Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Schoolstraat 1 4-201 4-205 H-164* H-177
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 38 4-201 4-205 H-164 H-198
aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 38naamloze steeg ten noorden


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188r van 19 jan 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwe stad bij de lijnbaan van de heer Nauta, in dehuis met een kamer erachter
 
koperClaas Ruirds Platte 180-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenReyner Clases Fontein
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende erven van Gerrit Gerrits
verkopermeerderjarige Willem Jansen
verkopermeerderjarige Meindert Jansen
verkopermeerderjarige Doedtie Jansen


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0008v van 26 mrt 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwe stadt bij de lijnbaan van wijlen Duco Nauta huis, kamer en plaatsje
 
koperWybe Hiddes, gehuwd metzeevarend persoon230-00-00 CG
Hiltie Jacobs Stellingwerff
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurder voorkamerStaas c.u.gleibakker8-00-00 GG
huurder zijkamerJoost c.u. 0-02-08 CG
naastligger ten oostenReiner Claasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenTrijntie Gerrits, weduwe van
wijlen Jan Dirx
verkoperClaas Ruurds Plattekorendrager Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hiddes, zeevarende x Hiltie Jacobs Stellingwerff koopt een huis, camer met plaetske erachter, in de zuider nieuwe stad, omtrent de lijnbaan van wl. Duco Nauta. Ten O. Reiner Claasen Fontein, ten W. en Z. de straten, ten N. Trijntie Gerrits wv Jan Dirx. Gekocht van Claas Ruurds Platte, korendrager te A`dam, voor 230 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-201 Schoolstraat 1
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
opmerkingpauper


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254r van 13 jan 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwestad bij het Spinhuishuis
 
koperAlbert Harmens Barkhoff c.u.210-00-00 CG
grondpachtR. Bockeroud secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJoost Andries
naastligger ten noordenbewoner tot 12/5 1726 Marten Dirx
verkoperweduwe Hiltie Stellingwerf, gehuwd met
wijlen Wybe Hiddes


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0042r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1Nieuwe Zuiderstad op de hoek van de Heerestraat bij het spinhuishuis
 
koperHendrik Arents, gehuwd metbontwever315-00-00 CG
Bregtje Jacobs
verpachter grondR. Bakker oud secretaris 1-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Reyner Clasen Fontein
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJoost Andries
verkoperAlbert Harmens Barkhof, gehuwd metmr. bontwever
Lijsbeth Cornelis van der Burg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarGerloff Pieters
gebruikerGerloff Pieters
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG
opmerking[samen met 4-202]


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-201 Schoolstraat 1Gerlof Pieters, bestaande uit 2 personendogter
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085v van 2 dec 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZdeftig dwarshuis
 
koper van 1/3Trijntje Gerlofs, gehuwd met2828-00-00 CG
de heer Allard Scheltingakoopman
koper van 1/3dr. Adrianus Heeringa Leeuwarden
koper van 1/3Willem Douwes Pingjum
naastligger ten oostende heer Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenTrijntje Gerlofs
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 3/4Fokke Tjeerds van Esta, voor zich en voor zijn dochterkoopman
verkoper van 1/4Fredske Fokkes van Esta meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Gerlofs x Allaard Scheltinga, dr. Adrianus Heeringa te Leeuwarden en Willem Douwes, mr. timmerman te Pingjum kopen elk voor 1/3 een deftig dwarshuis, twee houtschuren, extra grote hof, wagenhuis en paardenstal erachter. Ten O. Robijn Arjens, ten W. Trijntje Gerlofs, ten Z. de Baanstraat, ten N. strekkende tot aan de haven. Gekocht van Fokke Tj. van Esta voor 3/4 en zijn dochter Tiedske Fokkes van Esta voor 1/4.


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149r van 18 okt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven1/3 huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardestalling
 
koperTrijntie Schellingwouw, gesterkt met1600-00-00 CG
Nicolaus van Loon
eigenaar van 2/3Willem Douwesstadsbouwmeester
naastligger ten oostenRobijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat tot aan de haven
naastligger ten westenAllard Scheltinga
verkoperAdrianus van Heeringamedicinae doctorLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Schellingwou x dr. Nicolaas van Loon koopt 1/3 huis en 2 houtschuren, grote tuin, stal en wagenhuis, bewoond door Willem Douwes, stadsbouwmeester, die ook de overige 2/3 bezit. Ten O. Robijn Arjens, ten W. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Adrianus van Haringa, med. dr. te Leeuwarden.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0189v van 5 sep 1779 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven1/3 huis, houtstekken, hof, wagenhuis en paardestallen
 
