Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 266-153 6-150 E-052E-045
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 46-153 6-152 E-120E-120


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 26
ten oostenKleine Bredeplaats 2
ten oostenKleine Bredeplaats 4
ten oostenKleine Bredeplaats 6
ten zuidenKleine Bredeplaats 12
ten westenGrote Bredeplaats 24
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0108v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0098r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0060r van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans kuiper


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070r van 5 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0236v van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Annis


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0247r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282v van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063r van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jellis Hanenburch


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0149v van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Rinnertspijp]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Annis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAdriaen Schaft
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperCornelis Jellis Hanenburg voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Antie Lambert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild door Cornelis Jelles Hanenburgh voor zichzelf en als vader van zijn kinderen bij wl. Antie Lamberts, een huis zz. Voorstraat naast de Rinnertspijp. Ten O. wd. en erven van Lambert Annes, ten W. Adriaan Schaft.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] naast de Rinnertspijp0‑00‑00 GGhuis, zeepmakerij met zeepketel, bakken en kuipen
koper finaal
bewonerCornelis Jellis Hanenburch
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis en zeperij met zeepketel, kuipen, bakken etc. zz. Voorstraat naast de Rinnertspijp, nu bewoond en gebruikt door Cornelis Jellis Hanenburch.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Onnes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Onnes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0006v van 13 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [niet vermeld]582‑00‑00 GG1/3 en 1/15 huis
koperburgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met
koperJeltie Thoenis
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
bewonerAbraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/3Aeltie Lamberts, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3oud burgerhopman Jan Roeliffs te Leeuwarden
verkoper van 1/15Antie Cornelis Hanenborch, gehuwd met
verkoper van 1/15Rienck Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries), burgemeester x Jeltie Teunis koopt 1/3 en 1/15 van een huis, bewoond door Abraham Caesarius, convooimeester. Gekocht van Aeltie Lamberts x Jan Roeliffs, oud-burgerhopman te Leeuwarden, voor 1/3, voor 485 gg., en Antie Cornelis Hanenburgh x Rienck Dirks, voor 1/15, voor 97 gg.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015r van 16 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat]100‑00‑00 CG1/5 en 1/3 huis
koperburgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met
koperJeltje Teunis
bewonerAbraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperGijsbert Cornelis Hanenborgh te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries) x Jeltie Teunis koopt 1/5 van 1/3 van een huis, bewoond door Capt. Abraham Caesarius, zz. Voorstraat. Gekocht van Gijsbert Cornelis Hanenburgh te A`dam, voor 100 gg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0066v van 26 mei 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: over de Rinnerts Piep]200‑00‑00 GG2/15 huis en plaats
koperoud burgemeester Hans Harmens de Vries, gehuwd met
koperJeltje Teunis
toehaaktwee rijksdaalders
naastligger ten oostenHendrix Annes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTomas Alles
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoper van 1/15Bouwe Cornelis Hanenborg
verkoper van 1/15Aeltie Cornelis Hanenborg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, oud-burgemeester x Jeltie Teunis [Vrijhoff] koopt 2/15 van een huis en plaets, met vrij in- en uitgang op de (Brede?)plaats, bij de Rinnertspijp. Ten O. Hendrick Innes? Annes?, ten W. Tomas Alles?. Gekocht van Bouwe Cornelis- en Neeltie Cornelis Hanenburgh, elk voor 1/15, voor 200 gg. en 2 Rijksdaalders.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester Geersma


