Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 50 3-056 3-062 D-086 D-125
 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0239v van 6 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 50Nieuwstraat WZ [niet vermeld]huis
 
koperAgge Ritserts, gehuwd metschipper op Leeuwarden275-07-00 GG
koperTrijntie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPytter Ipes
naastligger ten westenkamers van verkoper Greolt Sioerdts
naastligger ten noordenRuierd Saeckles
verkoperGreolt Sioerdts


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206v van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 50Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperburgerhopman Eco Willems c.u.250-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHendrick Lammerts
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAsge Minnes
verkoperJaan Aeges c.u.waterhaler
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Eco Willems, koopman c.u. kopen een huis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. de straat en diept, ten Z. Hendrick Lammerts, ten W. de Zoutsteeg, ten N. Aege Minnes. Grondpacht 57 1/2 st. Gekocht van waterhaler Jaan Aeges c.u., voor 250 cg.


 


 


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0047r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 50Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en tuintje
 
koperClaes Yppes 226-10-00 GG
koperOepke Jans
verpachter grondJurjen Claessen Fontein koopman2-17-08 CG
huurderDoede Feykes zoutdrager16-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenDouwe schipper op Sneek
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenhet volgende verkochte perceel met Trijntie Fransen
verkoperde weduwe van hopman Eco Willems pro se et nom. lib.
verkoperAntie Eekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Yppes en Oepke Jans kopen een huis met tuintje daarachter omtrent de Franekerpijpen, nu gehuurd door zoutdrager Doede Feykes. Ten O. de diept, ten Z. schipper Douwe Sweser?, ten W. de Zoutsteeg, ten N. het perceel zojuist gekocht door Thijs Claesen x Trijntje Fransen. Grondpacht 57 st 8 pn. aan koopman Jurjen Claesen Fontein. Gekocht van wd. hopman Eco Willems voor 1/2 en Antie Eekes voor 1/2 voor 226 gg 10 st.


 


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0060v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 50Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de Oosterstadsvesten]1/2 kamer
 
koperOepke Jansen distillateur158-13-00 GG
verpachter grondJurrien Clasen Fontein 2-17-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Ypismr. ijzersmid


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-056Nieuwstraat 50huis
eigenaarReiner Harmens
gebruikerReiner Harmens
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016r van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 50Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en tuintje
 
koperJan Fopkes c.u.bontwever330-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Jurrien Claeses 3-13-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSybe Johannis steenvoerder
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenClaes Jansen
verkoperReiner Harmens, gehuwd met
verkoperDoedtie Upkes


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-056Nieuwstraat 50huis
eigenaarJan Fockes
opmerkingpauper


 


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0185v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 50Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en tuin
 
koperSipke Hennis mr. bakker214-21-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Aeltie Pyters de Adam 2-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSybe Johannes steenvoerder
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenClaes Jansen
verkoperYmkien Edsges, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Christiaens


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-056 Nieuwstraat 50huis
eigenaarJan Fopkes
gebruikerGerrit Lenses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-056 Nieuwstraat 50huis
eigenaarJan Foppes
gebruikerJan Foppes
opmerking1728 insolvent verklaart 18:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-056 Nieuwstraat 50Jan Fopkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-056 Nieuwstraat 50huis
eigenaarJan Fopkes
gebruikerJan Fopkes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerking1728 insolvent verklaart en is onvermogende


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0245v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 50Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franekerpijpen en de paardenstallen]huis en weefwinkel en tuintje
 
koperHuige Gerrits, gehuwd metwinkelier128-21-00 GG
koperSybrigje Pieters winkelier
verpachter grondoud burgemeester Claas Pieters van der Brug wegens zijn voorkinderen2-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Sybe Pyters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Baksma e.a.
verkoperFeddrick Ayses Mahuikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerrits x Sybrigje Pieters


 


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0242v van 11 mei 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 50Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franekerpijpen en Leeuwarder Paardestal]huis
 
koperArend Feersma, gehuwd mettimmerman776-15-00 CG
koperAntje Gaikema
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg of Zoutsteeg
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, executeur vanadvocaat
verkoperwijlen Pieter Gaykema, gehuwd met
verkoperwijlen Geertje Dirks


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-062 Nieuwstraat 50Arend Jans1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-086Nieuwstraat 50Arent Jans Feersma... 1812, koopt een huis in 1802; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk D-086, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-086Nieuwstraat 50Arent J Feersma Arent J Feersma timmerman


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-086Nieuwstraat 50Andle Jans Dreyer, overleden op 13 september 1826zeepziedersknecht Franekerpijpen D 86, vader van Jan, idem en Berend Andles Dreyer, huistimmerman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 808Nieuwstraat 50Gerhardus Sybrandus GroenewoudHarlingenkoornmeterhuis en erf (110 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-086Nieuwstraat 50Aafke Pieters de Jong... 1834, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-108, 93; oud 39 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk D-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-086Nieuwstraat 50Geertje Tigchelaar... Franeker, dv Johannes Jans T, en Aukje Klases; BS huw 1816, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk A-156, wijk D-086; oud 61 jaar, (vnm: Geertruida), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-082; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-086Nieuwstraat 50Simme Jacobs van der Meer... oud 36 jaar, (vnm: Symon J. ), geb en wonende te HRL. 1839, besteller der Amsterdamse beurtschepen, wijk D-086; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-086Nieuwstraat 50Simon van der Meer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-086NieuwstraatSymon Jacobs van der Meer36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, besteller der Amsterdamse beurtschepen
D-086NieuwstraatAafke Pieters de Jong39 jWoudsendv, protestant, gehuwd
D-086NieuwstraatJacob S van der Meer14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-086NieuwstraatPieter S van der Meer4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-086NieuwstraatZijke S van der Meer11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-086NieuwstraatGrietje van der Meer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-086NieuwstraatKlaske Louwrens Nak17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 808D-087 Pieter MoormanHarlingenvan voren geheel vernieuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-086Nieuwstraat 50Leentje Oppenkamp, overleden op 19 april 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 25/2/1847), overleden Nieuwstraat D 86. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-086Nieuwstraat 50Simon Jacobs van der Meer, overleden op 2 april 184845 jr (geboren 1/2/1803), Nieuwstraat D 86, briefbesteller, wednr. Akke Dijkstra, man van Aafke Pieters de Jong, vader van Jacob, timmerman en minderjarige Sijke en Grietje Simons van der Meer (uit 1e huwelijk: voogd is Sybren G. Dijkstra, plateelbakker) en van minderjarige Pieter en Trijntje Simons van der Meer (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 en 11 van 26 feb 1849
adressoortbedraggebruik
D-086Nieuwstraat 50provisionele en finale toewijzingfl. 586huis D-086
 
verkoperJacob van der Meer
verkoperPieter Vlaskamp
koperJacobus Alderts van der Zee


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-086Nieuwstraat 50Martje Voerman... te HRL. 1846, dv Reinder Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-086Nieuwstraat 50Aaltje Jacobs van der Meer, overleden op 22 september 1853geboren 28/9/1851, dochter van Jacob S. van der Meer, timmerman (Nieuwstraat D 86) en Sijke van der Mey. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 808D-086 (Nieuwstraat)Jacob Alderts van der Zeewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 808D-125 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 808Nieuwstraat 50 (D-125)Frans Kleinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 50 Engelke Kruigerkantoorbediende
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1100


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 50R. (Reinder) Broekstra
  terug