeg
D-080Nieuwstraat 64Sipke H Hoffinga kroeghouder
D-080Nieuwstraat 64Jelte Ages Bakker


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 3 jan 1818
adressoortbedraggebruik
D-081Nieuwstraat 62koopaktefl. 375huis D-081
 
verkoperSipke Hemkes Hoffenga
koperArnoldus Pieters Bisschop


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
D-080Nieuwstraat 64Huizinge c.a. bij de Franekerpijpen, eigenaar Sipke Hemkes, Hoffinga. Finaal verkocht op 14 sep 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 800Nieuwstraat 64Sybren Sipkes SleeperHarlingenpakhuisknegthuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 801Nieuwstraat 62Arnoldus Pieters BisschopHarlingenschipperhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Aaltje Mossel... ovl 1847, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-083; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-080; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Sieberen Sipkes Sleeper... HRL 1799, BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-080; VT1839; S.S.S. eigenaar van perceel nr. 800 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 619, tuin, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Sara Kokgeb 1784 Ameland, ovl 14 nov 1847 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk D-081; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-080Gewezen Franeker PijpSybren S Sleeper40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
D-080Gewezen Franeker PijpAaltie W Mossel46 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpWieger Sleeper7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, [naaister]
D-080Gewezen Franeker PijpHenderika Sleeper18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister*
D-080Gewezen Franeker PijpSipkje Sleeper13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpWillemke Sleeper11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-081Gewezen Franeker PijpSara Jans Kok53 jAmelandv, protestant, ongehuwd
D-081Gewezen Franeker PijpSwerus Jacobi17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-081Nieuwstraat 62Frederika Bennik, overleden op 1 december 1846(Certificaat van onvermogen), 8 dg (geboren 23/11/1846), overleden Nieuwstraat D 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-080Nieuwstraat 64Sieberen Sleeper, overleden op 24 december 184748 jr (geboren 1799), overleden Nieuwstraat D 80, winkelknecht, man van Aaltje Mossel, vader van Hendrika en minderjarige Willemke, Sipkje en Wyger Sieberens Sleeper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-081Nieuwstraat 62Ruurd van Dokkum, overleden op 14 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren dec 1847), overleden Anjelierstraat D 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Dirk Tjeerds Jobstra... IJepstra; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk D-078; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Klaaske Tuinstra... van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje Jarigs; BS huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-078; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800D-080 (Nieuwstraat)Michiel Hendrik Viswoonhuis
Sectie A nr. 801D-081 (Nieuwstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Douwe Hendriks Tigchelaar... Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800D-118 (Nieuwstraat)Cornelis Akkerboomwoonhuis
Sectie A nr. 801D-119 (Nieuwstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 801Nieuwstraat 62 (D-119)Hendrik Mooiman (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 800Nieuwstraat 64 (D-118)Cornelis Akkerboom (te Amsterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 64 Pieter Notazeemtouwer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 64G. de Groottransportarbeider


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuwstraat 62, HarlingenNieuwstraat 62T. van der Walhuisschilder en behanger


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 62H. (Hendrik) v.d. Veer


1988 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 801Nieuwstraat 62


1989 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 62Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1989 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 64Hein Buisman StichtingBouw tweede helft achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989
  terug