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester Geersma


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099v van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099v van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats [staat: de Plaats]646‑00‑00 CG1/2 huis
koper door niaarJacob Popta c.u., en
koper door niaarTiberius Templar
geniaarde koperIsack Pyters Verhagen
eigenaar van 1/4Jacob Popta
eigenaar van 1/4Tiberius Templar
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenIsack Pyters Verhagen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Piers
verkoperburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101v van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Onnes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101v van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Onnes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206v van 26 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0046v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0106v van 15 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jelles Stijll c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0201r van 6 dec 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055r van 14 okt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRintie Claessen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055r van 14 okt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ bij de Vismarkt [staat: Bredeplaats]400‑00‑00 CG1/2 huis
koperJoannes Tiebbes c.u.
verpachter grondJohan Wittert de oudere ?0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenMayke Martens
naastligger ten westenRintie Claessen
naastligger ten noordenGeert Albarts
verkoperRegnerus Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Tiebbes c.u. kopen 1/2 huis wz [Kleine] Bredeplaats bij de Vismarkt, waarvan Johan Wittert de 1/2 toebehoort. Ten O. de straat, ten Z. Mayke Martens, ten W. Rintie Claessen [Botsma], ten N. Geert Albarts. Geen grondpacht. Gekocht van Regnerus Templar voor 400 CG.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0197r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0197r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats] bij de Vismarkt412‑00‑00 CG1/2 huis
koperJoannes Tiebbes c.u.
eigenaar van 1/2Joannes Tiebbes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoan Wittertsecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Tiebbes c.u. kopen 1/2 huis wz [Kleine] Bredeplaats bij de Vismarkt, waarvan hij al 1/2 bezit. Gekocht van (Eelco Rinnerts als gelastigde van) Johan Wittert, voor 412 CG.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 24rGrote Bredeplaats 26Rintie Clasenf. 8000-00-00 (7000+1000)
kwartier 6, fol. 24rKleine Bredeplaats 4Reiner Templarf. 2000-00-00 op den 16e july heeft Templar sich met eede purgeert geen goederen te hebben voor ende alleen sijn proces is gedefi
kwartier 6, fol. 24rKleine Bredeplaats 4Joannes Tiebbesf. 1500-00-00
kwartier 8, fol. 4vGrote Bredeplaats 26de edele heer Canter, fiscaal, absentf. 52000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0185r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Joannes Tjebbes
naastligger ten westenRintie Claesen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0185r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Joannes Tjebbes
naastligger ten westenRintie Claesen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212r van 19 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0134r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Franciscus Canter raad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Friesland


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma
naastligger ten noordenJoannes Tjebbes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma
naastligger ten noordenJoannes Tjebbes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Johannis Tjebbes grootschipper
naastligger ten westenClaes Rintjes Botsma koopman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Johannis Tjebbes grootschipper
naastligger ten westenClaes Rintjes Botsma koopman


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005ra van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rinties koopman


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005ra van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Bredeplaats WZ bij de Vismarkt400‑00‑00 CGhuis
koperAlbert Gerryts c.u.
bewonerDouweboekbinder
naastligger ten oostenBredeplaats
naastligger ten zuidenGerryt Sybrens mr. bakker
naastligger ten westenClaes Rinties koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden
verkoperJohannes Tjebbes voor zijn minderjarige kinderen, weduwnaar vanoud grootschipper
verkoperwijlen Neeltie Dirx


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125r van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125r van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0296r van 3 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rintjes koopman


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0296r van 3 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats bij de Vismerckt]340‑00‑00 GGhuis
koperHans Fransen, gehuwd met
koperLupck Jans
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenGerrit Sybrens mr. bakker
naastligger ten westenClaes Rintjes koopman
naastligger ten noordenTaeke Tjerx* mr. hoosbreider
verkoperAlbert Gerrits, gehuwd met
verkoperLijsbeth Thomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Fransen x Lupck Jans koopt huis. Ten O. de Bredeplaats, ten Z. mr. bakker Gerrit Sybrens, ten W. Claes Rintjes [Botsma], ten N. mr. hoosbreider Taeke?. Het is een winkel. Zie Rooiboek van 12 dec 1684. Gekocht van Albert Gerrits Nauoogh x Lijsbeth Thomas.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0042v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Fransen c.u.
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Fransen c.u.
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0057r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenontvanger-generaal Duco Nauta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHaje Fransen
gebruikerHaje Fransen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Rintjes Botsma
naastligger ten noordenHans Fransen


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Rintjes Botsma
naastligger ten noordenHans Fransen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
gebruikerHans Fransen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0215v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0028v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hans Fransens