koperAllard Scheltinga 1600-00-00 CG
dr. Nicolaus van Loon
eigenaar van 1/3Allard Scheltinga
eigenaar van 1/3dr. Nicolaus van Loon
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenAllard Scheltinga
naastligger ten noordenZuiderhaven van Baanstraat tot aan de haven
verkoperWillem Douweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga en dr. Nicolaas van Loon kopen 1/3 van (een huis met 2 houtschuren, grote tuin, wagenhuis en paardenstal), zz. Zuiderhaven, waarvan kopers al 2/3 bezitten. Ten O. Robijn Arjens, ten W. de kapt. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven, strekkende van de Baanstraat tot aan de haven. Gekocht van Willem Douwes, koopman, voor 1600 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0068v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven WZ1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoning
 
koperNicolaus van Loon koopman1700-00-00 CG
eigenaar van 1/2Nicolaus van Loonkoopman
huurderPieter Tetrode en comp.
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas van Loon koopt 1/2 huis, schuur, wagenhuis, hof en paardenstal w. v. hij al de 1/2 bezit. Ten O. wd. Robijn Arjens, ten W. de verkoper, ten Z. de Baanstraat, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 1700 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0069v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal
 
koperNicolaus van Loon koopman2400-00-00 CG
eigenaar van 1/2Nicolaus van Loonkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenAllard Scheltinga koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas van Loon koopt 1/2 huis met 2 houtschuren, tuin, wagenhuis en paardenstal, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. wd. Robijn Arjens, ten W. de verkoper, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 2400 cg.


 


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281v van 18 jan 1801 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZhuis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal
 
koperBregttie Sikkes Westra, weduwe van2500-00-00 CG
wijlen Johannes Franzen Posthumus
huurderneef van de koper Jacob Oosterbaan koopman100-00-00 CG
naastligger ten oostenoud secretaris mr. A. J. Conradi
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenAllard Scheltinga
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperFolkert van Loon, broer vankoopmanEinsum
Arnoldus van Loon, erfgenamen vanAmsterdam
dr. Nicolaas Loon, vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBregttie Sikkes Westra wv Johannes Franzen Posthumus te Achlum, koopt huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en stalling zz. Zuiderhaven, wijk H-164. Het is verhuurd aan haar neef Jacob Oosterbaan. Ten O. A.J. Conradi, oud-secr., ten W. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Folkert van Loon te Einsum, als erfgenaam van zijn vader dr. Nicolaas van Loon, en zijn oom Arnoldus van Loon. Zie ook onder Zuiderhaven nr. 54.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-205 Schoolstraat 1A Scheltinga6-00-00 CG(wallen)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Allard Scheltinga... HRL, balsteenleverancier 1764-1765, pacht grond 1800-1810, koopman en verkoopt een huis in 1797, ovl wijk H-164; BS ovl 1813; voogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis , welke gelden dhr A.S. aan het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Greult Harmensgeb 1765 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk H-164; BS ovl 1814; gebruiker van wijk H-149, gealimenteerd, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1M. van der Kooygebruiker van wijk H-164, commissaris der convooyen, eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-164Schoolstraat 1A Scheltinga ervenM van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-164Zuiderhaven 38M van der Kooy commissaris bij de convooyen


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
adressoortbedraggebruik
H-164Schoolstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 3182huis, zomerhuis, kantoor, stalling en wagenhuis etc. H-164
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperSicco Posthuma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1927Zuiderhaven 38Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanhuis (200 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1929Schoolstraat 1Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanstal, wagenhuis en erf (194 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Hinke Rodenhuis... en Hendrikje Scheltema; BS huw 1817, ovl 1845, ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-164; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Sikko Johannes Posthuma... Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-164; VT 1839; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 10:6:0 ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-164Sicco Posthuma60 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-164Sicco Posthuma60 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 aug 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Finaal verkocht op 30 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 4812..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2728H-177 (Spinstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1893 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 38 (Hangt in kantoortje in Verpleeghuis Dukdalf.), HarlingenZuiderhaven 38 (Hangt in kantoortje in Verpleeghuis Dukdalf.)Spoelstra, G S;Drost, EG.S. Spoelstra
E. Spoelstra - Drost
O.L.V. Geboorte
1893
D.D.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4870Schoolstraat 1 (H-177)R.C. Armvoogdij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 38wed C. Vranken geb. Crokszonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpleging


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpleging


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefstichtingr.k. ziekenverpleging


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefstichtingr.k. ziekenverpleging


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting655R.K. Ziekenverpl.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Ziekenhuis St. Jozef655


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenZiekenhuis, R.K. St. Jozef641


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefziekenhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 38P.J. (Pieter) Crijver
  terug