Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 26 4-237 4-243 H-179 H-223
 huisnummer lager   Zuiderstraat 22 4-237 4-243 H-177 H-223
 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZ [staat: Zuider nieuwe stad op de hoek van de Zuiderpoortsbrug]huis met een hof erachter
 
koperDirck Martens, gehuwd met1100-00-00 GG
Aeltie Joannes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Reinners
naastligger ten zuiden
naastligger ten westende lege plaats
naastligger ten noordenstraat
verkoperHeertien Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Martens x Aeltie Joannes koopt een huis met een hof erachter, op de hoek van de Zuiderpoortsbrug. Ten O. erven Jan Reiners?, ten W. de ledige plaets, ten N. de straat. Gekocht van Maertien? Abbes, voor 1100 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerwed. Pieter Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohan. Cramer
gebruikerAbbe Rinses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Rijk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJacob Pyters
gebruikerCobus Andrys
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-237 Zuiderhaven 26Jacobus Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 22Zuiderpoort, bij dehuis en tuin
 
koperJan Sweerus, gehuwd metscheepstimmerbaas (lands -)
kopersAnna Hansen
huurderde weduwe van Abraham Vermeulen
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Pieters koopman
naastligger ten zuidenJentje Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, erfgenaam van wijlen haar man
wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, en de wederhelft van het geheel bij scheiding bekomen hebbende van de erfgenamen
wijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
wijlen Akke Andries de Boer


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperJan Sweerus, gehuwd metscheepstimmerbaas (lands -)2095-00-00 GG
kopersAnna Hansen
naastligger ten oostende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJapke Hendriks, weduwe van
wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, erfgenaam van wijlen haar man
wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, en de wederhelft van het geheel bij scheiding bekomen hebbende van de erfgenamen
wijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
wijlen Akke Andries de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sweerus, Lands scheepstimmerman x Anna Hansen koopt 1e een deftig huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Christiaans, ten W. de verkoper, ten Z. het 2e perceel, ten N. de straat en haven. Ten 2e een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. wd. Folkert Pieters (Schellingwou?), ten W. de straat, ten Z. Jentje Douwes, ten N. het 1e perceel. Gekocht van Japke Hendriks wv Pieter Keimpes de Jong.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metmakelaar1470-00-00 GG
Judith Catharina Heins
naastligger ten oostende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenGeert R. de Beer
naastligger ten westenWillem Feikes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan SweeresLeeuwarden


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-236 Zuiderhaven 26Jan Karels
4-236 Zuiderhaven 26Douwe Jans, 21 jaar, gehuwd
4-236 Zuiderhaven 26Karel Jans, 26 jaar, gehuwd


1805 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 26Oud Harlingen Magazine 1995Ids Wiarda, die makelaar en zeehandelaar was, woonde vanaf 1805 op het adres Zuiderhaven 26


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-243 Zuiderhaven 26Jentje Douwes1-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 110 van 21 okt 1811
adressoortbedraggebruik
H-179Zuiderhaven 26koopaktehuis bij de Zuiderpoort H-179
 
verkoperSjoerd Douwes Faber (te Wommels)
koperJan Karels


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd Everts Wiarda... gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, en Judith Catharina Heins, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-179Zuiderhaven 26Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd Everts Wiarda, overleden op 20 september 1823makelaar (Zuiderhaven-Z H 177), vader van Klaas, schilder Amsterdam, Elisabeth (vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Kleine Bredeplaats/ Voorstraat E 122), Anna (vrouw van Tjeerd-Lantinga Wieringa, mr. bakker Franeker), Ids, zoutbrander/makelaar, Sytske, vrijster, Jan, apotheker Woerden en Simon Sjoerds Wiarda, zoutbrander/koopman. (testamentair erfgenamen). Verder legaat ad fl. 5.000,- voor bij hem wonende Jeltje Ruurds Piekema (wed. Yde Jelles Piekema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-179Zuiderhaven 26Antje Douwes Siderius, overleden op 1 februari 1826Zuiderpoort H 179, wed. Jan Timmer, moeder van Lammert, kastenmakersknecht, Karel, scheepstimmerbaas, Douwe, timmermansknecht, Fetje (vrouw van Hendrik Pieters Mooyman, idem), Antje en Lodewijk Jans Timmer, stoeldraaier Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1962Zuiderhaven 26Ids WiardaHarlingenmakelaarhuis (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1962Zuiderstraat 22Ids WiardaHarlingenmakelaarhuis (220 m²)


1833 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 22Oud Harlingen Magazine 1995Zo kocht [Ids Wiarda] in januari 1833 het huisje aan de Zuiderstraat 22 van de familie Geerts de Beer. Dit huisje is later afgebroken


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Alida Lindoud 64 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Anna Schijf... Lind, (gk); BS geb en huw 1820; oud 46 jaar, (vnm: Agatha), geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-179Zuiderhaven 26Tetske Gerbranda... Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1833, ovl 1850; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-179; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-177Ids Wiarda43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, cargadoor
H-177Agatha Schijff46 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-177Jacobus N Wiarda12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Sjoerd E Wiarda5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Judith Catha. Wiarda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Elisabeth Wiarda9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Lind64 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-177Rinske Visser27 jMolkwerumv, protestant, ongehuwd
H-179Willem Leemans27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, [zeeman]
H-179Tetske Gerbranda31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-179Wybe W Leemans5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-179Louisa Cath. Leemans2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Ids Wiarda... 1862 HRL, huwt met Agatha Schijf op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, cargadoor, N.H., ovl wijk H-177 zeehandelaar in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-177 (Zuiderhaven)Ids Wiardawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-223 (Zuiderhaven)Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 26wed T. Wiebenga geb. M. Wijgazonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Zuiderhaven 26 Uilkje Lantingaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300
Zuiderhaven 26 Jacobus Johs. Maassencomm. ter secret.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 26J.J.Stratinghleeraar m.o.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 26L.J. (Louw) Elgersma
Zuiderstraat 22A. (Aaltje) v.d. Vlies


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 70) 26rijksmonument 20790
Zuiderstraat 22rijksmonument 20795
  terug