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hans Fransens


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0028v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ bij de Vismarktspijp353‑07‑00 GGhuis
koperburgervaandrig Claes Haukema, gehuwd metwinkelier
koperHiltie Johannes winkelier
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs mr. bakker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema koopman
naastligger ten noordenburgerhopman Benjamin Schaeff
verkoper q.q.Claes Reyers Mahui, curator overkoopman
verkoper van 1/2Lubkien Tjeerds, kleindochter van
verkoperwijlen Hans Fransen
verkoper van 1/2Jetske Hanses, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Johannessleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Haukema, vaandrig x Hiltie Johannes koopt huis Wz., bij Vismarktspijp. Ten O. de Bredeplaats, ten Z. mr. bakker Johannes Jacobs, ten W. erven Pieter Feitama, ten N. Benjamin Schaaff. Gekocht van Lubkien Tjeerds, als erfgenaam van haar grootvader Hans Fransen, en Jetske Hanses x sleper Jan Johannes, elk voor 1/2.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaas Haukema
gebruikerwed. Uyltje Aukes
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0142v van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Feitema koopman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0142v van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ bij de Vismarktspijp300‑07‑00 GGhuis
koperJacob Tuininga procureur postulant
kopermajoor Symon de Haas
huurderde weduwe van Uilke Aukes
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerrits
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Feitema koopman
naastligger ten noordenElsje Schaaf
verkoperburgerhopman Claas Haukema, gehuwd met
verkoperHiltje Johannes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJacob Tuininga
eigenaarSymen de Haas
gebruikerSieuke Bokkes
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0263v van 23 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen de Vismarktspijp en de blauwe trappen]1400‑00‑00 CGhuis
koperAge Alberts mr. schoenmaker
huurder voorste gedeeltede weduwe van Jan Jansen 50‑00‑00 CG
huurder achterste gedeelteFreerk Wybes 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Elsje Schaef e.a.
naastligger ten zuidensteegje waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fokko Stapert kapitein
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 1/2Sybrandt Pieters Feytemaplateelbakker en koopman
verkoper van 1/6Sjoerd Hannemakoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Grietie Hannema, gehuwd met
verkoper van 1/6Simon Stijlkoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Pieter Hannemasteenbakker en koopman te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Alberts, mr. schoenmaker, koopt een huis zz. Voorstraat [Grote Bredeplaats] tussen Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Geen grondpacht. Ten O. erven Elsje Schaef e.a., ten Z. een steegje waarin vrije in- en uitgang , ten W. erven wl. Kapitein Fokko Stapert, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sybrandt Pieters Feytema, koopman en plateelbakker voor 1/2, en van koopman en fabrikeur Sjoerd Hannema voor 1/3 van 1/2, Grytie Hannema x koopman en fabrikeur Simon Stijl voor 1/3 van 1/2, en koopman en steenbakker Pieter Hannema voor 1/3 van 1/2, voor 1400 cg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0258v van 10 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat ZZ de Vismarktspijp en de blauwe trappen]1600‑00‑00 CGhuis, bleekveld
koperEvert Nieuwenhuys oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Elsje Schaaf
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westenEvert Nieuwenhuis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verkoperAge Albertsmr. schoenmaker


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0203r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Nieuwenhuys


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0203r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ130‑07‑00 CG1/2 huis
koperAnthoni Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
eigenaar van 1/2Jacob Tuiningaprocureur postulant
huurderHendrik van Lint c.u.35‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerryts
naastligger ten westende heer Nieuwenhuys
naastligger ten noordende heer burgemeester Schaaf
verkoperLijsbeth de Haas, gehuwd met
verkoperEvert Wiardamr. zilversmid
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
verkoperBerber de Haas, gehuwd met
verkoperEkko Friesemankoopman
verkoperCatharina de Haas
verkoperUilke Aukemamr. zilversmid
verkopervroedsman Albartus de Haasmr. bakker
verkoperLydia Ringers, weduwe van
verkoperwijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeel
verkoperLydia Ringers, moeder en voogdes van
verkoperBeatrix de Haas minderjarig
verkoperAnna de Haas ongehuwde jongedochter veniam aetatis


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Roorda n.u.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met
naastligger ten westenJacob Roorda


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0104v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0104v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Breedeplaats132‑14‑00 GG1/2 huis
koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
koperGeertje Douwes
eigenaar van 1/2Johannes Mecimaapotheker
huurderHendrik van Lint 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBreedeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerrits
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Schaaf
verkoperJetske Bartles, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Tuiningaoud procureur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes [van der Stok], mr. metselaar x Geertje Douwes kopen 1/2 huis. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten Z. Bente Gerrits, ten W. Jacob Roorda, ten N. burgemeester H. Schaaff. De andere helft van het huis is van Johannes Mecima, apotheker. Gekocht van Jacob Tuininga.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0180r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0180r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ [staat: Breedeplaats]250‑00‑00 CG1/2 huis
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar en koopman
koperGeertje Douwes
huurderHendrik van Lint
naastligger ten oostenBreedeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerrits
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Schaaf
verkoperAntje Anthonis Vink, gehuwd met
verkopervroedsman Johannes Mecimaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes [van der Stok], koopman x Geertje Douwes kopen 1/2 huis op de Bredeplaats, bewoond door Hendrik van Lint c.u. Geen grondpacht. Ten O. de [Kleine] Bredeplaats, ten Z. Bente Gerrits, ten W. Jacob Roorda, ten N. oud burgemeester H. Schaaf. Gekocht van Antje Anthonis Vink x mede-vroedschap en apotheker Johannes Mecima voor 250 cg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0026v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0026v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ900‑00‑00 CGhuis
koperHarke Jurjens, gehuwd metmetselaarsknecht
koperDieuwke Dirks
huurderHendrik van Lint c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerryts
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Schaaff
verkoperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar en koopman
verkoperGeertie Douwes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0059r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarke Jurjens
naastligger ten westende heer Jacob Roorda


