Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 54
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 54 3-054 3-064 D-084 D-123
 


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011v van 30 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 54Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp]huis daer het Doccumer Veerschip uytsteeckt
 
koperHendrick Meyntes, gehuwd metveerschipper op Dokkum300-00-00 GG
koperLijsbet Doedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadvesten]
naastligger ten zuidenLammert Warners
naastligger ten westenLieff, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Deen
naastligger ten noordenPieter Epes
verkoperJan Clasen, gehuwd metbakker
verkoperAuckien Syukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Meyntes, veerschipper van hier naar Dokkum x Lijsbet Doedes kopen een huis daer het Doccumer Veerschip uytsteeckt, met de loods en plaats daar achter, omtrent de Franekerpijp. Ten O. de straat en stadsvesten, ten Z. Lammert Warners, ten W. Lieff wv Jan Deens, ten N. Pieter Epes. Geen grondpacht. Gekocht van bakker Jan Clasen x Auckien Syuckes, voor 300 GG.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-054Nieuwstraat 54huis
eigenaarwed. Eesge Minnes
gebruikerwed. Eesge Minnes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-054Nieuwstraat 54huis
eigenaarwed. Eesge Minnes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-054 Nieuwstraat 54huis
eigenaarwed. Jacob Christiaens
gebruikerwed. Jacob Christiaens
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-054 Nieuwstraat 54huis
eigenaarwed. Jacob Christiaans
gebruikerwed. Jacob Christiaans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-054 Nieuwstraat 54wed. Jacob Cristiaans, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-054 Nieuwstraat 54huis
eigenaarJacob Christiaans
gebruikerJacob Christiaans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0046v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 54Nieuwstraat WZ [staat: streek van Franekerpijp naar Leeuwarder Paardenstal] wijk D-090huis
 
koperDoeke Kramer, gehuwd metveerschipper op Sneek600-00-00 CG
koperJeltje Dooyes Tolsma
huurderGerard Barrebas c.u.
verkoperAnne Ferff, gehuwd metschoolmeester in de Diaconie SchoolLeeuwarden
verkoperGrietje Willems de BoerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoeke Kramer ordinaris veerschipper op Sneek x Jeltje Dooyes Tolsma kopen een huis op de streek van de Franekerpijpen en Leeuwarder paardenstallen D-090 bewoond door Gerardus Barrebas c.u. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Anne Ferff, schoolmeester in de diaconieschool x Groetje Willems de Boer te leeuwarden voor 600 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-064 Nieuwstraat 54Johannes Camphuis1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0083r van 11 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 54Franekereind NZ [staat: de Streek tussen Franekerpijpen en Leeuwarder Paardestal] wijk D-084huis
 
koperDouwe de Roos 351-00-00 CG
huurderJohannes Kamphuis
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenA. Oostendorp
naastligger ten westenOoievaarsteeg
naastligger ten noordenJan L. van der Veen
verkoperJeltje Doyes Tolsma, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Doeke Kramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe de Roos koopt een huis tussen franekerpijpen en Leeuwarder paardenstallen D-084 gebruikt door Johannes Kamphuis c.u.. Geen grondpacht. Ten O. de streek, ten Z. A. Oostendorp, ten W. de Ooievaarsteeg, ten N. Jan L. v.d. Veen. Gekocht van Jeltje Doyes Tolsma wv Doeke Kramer te Sneek voor 351 CG,


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Janke Hendriks... getrouwd ten zelfden ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Douwe Cornelis de Roos... BS ovl 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1826, ovl 1839, ovl 1878; eigenaar van wijk D-084; gebruiker Geert Panjer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Geert Jans Panjer... zv Jan Geerts, (gk), en Pietje Jans, (gk); BS huw 1812, huw 1813, huw 1815, ovl 1827; gebruiker van wijk D-084, schipper; eigenaar is Douwe de Roos, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-084Nieuwstraat 54Douwe de Roos Geert Panjer schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 805Nieuwstraat 54Trijntje van den BurgHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-084Nieuwstraat 54Douwe Molenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-084NieuwstraatDouwe Molenaar54 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
D-084NieuwstraatBaukje Feddema50 jTzumv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Baukje Johannes Feddema... 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Pieter Hendriks Benning... 1851, zv Hendrik B., en Geertje van Eerenthuis; BS huw 1833, ovl 1879, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-084; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-027; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 805D-084 (Nieuwstraat)Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 805D-123 (Nieuwstraat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 805Nieuwstraat 54 (D-123)Janna van der Zeewoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Nieuwstraat 54J. van der Zeejongens: 0, meisjes: 6
vrouwen: 8
modiste


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 54H. de Swartconducteur


1947 - kentekenadresnaam
B-32407
Nieuwstraat 54Simon August Lenger


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 54U. (Ulbe) de Groot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9493Nieuwstraat 54gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9493Nieuwstraat 54
  terug