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0059r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarke Jurjens
naastligger ten westende heer Jacob Roorda


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0279r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten westenJacob Roorda


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0279r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten westenJacob Roorda


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0154r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoorda


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0154r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]500‑00‑00 CGhuis
koperAuke Vogelzang, gehuwd metschipper
koperTjietske Pieters
bewonerJurjen van der Stok
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenSimke Alberts
naastligger ten westenRoorda
naastligger ten noordenThijs Johannes
verkoperHarke van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Vogelsang, schipper x Tjietske Pieters kopen een huis op de Bredeplaats, nu bewoond door Jurjen van der Stok. Geen grondpacht. Ten O. de [Kleine] Bredeplaats, ten Z. Simke Alberts, ten W. Roorda, ten N. Thijs Johannes [Stoef]. Gekocht van mr. metselaar Harke [Jurjens] van der Stok voor 500 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0276v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0175r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-150 , pag. 102Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0040r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Roorda


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0040r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ600‑00‑00 CGhuis
koperHotske Jans, weduwe vankoopvrouw
koperwijlen Paulus Schrant
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSimke Alberts
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten noordenThijs Johannes Stoef
verkoperAuke Vogelsang, gehuwd metschipper
verkoperTjietske Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotske Jans wv Paulus Schrans, koopt huis wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. J. Roorda, ten Z. Simke Alberts, ten N. Thijs Johannes Stoef. Gekocht van schipper Auke Vogelsang x Tjietske Pieters.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0159v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0175r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Roorda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0175r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ600‑00‑00 CGhuis
koperBroer Jans scheepstimmerman
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSimke Alberts
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten noordenTijs J. Stoeff
verkoperHotske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Paulus Schrans
verkoperHotske Jans, gehuwd met
verkoperJohannes Bruins


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0254v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0078v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Heer J. Roorda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-150, pag. 140Grote Bredeplaats 26J Roorda15‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Broer Jans van der Plaats... in 1820; BS huw 1811, ovl 1820, huw 1826, ovl 1830, ovl 1831, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk E-120, timmerknegt, 1814. (GAH204); weduwe B.J. v. d. P. eigenaresse van perceel nr. 1162 te HRL, woonplaats ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 26 Jacob Roordafl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
E-120Kleine Bredeplaats 4Broer J van der Plaats Broer J van der Plaats timmerknegt


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 266 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Taeke Jans Feenstra, overleden op 17 augustus 1823schipper, man van Jitske Aedes (Poortje E 120), vader van Jan Taekes Feenstra, varensgezel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 87 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 80 en 98 van 16 mrt 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-052Grote Bredeplaats 26provisionele en finale toewijzingfl. 500a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis op de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperEvert Roorda (voor a en b)
koperWillem van Oppen (voor a en b)


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57, 65 en 68 van 16 feb 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-052Grote Bredeplaats 26provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 7455a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis aan de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperWillem Pieters Nauta (q.q.)
koperFrits KLases de Vries


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
E-052Grote Bredeplaats 26Uitmuntende dubbelde Heeren huizinge met annexen aan de Voorstraat, bewoner w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1162Kleine Bredeplaats 4wed. Broer Jans van der PlaatsHarlingenhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26Willem van Oppenkargadoor en kommissionairHarlingenhuis en erf (340 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Jeltje de Vriesgeb 1802 prov, huwt met Willem Anthonij van Oppen, (gk), N.H., A 4 jul 1859 Arnhem; bev.reg. HRL 1851 wijk E-056; oud 37 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk E-052; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Willem van Oppen... Kad. Atl. Barr. en HRL. 1821, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Francina Nicolaas Webber... Nicolaas W, en Aafke Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Jan Berends Arink... ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-149; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk E-120; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Jetske Johannes Risthuis... Hendriks R, en Geertje Baukes; BS huw 1831, ovl 1843; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-120; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Ruurd Leenstra... in 1859, wever in 1851, N.H., zv Pieter L, en Catharina ... ; BS geb en ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, slakkebakker, wijk E-188 ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 63 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Johannes Jans Arink, overleden op 19 april 18397 mnd, overleden Grote Bredeplaats E 120, zoon van Jan B. Arink, timmermansknecht en Jetske Rigthuis, broer van minderjarige Klaaske Jans Arink. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 90 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Klaaske Gosses Ringnalda, overleden op 31 mei 183965 jr, overleden Kleine Bredeplaats E 120, wed. Berend Arink, moeder van Jan, timmermansknecht, Gerhardus, idem, Lijda, tappersche, Aafke, dienstmeid en Johanna Berends Arink, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-052VoorstraatWillem van Oppen43 jkargadoorZierikzeem, geen religie opgegeven, gehuwd
E-052VoorstraatJeltie Fritz de Vries37 jGrouwv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatFritz Willem van Oppen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatKlaas van Oppen8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatJohan Livinus van Oppen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatHenderika van Oppen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeertruida Feyters22 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeeske de Vries27 jJourev, protestant, ongehuwd
E-120Kleine BreedeplaatsJan B Arink41 jtimmerknegtHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
E-120Kleine BreedeplaatsJetske Ritshuis41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
E-120Kleine BreedeplaatsJohanna Arink26 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-120Kleine BreedeplaatsKlaske Arink4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26willem van oppen270 gl.13.00 gl.23.000 gl.7.00 gl.21.00 gl.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 408 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Jetske Johannes Risthuis, overleden op 18 juni 184346 jr (geboren mei 1797), overleden Kleine Bredeplaats E 120, vrouw van Jan Berends Arink, timmerman, moeder van minderjarige Klaaske Jans Arink. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Johanna Arink, overleden op 28 augustus 184327 jr, overleden Kleine Bredeplaats E 120, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Ruurdje Forteingeb 24 sep 1798 Sneek, ovl 4 jan 1870 HRL, huwt met Ruurd Leenstra, N.H., dv Wytse F, en Aaltje Fortuin; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1162Kleine Breedeplaats E-120wed. Broer J. van der Plaatswoonhuis
Sectie A nr. 1164Voorstraat E-052van Oppens zonenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1164Voorstraat E-045Yme O. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 1162Kleine Breedeplaats E-120Jan Bouwknegtwoonhuis


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
E-052Grote Bredeplaats 26Een logeabel ingericht, zeer goed onderhouden dubbel Heerenhuis, met plaats en tuin aan de Voorstraat bij de Groote Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2396.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26 (E-045)Hendrik Seret (IJzn., te Sliedrecht)woonhuis
Sectie A nr. 1162Kleine Bredeplaats 4 (E-120)Jan Bouwknechtwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 4A. Sinnemajongens: 0, meisjes: 2
vrouwen: 2
hoedenmaakster


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 26P. Tjallingii95


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 26 Pieter Tjallingiizoutziederf. 1400f. 0
Kl. Breedeplaats 4 Harmen D. Voogdkachelmakerf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 26J.M. Driessenleerares meisjesvakschool
Groote Breedeplaats 26mej. M. Hibmaonderwijzeres
Groote Breedeplaats 26J. Klaversteijnambtenaar rijkswaterstaat
Kleine Breedeplaats 4D. de Vrieszadelmaker


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20286
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20287
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20288
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26J. Hornstra263Garage, l.verh.inr.
K. Br. Plaats 4T. de Vries Azn.303Boekhandel


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26J. Hornstra263Garage, l.verh.inr.
K. Br. Plaats 4T. de Vries Azn.303Boekhandel


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24011
Grote Bredeplaats 26Johannes Hornstra


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26Hornstra & Visser882Gar.bedr.


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34493
Grote Breedeplaats 26Sijbren Minnema


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & Minnema882Garagebedr.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-37264
Grote Bredeplaats 26Kornelis Douwenga


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40243
Grote Bredeplaats 26BTiete Anema


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga's Garagebedr.882


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr.
Gr. BredeplaatsGaragebedr. Douwenga & v.d. Schoot882
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr. (na 18 u.)


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26 van der SchootDouwenga & v.d. Schootgaragebedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 4G. (Geertje) de Jong wv Zijlstra


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26W.F. van IJkenautomobielbedrijf, fiat dealer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 26rijksmonument 20373


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 4Reisbureau Vonk


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8150Grote Bredeplaats 26
  terug